Download Table of Contents Print this page
Honeywell HDE020E Operating Instructions Manual

Honeywell HDE020E Operating Instructions Manual

Advertisement

DEHUMIDIFIER
GB
Operating Instructions
ИЗСУШИТЕЛ НА ВЪЗДУХ
BG
Инструкции за употреба
VYSOUŠEČ VZDUCHU
CZ
Návod k obsluze
LUFTENTFEUCHTER
DE
Betriebsanleitung
LUFTAFFUGTER
DK
Betjeningsvejledning
DESHUMIDIFICADOR DE AIRE
ES
Instrucciones de funcionamiento
ILMANKUIVAAJA
FI
Käyttöohjeet
DÉSHUMIDIFICATEUR D'AIR
FR
Instructions de mise en marche
ΑΦΥΓΡΑΝΤΉΡΑΣ
GR
Οδηγίες Λειτουργίας
ODVLAŽIVAČ ZRAKA
HR
Upute za rukovanje
LEVEGŐ-PÁRÁTLANÍTÓ
HU
Kezelési utasítások
DEUMIDIFICATORE
IT
Istruzioni per l'uso
ORO DRĖKINTUVAS
LT
Naudojimo instrukcija
LUCHTONTVOCHTIGER
NL
Bedieningsinstructies
LUFTAVFUKTER
NO
Driftsinstruksjoner
ODWILŻACZ POWIETRZA
PL
Instrukcja obsługi
DESUMIDIFICADOR
PT
Instruções de operação
DEZUMIDIFICATOR
RO
Instrucţiuni de operare
ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА
RU
Инструкции по работе
SA
LUFTAVFUKTARE
SE
Driftsanvisningar
SUŠILNIK ZRAKA
SI
Navodila za uporabo
ODVLHČOVAČ VZDUCHU
SK
Návod na obsluhu
NEM ALMA CİHAZI
TR
Çalıştırma talimatları
ОСУШУВАЧ
UA
Інструкції з експлуатації
HDE020E

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Honeywell HDE020E

 • Page 1 Kezelési utasítások DEUMIDIFICATORE Istruzioni per l’uso ORO DRĖKINTUVAS Naudojimo instrukcija LUCHTONTVOCHTIGER Bedieningsinstructies LUFTAVFUKTER Driftsinstruksjoner ODWILŻACZ POWIETRZA Instrukcja obsługi HDE020E DESUMIDIFICADOR Instruções de operação DEZUMIDIFICATOR Instrucţiuni de operare ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА Инструкции по работе LUFTAVFUKTARE Driftsanvisningar SUŠILNIK ZRAKA Navodila za uporabo ODVLHČOVAČ VZDUCHU Návod na obsluhu...
 • Page 2: Table Of Contents

  HDE020E HDE020E ENGLISH CONTENTS БЪЛГАРСКИ СЪДЪРЖАНИЕ ČEŠTINA OBSAH DEUTSCH INHALT DANSK INDHOLD ESPAÑOL CONTENIDO SUOMI SISÄLLYSLUETTELO FRANÇAIS CONTENU EΛΛHNIKA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ HRVATSKI SADRŽAJ MAGYAR TARTALOMJEGYZÉK ITALIANO CONTENUTO LIETUVIŲ TURINYS NEDERLANDS INHOUD NORSK INNHOLD POLSKI SPIS TREŚCI PORTUGUÊS CONTEÚDO ROMÂNĂ CUPRINS PУCCKИЙ...
 • Page 3 HDE020E HDE020E COMPONENTS OPERATIONS Fig. 2 Fig. 1 Fig. 3 Fig. 4 CONTROL PANEL Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7...
 • Page 4: English

