Silvercrest SHLF 2000 A1 Operations Manual & Parts List

Fan heater
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

)DQ +HDWHU 6+/) $
)DQ +HDWHU
2SHUDWLQJ LQVWUXFWLRQV
/¦PS¸SXKDOOLQ
.¦\WW¸RKMH
9¦UPHIO¦NW
%UXNVDQYLVQLQJ
9DUPHEO¨VHU
%HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ
+HL]O¾IWHU
%HGLHQXQJVDQOHLWXQJ
53B+HL]OXHIWHUB&RYHUB/%LQGG 
 

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHLF 2000 A1

 • Page 1 )DQ +HDWHU 6+/) $ )DQ +HDWHU 2SHUDWLQJ LQVWUXFWLRQV /¦PS¸SXKDOOLQ .¦\WW¸RKMH 9¦UPHIO¦NW %UXNVDQYLVQLQJ 9DUPHEO¨VHU %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ +HL]O¾IWHU %HGLHQXQJVDQOHLWXQJ 53B+HL]OXHIWHUB&RYHUB/%LQGG  ...
 • Page 2 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 1 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 English ......... 3 Be sure to note the fold-out page.
 • Page 3 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 1 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15...
 • Page 4 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 2 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15...
 • Page 5: Table Of Contents

  2.1 Intended purpose auxiliary heating. It is less suitable for use on its own to heat large spaces. This SilverCrest SHLF 2000 A1 fan heater The appliance is floor standing only. may be used to heat dry rooms. It may also be used with unheated air as a fan.
 • Page 6: Safety Information

  RP53439 HL mit FB LB3 Seite 4 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 2.2 Scope of supply 2.3 Symbols on the appliance • 1 fan heater The adjacent symbol 1 warns against covering the appliance as • 1 remote control this could cause a build up of heat •...
 • Page 7 • If you are not using the appliance for a • Never operate the appliance in rooms prolonged period of time, remove the where there is a risk of explosion or in plug from the wall socket. Only then is the appliance completely free of current. SHLF 2000 A1...
 • Page 8 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 6 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 the vicinity of flammable gases or • Always take care ensure liquids. appliance is kept out of the reach of children at all times. • The appliance must never be placed immediately beneath a wall socket, as •...
 • Page 9: Unpacking, Setting Up And Inserting The Battery

  Note: The appliance consumes up to 10 amperes of current. If you have plugged other power consumers into the same circuit, check that the maximum load for the installed fuse is not exceeded, as otherwise the fuse will trip. SHLF 2000 A1...
 • Page 10: Operating

  RP53439 HL mit FB LB3 Seite 8 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 5. Operating 5.1 Displays 2. Set the mains switch 8 to I to switch the appliance on. The selected function is shown in the display The mains switch 8 and the display 10 10 .
 • Page 11 1. To switch the swivel function on, press the swivel function button 17 or 21. 2. Select the required function again (see “5.1 Displays” on page 8). 2. To switch the swivel function off, press the swivel function button 17 or 21 again. SHLF 2000 A1...
 • Page 12: Cleaning

  RP53439 HL mit FB LB3 Seite 10 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 6. Cleaning To ensure your appliance gives you lasting Take care not to let any dust fall inside service, you should clean it regularly. the appliance. You should therefore hold the appliance so that the protective Warning! To avoid the danger of an guard you are in the process of cleaning...
 • Page 13: Disposal

  Germany via the collection of the dual system ("Grüner Punkt"). 9. Technical data Power supply: 220 - 240 V~/50 Hz Output: 1,000/2,000 watts Protection class: Battery for remote control: CR2032/3 V Ambient conditions: 0 °C to +40 °C, max. 85 % relative humidity SHLF 2000 A1...
 • Page 14: Warranty

  Service Centre first. Please do not send in any appliance before contacting our Service Centre. To enable us to process your request quickly, please have ready your proof of purchase and the product number (for this appliance: SHLF 2000 A1).
 • Page 15 2. Laiteseloste Laite on suunniteltu lisälämmitykseksi. Se ei 2.1 Käyttökohde riitä yksinään lämmittämään suuria huoneti- loja. Lämpötuuletin SilverCrest SHLF 2000 A1 on Laite on periaatteessa aina asetettava lattialle. suunniteltu käytettäväksi kuivissa asuinti- loissa. Paitsi huoneilman lämmitykseen laite sovel- tuu myös tuulettimeksi.
 • Page 16 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 14 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 2.2 Toimituksen laajuus 2.3 Laitteessa olevat tunnisteet • 1 lämpötuuletin Viereisellä tunnuksella 1 varoite- taan peittämästä laitetta, koska sil- • 1 kaukosäädin loin lämpö kasaantuu ja saattaa •...
 • Page 17 • Jos laite ei pitempään aikaan ole käy- tössä, sen verkkojohto on vedettävä irti • Laitetta ei koskaan saa asettaa suoraan pistorasiasta. Vain silloin on taattu, ettei seinässä olevan pistorasian alle, koska laite saa virtaa. laitteen kehittämä lämpö saattaa vauri- oittaa muiden sähkölaitteiden osia. SHLF 2000 A1...
 • Page 18 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 16 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 • Huolehdi siitä, että ilma voi virrata • Kaukosäädin toimii nappiparistolla. Katso, vapaasti laitteen sisään ja siitä ulos. ettei se joudu lasten käsiin, pikkulapsi voi Muutoin lämpö saattaa kasautua laitteen vahingossa jopa nielaista pariston.
 • Page 19 6. Työnnä verkkopistoke pistorasiaan (lii- tännän on vastattava teknisiä tietoja). Huom.: Laite ottaa suurimmillaan 10 ampeeria virtaa. Jos samaan virta- piiriin on liitetty muita sähkölaitteita, on katsottava, ettei virtapiirin sulake yli- kuormitu, jolloin se laukeaa ja katkaisee virran kokonaan. SHLF 2000 A1...
 • Page 20 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 18 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 5. Käyttö 5.1 Näytöt 2. Kytke laitteeseen verkkovirta asetta- malla pääkytkin 8 asentoon I. Valitun toiminnon näkee näytöstä 10. Pääkytkimeen 8 ja näyttöön 10 syttyy B C D valo.
 • Page 21 1. Kääntötoiminto kytketään päälle sen 1. Nosta lämpötuu- valintapainikkeella 17 tai 21. letin ylös ja aseta se lattialle. 2. Kääntötoiminto pysäytetään painamalla 2. Valitse sitten uudelleen haluttu toiminto sen valintapainiketta 17 tai 21 toistami- (katso "5.1 Näytöt" sivulla 18). seen. SHLF 2000 A1...
 • Page 22 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 20 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 6. Puhdistus Lämpötuuletin kestää käytössä pitkään, kun Varo, ettei pölyä tipu puhdistuksen se puhdistetaan säännöllisesti. aikana tuulettimen sisään. Kallista silloin tuuletinta niin, että puhdistettava Varoitus! Sähköiskujen tai palo- säleikkö...
 • Page 23 9. Tekniset tiedot Jännitteensyöttö: 220 - 240 V~/50 Hz Teho: 1.000/2.000 W Suojausluokka: Kaukosäätimen paristo: CR2032/3 V Käyttöympäristö: 0 °C – +40 °C, kork. 85 % suhteellinen ilmankosteus SHLF 2000 A1...
 • Page 24 Service-Cen- ter -palvelukeskukseen. Laitetta ei pidä lähettää takaisin valmista- jalle ilman että siitä on sovittu huoltopalvelun kanssa. Jotta asian selvittäminen huoltopalvelun kanssa sujuu nopeammin, pyydämme pitä- mään ostokuitin ja tuotenumeron valmiiksi käsillä (tämä laite: SHLF 2000 A1).
 • Page 25 Apparaten är lämplig som extravärme. Den denna värmefläkt SilverCrest är mindre lämplig som ensam värmekälla SHLF 2000 A1 kan man värma upp torra bostadsutrymmen. för stora utrymmen. Den kan också användas utan uppvärm- Apparaten får endast placeras på golvet. ning, enbart som fläkt.
 • Page 26 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 24 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 2.2 I leveransen ingår 2.3 Märkningar på apparaten • 1 värmefläkt Den vidstående symbolen 1 varnar för övertäckning av apparaten, • 1 fjärrkontroll eftersom den överhettning som då •...
 • Page 27 Dra i så fall genast ut för barn eller utgöra en risk för nätkontakten och lämna in apparaten stolpning; för kontroll. Serviceadressen hittar du i – förlängningskabeln får under inga „10. Garanti” på sidan 31. omständigheter vara skadad; SHLF 2000 A1...
 • Page 28 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 26 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 3.5 Skydd mot skador 3.7 Batterihantering Varning! Beakta följande anvis- Varning! ningar för satt undvika skador. För att undvika explosionsrisk får normala batterier inte laddas, vär- mas upp eller förbrännas. •...
