Download  Print this page

Makita TM3000C Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Multi Tool
GB
Універсальний інструмент
UA
Narzędzie Wielofunkcyjne
PL
Maşină multifuncţională
RO
Multifunktions-Werkzeug
DE
Többfunkciós szerszám
HU
Univerzálny nástroj
SK
Víceúčelové nářadí
CZ
TM3000C
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita TM3000C

 • Page 1 Multi Tool INSTRUCTION MANUAL Універсальний інструмент ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Narzędzie Wielofunkcyjne INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină multifuncţională MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Multifunktions-Werkzeug BEDIENUNGSANLEITUNG Többfunkciós szerszám HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Univerzálny nástroj NÁVOD NA OBSLUHU Víceúčelové nářadí NÁVOD K OBSLUZE TM3000C...
 • Page 2 012852 012768 012888 012850 012851 012889 012853 012855...
 • Page 3: Specifications

  4-2. Hex wrench 5-3. Adapter 3-2. Holes in the application tool 4-3. Tighten 5-4. Protrusions of the tool flange SPECIFICATIONS Model TM3000C Oscillation per minute 6,000 - 20,000 (min 1.6 ゚ (3.2 ゚ total) Oscillation angle, left/right Overall length 275 mm without dust extraction attachment 1.4 kg...
 • Page 4: Multi Tool Safety Warnings

  Makita Corporation responsible Holding the work by hand or against your body manufacturer declare that the following Makita leaves it unstable and may lead to loss of control. machine(s): Position the cord clear of the spinning Designation of Machine: accessory.
 • Page 5: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION 21. Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles safety glasses. WARNING: appropriate, wear hearing protectors, gloves Always be sure that the tool is switched off and • and workshop apron capable of stopping unplugged before adjusting...
 • Page 6: Operation

  holes in the application tool and secure the application Dust extraction attachment (optional tool by tightening the bolt firmly with the hex wrench. accessory) When using sanding application tool, mount the application tool on the sanding pad so that it matches the sanding pad direction.
 • Page 7: Maintenance

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Segment saw blade • Round saw blade • Plunge cut saw blade •...
 • Page 8: Технічні Характеристики

  4-2. Шестигранний ключ 5-3. Адаптер 3-2. Отвори в насадці 4-3. Затягнути 5-4. Виступи на фланці інструмента ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель TM3000C Коливань на хвилину 6000 - 20000 (хв. 1,6 ゚ (3,2 ゚ усього) Кут коливання, вліво/вправо Загальна довжина 275 мм без насадки для пиловидалення...
 • Page 9 Позначення обладнання: поверхні держака під час виконання дії, за Універсальний інструмент якої він може зачепити сховану № моделі/ тип: TM3000C електропроводку або власний шнур. є серійним виробництвом та Торкання ріжучим приладом струмоведучої Відповідає таким Європейським Директивам: проводки може призвести до передання напруги...
 • Page 10 гарячими, що призведе до опіку шкіри. контролю. 13. Не слід дуже довго залишати інструмент 24. Не слід запускати електроінструмент, працювати на холостому ході тримаючи його збоку від себе. У разі 14. Завжди використовуйте пилозахисну випадкового контакту приладдя може захопити маску/респіратор що відповідають області Ваш...
 • Page 11: Інструкція З Використання

  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Установлення або знімання насадки (додаткове приладдя) УВАГА: УВАГА: Перед тим як регулювати або перевіряти • Не встановлюйте насадку у переверненому • функціональність інструмента, положенні. Це може призвести до пошкодження переконайтеся, що інструмент вимкнено й інструмента і спричинити серйозну травму. від'єднано...
 • Page 12: Технічне Обслуговування

  Перед виконанням різальних операцій • рекомендується попередньо встановити швидкість орбітального ходу на 3–5. Шліфування УВАГА: Не використовуйте повторно наждаковий папір, • який використовувався для шліфування металу, для шліфування деревини. Не використовуйте зношений наждаковий папір • і незернистий наждаковий папір. Fig.7 Застосуйте...
 • Page 13: Додаткове Приладдя

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це оснащення або приладдя рекомендовано • для використання з інструментами "Макіта", що описані в інструкції з експлуатації. Використання якогось іншого оснащення або приладдя може спричинити травмування. Оснащення або приладдя слід використовувати лише за призначенням. У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному...
 • Page 14 5-3. Przejściówka 3-2. Otwory w przyrządzie 4-3. Dokręcić 5-4. Występy na kołnierzu narzędzia SPECYFIAKCJE Model TM3000C Liczba oscylacji na minutę 6 000 - 20 000 (min 1,6 ゚ (kąt całkowity 3,2 ゚) Kąt zakresu oscylacji, lewy/prawy Długość całkowita 275 mm bez przystawki przeciwpyłowej...
 • Page 15 Makita: podanych poniżej instrukcji może prowadzić do Opis maszyny: porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub Narzędzie Wielofunkcyjne poważnych obrażeń ciała. Model nr/ Typ: TM3000C Gdy narzędzie tnące podczas pracy może jest produkowane seryjnie oraz zetknąć się ukrytymi przewodami...
 • Page 16 12. Zaraz po zakończeniu pracy nie wolno dotykać całkowicie.Wirujący osprzęt może zahaczyć o zamocowanego przyrządu ani obrabianego powierzchnię i elektronarzędzie zacznie się elementu. Mogą one być bardzo gorące, zachowywać w sposób niekontrolowany. grożąc poparzeniem skóry. 24. Uruchomionego elektronarzędzia nie wolno 13.
 • Page 17: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA ciała. Montować przyrząd w prawidłowym kierunku, • zgodnie z zaplanowaną pracą narzędzia. Przyrząd OSTRZEŻENIE: można zamontować pod kątem, co każde 30°. Przed przystąpieniem regulacji • Rys.3 przeglądu narzędzia upewnić się, że zostało wyłączone i odłączone od zasilania. Jeśli Rys.4 narzędzie pozostanie włączone lub podłączone do Umieścić...
 • Page 18 śruby mocującej przyrządu. Rys.8 W celu zachowania czystości podczas pracy podłączyć do narzędzia odkurzacz firmy Makita. Podłączyć wąż odkurzacza do przystawki przeciwpyłowej (wyposażenie dodatkowe). KONSERWACJA UWAGA: Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji należy •...
 • Page 19: Akcesoria Opcjonalne

  AKCESORIA OPCJONALNE UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z ich przeznaczeniem.
 • Page 20 4-2. