Download  Print this page

Electrolux EXH09HX1WI User Manual

Hide thumbs

Advertisement

user manual
brugsanvisning
käyttöohje
bruksanvisning
bruksanvisning
Heatpump
Varmepumpe
Ilmapumppu
Varmepumpe
Värmepump
EXH09HX1WI/EXH09HX1WE
EXH12HX1WI/EXH12HX1WE

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux EXH09HX1WI

  Summary of Contents for Electrolux EXH09HX1WI

 • Page 1 Heatpump Varmepumpe Ilmapumppu Varmepumpe Värmepump EXH09HX1WI/EXH09HX1WE EXH12HX1WI/EXH12HX1WE...
 • Page 2: Table Of Contents

  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Contents Safety ............. 3 Cleaning And Care ....... 16 Description Of The Appliance ....5 What To Do If ........18 Before The First Use ....... 7 Environment Concerns ......
 • Page 3: Safety

  3 Safety Warnings for use Warnings for installation/removal/repair Warning! Warning! Do not attempt to install/ 1. Do not pull or deform the power sup- remove/repair the unit by yourself. ply cord. Pulling and misuse of the Incorrect work will cause electric shock, power supply cord can result in dam- water leak, fire etc.
 • Page 4 4 electrolux Cautions for use Cautions for location/installation Caution! Caution! 1. Open a window or door periodically • Make sure to connect the Heatpump to ventilate the room, especially to power supply of the rated voltage when using gas appliances. Insuffi- and frequency.
 • Page 5: Description Of The Appliance

  5 Description Of The Appliance Indoor unit OPERATION TIMER TURBO CLEAN Inlet (Air) Horizontal Adjustment Louvre Open Panel Outlet (Air) Air Purifying Filter Remote Control Air Filter PLASMACLUSTER Lamp (blue) AUX Button OPERATION Lamp (red) Receiver Window TIMER Lamp (orange)
 • Page 6 6 electrolux Remote control TRANSMITTER DISPLAY (Liquid Crystal Display) ON/OFF Button THERMOSTAT Button TURBO Button TIMER ON Button (for setting the timer) TIMER OFF Button (for setting the timer) ONE-HOUR OFF TIMER Button TIME ADVANCE Button TIME REVERSE Button SELF CLEAN Button...
 • Page 7: Before The First Use

  7 L.C.D. Remote Control Display INDIRECT AIR Symbol SELF CLEAN Symbol PLASMACLUSTER Symbol MODE Symbols : AUTO : HEAT : COOL : DRY Thermostat setting for AUTO and DRY modes TEMPERATURE Indicator TRANSMITTING Symbol TURBO Symbol FAN SPEED Symbols...
 • Page 8 8 electrolux since it can adversely affect its opera- tion. If the signal receiver window is exposed to direct sunlight, close a curtain to block the light. • Do not allow the signal receiver win- dow to receive strong direct sunlight, since it can adversely affect its opera- tion.
 • Page 9: Operating The Appliance

  9 tobacco smoke from the air and discharges Air purifying filter clean air. Air filter 1. Take out the air filters. Filter stopper a) Open the open panel. 3. Reinstall the air filters. b) Push the air filters up slightly to unlock a) Reinstall the air filters in the original them.
 • Page 10 10 electrolux Basic operation TEMP PLASMA CLUSTER DISPLAY (Example: 2°C lower) INDIRECT AIR TURBO Heat/cool mode The temperature can be set within the range of 18 to 32°C. TIMER TIMER MODE OFF 1HR 4. Press the FAN button to set the desired fan speed.
 • Page 11 11 Mode Changeover Adjustment range During seasons when you need HEAT- HEAT mode COOL and DRY ING at night and COOLING at daytime , modes or if the room temperature should be- come extremely higher than the temperature setting, due to...
 • Page 12 12 electrolux Caution! Never attempt to adjust the rection to make the room cool or warm rapidly. louvres manually. • Manual adjustment of the louvres can 1. During operation, press the TURBO but- cause the unit to malfunction. ton. • When the vertical adjustment louvre is...
 • Page 13 13 TIMER TEMP TIMER MODE OFF 1HR PLASMA CLUSTER TIMER DISPLAY CLEAN INDIRECT AIR TURBO TIME ADJUST – The remote control will display SWING CLOCK SET/C – The remote control displays – The blue PLASMACLUSTER lamp on the unit will light up.
 • Page 14 14 electrolux Timer off operation 1. Press the TIMER OFF ( ) button. TIMER TIMER MODE OFF 1HR TIMER CLEAN TIMER TIMER MODE OFF 1HR TIMER CLEAN TIME ADJUST SWING CLOCK TIME ADJUST SET/C SWING CLOCK SET/C – The remote control displays 2.
 • Page 15 15 Timer on operation 1. Press the TIMER ON ( ) button. TIMER TIMER MODE OFF 1HR TIMER TIMER CLEAN TIMER MODE OFF 1HR TIMER CLEAN TIME ADJUST SWING TIME ADJUST CLOCK SET/C SWING CLOCK SET/C • If any TIMER ON, TIMER OFF and ONE- HOUR OFF TIMER are set, the TIMER 2.
 • Page 16: Additional Information On Use