 • Page 29 Observera: Apparaten drar upp till 10 ampere ström. Om även andra förbru- kare är anslutna till samma strömkrets måste du kontrollera att den installerade säkringens kapacitet inte överskrids så att säkringen löser ut. SHLF 2000 A1...
 • Page 30 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 28 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 5. Användning 5.1 Indikeringar på displayen 2. Koppla till apparaten genom att ställa huvudbrytaren 8 på I. Den valda funktionen visas på displayen . Huvudbrytaren 8 och displayen 10 lyser. 3.
 • Page 31 1. Koppla in svängfunktionen genom att trycka på knappen för svängfunktionen 2. Välj den önskade funktionen igen (se 17 resp. 21. "5.1 Indikeringar på displayen" på sidan 28). 2. Koppla in svängfunktionen genom att trycka på kontakten för svängfunktionen 17 resp. 21. SHLF 2000 A1...
 • Page 32 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 30 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 6. Rengöring För att du ska få långvarig nytta av Se noga till att dammet inte kan falla in i apparaten bör du rengöra den regelbundet. apparaten. Håll apparaten så att det skyddsgaller som du rengör är vänt Varning! Tänk...
 • Page 33 (för reparationsförsök eller osakkunnig använd- denna apparat: SHLF 2000 A1) i beredskap. ning gäller inte garantin. Instrumentet är till- För garantihandläggningen och vid tekniska verkat enligt strikta kvalitetsriktlinjer och har frågor,...
 • Page 34 Dette apparat egner ekstra denne varmeblæser SilverCrest opvarmning. Det egner sig mindre som SHLF 2000 A1 kan du opvarme tørre beboelsesrum. eneste opvarmning til store rum. Den kan også anvendes som ventilator uden Apparatet må kun opstilles på gulvet. luftopvarmning.
 • Page 35 finder du under „10. Garanti” på åndelige evner eller med manglende side 41. erfaring og/eller manglende viden, medmindre der føres opsyn med dem af • Hvis denne apparater netledning bliver beskadiget, skal udskiftes den person, som er ansvarlig for deres SHLF 2000 A1...
 • Page 36 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 34 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 producenten eller lignende – forlængerledningen må under ingen kvalificeret person for at undgå farer. omstændigheder være beskadiget – der må ikke tilsluttes andre apparater • Apparatet må ikke anvendes i umiddel- dette stikkontakten, bar nærhed af en håndvask, et badekar,...
 • Page 37 Slugte batterier kan være livsfarlige. Hvis batteriet er blevet slugt, skal man straks tilkalde lægehjælp. • Sørg for, at emballagefolien ikke bliver en dødelig fælde for børn. Emballagefo- lie er ikke legetøj. SHLF 2000 A1...
 • Page 38 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 36 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 4. Udpakning, opstilling, isætning af batteriet 4.1 Opstilling af apparatet 4.2 Isætning af batteriet Henvisning! apparatet eller Når apparatet er nyt, eller hvis batteriet i varmeslangerne er smurt let ved levering, fjernbetjeningen er tomt, skal der indsættes kan der udvikles let røg og lugt, når det et nyt batteri af typen CR2032.
 • Page 39 22 reduceres den nominelle temperatur 1. Sæt stikket i en stikkontakt, der er i ned til min. 6 °C. overensstemmelse med de tekniske data Den valgte nominelle temperatur vises på (se „9. Tekniske data“ på side 40). displayet 10. SHLF 2000 A1...
 • Page 40 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 38 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 Rumtemperaturen måles 5.8 Overophedningsbeskyttelse temperaturføleren 7. Når rumtemperaturen nået Af hensyn til din sikkerhed er apparat nominelle temperatur, frakobles forsynet med en overophedningsbeskyttelse. varmeanlægget. Ventilatoren kører videre. Hvis temperaturen inde i apparatet bliver for Hvis rumtemperaturen falder til under den høj, slukker det automatisk:...
 • Page 41 41. Apparatet Sikkerhedsafbryderen er Stil apparatet op (se „5.9 slukker aktiveret. Sikkerhedsafbryder“ på side 38). automatisk Overophedningsbeskyttelsen Lad apparatet køle af (se „5.8 er aktiveret Overophedningsbeskyttelse“ på side 38) Rengør apparatet (se „6. Rengøring“ på side 39) SHLF 2000 A1...
 • Page 42 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 40 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 Fejl Årsag Afhjælpning Der kommer kun Den valgte temperatur er Apparatet tænder automatisk igen, når kold luft nået rumtemperaturen falder. Vælg en højere indstillingstemperatur 8. Bortskaffelse 8.1 Apparat 8.2 Almindelige og genopladelige bat- terier Symbolet med skraldespanden...
 • Page 43 Indsend aldrig apparater uden aftale med vores servicecenter. For at sikre en hurtig behandling af dit anliggende, bedes du have købskvitterin- gen samt artikelnummeret parat (til dette apparat: SHLF 2000 A1). SHLF 2000 A1...
 • Page 44: Benennung Der Teile (Siehe Ausklappseite)

