Silvercrest SHLF 2000 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SHLF 2000 A1 Operating Instructions Manual

Fan heater with remote control
Table of Contents
 • Polski

  • Opis Urządzenia
  • Dane Techniczne
  • Nazwa CzęśCI (Patrz Strona Rozkładana)
  • Zasady Bezpieczeństwa
  • Rozpakowanie, Ustawienie, Zakładanie Baterii
  • Obsługa
  • Czyszczenie
  • Usuwanie Usterek
  • Utylizacja
  • Gwarancja Firmy HOYER Handel Gmbh
 • Magyar

  • A Készülék Leírása
  • Az Alkatrészek Megnevezése (Lásd Kinyitható Oldal)
  • Biztonsági Tudnivalók
  • Műszaki Adatok
  • Kicsomagolás, Felállítás, Az Elem Behelyezése
  • Kezelés
  • Tisztítás
  • Zavarelhárítás
  • Ártalmatlanítás
  • Jótállási
 • Slovenščina

  • Opis Naprave
  • Poimenovanje Delov (Glejte Pregibno Stran)
  • Tehnični Podatki
  • Varnostna Opozorila
  • Razpakiranje, Namestitev, Vstavljanje Baterij
  • Upravljanje
  • ČIščenje
  • Odpravljanje Motenj
  • Odstranjevanje
  • Garancija
 • Čeština

  • Popis Přístroje
  • Bezpečnostní Pokyny
  • Označení Dílů (Viz Odklopná Stránka)
  • Technické Údaje
  • Vybalení, Instalace, Vložení Baterií
  • Obsluha
  • ČIštění
  • Likvidace
  • Odstranění Poruch
  • Záruka Společnosti HOYER Handel Gmbh
 • Slovenčina

  • Opis Prístroja
  • Bezpečnostné Pokyny
  • Označenie Častí (Pozri Odklápaciu Stranu)
  • Technické Údaje
  • Vybalenie, Inštalácia, Vkladanie Batérir
  • Obsluha
  • Čistenie
  • Likvidácia
  • Odstraňovanie Porúch
  • Záruka Spoločnosti HOYER Handel Gmbh
 • Deutsch

  • Gerätebeschreibung
  • Benennung der Teile (Siehe Ausklappseite)
  • Sicherheitshinweise
  • Technische Daten
  • Auspacken, Aufstellen, Batterie Einlegen
  • Bedienen
  • Reinigen
  • Störungen Beheben
  • Entsorgung
  • Garantie der HOYER Handel Gmbh

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
FAN HEATER WITH REMOTE CONTROL SHLF 2000 A1
FAN HEATER WITH
REMOTE CONTROL
Operating instructions
FUTOVENTILÁTOR TÁVIRÁNYÍTÓVAL
Kezelési útmutató
TOPNÝ VENTILÁTOR S DÁLKOVÝM
OVLÁDÁNÍM
Návod k obsluze
HEIZLÜFTER MIT FERNBEDIENUNG
Bedienungsanleitung
IAN 89886
RP89886_Heizluefter_Cover_LB4.indd 2
TERMOWENTYLATOR Z PILOTEM
Instrukcja obsługi
KALORIFER Z DALJINSKIM
UPRAVLJALNIKOM
Navodilo za uporabo
TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR
NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Návod na obsluhu
29.04.13 10:47

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHLF 2000 A1

 • Page 1 FAN HEATER WITH REMOTE CONTROL SHLF 2000 A1 FAN HEATER WITH TERMOWENTYLATOR Z PILOTEM Instrukcja obsługi REMOTE CONTROL Operating instructions KALORIFER Z DALJINSKIM FUTOVENTILÁTOR TÁVIRÁNYÍTÓVAL UPRAVLJALNIKOM Kezelési útmutató Navodilo za uporabo TOPNÝ VENTILÁTOR S DÁLKOVÝM TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR OVLÁDÁNÍM NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE Návod k obsluze...
 • Page 2 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 1 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 English ......... . 2 Be sure to note the fold-out page.
 • Page 3 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 1 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18...
 • Page 4: Table Of Contents