  ENGLISH ENGLISH IMPORTANT SAFETY ADVICE cause the cord to wear prematurely and • Clear out collected water: Do not use or drink and dispose of them for recycling. break. If the power cord of this appliance collected water it may cause illness and/or •...
 • Page 5 When the Temperature is approaching 10 °C, the Auto Defrost function HDE020E • To clean the filter (fig. 7), use a vacuum cleaner or tap the filter will be activated automatically; the LED indicator (e) will turn on lightly to remove dust and dirt.
 • Page 6 ENGLISH БЪЛГАРСКИ ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TROUBLE-SHOOTING Не увивайте кабела около уреда, тъй като това действие може да доведе до Моля, прочетете внимателно инструкциите преждевременното му износване или за употреба, преди да използвате Symptom Solution(s) до скъсване. Ако захранващият кабел изсушителя...
 • Page 7 БЪЛГАРСКИ БЪЛГАРСКИ • Не поставяйте уреда близо до устройства, • Разопаковайте изсушителя на въздух. Отстранете всички Можете да нулирате функцията за непрекъснат режим и да ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗТОЧВАНЕ (вижте страница 5) опаковъчни материали и ги изхвърлете за рециклиране. превключите на режим с регулатор за влажност на въздуха които...
 • Page 8 източване, проверете дали по изходящите маркучи няма за RoHS 2011/65/ЕС. • Проверете дали резервоарът за вода е празен и поставен правилно прегъвания или запушвания. HDE020E СЪХРАНЕНИЕ 220-240 V ~ 50 Hz Уредът не намалява влажността • Проверете дали филтърът не е мръсен или зацапан...
 • Page 9: Čeština

  ČEŠTINA ČEŠTINA DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ zařízení, protože to může být příčinou • Nedávejte spotřebič blízko zařízení vytvářejících PRVNÍ POUŽITÍ jejího předčasného opotřebení a zlomení. teplo (např. kamna, topidla s ventilátorem • Přečtěte si všechny pokyny, než začnete vysoušeč používat. Před prvním použitím vysoušeče si přečtěte Jestliže se napájecí...
 • Page 10 • Nepoužívejte silné chemikálie, benzín, čisticí prostředky, hadříky AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ s chemickou úpravou nebo jiné čisticí roztoky. Tyto prostředky HDE020E a chemikálie mohou poškodit povrch vysoušeče. Když se teplota blíží 10 °C, spustí se automaticky funkce automatického 220-240 V ~/50 Hz odmrazování.
 • Page 11: Deutsch

  ČEŠTINA DEUTSCH WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ • Beschädigen oder verändern Sie das Netzkabel oder den –stecker nicht. Hantieren Lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte Sie nicht mit dem Netzkabel, verknoten sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Příznaky Řešení oder verdrehen Sie es nicht. Stellen Sie keine Luftentfeuchter das erste Mal benutzen.
 • Page 12 DEUTSCH DEUTSCH • Dieses Gerät kann bei Temperaturen zwischen TEILE • Achten Sie beim Aufstellen des Luftentfeuchters darauf, ihn auf eine manuell ausgeschaltet wird, oder die Laufzeit des Timers beendet ist. Mit (siehe Seite 4) ebene, gerade Oberfläche zu stellen. Wenn diese Voraussetzung dieser Funktion sind eine präzisere Ermittlung der Luftfeuchtigkeit und 5-35°C betrieben werden.
 • Page 13 Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und wurde in das Wasser fortlaufend ablassen, überprüfen Sie, dass die Übereinstimmung mit der Richtlinie über elektromagnetische Ablaufschläuche nicht geknickt oder verstopft sind. Verträglichkeit 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/ EG sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU hergestellt. HDE020E 220–240 V ~ 50Hz 340W...
 • Page 14: Dansk

  DANSK DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER kan medføre, at den slides op før tid og går • Fjern opsamlet vand: Brug, eller drik ikke • Placér luftaffugteren på en fast, plan og vandfast overflade. Vand kan beskadige møbler og gulvbelægning, og forårsage brand i stykker.
 • Page 15 LED-indikatoren (e) lyser produkter og kemikalier kan beskadige luftaffugterens kabinet. HDE020E gult. Luftaffugteren starter automatisk afrimningsprocessen: • Rengør filteret (fig. 7) med en støvsuger eller bank let på filteret Kompressoren vil gentagne gange standse i 8 minutter og køre 220-240 V~50 Hz for at fjerne støv og snavs.
 • Page 16: Español