  Einsatz geeignet. diesem Heizlüfter SilverCrest Das Gerät ist geeignet als Zusatzheizung. SHLF 2000 A1 können Sie trockene Wohn- räume beheizen. Als Alleinheizung für große Räume ist es weniger geeignet. Sie können ihn auch ohne Lufterhitzung als Ventilator benutzen.
 • Page 45: Sicherheitshinweise

  Wenden Sie sich in diesem Fall an unser mit eingeschränkten physischen, sensori- Service-Center. Die Service-Adresse fin- schen oder geistigen Fähigkeiten oder den Sie in „10. Garantie” auf Seite 51. mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, SHLF 2000 A1...
 • Page 46 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 44 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 • Wenn das Gerät beschädigt ist, darf das • Achten Sie darauf, dass das Netzkabel Gerät keinesfalls benutzt werden. Lassen nicht durch scharfe Kanten beschädigt Sie das Gerät in diesem Falle von quali- wird.
 • Page 47 • Halten Sie ausreichend Abstand von öffnen. dem Gerät, damit nicht die Haare oder Kleidungsstücke vom Ventilator in das Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, ver- Gerät gesaugt werden. meiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten, um Verletzungen zu SHLF 2000 A1...
 • Page 48: Auspacken, Aufstellen, Batterie Einlegen

  RP53439 HL mit FB LB3 Seite 46 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 verhindern. Spülen Sie bei Kontakt mit 3.8 Sachschäden der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Vorsicht! Um Sachschäden zu vermeiden, Sie umgehend einen Arzt auf. beachten Sie folgende Bestimmungen.
 • Page 49: Bedienen

  Heizstufe wählen. Drücken Sie hierzu den Funktionswähler 11 bzw. 23 so oft, Sobald das Gerät arbeitet, leuchtet die Kon- bis die gewünschte Heizstufe im Display troll-Leuchte 25. 10 angezeigt wird: – kleine Heizleistung: Gerät arbeitet mit 1000 Watt SHLF 2000 A1...
 • Page 50 RP53439 HL mit FB LB3 Seite 48 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 – große Heizleistung: Gerät 2. Drücken Sie die Taste „M“ 15 bzw. 24, arbeitet mit 2000 Watt um die Minuten einzustellen. – Automatikbetrieb: Gerät passt Hinweis: Wenn Sie die Tasten festhalten, Heizleistung automatisch an laufen die Werte weiter, bis Sie die Taste Raumtemperatur an.
 • Page 51: Reinigen

  2. Die Reste entfernen Sie mit einer wei- chen Bürste. Achten Sie darauf, dass dabei kein Staub in das Innere des Gerätes fällt. Halten Sie daher das Gerät so, dass das Schutzgitter, das Sie gerade reinigen, nach unten zeigt. SHLF 2000 A1...
 • Page 52: Störungen Beheben

  RP53439 HL mit FB LB3 Seite 50 Dienstag, 13. Juli 2010 3:05 15 7. Störungen beheben Störung Ursache Beseitigung Gerät lässt sich nicht Sicherung oder Steckdose Andere Steckdose wählen. einschalten defekt Gerät defekt Durch Fachwerkstatt instand setzen las- sen oder Gerät entsorgen. Die Service- Adresse finden Sie in „10.
 • Page 53: Technische Daten

  Service-Center ein. (Montag – Freitag Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anlie- von 09:00 bis 17:00 Uhr MEZ) gens zu gewährleisten, halten Sie bitte den Kaufbeleg sowie die Artikelnummer (für die- ses Gerät: SHLF 2000 A1) bereit. SHLF 2000 A1...
 • Page 54 +R\HU +DQGHO *PE+ 9DQGHU6PLVVHQ6WU ' +DPEXUJ 53B+HL]OXHIWHUB&RYHUB/%LQGG  ...

Table of Contents