Silvercrest SHLF 2000 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SHLF 2000 A1 Operating Instructions Manual

Fan heater with remote control
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 5
FAN HEATER WITH REMOTE CONTROL SHLF 2000 A1
FAN HEATER WITH
REMOTE CONTROL
Operating instructions
FŰTŐVENTILÁTOR TÁVIRÁNYÍTÓVAL
Kezelési útmutató
TOPNÝ VENTILÁTOR S DÁLKOVÝM
OVLÁDÁNÍM
Návod k obsluze
HEIZLÜFTER MIT FERNBEDIENUNG
Bedienungsanleitung
IAN 74284
RP74284_Heizluefter LCD_FB_Cover_LB4.indd 2
TERMOWENTYLATOR
Z PILOTEM
Instrukcja obsługi
KALORIFER Z DALJINSKIM
UPRAVLJALNIKOM
Navodilo za uporabo
TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR NA
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Návod na obsluhu
27.04.12 10:03

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHLF 2000 A1

 • Page 1 FAN HEATER WITH REMOTE CONTROL SHLF 2000 A1 FAN HEATER WITH TERMOWENTYLATOR REMOTE CONTROL Z PILOTEM Operating instructions Instrukcja obsługi FŰTŐVENTILÁTOR TÁVIRÁNYÍTÓVAL KALORIFER Z DALJINSKIM Kezelési útmutató UPRAVLJALNIKOM Navodilo za uporabo TOPNÝ VENTILÁTOR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR NA Návod k obsluze DIAĽKOVÉ...
 • Page 2 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 1 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 English ......... . 3 Be sure to note the fold-out page.
 • Page 3 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 1 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17...
 • Page 4 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 2 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17...
 • Page 5: Table Of Contents

  1. Description 1.1 Intended purpose 1.2 Scope of supply This SilverCrest SHLF 2000 A1 fan heater • 1 fan heater may be used to heat dry rooms. • 1 remote control This appliance is intended for private use •...
 • Page 6: Names Of Parts (See Fold-Out Page)

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 4 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 2. Names of parts (see fold-out page) Warning symbol - “Do not cover” 14 Infrared receiver Control panel 15 Increase minutes Air outlet 16 Increase hours Compartment for remote control 17 Swivel function Handle 18 Indicator light...
 • Page 7 – The extension cord must not be qualifications in order to avoid a installed "loose": it must not be hazard. possible to trip over it or within the • Never appliance reach of children. immediate vicinity of a sink, bath tub, SHLF 2000 A1...
 • Page 8 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 6 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 – The extension cord must not by any • Never leave the appliance running when means be damaged. it is unattended. The presence of odour – No other devices other than this is almost always an indication of appliance must be connected to the damage.
 • Page 9: Unpacking, Setting Up And Inserting The Battery

  3. Check that the appliance shows no signs that the maximum load for the installed of damage. fuse is not exceeded, as otherwise the fuse will trip. SHLF 2000 A1...
 • Page 10: Operating

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 8 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 2. Remove the old battery if present. 5.2 Inserting the battery Note: Please observe the instructions for If the appliance is new or the battery in the disposal (see “9.2 Disposable/...
 • Page 11 2. Check whether the air inlet or outlet is switches on again automatically. obstructed and remove the cause. If you cannot establish a cause and the fault occurs repeatedly, have SHLF 2000 A1...
 • Page 12: Cleaning

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 10 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 appliance repaired or else take it out of 6.9 Safety switch use. appliance protected against 3. Wait for the appliance to cool down. accidental damage by a safety switch. 4.
 • Page 13: Troubleshooting

  Cd (cadmium), Hg devices. Recycling helps to reduce the use of (mercury), Pb (lead). materials relieve environment. It is therefore imperative that follow disposal regulations applicable in your country. SHLF 2000 A1...
 • Page 14: Hoyer Handel Gmbh Warranty