  1. Description 1.1 Intended purpose 1.2 Scope of supply This SilverCrest SHLF 2000 A1 fan heater • 1 fan heater may be used to heat dry rooms. • 1 remote control This appliance is intended for private use •...
 • Page 5: Names Of Parts (See Fold-Out Page)

  • Before using the appliance, be sure to and limb. read these Operating Instructions Caution! carefully. They are a component part of Medium risk. Disregarding the warning may the appliance and must be available at cause damage to property. all times. SHLF 2000 A1...
 • Page 6 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 4 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 • Use the appliance only for the purpose data can be found in “Service Centre” described (see “1.1 Intended purpose” on page 12. on page 2). •...
 • Page 7 • Never operate the appliance in rooms do not play with the appliance. where there is a risk of explosion or in the vicinity of flammable gases or liquids. SHLF 2000 A1...
 • Page 8: Unpacking, Setting Up And Inserting The Battery

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 6 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 • Always take care to ensure the To prevent injury, if battery acid has appliance is kept out of the reach of leaked avoid contact with skin, eyes and children at all times.
 • Page 9: Operating

  2 and the remote control 19. the room temperature. The appliance switches off as soon as the room reaches the required temperature. C Low heat. The appliance operates at 1000 watts SHLF 2000 A1...
 • Page 10 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 8 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 6.3 Switching the appliance on and off 6.5 Selecting the temperature Using the “Increase temperature” button 12 1. Insert the mains plug into a wall socket or 20 you can increase the required that complies with the technical data temperature to a maximum of 38 °C.
 • Page 11: Cleaning

  1. Carefully remove major dust deposits moistened with clear water. from the protective guards with a 5. Do not use the appliance again until it vacuum cleaner. has dried completely. 2. Remove any remaining dirt with a soft brush. SHLF 2000 A1...
 • Page 12: Troubleshooting

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 10 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 8. Troubleshooting Fault Cause Remedy Appliance cannot be Faulty fuse or wall socket Select another wall socket switched on Faulty appliance Have repairs carried out at a specialist workshop or dispose of the appliance.
 • Page 13: Hoyer Handel Gmbh Warranty

  It is essential to avoid intended uses and actions which are discouraged or warned against in the operating instructions. SHLF 2000 A1...
 • Page 14 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 12 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 The product is intended for only private use Service Centre and not for commercial purposes. The warranty is void in the event of misuse, Service Great Britain incorrect treatment, use of force or Tel.: 0871 5000 720 (£...
 • Page 15: Opis Urządzenia

  Przekazując produkt innym osobom, należy razem z nimi przekazać całą jego dokumentację. 1. Opis urządzenia 1.1 Zastosowanie 1.2 Skład zestawu Termowentylator SilverCrest SHLF 2000 A1 • 1 termowentylator służy do ogrzewania suchych pomieszczeń • 1 pilot zdalnego sterowania mieszkalnych. • 1 bateria guzikowa CR2032 Urządzenie przeznaczone jest do użytku...
 • Page 16: Nazwa Części (Patrz Strona Rozkładana)

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 14 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 2. Nazwa części (patrz strona rozkładana) 1 Symbol ostrzegawczy „Nie otwierać” 13 Zmniejszanie temperatury 2 Panel sterowania 14 Odbiornik sygnału podczerwieni 3 Wylot powietrza 15 Zwiększ minuty 4 Przegroda na pilota zdalnego 16 Zwiększ godziny sterowania...
 • Page 17 Nigdy nie ciągnąć za sam lub upadło do wody. W takim kabel. przypadku prosimy o kontakt z naszym • Nie załamywać i nie przygniatać kabla centrum serwisowym. Dane kontaktowe sieciowego. SHLF 2000 A1...
 • Page 18 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 16 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 • Nie dopuścić do uszkodzenia kabla • Podczas pracy urządzenia w jego sieciowego przez ostre krawędzie. bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą znajdować się żadne palne przedmioty •...
 • Page 19 • Wyjąć baterię z pilota zdalnego • Uważać, aby folia z opakowania nie sterowania, jeśli nie będzie on używany stała się dla dziecka śmiertelną pułapką. przez dłuższy czas. Wyciekająca Folia z opakowania nie jest zabawką. bateria może uszkodzić pilota zdalnego sterowania. SHLF 2000 A1...
 • Page 20: Rozpakowanie, Ustawienie, Zakładanie Baterii