  16 electrolux Additional Information On Use • Blocking direct sunlight during cooling Tips on saving energy operation will reduce power consumption. Below are some simple ways to save • Close the windows and doors during cool- energy when you use your Heatpump.
 • Page 17 17 a) Lift the open panel. Changing the air purifying filter b) Push the air filters up slightly to unlock The filters should be changed every 3 ~ 6 them. months c) Pull the air filters down to remove them.
 • Page 18: What To Do If

  18 electrolux Maintenance after Heatpump season 3. Clean the filters, then reinstall them. 1. Operate the unit in the SELF CLEAN Maintenance before Heatpump season operation to allow the mechanism to 1. Make sure that the air filters are not dirty.
 • Page 19: Environment Concerns

  Please contact your ELECTROLUX dealer shop where you purchased the product. who will inform you about the take-back of A. Information on Disposal for Users the product.
 • Page 20: European Guarantee

  20 electrolux European Guarantee This appliance is guaranteed by Electrolux in residence for this particular model or range each of the countries listed at the back of this of appliances. user manual, for the period specified in the • The appliance guarantee is personal to the appliance guarantee or otherwise by law.
 • Page 21 Mägenwil Slovenija +38 61 24 25 731 Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana Slovensko +421 2 43 33 43 22 Electrolux Slovakia s.r.o., Elec- trolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava Suomi www.electrolux.fi Sverige +46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t Görans-...
 • Page 22 22 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Indhold Sikkerhed ..........23 Hvis der opstår fejl ........ 38 Beskrivelse af anlægget ......25 Skån miljøet .......... 39 Inden ibrugtagning ........ 27 Garanti/Kundeservice ......40 Betjening af enheden ......29 Europæisk Garanti .......
 • Page 23: Sikkerhed

  23 Sikkerhed Advarsler for brug Advarsler vedr. installation/nedtagning/ reparation Advarsel 1. Netkablet må ikke strækkes, vrides Advarsel Forsøg aldrig selv at installere/ eller knækkes. Strækning og forkert nedtage eller reparere anlægget. Forkert behandling af netkablet kan resultere udført arbejde medfører elektrisk stød, i skader på...
 • Page 24 24 electrolux Forholdsregler ved brug Forholdsregler vedr. placering/ installation Bemærk 1. Åbn vinduet eller døren en gang Bemærk imellem for at gennemlufte lokalet, • Sørg for at tilslutte varmepumpen til en især hvis der er gasforbrugende ap- strømforsyning med opgivne mærke- parater.
 • Page 25: Beskrivelse Af Anlægget

  25 Beskrivelse af anlægget Indedel OPERATION TIMER TURBO CLEAN Indsugning (luft) Spjæld til vandret justering Adgangspanel Udblæsning (luft) Luftrensningsfilter Fjernbetjening Luftfilter PLASMACLUSTER Kontrollampe (blå) AUX -knap OPERATION Kontrollampe (rød) Modtagervindue t. fjernbetjening TIMER Kontrollampe (gul) Netkabel TURBO Kontrollampe (grøn) Spjæld til lodret justering...
 • Page 26 26 electrolux Fjernbetjening SENDER DISPLAY (lcd-display) ON/OFF -knap (tænd/sluk) THERMOSTAT -knap (indstilling af ter- mostat) TURBO -knap (fuld effekt) TIMER ON -knap (til indstilling af timer) TIMER OFF -knap (til indstilling af timer) OFF 1HR-knap (1 times drift) TIMER FREM-knap (stil timer frem)
 • Page 27: Inden Ibrugtagning

  27 LCD- display på fjernbetjening INDIRECT AIR -symbol (indirekte luft) SELF CLEAN -symbol (automatisk rens- ning) PLASMACLUSTER -symbol (ionisering) MODE -symboler (funktionsvælger) : AUTO : VARME : KØLING : AFFUGTNING Termostatindstilling, funktionerne AUTO og AFFUGTNING TEMPERATUR-indikator SENDER-symbol TURBO -symbol BLÆSERHASTIGHED-symboler...
 • Page 28 28 electrolux funktionen. Dæmp lyset ved at trække gardinet for, hvis modtagervinduet står i direkte sol. • Modtagervinduet må ikke stå i stærkt direkte sollys, da det kan forstyrre funktionen. Dæmp lyset ved at trække gardinet for, hvis modtagervinduet står i direkte sol.
 • Page 29: Betjening Af Enheden