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 12 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 9.3 Packaging If you would like to dispose of the packaging, please observe corresponding environmental regulations in your country. 10. HOYER Handel GmbH Warranty Dear Customer, Warranty period and statutory claims relating to defects You have a warranty on this product which is valid for 3 years from the date of...
 • Page 15 HOYER Handel GmbH download these Kühnehöfe 5 instructions and many other D-22761 Hamburg manuals, product videos and Germany software from www.lidl-service.com. SHLF 2000 A1...
 • Page 16: Opis Urządzenia

  1. Opis urządzenia 1.1 Zastosowanie Urządzenie można stawiać wyłącznie na podłodze. Termowentylator SilverCrest SHLF 2000 A1 1.2 Skład zestawu służy do ogrzewania suchych pomieszczeń mieszkalnych. • 1 termowentylator Urządzenie przeznaczone jest do użytku • 1 pilot zdalnego sterowania...
 • Page 17: Nazwa Części (Patrz Strona Rozkładana)

  25 Zwiększ godziny 3. Dane techniczne Zasilanie: 220 - 240 V /50 Hz Moc: 1.000/2.000 W Klasa ochrony: Bateria do pilota zdalnego sterowania: CR2032/3 V Warunki otoczenia: 0 °C do +40 °C, maks. 85 % względna wilgotność powietrza SHLF 2000 A1...
 • Page 18: Zasady Bezpieczeństwa

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 16 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 4. Zasady bezpieczeństwa 4.1 Wyjaśnienie haseł osoby odpowiedzialnej bezpieczeństwo lub otrzymają od niej Instrukcja obsługi zawiera następujące wskazówki dotyczące używania. hasła ostrzegawcze: Dzieci powinny pozostawać nadzorem, używały Ostrzeżenie! urządzenia do zabawy.
 • Page 19 • Nigdy nie chwytać urządzenia, kabla zdalnie sterowane gniazdo. sieciowego wtyczki mokrymi dłońmi. • Kabel sieciowy odłączać zawsze za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za sam kabel. • Nie załamywać i nie przygniatać kabla sieciowego. SHLF 2000 A1...
 • Page 20 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 18 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 4.4 Ochrona sprawdzenie urządzenia. Dane przeciwpożarowa kontaktowe znajdziesz w "Centrum serwisowe" na stronie 26. Ostrzeżenie! Ponieważ 4.5 Ochrona przed urządzenie wytwarza wysokie uszkodzeniami ciała temperatury, należy przestrzegać następujących zasad Ostrzeżenie!
 • Page 21 śluzowymi. W razie kontaktu z wylaną baterią, zanieczyszczone miejsca przemyć dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza. Ostrożnie! By uniknąć uszkodzenia urządzenia i zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie należy przestrzegać poniższych wskazówek: • Stosować wyłącznie baterie typu CR2032. SHLF 2000 A1...
 • Page 22: Rozpakowanie, Ustawienie, Zakładanie Baterii

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 20 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 5. Rozpakowanie, ustawienie, zakładanie baterii 5.1 Ustawienie urządzenia Jeżeli do tego samego obwodu podłączone są jeszcze inne odbiorniki Wskazówka: Ponieważ urządzenie i prądu, należy uważać, jego grzałki są dostarczane w lekko przekroczyć...
 • Page 23: Obsługa

  2.000 W – automatyczny tryb pracy: Urządzenie może być obsługiwane przy urządzenie automatycznie użyciu panelu sterowania 2 lub pilota dopasowuje grzewczą zdalnego sterowania 19. Podane w tekście temperatury pomieszczenia. numery odniesienia dotyczą panelu SHLF 2000 A1...
 • Page 24 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 22 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 Wskazówka: Przytrzymanie wciśniętych 2. By wyłączyć urządzenie, należy naciskać wielokrotnie przycisk wyboru przycisków powoduje zmianę wartości, aż funkcji 11 lub 23, aż zniknie górny do czasu zwolnienia przycisku. wiersz na wyświetlaczu 10.
 • Page 25: Czyszczenie