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 18 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 5. Rozpakowanie, ustawienie, zakładanie baterii 5.1 Ustawienie urządzenia zainstalowanego bezpiecznika, ponieważ przeciwnym razie bezpiecznik zadziała. Wskazówka: Ponieważ urządzenie i jego grzałki są dostarczane w lekko 5.2 Zakładanie baterii naoliwionym stanie, podczas pierwszego użycia może pojawić...
 • Page 21: Obsługa

  Urządzenie może być obsługiwane przy przechodzi na tryb czuwania. użyciu panelu sterowania 2 lub pilota zdalnego sterowania 19. Podane w tekście Wskazówka: stanie numery odniesienia dotyczą panelu urządzenie zużywa prąd. sterowania pilota zdalnego sterowania 19. SHLF 2000 A1...
 • Page 22 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 20 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 6.5 Wybór temperatury 1. Włączyć funkcję obrotową naciskając przycisk funkcji obrotowej 17 lub 21. 2. Wyłączyć funkcję obrotową naciskając Używając przycisku „zwiększanie ponownie przycisk funkcji obrotowej 17 temperatury”...
 • Page 23: Czyszczenie

  Adres serwisu znajduje się w punkcie "Centrum serwisowe" na stronie 24. Nie można wyłączyć Uszkodzony element Zlecić naprawę w specjalistycznym urządzenia elektroniczny warsztacie lub oddać urządzenie do utylizacji. Adres serwisu znajduje się w punkcie "Centrum serwisowe" na stronie 24. SHLF 2000 A1...
 • Page 24: Utylizacja

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 22 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 Zakłócenie Przyczyna Postępowanie Urządzenie wyłącza Zadziałał wyłącznik Ustawić urządzenie pionowo (patrz się automatycznie bezpieczeństwa "6.9 Wyłącznik bezpieczeństwa" na stronie 20) Zadziałało zabezpieczenie Odczekać do ostygnięcia urządzenia przed przegrzaniem (patrz "6.8 Zabezpieczenie przed przegrzaniem"...
 • Page 25: Gwarancja Firmy Hoyer Handel Gmbh

  Wykonanie świadczenia gwarancyjnego gwarancji. nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Ewentualne wady i braki, które występowały już w chwili sprzedaży, Klient SHLF 2000 A1...
 • Page 26 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 24 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 Opracowywanie reklamacji objętych Centrum serwisowe gwarancją Serwis Polska zapewnić szybkie opracowanie Tel.: 22 397 4996 reklamacji, należy się zastosować do E-Mail: hoyer@lidl.pl następujących wskazówek: • Przy każdym kontakcie należy...
 • Page 27: A Készülék Leírása

  1. A készülék leírása 1.1 Rendeltetési cél 1.2 A csomag tartalma Ezzel SilverCrest SHLF 2000 A1 • 1 db termoventilátor termoventilátorral száraz lakótereket lehet • 1 db távirányító fűteni. • 1 db CR2032 gombelem készülék rendeltetése...
 • Page 28: Az Alkatrészek Megnevezése (Lásd Kinyitható Oldal)

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 26 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 2. Az alkatrészek megnevezése (lásd kinyitható oldal) 1 „Ne takarja le” figyelmeztető jel 14 Infravörös vevő 2 Kezelőtábla 15 Percek növelése 3 Levegő-kiáramlás 16 Órák növelése 4 A távirányító...
 • Page 29 Soha ne szerviz központunkhoz. húzza ki a kábeltől fogva. kapcsolatfelvételi adatok itt találhatók: • Figyeljen, hogy a hálózati kábelt soha 35. oldalon a „10. Jótállási”. ne hajlítsa, vagy ne törje meg. SHLF 2000 A1...
 • Page 30 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 28 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 • Figyeljen, hogy a hálózati kábel ne • A készüléket legalább 0,5 m-es sérüljön meg éles peremeken. távolságra helyezze minden egyéb készüléktől, ill. a faltól. •...
 • Page 31: Kicsomagolás, Felállítás, Az Elem Behelyezése