  DANSK ESPAÑOL RECOMENDACIONES IMPORTANTES FEJLFINDING • No tire del cable ni lo retuerza. No lo enrolle DE SEGURIDAD alrededor del aparato ya que esto podría hacer que se desgastara antes de tiempo y Lea las instrucciones de uso atentamente Symptom Løsning(er) que se rompiera.
 • Page 17 ESPAÑOL ESPAÑOL interno gira a una velocidad muy alta, por PANEL DE CONTROL FUNCIONAMIENTO Puede restablecer la función de funcionamiento en modo Continuo y cambiar a la función Higrostato pulsando el botón del higrostato lo que dicha acción podría provocar una lesión A Botón de encendido •...
 • Page 18 El deshumidificador gotea • Compruebe que el deshumidificador se encuentre en buen estado de HDE020E golpecitos para quitarle el polvo y la suciedad. Si no se puede funcionamiento y que la carcasa y el depósito de agua no estén agrietados limpiar el filtro con una aspiradora, use agua templada con 220–240 V ~ 50 Hz...
 • Page 19: Suomi

  SUOMI SUOMI TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA verkkojohto vaurioituu, se on vaihdatettava • Älä peitä laitetta tai tuki ilmanotto- ja • Muutamana ensimmäisenä käyttöpäivänä laitteesta voi tulla hajua. Tämä on aivan normaalia, eikä se ole vaarallista, ja hajun myyjäliikkeessä tai vastaavasti pätevän ilmanpoistoaukkoja kankailla, vaatteilla, Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin pitäisi hävitä...
 • Page 20 2006/95/EY ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU vaatimusten mukaisesti. • Puhdista suodatin (kuva 7) pölynimurilla tai poista pöly Puhallin sulattaa käymällä koko ajan. ja lika napauttamalla suodatinta kevyesti. Jos suodatin ei HDE020E puhdistu imurilla, käytä lämmintä vettä, jossa on pieni määrä TYHJENNYSOHJEET (katso sivu 5) 220–240 V ~ 50Hz...
 • Page 21: Français

  SUOMI FRANÇAIS CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS VIANMÄÄRITYS lourds sur le cordon d’alimentation ni l’exposer à la chaleur, sous risque d’incendie et/ou Veuillez lire attentivement les instructions d’électrocution. d’utilisation avant d’utiliser votre Oire Ratkaisu(t) déshumidificateur d’air pour la première • Ne pas tirer sur le cordon ni le vriller. fois et conservez-les en lieu sûr.
 • Page 22 FRANÇAIS FRANÇAIS • Ne pas mettre les doigts ou un objet PANNEAU DE COMMANDE FONCTIONNEMENT Vous pouvez régler la fonction de minuterie pendant que l’appareil est en mode régulateur d’humidité : appuyez de façon répétée sur le quelconque dans la sortie et dans l’entrée a Bouton d’alimentation •...
 • Page 23 2006/95/CE et la directive RoHS 2011/65/UE. RANGEMENT HDE020E REMARQUE : en cas de problème et de persistance du problème une fois le contrôle indiqué ci-dessous effectué, mettre l’appareil hors tension, débrancher la prise de l’alimentation secteur et VEILLER À SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE GARANTIE.
 • Page 24 ΕΛΛΉΝΙΚΑ ΕΛΛΉΝΙΚΑ ΣΉΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΉΝ πάνω στο καλώδιο ρεύματος και μην εκθέσετε ταχύτητα, έτσι ενδέχεται να τραυματιστείτε c Κουμπί υγροστάτη ΑΣΦΑΛΕΙΑ το καλώδιο ρεύματος σε θερμότητα. Ενδέχεται ή να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή. d Κουμπί συνεχούς αποστράγγισης να προκληθεί πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία. e Ένδειξη...
 • Page 25 αφυγραντήρα και φυλάξτε τον σε στεγνό χώρο, μακριά από άμεσο 2. ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 40 %). Ύστερα από 5 δευτερόλεπτα, η ένδειξη της τρέχουσας ηλιακό φως. HDE020E υγρασίας περιβάλλοντος θα εμφανιστεί στην οθόνη. • Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συνεχούς αποστράγγισης, 220-240 V ~ 50 Hz αφαιρέστε...
 • Page 26: Hrvatski