  29 filtrene luften for støv og tobaksrøg og ud- Luftrensningsfilter sender ren luft. Luftfilter 1. Tag luftfiltrene ud. Filterholder a) Åbn adgangspanelet. 3. Sæt luftfiltrene i igen. b) Løsn luftfiltrene ved at trykke dem lidt a) Sæt luftfiltrene på plads.
 • Page 30 30 electrolux Betjening i hovedtræk TEMP PLASMA CLUSTER DISPLAY (Eksempel: 2°C lavere) INDIRECT AIR TURBO Funktionerne Varme/Køling Temperaturen kan indstilles mellem 18 og 32°C. TIMER TIMER MODE OFF 1HR 4. Tryk på FAN-knappen for at indstille den ønskede blæserhastighed. TIMER...
 • Page 31 31 Automatisk skift mellem køling og Justeringsinterval varme Funktionen VARME Funktionerne KØ- På de tider af året, hvor der er brug for LING og AFFUGT- VARME om natten og KØLING om NING dagen (eller hvis rumtemperaturen bliver ekstremt meget højere end temperatur- indstillingen på...
 • Page 32 32 electrolux Bemærk Forsøg aldrig at indstille der giver den hurtigste afkøling eller opvarm- ning af lokalet. spjældene manuelt. • Manuel indstilling af spjældene kan 1. Tryk på TURBO-knappen, mens enhe- resultere i driftsforstyrrelser på enhe- den er i gang.
 • Page 33 33 TIMER TEMP TIMER MODE OFF 1HR PLASMA CLUSTER TIMER DISPLAY CLEAN INDIRECT AIR TURBO TIME ADJUST – Fjernbetjeningen viser SWING CLOCK SET/C – Fjernbetjeningen viser – Den blå PLASMACLUSTER-lampe på enheden lyser. Annullere indstilling Tryk igen på PLASMACLUSTER-knappen.
 • Page 34 34 electrolux TIMER TIMER TIMER TIMER MODE OFF 1HR MODE OFF 1HR TIMER TIMER CLEAN CLEAN TIME ADJUST TIME ADJUST SWING SWING CLOCK CLOCK SET/C SET/C 2. TIMER OFF-indikatoren blinker. Tryk på – Fjernbetjeningen viser knappen TIMER FREM eller TIMER TILBAGE for at indstille den ønskede tid.
 • Page 35 35 Timer on-drift 1. Tryk på TIMER ON ( )-knappen. TIMER TIMER MODE OFF 1HR TIMER TIMER CLEAN TIMER MODE OFF 1HR TIMER CLEAN TIME ADJUST SWING TIME ADJUST CLOCK SET/C SWING CLOCK SET/C • Hvis der er indstillet TIMER ON, TIMER OFF og TIMEDRIFT (OFF 1HR), annulleres 2.
 • Page 36: Yderligere Oplysninger Om Brug

  36 electrolux Yderligere oplysninger om brug • Hvis direkte sollys holdes ude under kø- Energisparetips ling, nedsættes strømforbruget. I det følgende får du nogle enkle råd til, • Luk vinduer og døre under køling og op- hvordan du sparer energi, når du bruger varmning.
 • Page 37 37 a) Løft adgangspanelet. Skifte luftrensningsfilter b) Løsn luftfiltrene ved at trykke dem lidt Filtrene skal skiftes hver 3. ~ 6. måned opad. c) Tag luftfiltrene ud ved at trække ned i 1. Tag luftfiltrene ud. dem. 2. Skift luftrensningsfiltrene.
 • Page 38: Hvis Der Opstår Fejl

  38 electrolux der er en særskilt afbryder til klimaanlæg- Vedligeholdelse ved sæsonens start get. 1. Kontroller, at luftfiltrene ikke er snavsede. 3. Rens filtrene, og sæt dem i igen. 2. Se efter, at der ikke sidder noget og blo- kerer luftindsugning eller -udblæsning.
 • Page 39: Skån Miljøet

  Hvis produktet bruges erhvervsmæssigt og forretning, hvor produktet er købt, for skal kasseres: yderligere oplysninger om genanvendelse af Kontakt din ELECTROLUX-forhandler, der dette produkt. kan informere dig om returordninger for pro- A. Oplysninger om bortskaffelse for duktet. Du kan komme til at betale for udgif- brugere (private husstande) ten til aflevering og genanvendelse.
 • Page 40: Garanti/Kundeservice

  Europæisk Garanti Electrolux yder garanti på dette apparat i de • Startdatoen for garantien er den dato, hvor lande, der står på listen bagest i denne vej- apparatet oprindelig blev købt. Der skal ledning, og i den periode, der er fremgår af...
 • Page 41: Www.electrolux.com

  41 • Mht. arbejdsløn og reservedele dækker som Electrolux har udgivet, og det må kun garantien på apparatet det tidsrum og i det bruges i husholdningen, dvs. ikke til omfang, som gælder for den pågældende erhvervsmæssige formål. model eller produktgruppe i det nye op- •...
 • Page 42 Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava Suomi www.electrolux.fi Sverige +46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t Görans- gatan 143, S-105 45 Stockholm Türkiye +90 21 22 93 10 25 Tarlabaşı caddesi no : 35 Tak- sim İstanbul Россия...
 • Page 43 43 Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Sisällys Turvallisuus ........... 44 Mitä tehdä, jos ........59 Laitteen kuvaus ........46 Ympäristönsuojelusta ......60 Ennen ensimmäistä käyttöä ....48 Takuu/Huolto ........61 Laitteen käyttö ........50 Euroopan Takuu ........
 • Page 44: Turvallisuus