  Figyelem: Mivel a készüléket, illetve a 1. Vegye ki a készüléket a csomagolásból. fűtőkígyókat enyhén kenőzsíros állapotban 2. Távolítsa el a szállítási csomagolást. szállítják, első használatkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy füst vagy rossz szag keletkezik. Ez nem ártalmas, és kis idő SHLF 2000 A1...
 • Page 32: Kezelés

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 30 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 Figyelem: A készülék és az alsó rész biztosíték megengedett maximális (9) között egy darab hullámkarton terhelhetőségét, mert egyébként található, amit szintén el kell távolítani. biztosíték kiold. 3.
 • Page 33 „M” 15, ill. 24 gombot. – Automatikus üzem: A készülék fűtőteljesítményt Figyelem: Ha a gombokat lenyomva automatikusan hozzáigazítja tartja, az értékek mindaddig tovább futnak, helyiség hőmérsékletéhez. amíg el nem engedi a gombokat. A választott futásidő megjelenik a 10 kijelzőn. SHLF 2000 A1...
 • Page 34: Tisztítás

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 32 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 6.7 Forgásfunkció semmilyen okot lehetne megállapítani és a hiba újra jelentkezne, akkor javíttassa meg a készüléket vagy A készülék forgásfunkcióval rendelkezik. helyezze üzemen kívül. Ennek következtében a készülék ide-oda forog, és ezáltal egyenletesebben elosztja a 3.
 • Page 35: Zavarelhárítás

  „6.9 Biztonsági kapcsoló“ a kikapcsol 32. oldalon) Működésbe lépett a Hagyja lehűlni a készüléket (lásd túlmelegedés elleni „6.8 Túlmelegedés elleni védelem“ a védőkapcsoló 32. oldalon) Tisztítsa meg a készüléket (lásd „7. Tisztítás“ a 32. oldalon) SHLF 2000 A1...
 • Page 36: Ártalmatlanítás

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 34 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 9. Ártalmatlanítás 9.1 A készülék 9.2 Elemek/akkumulátorok áthúzott szemeteskuka elemeket szavad szimbólum azt jelenti, hogy az háztartási hulladék közé dobni. A elhasználódott terméket használt elemeket szakszerűen kell Európai Unióban szelektív...
 • Page 37: Jótállási

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 35 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 10. Jótállási JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Konvektor Gyártási szám: 89886 A termék típusa: SHLF 2000 A1 A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása: Alsó rész A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma:...
 • Page 38 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 36 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 cserélhető, árleszállítást kérhet, vagy szerviz és a forgalmazó a kijavítás során elállhat a szerződéstől és visszakérheti a nem felel a terméken a fogyasztó vagy vételárat. Ha a forgalmazó, vagy harmadik személyek által...
 • Page 39 - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Garanciakártya 89886 A jótállási igény bejelentésének és javításra átvételi időpontja: A hiba oka: A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: A hiba javításának módja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje: SHLF 2000 A1...
 • Page 40: Opis Naprave

  Če izdelek prevzame tretja oseba, le-tej izročite tudi vso dokumentacijo. 1. Opis naprave 1.1 Namen uporabe 1.2 Obseg dobave Kalorifer SilverCrest SHLF 2000 A1 je • 1 kalorifer namenjen ogrevanju suhih stanovanjskih • 1 daljinski upravljalnik prostorov. • 1 gumb baterija CR2032 Naprava je primerna za uporabo v •...
 • Page 41: Poimenovanje Delov (Glejte Pregibno Stran)