  ΕΛΛΉΝΙΚΑ HRVATSKI VAŽNI SIGURNOSNI SAVJETI ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΩΝ • Ne potežite niti ne savijajte kabel. Nemojte kabel omatati oko uređaja jer to Molimo, pomno pročitajte ove upute prije može prouzročiti prijevremeno habanje prve uporabe odvlaživača zraka i čuvajte Σύμπτωμα Λύση(-εις) kabela i pucanje. Ako se kabel za napajanje ih na sigurnom.
 • Page 27 HRVATSKI HRVATSKI • Izbacite nakupljenu vodu. Nakupljenu vodu PRVA UPOTREBA NAČIN NEPREKIDNOG RADA AUTOMATSKO ODLEĐIVANJE nemojte upotrebljavati niti piti jer može Način neprekidnog rada je uobičajena postavka kada se uređaj uključi: Kada se temperatura spusti na 10 °C, aktivirat će se funkcija automatskog •...
 • Page 28 čist od zapreka. Ako se koristi stalna odvodnja, provjerite nije pregorio ili da nije izbacila zaštitna sklopka 2011/65/EZ. da li su izljevna crijeva bez pregiba i zapreka. HDE020E • Provjerite je li spremnik za vodu prazan i na svome mjestu 220 – 240 v ~ 50 Hz POHRANA 340 W Uređaj ne smanjuje vlažnost zraka...
 • Page 29: Magyar

  MAGYAR MAGYAR FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK • Ne húzza vagy csavarja a kábelt. Ne tekerje a • Ne tegye hőtermelő eszközök (például kályhák, HASZNÁLATBA VÉTEL kábelt készülék köré, mivel ez a kábel idő ventilátoros hősugárzók stb.) közelébe A párátlanító első használata előtt olvassa •...
 • Page 30 ütögesse a szűrőt a por és szennyeződés eltávolítására. Ha nem lehet a folyamatos módot, és átkapcsolhat nedvességszabályozó található víztartályba folyik. Amint megtelik a tartály, piros HDE020E porszívóval kitisztítani a szűrőt, akkor a tisztításához használjon kevés módba színnel világítani kezd a kijelzője (f), és automatikusan leáll...
 • Page 31: Italiano

  MAGYAR ITALIANO AVVISO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA HIBAELHÁRÍTÁS • Non tirare o attorcigliare il cavo. Non avvolgere il cavo attorno all’apparecchio Prima di utilizzare il deumidificatore in quanto potrebbe usurarsi prematuramente per la prima volta, leggere attentamente Hibajelenség Megoldás(ok) e rompersi. Se il cavo di alimentazione di le istruzioni per il funzionamento questo apparecchio subisce danni, deve essere e conservarle in luogo sicuro.
 • Page 32 ITALIANO ITALIANO • Non mettere l’apparecchio in prossimità di PRIMO UTILIZZO MODALITÀ CONTINUA SBRINAMENTO AUTOMATICO sorgenti di calore (fornelli, termoventilatori, Si tratta dell’impostazione di default quando si accende l’apparecchio: Quando la temperatura si avvicina a 10 °C, viene attivata • Leggere a fondo le istruzioni prima di utilizzare il deumidificatore. ecc.).
 • Page 33 Potrebbero danneggiare le superfici esterne dell’apparecchio. che il fusibile non sia bruciato o che non sia stato azionato il salvavita HDE020E • Per pulire il filtro (7), usare un aspirapolvere o battere leggermente • Controllare che il serbatoio dell’acqua sia vuoto e correttamente in posizione il filtro per rimuovere polvere e sporco.
 • Page 34: Lietuvių

  LIETUVIŲ LIETUVIŲ SVARBUS SAUGOS PATARIMAS kompetentingam asmeniui, kad būtų išvengta • Surinktą vandenį pašalinkite: surinkto • Išpakuokite oro sausintuvą. Nuimkite visas pakuotės dalis ir išmeskite jas atiduodami perdirbti. pavojaus. Reguliariai tikrinkite, ar maitinimo vandens nevartokite ir negerkite, nes Prieš naudodamiesi oro sausintuvu pirmą laidas nėra susidėvėjęs arba pažeistas (ypač...
 • Page 35 2011/65/EB. vandenį su nedideliu kiekiu vidutinio stiprumo valymo priemonės. IŠLEIDIMO NURODYMAI (žr. 5 psl.) HDE020E • Išimkite vandens talpyklą (1 pav.) ir įsitikinkite, ar išleidimo 1. VANDENS TALPYKLA 220–240 V, maždaug 50 Hz angoje nėra jokių kliūčių. Jei naudojamas nuolatinis išleidimas, 340 W patikrinkite, ar išleidimo žarnos nėra užsilenkusios ir jose nėra...
 • Page 36: Nederlands

