Download  Print this page

Tryb Odtwarzania - Motorola MDC150 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

3.2.3 Tryb odtwarzania

Jeżeli urządzenie działa w trybie nagrywania, należy
nacisnąć klawisz OK, aby je przerwać, a następnie
nacisnąć przycisk MODE, aby przejść do trybu
odtwadzania. Kamera MDC150 wyświetli wtedy
ostatni nagrany plik wideo. Widoczne na ekranie
informacje oraz dostępne funkcje różnić się będą w
zależności od typu pliku.
1. Tryb
2. Długość klipu
3. Identyfikator
50
1
2
Wskazuje, że kamera jest w trybie
odtwarzania.
Wyświetla długość bieżącego
klipu wideo.
Wyświetla identyfikator klipu
wideo.
3
4
5
6
Użytkowanie kamery samochodowej

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Motorola MDC150

  Related Content for Motorola MDC150