  Navodila so za življenje in telo. sestavni del naprave in morajo biti Pozor! vedno na voljo. Srednje tveganje: neupoštevanje opozorila • Napravo uporabljajte izključno lahko povzroči gmotno škodo. namensko (glejte poglavje »1.1 Namen uporabe« na strani 38). SHLF 2000 A1...
 • Page 42 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 40 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 • Preverite, ali se zahtevana omrežna Popraviti mora strokovno napetost (glejte napisno ploščico na usposobljena oseba. Kontaktni podatki napravi) ujema vašo omrežno so na voljo v »Servisni Center« na napetostjo.
 • Page 43 • Pri namestitvi naprave zagotovite, da je zaradi česar se lahko poškodujejo. zagotovljena najmanjša razdalja 0,5 m Zato upoštevajte: do drugih naprav ali stene. • Ta izdelek je dovoljeno uporabljati le pod nadzorom odrasle osebe. Na ta SHLF 2000 A1...
 • Page 44: Razpakiranje, Namestitev, Vstavljanje Baterij

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 42 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 način lahko preprečite, da bi se otroci Če kislina izteče iz baterij, preprečite stik igrali z napravo. s kožo, očmi in sluznicami, da se izognete poškodbam. V primeru stika s •...
 • Page 45: Upravljanje

  C Majhna grelna moč: naprava deluje z 1. Omrežni vtič priključite v vtičnico, ki močjo 1.000 W ustreza tehničnim podatkom (glejte D Velika grelna moč: naprava deluje z poglavje »3. Tehnični podatki« strani 39). močjo 2.000 W SHLF 2000 A1...
 • Page 46 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 44 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 2. Vklopite napravo: glavno stikalo 8 Takoj, ko temperatura prostora doseže preklopite v položaj I. želeno temperaturo, se naprava izključi. Ko temperatura prostora pade pod želeno Svetita glavno stikalo 8 in zaslon 10.
 • Page 47: Čiščenje

  Pazite, da prah med čiščenjem ne pade v notranjost naprave. Zato napravo držite tako, da je zaščitna mreža, ki ste jo pravkar očistili, obrnjena navzdol. 3. Zunanjost naprave očistite z vlažno krpo. Uporabite lahko tudi nekaj sredstva za pomivanje. SHLF 2000 A1...
 • Page 48: Odpravljanje Motenj

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 46 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 8. Odpravljanje motenj Motnja Vzrok Odpravljanje Naprave ni možno Okvara varovalke ali vtičnice Izberite drugo vtičnico vklopiti Naprava je okvarjena Napravo odnesite v popravilo v servisno delavnico ali jo odstranite.
 • Page 49 Baterije akumulatorji, ki so označeni z naslednjimi črkami, vsebujejo med drugim tudi škodljive snovi: Cd (kadmij), Hg (živo srebro), Pb (svinec). 9.3 Embalaža Glede odlaganja pakirnega materiala, morate spoštovati ustrezne predpise v vaši deželi. SHLF 2000 A1...
 • Page 50: Garancija

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 48 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 10. Garancija Dobavitelj 5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu. Upoštevajte, da naslednji naslov ni naslov servisnega centra.
 • Page 51: Popis Přístroje

  1.2 Rozsah dodávky Pomocí tohoto topného ventilátoru • 1 topný ventilátor SilverCrest SHLF 2000 A1 můžete vytápět • 1 dálkové ovládání suché obytné místnosti. • 1 baterie CR2032 Přístroj je určen pro použití soukromých • 1 návod k obsluze osob, nikoli pro živnostenské účely.
 • Page 52: Označení Dílů (Viz Odklopná Stránka)

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 50 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 2. Označení dílů (viz odklopná stránka) 1 Výstražný symbol „Nezakrývat“ 14 Infračervený přijímač 2 Ovládací panel 15 Zvýšit minuty 3 Výstup vzduchu 16 Zvýšit hodiny 4 Přihrádka pro dálkové...
 • Page 53 • Pokud nemá být přístroj delší dobu servisní středisko. Kontaktní údaje jsou používán, vytáhněte vidlici ze zásuvky. uvedeny v »Servisní středisko« na Jen potom není přístroj pod proudem. straně 59. • Pokud je přístroj poškozen, nesmí se používat. V tom případě nechejte přístroj SHLF 2000 A1...
 • Page 54 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 52 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 • Měli byste se vyhýbat používání • Přístroj nesmí nikdy stát pod zásuvkou na prodlužovacích kabelů. To je dovoleno stěně, protože by vzniklé teplo mohlo pouze za zcela určitých předpokladů: způsobit škody na elektrické...
 • Page 55: Vybalení, Instalace, Vložení Baterií

  Pokyn: Mezi přístrojem a podstavcem 9 horký vzduch nezasáhl přímo osoby, je vložena vlnitá lepenka, kterou rovněž zvířata nebo rostliny. musíte odstranit. 6. Zasuňte síťovou vidlici do vhodné zásuvky odpovídající technickým 3. Zkontrolujte, zda přístroj nevykazuje údajům. žádné poškození. SHLF 2000 A1...
 • Page 56: Obsluha

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 54 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 Pokyn: Přístrojem protéká proud až 2. Vyjměte starou baterii, pokud zde je. 10 A (2 000 W). Pokud by ke stejnému Pokyn: Dodržujte pokyny pro likvidaci proudovému obvodu měly být připojeny (viz »9.2 Baterie/akumulátory«...
 • Page 57 Zvolená požadovaná teplota se zobrazuje 1. Přístroj vypnete přepnutím hlavního na displeji 10. spínače 8 do polohy 0. Prostorová teplota se měří snímačem 7. 2. Zkontrolujte zda vstup nebo výstup vzduchu není omezen a odstraňte příčinu. SHLF 2000 A1...
 • Page 58: Čištění

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 56 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 Pokud by nebyla zjištěna žádná příčina 6.9 Bezpečnostní spínač a závada by se znovu vyskytla, nechejte přístroj opravit nebo jej vyřaďte z Přístroj je chráněn bezpečnostním spínačem provozu.
 • Page 59: Odstranění Poruch

  Za tím účelem výrobky nesmějí odhazovat jsou v obchodech s bateriemi a rovněž v domovního odpadu, ale je třeba je komunálních střediscích odpadu k dispozici odevzdat k recyklaci ve sběrně elektrických příslušné nádoby pro likvidaci baterií. elektronických přístrojů. Recyklace SHLF 2000 A1...
 • Page 60: Záruka Společnosti Hoyer Handel Gmbh

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 58 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 Baterie akumulátory označené 9.3 Obal následujícími písmeny obsahují mj. také škodlivé látky: Cd (kadmium), Hg (rtuť), Při likvidaci obalu respektujte příslušné Pb (olovo). předpisy o ochraně životního prostředí své země.
 • Page 61 (pokladním lístkem) a uvedením Deutschland příčiny a doby výskytu závady, zaslat na naše náklady na adresu servisu, která Vám byla sdělena. Na stránkách www.lidl-service.com můžete stáhnout tuto a mnoho dalších příruček, videdokumentací o výrobcích a software. SHLF 2000 A1...
 • Page 62: Opis Prístroja

  1.1 Účel použitia 1.2 Rozsah dodávky Týmto teplovzdušným ventilátorom • 1 teplovzdušný ventilátor SilverCrest SHLF 2000 A1 môžete • 1 diaľkové ovládanie vykurovať suché obytné miestnosti. • 1 gombíkový akumulátor CR2032 Prístroj je určený pre použitie súkromnými • 1 návod na obsluhu osobami, nie pre živnostenské...
 • Page 63: Označenie Častí (Pozri Odklápaciu Stranu)

