Download  Print this page

Tryb Parkowania - Motorola MDC150 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4. Rozdzielczość
5. Karta micro SD Wskazuje, czy w urządzeniu
6. Zasilanie
7. Odtwarzanie

3.3 Tryb parkowania

Kamera może także nagrywać zdarzenia mająca
miejsce w przypadku, gdy auto jest zaparkowane
a silnik wyłączony. Wbudowana bateria umożliwia
pracę produktu w trybie czuwania oraz nagrywanie
przez okres 30 sekund po wykryciu nadmiernych
drgań lub wibracji. Nagrywanie rozpoczyna się
wyłącznie po zarejestrowaniu nadmiernych drgań
przez czujnik.
UWAGA!
Z przyczyn technicznych, tryb parkowania jest
domyślnie wyłączony. Aby go aktywować należy
postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w
sekcji 4.1: Ustawienia
Użytkowanie kamery samochodowej
Wyświetla obecną rozdzielczość
ekranu. .
znajduje się karta micro SD.
Wskazuje, czy kamera MDC150
pracuje na baterii wbudowanej
czy też korzysta z zewnętrznego
źródła zasilania.
Nacisnąć przycisk OK, aby
rozpocząć odtwarzanie.
51

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Motorola MDC150

  Related Content for Motorola MDC150