  Uważać, aby kurz nie wpadł do wnętrza urządzenia. Urządzenie należy trzymać tak, kratka ochronna, która jest w danej chwili czyszczona, była skierowana do dołu. 3. Wyczyścić urządzenie z zewnątrz wilgotną szmatką. Można również użyć nieco płynu do mycia naczyń. SHLF 2000 A1...
 • Page 26: Usuwanie Usterek

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 24 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 8. Usuwanie usterek Zakłócenie Przyczyna Postępowanie Nie można włączyć Uszkodzony bezpiecznik lub Wybrać inne gniazdko sieciowe. urządzenia. gniazdko sieciowe. Urządzenie uszkodzone. Zlecić naprawę w specjalistycznym warsztacie lub oddać urządzenie do utylizacji.
 • Page 27: Gwarancja Firmy Hoyer Handel Gmbh

  Jeżeli defekt jest objęty naszą gwarancją, elementów wykonanych ze szkła. Klient otrzyma z powrotem naprawiony albo nowy produkt. Fakt naprawy lub SHLF 2000 A1...
 • Page 28 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 26 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 Gwarancja wygasa przypadku skontaktować z podanym niżej centrum uszkodzenia produktu, jego niezgodnego z serwisowym, telefonicznie przeznaczeniem użytkowania mailem. nieprawidłowej pielęgnacji. Warunkiem • Produkt uznany za wadliwy można zgodnego z przeznaczeniem użytkowania następnie bezpłatnie...
 • Page 29: A Készülék Leírása

  1. A készülék leírása 1.1 Rendeltetési cél 1.2 A csomag tartalma Ezzel SilverCrest SHLF 2000 A1 • 1 db termoventilátor termoventilátorral száraz lakótereket lehet • 1 db távirányító fűteni. • 1 db CR2032 gombelem készülék rendeltetése...
 • Page 30: Az Alkatrészek Megnevezése (Lásd Kinyitható Oldal)

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 28 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 2. Az alkatrészek megnevezése (lásd kinyitható oldal) 1 „Ne takarja le” figyelmeztető jel 14 Infravörös vevő 2 Kezelőtábla 15 Percek növelése 3 Levegő-kiáramlás 16 Órák növelése 4 A távirányító rekesze 17 Forgásfunkció...
 • Page 31 • Ha a készülék leesne a talajra vagy belsejébe. kemény ütést kapna vagy esetleg vízbe • Soha ne nyúljon vizes kézzel a esne, akkor nem szabad tovább készülékhez, a hálózati kábelhez vagy használni. Ilyen esetben forduljon a hálózati csatlakozó dugóhoz. szerviz központunkhoz. SHLF 2000 A1...
 • Page 32 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 30 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 4.4 Tűzveszély elleni védelem • A hálózati kábelt mindig csatlakozónál fogva húzza ki. Soha ne Figyelmeztetés! Mivel húzza ki a kábeltől fogva. készülék magas hőmérsékleten • Figyeljen, hogy a hálózati kábelt soha működik, vegye figyelembe a ne hajlítsa, vagy ne törje meg.
 • Page 33 • Vegye ki az elemet a távirányítóból, ha akik lenyelhetik. hosszabb ideig nem használja. A kifolyt elem tönkreteheti a távirányítót. lenyelt elemek életveszélyesek lehetnek. Ha lenyelték az elemet, akkor azonnal hívjon orvosi segítséget. SHLF 2000 A1...
 • Page 34: Kicsomagolás, Felállítás, Az Elem Behelyezése

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 32 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 5. Kicsomagolás, felállítás, az elem behelyezése 5.1 Készülék felállítása további fogyasztókat kell ugyanarra az áramkörre csatlakoztatni, akkor Figyelem: Mivel a készüléket, illetve a figyeljen arra, hogy ne lépje túl a fűtőkígyókat enyhén kenőzsíros állapotban beépített biztosíték...
 • Page 35: Kezelés