  života. súčasťou prístroja a musí byť kedykoľvek Pozor! k dispozícii. Stredné riziko: Neuposlúchnutie tejto • Prístroj používajte len pre popísaný účel výstrahy môže mať za následok vecné použitia (pozri tiež oddiel »1.1 Účel škody. použitia« na strane 60). SHLF 2000 A1...
 • Page 64 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 62 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 • Zkontrolujte, zda potřebné síťové napětí nájdete v »Servisné stredisko« (viz typový štítek na přístroji) souhlasí strane 70. s Vaším síťovým napětím. • Ak bude sieťový prívod tohto prístroja poškodený, musí...
 • Page 65 žiadne horľavé predmety (napr. závesy, ho, vytiahnite sieťovú vidlicu a počkajte, papier atď.). než prístroj vychladne. Inak by ste sa • Nikdy prístroj nepoužívajte na sušenie mohli popáliť na horúcom povrchu. textílií alebo iných predmetov umiestnených na prístroj alebo pred neho. SHLF 2000 A1...
 • Page 66: Vybalenie, Inštalácia, Vkladanie Batérir

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 64 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 4.6 Pre bezpečnosť Vášho dieťaťa • Nikdy sa nepokúšajte batérie otvárať. Ak z batérie vytiekla kyselina, zabráňte Výstraha! Deti často nevedia kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami, správne odhadnúť...
 • Page 67: Obsluha

  E Doba chodu F Zobrazenie teploty v miestnosti G Zobrazenie nastavenej požadovanej teploty A Funkcia otáčania je zapnutá Akonáhle začne prístroj pracovať, rozsvieti B Automatická prevádzka: Prístroj sa kontrolka automaticky prispôsobí ohrievací výkon teplote v miestnosti. Po dosiahnutí SHLF 2000 A1...
 • Page 68 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 66 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 6.2 Diaľkové ovládanie 6.5 Voľba teploty Tlačidlom „zvýšenie teploty“ 12, príp. 20 Prístroj možno obsluhovať na ovládacom paneli 2 alebo prostredníctvom diaľkového zvýšite požadovanú teplotu maximálne na ovládania 19.
 • Page 69: Čistenie

  1. Hrubé usadeniny prachu na ochrannej mriežke opatrne odstráňte vysávačom. 2. Zvyšky odstráňte mäkkou kefkou. Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostal prach. Preto držte prístroj tak, aby ochranná mriežka, ktorú práve čistíte, smerovala nadol. SHLF 2000 A1...
 • Page 70: Odstraňovanie Porúch

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 68 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 8. Odstraňovanie porúch Porucha Príčina Odstránenie Prístroj sa nedá Poistka alebo zásuvka je Zvoliť inú zásuvku zapnúť chybná Prístroj je chybný Prístroj nechajte opraviť v odbornom servise alebo ho zlikvidujte.
 • Page 71: Záruka Spoločnosti Hoyer Handel Gmbh

  Bezpodmienečne sa vyvarujte používania, ktoré nie je v súlade s určeným používaním alebo konania, od ktorého odrádzajú alebo pred ktorým varujú upozornenia uvedené v návode na použitie. SHLF 2000 A1...
 • Page 72 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 70 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 Prístroj je určený na len súkromné, nie na Servisné stredisko komerčné použitie. nenáležitom nesprávnom Servis Slovensko zaobchádzaní, násilnom používaní Tel.: 0850 232001 zásahoch, ktoré neuskutočnilo naše servisné E-Mail: hoyer@lidl.sk stredisko, záruka zaniká.
 • Page 73: Gerätebeschreibung

  1.1 Verwendungszweck 1.2 Lieferumfang diesem Heizlüfter SilverCrest • 1 Heizlüfter SHLF 2000 A1 können Sie trockene Wohn- • 1 Fernbedienung räume beheizen. • 1 Knopfzelle CR2032 Dieses Gerät ist für den Einsatz in Privat- • 1 Bedienungsanleitung haushalten und nicht für den gewerblichen 1.3 Kennzeichnungen am Gerät...
 • Page 74: Benennung Der Teile (Siehe Ausklappseite)