  44 electrolux Turvallisuus Käyttöä koskevia varoituksia Asennusta/irrottamista/korjausta koskevia varoituksia Varoitus! 1. Älä vedä tai venytä virtajohtoa. Varoitus! Älä yritä asentaa/irrottaa/ Virtajohdosta vetäminen tai sen ve- korjata laitetta itse. Väärin tehty työ nyttäminen saattaa aiheuttaa aiheuttaa sähköiskun, vedenvuotoa, laitevaurioita ja sähköiskun.
 • Page 45 45 Käyttöä koskevia varotoimia Sijoituspaikkaa/asennusta koskevia varotoimia Huomio 1. Avaa ikkuna tai ovi tuulettaaksesi Huomio huonetta välillä, erityisesti • Varmista, että ilmalämpöpumppu lii- käyttäessäsi kaasulaitteita. Riittä- tetään virtalähteeseen, jonka jännite ja mätön tuuletus voi aiheuttaa happi- taajuus vastaavat annettuja arvoja.
 • Page 46: Laitteen Kuvaus

  46 electrolux Laitteen kuvaus Sisäyksikkö OPERATION TIMER TURBO CLEAN Tulo (ilma) Vaakasuora säätösäleikkö Avoin paneeli Lähtö (ilma) Ilmanpuhdistussuodatin Kaukosäädin Ilmansuodatin PLASMACLUSTER -merkkivalo (sininen) AUX -painike OPERATION -merkkivalo (punainen) Vastaanottoikkuna TIMER -merkkivalo (oranssi) Virtajohto TURBO -merkkivalo (vihreä) Pystysuora säätösäleikkö CLEAN -merkkivalo (vihreä) Ulkoyksikkö...
 • Page 47 47 Kaukosäädin LÄHETIN NÄYTTÖ (nestekidenäyttö) ON/OFF -painike THERMOSTAT -painike TURBO -painike TIMER ON -painike (ajastimen asetuk- seen) TIMER OFF -painike (ajastimen asetuk- seen) TUNNIN SAMMUTUSAJASTIN -painike AIKA ETEENPÄIN -painike TEMP AIKA TAAKSEPÄIN -painike PLASMA CLUSTER SELF CLEAN -painike DISPLAY...
 • Page 48: Ennen Ensimmäistä Käyttöä

  48 electrolux Kaukosäätimen nestekidenäyttö INDIRECT AIR -kuvake SELF CLEAN -kuvake PLASMACLUSTER -kuvake MODE -kuvakkeet : AUTO : HEAT (lämmitys) : COOL (jäähdytys) : DRY (kuivaus) Termostaatti AUTO- ja DRY-tilojen ase- tukseen LÄMPÖTILA-näyttö LÄHETYS-kuvake TURBO -kuvake PUHALLINNOPEUDEN kuvakkeet : AUTO (AUTOMAATTI)
 • Page 49 49 auringonvalolle, koska se voi haitata vastaanottoikkunan toimintaa. Jos signaalin vastaanottoikkuna altistuu suoralle auringonvalolle, sulje verho estääksesi valon pääsyn laitteelle. • Älä altista signaalin vastaanottoikku- naa suoralle, voimakkaalle auringonvalolle, koska se voi haitata vastaanottoikkunan toimintaa. Jos signaalin vastaanottoikkuna altistuu suoralle auringonvalolle, sulje verho estääksesi valon pääsyn laitteelle.
 • Page 50: Laitteen Käyttö

  50 electrolux teen käytön aikana suodattimet poistavat Ilmanpuhdistussuodatin ilmasta pölyä ja tupakansavua ja päästävät Ilmansuodatin ulos puhdasta ilmaa. Suodatinpidike 1. Irrota ilmansuodattimet. 3. Asenna ilmansuodattimet takaisin pai- a) Avaa avoin paneeli. koilleen. b) Työnnä ilmansuodattimia hieman a) Asenna ilmansuodattimet takaisin ylöspäin avataksesi niiden lukituksen.
 • Page 51 51 Peruskäyttö TEMP PLASMA CLUSTER DISPLAY (Esimerkki: 2 °C matalampi) INDIRECT AIR TURBO Heat/cool-tila Lämpötila voidaan asettaa alueella 18 ... 32 °C. TIMER TIMER MODE OFF 1HR 4. Aseta haluttu puhallusnopeus painamalla FAN-painiketta. TIMER CLEAN AUTO SOFT HIGH TIME ADJUST...
 • Page 52 52 electrolux Jos ulkolämpötila muuttuu käytön aikana, Säätöalue lämpötila-asetukset liukuvat automaattisesti HEAT-tila COOL- ja DRY-tilat kaaviossa näytetyllä tavalla. Tilan vaihtaminen Vuodenaikoina, joina tarvitaan LÄMMITYSTÄ öisin ja JÄÄHDYTYSTÄ päivisin, tai kun huoneen lämpötilasta halutaan lisälämmityslaitteiston vuoksi huomattavasti lämpötila-asetusta Vaakasuoran ilmavirtauksen korkeampi, tila vaihtuu automaattisesti säätäminen...
 • Page 53 53 Huomio Älä koskaan yritä säätää 1. Paina käytön aikana TURBO-painiketta. säleikköjä käsin. • Säleikköjen säätäminen käsin voi ai- heuttaa laitteen toimintahäiriön. TEMP • Kun pystysuora säätösäleikkö sijait- PLASMA CLUSTER see COOL- tai DRY-tilan alimmassa asennossa pidemmän aikaa, saattaa DISPLAY syntyä...
 • Page 54 54 electrolux TIMER TEMP TIMER MODE OFF 1HR PLASMA CLUSTER TIMER DISPLAY CLEAN INDIRECT AIR TURBO TIME ADJUST – Kaukosäätimessä näkyy SWING CLOCK SET/C – Kaukosäätimessä näkyy – Laitteen sininen PLASMACLUSTER- merkkivalo syttyy. Peruuttaminen Paina uudelleen PLASMACLUSTER- painiketta. – Laitteen PLASMACLUSTER-merkkivalo –...
 • Page 55 55 Ajastin pois -toiminto 1. Paina TIMER OFF ( ) -painiketta. TIMER TIMER MODE OFF 1HR TIMER CLEAN TIMER TIMER MODE OFF 1HR TIMER CLEAN TIME ADJUST SWING CLOCK TIME ADJUST SET/C SWING CLOCK SET/C – Kaukosäätimessä näkyy 2. TIMER OFF-merkkivalo vilkkuu; paina AIKA ETEENPÄIN- tai TAAKSEPÄIN -...
 • Page 56 56 electrolux Jäähdytys-/kuivaustila: – Laitteen oranssi TIMER-merkkivalo • Tunti ajastintoiminnon aloittamisen jälkeen sammuu. lämpötila-asetus nousee 1 °C alkuperäistä – Kaukosäätimessä näkyy oikea aika. lämpötila-asetusta korkeammaksi. Ajastin päälle -toiminto TIMER 1. Paina TIMER ON ( ) -painiketta. TIMER MODE OFF 1HR...
 • Page 57: Lisätietoja Käytöstä

  57 • Kumpi tahansa aika voidaan ohjelmoida aktivoitumaan ennen toista. Lisätietoja käytöstä Energiansäästövinkkejä • Suoran auringonvalon estäminen jäähdy- tystoiminnon aikana vähentää Alta löydät muutavia yksinkertaisia virrankulutusta. tapoja energian säästämiseksi ilmaläm- • Sulje ikkuna ja ovet jäähdytys- ja lämmi- pöpumppua käyttäessäsi.
 • Page 58: Puhdistus Ja Hoito

  58 electrolux Puhdistus ja hoito a) Asenna suodattimet takaisin Huomio Varmista, että irrotat virtajohdon pistorasiasta tai kytket alkuperäisille paikoilleen. virtakytkimen pois päältä ennen b) Sulje avoin paneeli. c) Paina paneelin nuolimerkintää huoltotöiden suorittamista. voimakkaasti lukitaksesi paneelin pai- Suodattimien puhdistaminen koilleen.
 • Page 59: Mitä Tehdä, Jos

  59 • Likaisia ilmanpuhdistussuodattimia ei saa Huolto ilmalämpöpumppukauden pestä ja käyttää uudelleen. Uusia suodat- päätyttyä timia saa lähimmältä jälleenmyyjältä. 1. Käytä laitetta SELF CLEAN -toiminnassa, jotta mekanismi kuivuu läpikotaisin. Suodattimien hävittäminen 2. Lopeta käyttö ja irrota laitteen virtajohto. Hävitä vaihdetut suodattimet paikallisten Sammuta suojakatkaisin, jos sellainen on lakien ja määräysten mukaisesti.
 • Page 60: Ympäristönsuojelusta

  Jos tuotetta on käytetty kaupallisiin tarkoi- hävitettävä erikseen ja lain säännösten tuksiin ja haluat hävittää sen: mukaisesti käsittelemällä, keräämällä ja Ota yhteyttä ELECTROLUX-jälleenmyyjääsi, kierrättämällä käytettyjä sähkö- ja joka antaa tietoja tuotteen takaisinotosta. Si- elektroniikkalaitteita oikein. nua saatetaan veloittaa takaisinotosta ja...
 • Page 61: Takuu/Huolto

  Takuu myyjäliikkeelle. Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erik- seen. Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty, Euroopan Takuu Electrolux myöntää takuun tälle tuotteelle op- • Tuotetakuu koskee vain tuotteen paan takakannessa luetelluissa maissa alkuperäistä ostajaa, eikä takuuta voi siir- tuotetakuussa määritetyksi tai lainsäädän- tää...
 • Page 62: Www.electrolux.com

  +41 62 88 99 111 Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil Slovenija +38 61 24 25 731 Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana Slovensko +421 2 43 33 43 22 Electrolux Slovakia s.r.o., Elect- rolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava...
 • Page 63 63 Suomi www.electrolux.fi Sverige +46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t Görans- gatan 143, S-105 45 Stockholm Türkiye +90 21 22 93 10 25 Tarlabaşı caddesi no : 35 Tak- sim İstanbul Россия +7 495 937 7837 129090 Москва, Олимпийский...
 • Page 64 64 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Innhold Sikkerhet ..........65 Hva skal jeg gjøre hvis ......80 Beskrivelse av apparatet ....... 67 Miljøhensyn .......... 81 Før første gangs bruk ......69 Garanti/Kundeservice ......82 Betjene apparatet .........
 • Page 65: Sikkerhet