  LIETUVIŲ NEDERLANDS BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES TRIKČIŲ ŠALINIMAS op het netsnoer. Stel het netsnoer niet bloot aan hitte. Dit kan brand en/of elektrische Lees de bedieningsinstructies zorgvuldig schokken tot gevolg hebben. door voordat u uw ontvochtiger de eerste Požymis Sprendimas (-ai) keer in gebruik neemt en bewaar de •...
 • Page 37 NEDERLANDS NEDERLANDS in de luchtuitlaat en luchtinlaat. Anders c Humidistaatknop DE UNIT KAN OP 2 MANIEREN WERKEN Let op: bij uitschakeling van het apparaat worden de gebruikersinstellingen niet onthouden. kunt u letsel oplopen of kan het apparaat d Knop continu-afvoer Continumodus - Het apparaat werkt steeds door, onafhankelijk van beschadigd raken.
 • Page 38 Als de ontvochtiger lange tijd niet zal worden gebruikt, schakel het De ontvochtiger lekt • Controleer of de ontvochtiger in goede werkende staat is en de kast HDE020E apparaat dan uit en haal de stekker uit het stopcontact. Berg het of watertank niet gescheurd zijn netsnoer netjes op.
 • Page 39: Norsk

  NORSK NORSK VIKTIGE SIKKERHETSRÅD apparatet skades, og for å unngå skade, • Ikke tildekk enheten eller blokker luftinntakene BRUKSANVISNING må den skiftes ut ved å returnere apparatet og luftutløpene med tøy, kluter, gardiner etc. Les bruksanvisningen nøye før du bruker PLASSERING AV AVFUKTEREN til forhandleren hvor apparatet ble kjøpt eller Dette vil resultere i dårlig ventilasjon og kan...
 • Page 40 2006/95/EF og RoHS-direktivet 2011/65/EU. • Ikke bruk sterke kjemikalier, bensin, vaskemidler, kjemisk av luftfuktighet. behandlede tekstiler eller andre rengjøringsmidler. Disse HDE020E elementene og kjemikaliene kan forårsake skade på avfukterens Merk: Hvis enheten slås av, slettes alle brukerinnstillinger. 220-240 V~50Hz kabinett.
 • Page 41: Polski

  NORSK POLSKI WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE FEILSØKING • Nie należy niszczyć ani modyfikować przewodu BEZPIECZEŃSTWA zasilającego ani wtyczki. Nie należy manipulować, skręcać ani supłać przewodu Przed pierwszym użyciem odwilżacza Symptom Løsning(er) zasilającego. Nie należy umieszczać ciężkich powietrza należy uważnie przeczytać obiektów na przewodzie zasilającym instrukcje dotyczące obsługi urządzenia, Avfukteren fungerer ikke •...
 • Page 42 POLSKI POLSKI • Aby nie dopuścić do rozlania, należy opróżnić CZĘŚCI SKŁADOWE • Odwilżacz powietrza należy ustawić na płaskiej i równej powierzchni. Wentylator będzie pracował aż do chwili ręcznego wyłączenia (patrz str. 4) Odwilżacz powietrza może wibrować lub działać mniej efektywnie, urządzenia lub upłynięcia ustawionego czasu wyłącznika czasowego.
 • Page 43 P2 Skontaktować się z centrum serwisowym firmy Kaz. HDE020E • Do czyszczenia filtra (rys. 7) należy używać odkurzacza lub lekko 220–240 V, ~50 Hz postukać filtrem, aby usunąć kurz i pył. Jeśli nie można wyczyścić...
 • Page 44: Português

  PORTUGUÊS PORTUGUÊS CONSELHOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES • Não puxe nem torça o cabo. Não enrole • Não coloque o aparelho junto a dispositivos PRIMEIRA UTILIZAÇÃO o cabo à volta do aparelho para evitar geradores de calor (fogões, termoventiladores, Antes de utilizar o desumidificador pela •...
 • Page 45 (f) acende-se a vermelho, HDE020E existem obstruções na saída de drenagem. Se utilizar drenagem os 3 indicadores LED o compressor desliga-se automaticamente e o aparelho 220-240 V ~ 50 Hz contínua, verifique se a mangueira de saída não tem dobras...
 • Page 46: Română