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 72 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 2. Benennung der Teile (siehe Ausklappseite) 1 Warnsymbol „Nicht abdecken“ 14 Infrarot-Empfänger 2 Bedienfeld 15 Minuten erhöhen 3 Luftaustritt 16 Stunden erhöhen 4 Fach für Fernbedienung 17 Schwenkfunktion 5 Griff 18 Kontroll-Leuchte...
 • Page 75 Wasser gefal- stets am Stecker heraus. Ziehen Sie nie- len sein, dürfen Sie es nicht weiterbenut- mals am Kabel selber. zen. Wenden Sie sich in diesem Fall an unser Service-Center. Die Kontaktdaten SHLF 2000 A1...
 • Page 76 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 74 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 • Achten Sie darauf, dass die Netzan- 4.4 Schutz vor Brandgefahr schlussleitung geknickt oder gequetscht wird. Warnung! Da das Gerät mit • Achten Sie darauf, dass die Netzan- hohen Temperaturen arbeitet,...
 • Page 77 Durch eine auslaufende und verschluckt wird. Batterie könnte die Fernbedienung beschädigt werden. Verschluckte Batterien können lebensgefährlich sein. Wurde Batterie verschluckt, holen Sie sofort ärtztliche Hilfe. • Achten Sie darauf, dass die Verpa- ckungsfolie nicht zur tödlichen Falle für SHLF 2000 A1...
 • Page 78: Auspacken, Aufstellen, Batterie Einlegen

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 76 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 5. Auspacken, aufstellen, Batterie einlegen 5.1 Gerät aufstellen maximale Belastbarkeit der installierten Sicherung nicht überschritten wird, da sonst die Sicherung auslöst. Hinweis: Da das Gerät bzw. die Heiz- schlangen leicht eingefettet geliefert wer- 5.2 Batterie einlegen den, kann es bei der ersten Benutzung zu...
 • Page 79: Bedienen

  Die Bedienung des Gerätes kann am Bedien- schaltet das Gerät in den Standby- feld 2 oder mit der Fernbedienung 19 erfol- Modus. gen. Text angegebenen Bezugsnummern gelten für das Bedienfeld 2 Hinweis: diesem Zustand bzw. die Fernbedienung 19. verbraucht das Gerät Strom. SHLF 2000 A1...
 • Page 80 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 78 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 6.5 Temperatur wählen 2. Schalten Sie die Schwenkfunktion aus, indem Sie den Schalter für die Schwenk- funktion 17 bzw. 21 erneut drücken. Mit der Taste „Temperatur höher“ 12 bzw. 20 erhöhen Sie die Soll-Temperatur bis auf 6.8 Überhitzungsschutz maximal 38 °C, mit der Taste „Temperatur...
 • Page 81: Reinigen

  Sie in „Service-Center” auf Seite 82. Gerät schaltet Sicherheitsschalter hat Gerät aufrecht stellen (siehe automatisch ab ausgelöst „6.9 Sicherheitsschalter“ auf Seite 78) Überhitzungsschutz hat Gerät abkühlen lassen (siehe ausgelöst „6.8 Überhitzungsschutz“ auf Seite 78) Gerät reinigen (siehe „7. Reinigen“ auf Seite 79) SHLF 2000 A1...
 • Page 82: Entsorgung

  RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 80 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 9. Entsorgung 9.1 Gerät 9.2 Batterien/Akkus Das Symbol der durchgestri- Batterien dürfen nicht in den Haus- chenen Abfalltonne auf Rädern müll. Verbrauchte Batterien müssen bedeutet, dass das Produkt in sachgerecht entsorgt werden.
 • Page 83 Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserem autorisier- ten Service-Center vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. SHLF 2000 A1...
 • Page 84 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 82 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18 Service-Center Lieferant Service Deutschland Beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Tel.: 0800-5435111 Sie zunächst das oben benannte Service- (kostenlos) Center. E-Mail: hoyer@lidl.de HOYER Handel GmbH Service Österreich Kühnehöfe 5...
 • Page 85 RP89886 Heizlüfter mit LCD und FB LB4 Seite 83 Donnerstag, 23. Mai 2013 6:29 18...
 • Page 86 HOYER HANDEL GMBH Kühnehöfe 5 D-22761 Hamburg Status of information · Stan informacji · Az információ kelte · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 04/2013 · Ident.-Nr.: SHLF 2000 A1 IAN 89886 RP89886_Heizluefter_Cover_LB4.indd 1 29.04.13 10:47...

Table of Contents