  19 távirányítóval kezelhető. A szövegben 2. A készülék deaktiválásához a 11, ill. megadott számok a 2 kezelőtáblára, 23 működésszabályozót nyomja meg illetve a 19 távirányítóra érvényesek. annyiszor, hogy kijelzőről eltűnjön. Néhány másodpercnyi utánfutási idő után a készülék készenléti üzemmódba kapcsol. SHLF 2000 A1...
 • Page 36 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 34 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 Figyelem: Ebben az állapotban a 6.7 Forgásfunkció készülék áramot fogyaszt. A készülék forgásfunkcióval rendelkezik. 6.5 A hőmérséklet beállítása Ennek következtében a készülék ide-oda forog, és ezáltal egyenletesebben elosztja A 12, ill.
 • Page 37: Tisztítás

  2. A maradékot puha kefével távolítsa el. Vigyázzon arra, hogy ennek során ne kerüljön por a készülékbe. Ennek érdekében tartsa a készüléket úgy, hogy a tisztítani kívánt védőrács lefele nézzen. 3. Tisztítsa meg a készüléket kívül nedves ruhával. Használhat némi tisztítószert is. SHLF 2000 A1...
 • Page 38: Zavarelhárítás

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 36 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 8. Zavarelhárítás Zavar Megoldás A készülék nem A biztosíték vagy a Válasszon egy másik csatlakozó kapcsolható be csatlakozó aljzat aljzatot meghibásodott A készülék meghibásodott Javíttassa meg szakszervizben a készüléket vagy vigye el a speciális hulladékgyűjtőbe.
 • Page 39: Jótállási

  állnak rendelkezésre. A következő 10. Jótállási JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Konvektor Gyártási szám: 74284 A termék típusa: SHLF 2000 A1 A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása: Alsó rész A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma:...
 • Page 40 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 38 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 jótállási jogokat termék 4. A fogyasztó a hiba felfedezésé után a tulajdonosaként fogyasztó lehető legrövidebb időn belül köteles a érvényesítheti áruházakban, hibát bejelenteni és a terméket a valamint a jótállási tájékoztatóban jótállási jogok érvényesítése céljából feltüntetett szervizekben.
 • Page 41 - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Garanciakártya 74284 A jótállási igény bejelentésének és javításra átvételi időpontja: A hiba oka: A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: A hiba javításának módja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje: SHLF 2000 A1...
 • Page 42 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 40 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17...
 • Page 43: Opis Naprave

  Če izdelek prevzame tretja oseba, le-tej izročite tudi vso dokumentacijo. 1. Opis naprave 1.1 Namen uporabe 1.2 Obseg dobave Kalorifer SilverCrest SHLF 2000 A1 je • 1 kalorifer namenjen ogrevanju suhih stanovanjskih • 1 daljinski upravljalnik prostorov. • 1 gumb baterija CR2032 Naprava je primerna za uporabo v •...
 • Page 44: Poimenovanje Delov (Glejte Pregibno Stran)

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 42 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 2. Poimenovanje delov (glejte pregibno stran) 1 Opozorilni simbol „Ne pokrivajte“ 14 Infrardeči sprejemnik 2 Upravljalno polje 15 Povišajte minute 3 Izstop zraka 16 Povišajte ure 4 Predal za daljinski upravljalnik 17 Funkcija obračanja 5 Ročaj 18 Kontrolna lučka...
 • Page 45 • Omrežni kabel vedno iztaknite tako, da uporabljati. V tem primeru se obrnite na ga držite za omrežni vtič. Nikoli ne naš servisni center. Kontaktni podatki so vlecite za sam omrežni kabel. SHLF 2000 A1...
 • Page 46 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 44 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 • Pazite, da napajalni kabel nikoli ni vnetljivih predmetov (npr. zaves, prepognjen ali stisnjen. papirja itd.). • Pazite, da se napajalni kabel ne • Naprave nikoli ne uporabljajte za poškoduje z ostrimi robovi.
 • Page 47 4.7 Ravnanje z baterijami Opozorilo! preprečitev nevarnosti eksplozije običajnih baterij ni dovoljeno polniti, segrevati ali odstraniti s sežiganjem. • Baterije nikoli ne odpirajte. Če kislina izteče iz baterij, preprečite stik s kožo, očmi in sluznicami, da se SHLF 2000 A1...
 • Page 48: Razpakiranje, Namestitev, Vstavljanje Baterij