  PORTUGUÊS ROMÂNĂ SFATURI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS înlocuirea cablului de către o persoană calificată, pentru a evita pericolele potenţiale. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare Verificaţi periodic gradul de uzură şi starea înainte de a folosi dezumidificatorul pentru Sintoma Solução(ões) cablului de alimentare (în special în zona în...
 • Page 47 ROMÂNĂ ROMÂNĂ • Nu acoperiţi aparatul şi nu obstrucţionaţi • Amplasaţi dezumidificatorul pe o suprafaţă dură, netedă şi rezistentă Dacă doriţi să reveniţi la modul de funcţionare continuu, apăsaţi • Verificaţi dacă flotorul (8) este montat corect. Flotorul la apă. Apa poate să deterioreze mobilierul şi podelele, putând provoca butonul aferent modului de funcţionare continuu nu trebuie să...
 • Page 48 Kaz Directiva 2006/95/CE privind aparatele de joasă tensiune şi Directiva RoHS 2011/65/EU. HDE020E NOTĂ: dacă aveţi o problemă care persistă după verificările de mai sus, opriţi aparatul, deconectaţi-l de la priză şi URMAŢI INSTRUCŢIUNILE PRIVIND GARANŢIA.
 • Page 49 РУССКИЙ РУССКИЙ ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ вилку. Не нарушайте целостность кабеля • Данный осушитель воздуха специально 6 Резервуар для воды, объем около 3 литров БЕЗОПАСНОСТИ питания, не связывайте и не скручивайте разработан и разрешен к использованию 7 Отверстие для дренажной трубки Перед...
 • Page 50 автоматически отключится и прибор перейдет в режим невозможно очистить пылесосом, используйте теплую воду работы, нажмите кнопку режима непрерывной работы Honeywell оставляет за собой право на внесение технических ожидания. Резервуар необходимо будет опорожнить (рис. 2) с небольшим количеством моющего средства средней силы.
 • Page 51 РУССКИЙ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Симптом Раствор(ы) Осушитель воздуха не работает • Убедитесь, что выключатель находится в положении «ВКЛ» • Проверьте кабель питания. Убедитесь в надежности его подсоединения и подключения • Проверьте энергоснабжение дома. Убедитесь, что не перегорел какой- либо предохранитель или не сработал автомат защиты сети •...
 • Page 55: Svenska

  SVENSKA SVENSKA VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR annan lika kvalificerad person. Kontrollera kläder, gardiner eller annat. Detta ger dålig BRUKSANVISNING kabeln för slitage och skador (särskilt där ventilation och kan leda till värmebildning Studera bruksanvisningen noga innan PLACERING den går in i apparaten och i kontakten). och brand.
 • Page 56 även om önskad fuktighetsnivå lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och RoHS-direktivet 2011/65/EU underhåll eller rengör den. inte uppnåtts. HDE020E • Använd en mjuk trasa för rengöring av apparaten. Anm. Om kontinuerlig drift valts (se avsnittet timerinställning) 220–240 V ~ 50Hz arbetar enheten oberoende av fuktigheten.
 • Page 57: Slovenščina

  SVENSKA SLOVENŠČINA POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA FELSÖKNING kupili napravo, ali podobno usposobljeni osebi, da se izognete nevarnosti. Pred prvo uporabo razvlažilnika natančno Kabel redno preverjajte zaradi morebitne preberite navodila za uporabo in jih hranite Symtom Lösning(ar) obrabe in poškodb (zlasti na mestih, kjer na varnem.
 • Page 58 SLOVENŠČINA SLOVENŠČINA itd. To povzroča slabše prezračevanje, zato NAVODILA ZA UPORABO REGULATOR VLAGE IN IZPOPOLNJEN SISTEM Opomba: Da preprečite odpoved kompresorja zaradi prekinjenega ZA NADZOR VLAGE zagona, se izogibajte večkratnemu odstranjevanju in ponovnemu lahko pride do pregrevanja in požara. vstavljanju posode za vodo. POSTAVITEV RAZVLAŽILNIKA •...
 • Page 59 2004/108/ES, direktivo o nizki Obrnite se na servisni center podjetja Kaz. napetosti 2006/95/ES in direktivo RoHS 2011/65/EU. HDE020E Digitalni prikazovalnik prikazuje P2. • Tipalo temperature ne deluje pravilno ali ni pravilno priključeno. Obrnite se na servisni center podjetja Kaz.
 • Page 60: Slovenčina