  65 Sikkerhet Advarsler Advarsler for installasjon/demontering/ reparasjon Advarsel 1. Pass på at du ikke gjør noe som kan Advarsel Du må ikke forsøke å skade strømledningen. Det kan føre installere/demontere/reparere apparatet til skade på produktet og føre til elek- selv.
 • Page 66 66 electrolux Forsiktighetsregler for bruk Forsiktighetsregler for plassering/ installasjon 1. Åpne et vindu eller en dør jevnlig for å lufte ut rommet, spesielt hvis du • Forsikre deg om at du kobler varme- bruker gassapparater. Utilstrekkelig pumpen til en strømforsyning med rik- lufting kan føre til oksygenmangel.
 • Page 67: Beskrivelse Av Apparatet

  67 Beskrivelse av apparatet Innendørsdel OPERATION TIMER TURBO CLEAN Inntak (luft) Vannrett justeringsspjeld Åpent panel Utløp (luft) Rensefilter for luft Fjernkontroll Luftfilter PLASMACLUSTER -lampe (blå) AUX Knapp OPERATION -lampe (rød) Mottakervindu TIMER -lampe (oransje) Strømledning TURBO -lampe (grønn) Loddrett justeringsspjeld CLEAN -lampe (grønn)
 • Page 68 68 electrolux Fjernkontroll Sender Display (LCD) ON/OFF -knapp THERMOSTAT -knapp TURBO -knapp TIMER ON -knapp (for innstilling av tids- måler) TIMER OFF -knapp (for innstilling av tidsmåler) ÉN TIME AV-knapp TID FREM-knapp TEMP TID TILBAKE-knapp PLASMA CLUSTER SELF CLEAN -knapp DISPLAY STILL/AVBRYT TIDSMÅLER (SET/C-...
 • Page 69: Før Første Gangs Bruk

  69 LCD-display på fjernkontroll INDIRECT AIR -symbol SELF CLEAN -symbol PLASMACLUSTER -symbol MODE -symboler : AUTO : VARME : KJØLING : TØRR Termostatinnstilling for AUTO- og TØRR-modus Temperaturindikator Sendesymbol TURBO -symbol Symboler for viftehastighet : AUTO : HØY : LAV...
 • Page 70 70 electrolux forårsake forstyrrelser. Hvis signal- mottakervinduet står i direkte sollys, kan du for eksempel trekke for en gar- din for å dempe lyset. • Apparatet kan bli påvirket av signaler fra fjernkontroll for tv, video/DVD-spil- ler eller annet utstyr som brukes i det samme rommet.
 • Page 71: Betjene Apparatet

  71 filtrene støv, tobakksrøyk og andre urenheter Rensefilter for luft fra luften, og slipper ut renset luft. Luftfilter 1. Ta ut luftfiltrene. Filtergitter a) Åpne panelet. 3. Sett luftfiltrene tilbake på plass. b) Skyv luftfiltrene litt opp for å frigjøre a) Sett luftfiltrene tilbake på...
 • Page 72 72 electrolux Vanlig drift TEMP PLASMA CLUSTER DISPLAY (Eksempel: 2 °C lavere) INDIRECT AIR TURBO Varme/kjølemodus Temperaturen kan stilles mellom 18 og 32 °C. TIMER TIMER MODE OFF 1HR 4. Trykk på FAN-knappen for å stille ønsket viftehastighet. TIMER CLEAN AUTO HØY...
 • Page 73 73 Modusveksling Justere vannrett retning på I perioder når du trenger oppvarming om luftstrømmen natten og kjøling på dagtid, eller hvis romtemperaturen blir mye høyere enn temperaturinnstillingen på grunn av an- dre varmekilder, vil modusen automatisk veksle mellom VARME og KJØLING for å...
 • Page 74 74 electrolux ringsspjeldet stilles slik at det peker oppover – Fjernkontrollen viser: og sender den kjølige luften opp i taket. Trykk på knappen i VARME-modus. Det loddrette justeringsspjeldet stilles ned slik at den varme luften sendes ned mot gulvet. 1. Trykk på INDIRECT AIR -knappen mens apparatet er i drift.
 • Page 75 75 – Fjernkontrollen viser: – Fjernkontrollen viser: – Den blå PLASMACLUSTER-lampen – Den røde OPERATION-lampen, den på apparatet lyser. grønne CLEAN-lampen og den blå PLASMACLUSTER-lampen på appa- Slik avbryter du funksjonen Trykk på PLASMACLUSTER-knappen på ratet lyser. nytt. – Apparatet stopper etter 40 minutter.
 • Page 76 76 electrolux – Fjernkontrollen viser: 2. TIMER OFF-indikatoren blinker. Trykk på TID FREM- eller TID TILBAKE-knappen for å stille ønsket tid. (Tiden kan stilles med intervaller på ti mi- nutter.) – Den oransje TIMER-lampen på appa- ratet lyser. – Apparatet stopper etter én time.
 • Page 77 77 Bruke TIMER ON 1. Trykk på TIMER ON-knappen ( TIMER TIMER MODE OFF 1HR TIMER TIMER CLEAN TIMER MODE OFF 1HR TIMER CLEAN TIME ADJUST SWING TIME ADJUST CLOCK SET/C SWING CLOCK SET/C • Hvis noen av funksjonene TIMER ON, TI- MER OFF og/eller ÉN TIME AV er aktivert,...
 • Page 78: Annen Informasjon Om Bruk