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 46 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 5. Razpakiranje, namestitev, vstavljanje baterij 5.1 Namestitev naprave varovalke, ker se varovalka v tem primeru sproži oz. pregori. Navodilo:Ker se naprava oz. grelne cevi 5.2 Vstavljanje baterije dobavljajo rahlo namazane, lahko pri prvi uporabi pride do sproščanja manjše Ko je naprava nova oz.
 • Page 49: Upravljanje

  6.3 Vklop in izklop naprave S tipko „Višja temperatura“ 12 oz. 20 lahko želeno temperaturo višate do največ 1. Omrežni vtič priključite v vtičnico, ki 38 °C, s tipko „Nižja temperatura“ 13 oz. ustreza tehničnim podatkom (glejte SHLF 2000 A1...
 • Page 50 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 48 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 22 pa želeno temperaturo nižate do 2. Funkcijo obračanja izklopite tako, da najmanj 6 °C. ponovno pritisnete stikalo za funkcijo obračanja 17 oz. 21. Izbrana želena temperatura se prikaže na zaslonu 10.
 • Page 51: Čiščenje

  »Servisni Center« na strani 51. Naprave ni možno Okvara elektronske Napravo odnesite v popravilo v servisno izklopiti komponente delavnico ali jo odstranite. Naslov servisne službe je na voljo v poglavju »Servisni Center« na strani 51. SHLF 2000 A1...
 • Page 52: Odstranjevanje

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 50 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 Motnja Vzrok Odpravljanje Naprava se samodejno Sprožilo se je varnostno stikalo Napravo postavite v pokončen položaj izklopi (glejte poglavje »6.9 Varnostno stikalo« na strani 48) Sprožila se je zaščita pred Počakajte, da se naprava ohladi (glejte pregrevanjem poglavje »6.8 Zaščita pred pregrevanjem«...
 • Page 53: Garancija

  številki. ter mnoge druge priročnike, Svetujemo vam, da pred tem natančno videe izdelkov in programsko preberete navodila o sestavi in uporabi opremo. izdelka. SHLF 2000 A1...
 • Page 54: Popis Přístroje

  1.2 Rozsah dodávky Pomocí tohoto topného ventilátoru • 1 topný ventilátor SilverCrest SHLF 2000 A1 můžete vytápět • 1 dálkové ovládání suché obytné místnosti. • 1 baterie CR2032 Přístroj je určen pro použití soukromých • 1 návod k obsluze osob, nikoli pro živnostenské účely.
 • Page 55: Označení Dílů (Viz Odklopná Stránka)

  Je součástí životě a zdraví. přístroje a musí být stále k dispozici. Pozor! • Přístroj používejte jen pro popsaný účel Střední riziko. Nerespektování varování použití (viz »1.1 Účel použití« na může způsobit hmotnou škodu. straně 52). SHLF 2000 A1...
 • Page 56 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 54 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 • Zkontrolujte, zda potřebné síťové napětí Kontaktní údaje jsou uvedeny (viz typový štítek na přístroji) souhlasí »Servisní středisko« na straně 63. s Vaším síťovým napětím. • Pokud je přístroj poškozen, nesmí se •...
 • Page 57 • Během provozu se v bezprostřední nebo součástí oděvu do přístroje. blízkosti přístroje nesmí nacházet žádné • Jestliže chcete přístroj přemístit, vypněte hořlavé předměty (např. závěsy, papír jej, vytáhněte síťovou vidlici a vyčkejte, atd.). SHLF 2000 A1...
 • Page 58 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 56 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 než přístroj vychladne. Jinak byste se dostatečným množstvím čisté vody a mohli popálit o horký povrch. neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 4.6 Pro bezpečnost Vašeho Pozor! Aby se zabránilo poškození dítěte přístroje a byla zaručena jeho funkce, řiďte se těmito body:...
 • Page 59: Vybalení, Instalace, Vložení Baterií