  SLOVENČINA SLOVENČINA DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE • Neťahajte za kábel a nekrúťte ním. • Nepokúšajte sa opraviť, rozobrať ani upraviť e Indikátor automatického rozmrazovania Neomotávajte kábel okolo zariadenia, pretože toto zariadenie. Môže to viesť k vzniku požiaru f Indikátor plnej nádržky Pred prvým použitím odvlhčovača vzduchu to môže spôsobiť...
 • Page 61 • Na vyčistenie filtra (obr. 7) použite vysávač alebo ľahkým 1. NÁDRŽKA NA VODU nastaviť funkciu časovača: opakovaným stláčaním tlačidla časovača HDE020E poklepaním na filter odstráňte prach a nečistoty. Ak filter • Keď sa nepoužíva hadička na vodu, voda bude odtekať do zvoľte požadovaný...
 • Page 62: Türkçe

  SLOVENČINA TÜRKÇE ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNERİSİ RIEŠENIE PROBLÉMOV • Kabloyu çekmeyin veya bükmeyin. Kabloyu cihaz etrafına sarmayın çünkü bu hareket Lütfen nem gidericinizi ilk kez kullanmadan kablonun erken aşınmasına ve kopmasına önce kullanım talimatlarını dikkatle okuyun Príznak Riešenia neden olabilir. Bu cihazın güç kablosu hasarlı ve sonra bunları...
 • Page 63 TÜRKÇE TÜRKÇE • Toplanmış suyu boşaltın: Toplanmış suyu • Nem gidericiyi sert, düz, su geçirmez bir yüzeye yerleştirin. Nem ayarlayıcı düğmesine basarak sürekli çalışma işlevini sıfırlayabilir • Yüzen kısmın (8) doğru takılmış olduğunu kontrol edin. Yüzen Su, mobilya ve yer kaplamalarına zarar verebilir ve yangın ve Nem Ayarlayıcı...
 • Page 64 üretilmiştir. Dijital ekran P1 göstermektedir • Nem ayarlayıcı arıza yapmıştır veya doğru bağlanmamıştır; Kaz servis merkezi ile irtibat kurun HDE020E 220–240 V ~ 50Hz Dijital ekran P2 göstermektedir • Sıcaklık Sensörü arıza yapmıştır veya doğru bağlanmamıştır; Kaz servis...
 • Page 65: Українська

  УКРАЇНСЬКА УКРАЇНСЬКА ВАЖЛИВІ ПОРАДИ З БЕЗПЕКИ Не ставте важкі предмети на шнур • Не вставляйте пальці або які-небудь 6 Бак для води, ємністю приблизно 3 літра живлення та не нагрівайте його. Це може предмети в отвір для впуску й випуску 7 Отвір...
 • Page 66 перейде в режим очікування. Воду з бака необхідно злити • Видаліть бак для води (мал. 1) й переконайтеся, що дренажний (мал. 2), а бак треба поставити на місце (мал. 3), після чого HDE020E Якщо потрібно повернутись до безперервної роботи, натисніть пристрій запуститься автоматично.
 • Page 67 УКРАЇНСЬКА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ Ознаки Рішення Осушувач не працює • Переконайтеся, що живлення увімкнено • Перевірте шнур живлення. Переконайтеся, що його надійно підключено та ввімкнено • Перевірте подачу електроживлення до вашого будинку. Перевірте, можливо перегорів запобіжник або спрацював запобіжний вимикач • Перевірте, що бак для води порожній та його правильно встановлено Пристрій...
 • Page 68 Printed in PRC Kaz Europe Sàrl Place Chauderon 18 The Honeywell trademark is used by Kaz, Inc. under licence from CH-1003 Lausanne Honeywell International Inc. Switzerland Honeywell International Inc. makes no representation or warranties © 2014 Kaz Europe Sàrl Made in PRC with respect to this product.

Table of Contents