  78 electrolux Annen informasjon om bruk • Ved å blokkere direkte sollys under kjøling Tips for strømsparing vil du redusere strømforbruket. Nedenfor finner du noen enkle metoder • Lukk vinduer og dører under kjøling og for å spare strøm med luft-til-luft-var- oppvarming.
 • Page 79: Rengjøring Og Vedlikehold

  79 Rengjøring og vedlikehold Obs Husk å slå av apparatet og trekke støpselet ut fra stikkontakten før du utfører noe vedlikehold. Rengjøre filtrene Luftfiltrene bør rengjøres annenhver uke. 1. Slå av apparatet. 2. Ta ut filtrene. a) Løft opp panelet.
 • Page 80: Hva Skal Jeg Gjøre Hvis

  80 electrolux Rengjøre apparatet og fjernkontrollen 2. Stopp apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten. Hvis du har en egen krets- • Tørk av dem med en myk klut. bryter for klimaanlegget, slår du den av. • Ikke søl vann på dem. Det kan føre til elek- 3.
 • Page 81: Miljøhensyn

  Brukt elektrisk og elektronisk avfall må be- privatbrukere. I andre land må du kontakte handles i henhold til EU-direktivet for EE- din ELECTROLUX-forhandler, som vil avfall og korresponderende norske lover, informere deg om hvordan du kan kassere som krever riktig håndtering, gjenvinning og produktet.
 • Page 82: Garanti/Kundeservice

  Europeisk Garanti Dette apparatet er dekket av garantien fra fremleggelse av gyldig kjøpsdokument, Electrolux i alle de landene som er oppført på som utstedes av den som solgte deg ap- baksiden av denne håndboken for den tids- paratet.
 • Page 83: Www.electrolux.com

  • Apparatet installeres og brukes i Bestemmelsene i denne europeiske overensstemmelse med instruksjonene garantien har ingen innflytelse på de som er utstedt av Electrolux og må kun rettighetene du innrømmes gjennom loven. brukes i vanlig husholdning, dvs. må ikke brukes til kommersielle formal.
 • Page 84 Mägenwil Slovenija +38 61 24 25 731 Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana Slovensko +421 2 43 33 43 22 Electrolux Slovakia s.r.o., Elec- trolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava Suomi www.electrolux.fi Sverige +46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t Görans-...
 • Page 85 85 Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Innehåll Säkerhet ..........86 Rengöring och vård ......99 Beskrivning av värmepumpen ....88 Om någonting inte fungerar ....101 Innan produkten används första Miljöskydd .......... 102 gången ..........
 • Page 86: Säkerhet

  86 electrolux Säkerhet Varningar under användning Varningar om installation, demontering och reparation Varning 1. Dra inte i nätkabeln och se till att den Varning Försök inte att installera, inte deformeras eller skadas på an- demontera eller reparera enheten på nat sätt. Ovarsam hantering av nät- egen hand.
 • Page 87 87 Försiktighetsåtgärder under Försiktighetsåtgärder vid placering och användning installation Försiktighet Försiktighet 1. Öppna ett fönster eller en dörr då • Var noga med att ansluta värmepum- och då för att ventilera rummet, sär- pen till ett eluttag som levererar spe- skilt när gasapparater används.
 • Page 88: Beskrivning Av Värmepumpen

  88 electrolux Beskrivning av värmepumpen Inomhusenhet OPERATION TIMER TURBO CLEAN Luftintag Luftutlopp Öppen panel Fjärrkontroll Luftreningsfilter PLASMACLUSTER Lampa för PLAS- MACLUSTER (blå) Luftfilter OPERATION Lampa för OPERATION AUX AUX-knapp (röd) Mottagarfönster TIMER Lampa för TIMER (orange) Nätkabel TURBO Lampa för TURBO (grön) Spjäll för vertikal justering...
 • Page 89 89 Fjärrkontroll SÄNDARE DISPLAY (LCD) ON/OFF PÅ/AV-knapp THERMOSTAT TERMOSTAT-knapp TURBO TURBO-knapp TIMER ON TIMER PÅ-knapp (för inställ- ning av timern) TIMER OFF TIMER AV-knapp (för inställ- ning av timern) TIMER 1 HR AV-knapp TID FRAMÅT-knapp TEMP TID BAKÅT-knapp PLASMA CLUSTER SELF CLEAN SJÄLVRENGÖRING-...
 • Page 90: Innan Produkten Används Första Gången

  90 electrolux LCD-display på fjärrkontroll INDIRECT AIR Symbol för INDIREKT LUFT SELF CLEAN Symbol för SJÄLVRENG- ÖRING PLASMACLUSTER Symbol för PLAS- MACLUSTER MODE MODE-symboler : AUTO : VÄRME : KYLA : AVFUKTNING Termostatinställning för läge AUTO och AVFUKTNING TEMPERATUR-indikator SÄNDER-symbol TURBO TURBO-symbol Symboler för FLÄKTHASTIGHET...
 • Page 91 91 • Om fjärrkontrollen inte fungerar korrekt när • Rikta fjärrkontrollen mot enhetens motta- du har bytt batterier, plocka ur batterierna garfönster och tryck på önskad knapp. och sätt i dem igen efter 30 sekunder. Enheten avger en ljudsignal när den tar •...
 • Page 92: Handhavande

