Download  Print this page

Svenska - Kenwood A995 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vik ut främre omslaget innan du börjar läsa, så att du kan följa med på
Använd citrusfruktpressen för att
pressa frukt såsom apelsiner,
citroner, lime, och grapefrukt.
kon
sil
skål
anslutning
bricka
innan du använder
citrusfruktpressen för första
gången
Diska konen, silen och skålen.
hur du använder din
citrusfruktpress
1 Tag bort locket för
citrusfruktpressuttaget: Tryck på
eller lyft
, beroende på modell.
2 Använd konen för att skruva bort
uttagsproppen
3 Skruva fast anslutningen (med
bricka) i uttaget
4 Fäll ner skålen på anslutningen och
vrid medurs tills den faller på plats
.
5 Sätt i silen med den spetsiga delen
mot pipen.
6 Sätt i konen genom att vrida tills den
faller på plats.
7 Skär itu frukten. Koppla sedan på på
hastighet 4 och tryck en frukthalva
mot konen.
Anslutningen kan ha dragit åt sig
hårdare under användningen. För att
lossa den sätter du tillbaka skålen
och vrider moturs.
Sätt tillbaka proppen igen efter
användningen.

Svenska

.
.
bilderna.
rengöring
Handdiska.
10

Advertisement

Table of Contents
loading