  6. Zasuňte síťovou vidlici do vhodné zásuvky odpovídající technickým údajům. Pokyn: Přístrojem protéká proud až 10 A (2 000 W). Pokud by ke stejnému proudovému obvodu měly být připojeny ještě další spotřebiče, dávejte pozor, nebyla překročena SHLF 2000 A1...
 • Page 60: Obsluha

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 58 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 6. Obsluha 6.1 Zobrazení na displeji 6.3 Zapnutí a vypnutí přístroje Zvolená funkce se zobrazuje na displeji 1. Zasuňte síťovou vidlici do zásuvky, B C D která odpovídá technickým údajům (viz »3.
 • Page 61 Při ní se přístroj otáčí na obě strany a tím se 2. Znovu zvolte požadovanou funkci (viz vystupující vzduch rozděluje rovnoměrně »6.1 Zobrazení displeji« do prostoru. straně 58). 1. Funkci otáčení zapněte stisknutím spínače funkce otáčení 17, resp. 21. SHLF 2000 A1...
 • Page 62: Čištění

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 60 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 7. Čištění Abyste měli dlouho radost ze svého 2. Zbytky odstraňte měkkým kartáčem. přístroje, je třeba jej pravidelně čistit. Dbejte na to, aby žádný prach nespadl Výstraha! vyloučení...
 • Page 63: Likvidace

  Pb (olovo). elektronických přístrojů. Recyklace 9.3 Obal pomáhá snižovat spotřebu surovin a zatížení životního prostřední. Dbejte proto Při likvidaci obalu respektujte příslušné vždy předpisů o likvidaci elektrospotřebičů předpisy o ochraně životního prostředí své ve své zemi. země. SHLF 2000 A1...
 • Page 64: Záruka Společnosti Hoyer Handel Gmbh

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 62 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 10. Záruka společnosti HOYER Handel GmbH Rozsah záruky Vážená zákaznice, vážený zákazníku, na tento výrobek obdržíte záruku 3 roky Přístroj byl vyroben precizně za dodržení od data nákupu. V případě závad na tomto přísných směrnic pro kvalitu a před výrobku Vám při jednání...
 • Page 65 Kontaktujte nejprve výše uvedené servisní na naše náklady na adresu servisu, středisko. která Vám byla sdělena. HOYER Handel GmbH Na stránkách Kühnehöfe 5 www.lidl-service.com D-22761 Hamburg můžete stáhnout tuto a mnoho Deutschland dalších příruček, videdo- kumentací o výrobcích a soft- ware. SHLF 2000 A1...
 • Page 66: Opis Prístroja

  1. Opis prístroja 1.1 Účel použitia 1.2 Rozsah dodávky Týmto teplovzdušným ventilátorom SilverCrest • 1 teplovzdušný ventilátor SHLF 2000 A1 môžete vykurovať suché • 1 diaľkové ovládanie obytné miestnosti. • 1 gombíkový akumulátor CR2032 Prístroj je určený pre použitie súkromnými •...
 • Page 67: Označenie Častí (Pozri Odklápaciu Stranu)

  • Pred použitím si, prosím, starostlivo škody na zdraví a ohrozenie života. prečítajte tento návod na obsluhu. Je Pozor! súčasťou prístroja a musí byť kedykoľvek Stredné riziko: Neuposlúchnutie tejto výstrahy k dispozícii. môže mať za následok vecné škody. SHLF 2000 A1...
 • Page 68 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 66 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 • Prístroj používajte len pre popísaný účel takom prípade sa obráťte na naše použitia (pozri »1.1 Účel použitia« na servisné stredisko. Kontaktné údaje strane 64). nájdete v »Servisné stredisko« na strane 75.
 • Page 69 Závady sa prejavia veľmi systémom, ak napr. rádio-elektrická rýchlo intenzívnym vytváraním zápachu. zásuvka. V tomto prípade ihneď vytiahnite sieťovú vidlicu a nechajte prístroj skontrolovať. Kontaktné údaje nájdete v »Servisné stredisko« na strane 75. SHLF 2000 A1...
 • Page 70 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 68 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 4.5 Ochrana pred • Dbajte na to, aby obalová fólia zraneniami nezavinila smrť dieťaťa. Obalové fólie nie sú určené na hranie. Výstraha! Aby sa predišlo 4.7 Zaobchádzanie s zraneniam, dodržiavajte batériami...
 • Page 71: Vybalenie, Inštalácia, Vkladanie Batérir