  92 electrolux filtren bort tobaksrök och damm från luften Luftreningsfilter och återför ren luft. Luftfilter 1. Plocka av luftfiltren. Filterhållare a) Lyft upp den öppna panelen. 3. Sätt tillbaka luftfiltren på plats. b) Tryck luftfiltren något uppåt för att a) Montera luftfiltren i deras ursprungliga lossa dem.
 • Page 93 93 Grundläggande användning TEMP PLASMA CLUSTER DISPLAY Exempel: 2 °C under INDIRECT AIR TURBO Värme/Kyla-läge Temperaturen kan ställas in mellan 18 och 32 °C. TIMER TIMER MODE OFF 1HR 4. Tryck på FAN-knappen för att ställa in önskad fläkthastighet.
 • Page 94 94 electrolux Växling mellan funktioner Justeringsområde Under säsonger när du behöver UPP- Läge VÄRME Läge KYLA och AV- VÄRMNING på natten och AVKYLNING FUKTNING på dagen, eller om rumstemperaturen blir mycket högre än den inställda tem- peraturen på grund av andra värmeap- parater, växlar funktionen automatiskt...
 • Page 95 95 Försiktighet Försök aldrig att justera 1. Under drift, tryck på TURBO-knappen. gallren manuellt. • Manuell justering av gallren kan orsaka felfunktion hos enheten. TEMP • När det vertikala justeringsgallret är PLASMA CLUSTER ställt i den lägsta positionen i läge...
 • Page 96 96 electrolux TIMER TEMP TIMER MODE OFF 1HR PLASMA CLUSTER TIMER DISPLAY CLEAN INDIRECT AIR TURBO TIME ADJUST – Fjärrkontrollen visar: SWING CLOCK SET/C – Fjärrkontrollen visar: – Den blå PLASMACLUSTER-lampan på enheten tänds. För att avbryta: Tryck på knappen PLASMACLUSTER igen.
 • Page 97 97 Funktionen Timer AV 1. Tryck på knappen TIMER OFF ( TIMER TIMER MODE OFF 1HR TIMER CLEAN TIMER TIMER MODE OFF 1HR TIMER CLEAN TIME ADJUST SWING CLOCK TIME ADJUST SET/C SWING CLOCK SET/C – Fjärrkontrollen visar: 2. TIMER OFF-indikatorn blinkar. Tryck på...
 • Page 98 98 electrolux Funktionen Timer PÅ 1. Tryck på knappen TIMER ON ( TIMER TIMER MODE OFF 1HR TIMER TIMER CLEAN TIMER MODE OFF 1HR TIMER CLEAN TIME ADJUST SWING TIME ADJUST CLOCK SET/C SWING CLOCK SET/C • Om TIMER ON, TIMER OFF eller TIMER 1 HR AV har ställts in avbryter knappen TI-...
 • Page 99: Ytterligare Information Om Värmepumpens Användning

  99 Ytterligare information om värmepumpens användning • Håll fönster och dörrar stängda under drift Tips om energibesparing med avkylning eller uppvärmning. Nedan följer några enkla sätt att spara Rikta in luftflödet på lämpligt sätt för att energi när du använder din värmepump.
 • Page 100 100 electrolux a) Lyft upp den öppna panelen. Byta luftrengöringsfilter b) Tryck luftfiltren något uppåt för att Filtren bör bytas ut var tredje till var sjätte lossa dem. månad. c) Dra luftfiltren nedåt för att avlägsna dem. 1. Avlägsna luftfiltren.
 • Page 101: Om Någonting Inte Fungerar

  101 2. Stäng av enheten och koppla loss den Underhåll före värmepumpsäsongen från eluttaget. Slå ifrån huvudströmbryta- 1. Kontrollera att luftfiltren inte är smutsiga. ren om du har en separat sådan för 2. Kontrollera att ingenting blockerar luftin- luftkonditioneringen.
 • Page 102: Miljöskydd

  Om produkten har använts för företagsän- avfall. För ytterligare upplysningar om damål och skall kasseras: återvinning bör du kontakta lokala Kontakta din återförsäljare för ELECTROLUX myndigheter eller sophämtningstjänst eller för information om hur du skall kassera pro- affären där du köpte varan.
 • Page 103: Garanti/Kundtjänst

  åtgärdas av certifierad elektriker. konsumentkontakt på tel. 0771- 76 76 76 Innan du kontaktar service, skriv upp följande eller via e-mail på vår hemsida electrolux- enligt dataskylten: service@electrolux.se Modellbeteckning ......Service och reservdelar Vill du beställa service, installation eller re-...
 • Page 104 Mägenwil Slovenija +38 61 24 25 731 Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana Slovensko +421 2 43 33 43 22 Electrolux Slovakia s.r.o., Elec- trolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava Suomi www.electrolux.fi Sverige +46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t Görans-...
 • Page 105 105...
 • Page 106 106 electrolux...
 • Page 107 107...
 • Page 108 TINSEA536JBRZ...

This manual is also suitable for:

Exh09hx1wExh12hx1wiExh12hx1we