Download  Print this page

Użytkowanie Kamery Samochodowej - Motorola MDC150 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3. Użytkowanie kamery
samochodowej
3.1 Nagrywanie oraz zapisywanie
Głównym zadaniem kamery jest stałe nagrywanie
drogi znajdującej się przed kierowcą, jak również
zapisywanie wszelkich incydentów drogowych i
wypadków, w których może on uczestniczyć.
Podczas nagrywania świecić się będzie (niebieska)
lampka LED.
Urządzenie nagrywa pliki wideo o długości 1 minuty.
Produkt wyposażono w czujnik drgań. W przypadku
wyczucia nadmiernych drgań, urządzenie zapisze
na dysku pliki, podczas nagrywania których drgania
takie wystąpiły. Czułość czujnika można zmienić w
menu ustawień, patrz sekcja 4.1: Ustawienia.
Gdy karta SD zostanie zapełniona, nowe pliki wideo
nadpisywać będą najstarsze nagrania.
3.2 D ostępne tryby
Użytkownik przełączać może pomiędzy trybem
wideo a trybem odtwarzania poprzez naciśnięcie
przycisku trybu.
Tryb wideo jest trybem domyślnym. Aby przeglądać
46
Użytkowanie kamery samochodowej

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Motorola MDC150