  6. Sieťovú zástrčku zasuňte do zásuvky, ktorá zodpovedá technických údajom. Pokyn: Prístrojom preteká prúd až 10 A (2000 W). Pokiaľ by k rovnakému prúdovému obvodu mali byť pripojené ešte ďalšie spotrebiče, dávajte pozor, aby nebola prekročená maximálna SHLF 2000 A1...
 • Page 72: Obsluha

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 70 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 6. Obsluha 6.1 Zobrazenia na displeji 6.3 Zapnutie a vypnutie prístroja Zvolená funkcia sa zobrazí na displeji 10. B C D 1. Sieťovú zástrčku zasuňte do zásuvky, ktorá...
 • Page 73 2. Znova zvoľte požadovanú funkciu Pri nej sa prístroj otáča na obidve strany, čím (pozri »6.1 Zobrazenia na displeji« na sa vystupujúci vzduch rozdeľuje rovnomerne strane 70). do priestoru: 1. Funkciu otáčania zapnete stlačením spínača funkcie otáčania 17, príp. 21. SHLF 2000 A1...
 • Page 74: Čistenie

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 72 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 7. Čistenie Aby ste mali dlho radosť zo svojho Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja prístroja, je potrebné ho pravidelne čistiť. nedostal prach. Preto držte prístroj tak, aby ochranná...
 • Page 75: Likvidácia

  životného prostredia. Preto bezpodmienečne dodržiavajte predpisy na likvidáciu vo Vašej krajine. 9.2 Batérie/Akumulátory Batérie sa nesmú odhadzovať do domového odpadu. Spotrebované batérie musia byť odborne zlikvidované. týmto účelom nachádzajú v obchode predávajúcom batérie ak aj na komunálnych zberných SHLF 2000 A1...
 • Page 76: Záruka Spoločnosti Hoyer Handel Gmbh

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 74 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 10. Záruka spoločnosti HOYER Handel GmbH Záručná doba Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na tento prístroj platí záruka počas doby 3 Prístroj bol vyrobený s použitím prísnych rokov od dátumu kúpy. V prípade chyby tohto smerníc pre kvalitu a pred expedíciou bol výrobku vám prislúchajú...
 • Page 77 čom spočíva chyba a kedy sa HOYER Handel GmbH vyskytla, zaslať poštového Kühnehöfe 5 poplatku na adresu servisu, ktorá vám D-22761 Hamburg bola oznámená. Deutschland Tento návod a mnoho ďalších príručiek, videí o výrobkoch a softvér si môžete stiahnuť na www.lidl-service.com. SHLF 2000 A1...
 • Page 78: Gerätebeschreibung

  1.1 Verwendungszweck 1.2 Lieferumfang diesem Heizlüfter SilverCrest • 1 Heizlüfter SHLF 2000 A1 können Sie trockene Wohn- • 1 Fernbedienung räume beheizen. • 1 Knopfzelle CR2032 Dieses Gerät ist für den Einsatz in Privat- • 1 Bedienungsanleitung haushalten und nicht für den gewerblichen 1.3 Kennzeichnungen am Gerät...
 • Page 79: Benennung Der Teile (Siehe Ausklappseite)

  (siehe Typenschild am Gerät) mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt. Hinweis: Geringes Risiko: Sachverhalte, die im Um- • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, gang mit dem Gerät beachtet werden sollten. durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensori- SHLF 2000 A1...
 • Page 80 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 78 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 schen oder geistigen Fähigkeiten oder zierte Person ersetzt werden, mit mangelnder Erfahrung und/oder Gefährdungen zu vermeiden. mangelndem Wissen benutzt zu werden, • Benutzen Sie das Gerät niemals in es sei denn, sie werden durch eine für unmittelbarer Nähe eines Spülbeckens, ihre Sicherheit zuständige Person beauf-...
 • Page 81 Netzstecker und warten ab, bis sich darf das Gerät niemals abgedeckt wer- das Gerät abgekühlt hat. Ansonsten den. könnten Sie sich an der heißen Oberflä- • Halten Sie beim Aufstellen des Gerätes che verbrennen. ringsherum einen Mindestabstand von SHLF 2000 A1...
 • Page 82 RP74284 HL mit FB LB4 Seite 80 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 Vorsicht! Um Schäden am Gerät zu vermei- 4.6 Zur Sicherheit Ihres Kindes den und die Funktion zu gewährleisten beachten Sie: Warnung! Kinder können Gefah- • Verwenden Sie ausschließlich Batterien ren oft nicht richtig einschätzen und sich dadurch Verletzungen vom Typ CR2032.
 • Page 83: Auspacken, Aufstellen, Batterie Einlegen

  6. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose, die den technischen Daten entspricht. Hinweis: Das Gerät zieht bis zu 10 Ampere Strom (2.000 Watt). Sollten Sie noch weitere Verbraucher am glei- chen Stromkreis angeschlossen haben, achten Sie darauf, dass die maximale SHLF 2000 A1...
 • Page 84: Bedienen

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 82 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 6. Bedienen 6.1 Anzeigen im Display 6.3 Gerät ein- und ausschalten Die gewählte Funktion wird im Display 10 1. Stecken Sie den Netzstecker in eine angezeigt. Steckdose, die den technischen Daten B C D entspricht (siehe „3.
 • Page 85 2. Wählen Sie erneut die gewünschte Funk- gleichmäßiger im Raum verteilt wird: tion (siehe „6.1 Anzeigen im Display“ 1. Schalten Sie die Schwenkfunktion ein, auf Seite 82). indem Sie die Taste für Schwenkfunktion 17 bzw. 21 drücken. SHLF 2000 A1...
 • Page 86: Reinigen

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 84 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 7. Reinigen Damit Sie lange Freude an Ihrem Gerät ha- Achten Sie darauf, dass dabei kein ben, sollten Sie es regelmäßig reinigen. Staub in das Innere des Gerätes fällt. Halten Sie daher das Gerät so, dass das Warnung! Um die Gefahr eines Schutzgitter, das Sie gerade reinigen,...
 • Page 87: Entsorgung

  Verbrauch von Rohstoffen zu ten, achten Sie auf die entsprechenden reduzieren und die Umwelt zu entlasten. Umweltvorschriften in Ihrem Land. Informationen zur Entsorgung und zur Lage des nächsten Recyclinghofes erhalten Sie z.B. bei Ihrer Stadtreinigung oder in den Gelben Seiten. SHLF 2000 A1...
 • Page 88: Garantie Der Hoyer Handel Gmbh

  RP74284 HL mit FB LB4 Seite 86 Freitag, 25. Mai 2012 5:45 17 10. Garantie der HOYER Handel GmbH Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Garantieumfang Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Män- Das Produkt wurde nach strengen Qualitäts- geln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den richtlinien sorgfältig produziert und vor...
 • Page 89 Sie diese und viele weitere E-Mail: hoyer@lidl.ch Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen. IAN: 74284 Lieferant Beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst das oben benannte Service-Center. HOYER Handel GmbH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Deutschland SHLF 2000 A1...
 • Page 90 Kühnehöfe 5 D-22761 Hamburg Status of information · Stan informacji · Az információ kelte · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 04/2012 · Ident.-Nr.: SHLF 2000 A1 IAN 74284 RP74284_Heizluefter LCD_FB_Cover_LB4.indd 1 27.04.12 10:03...

Table of Contents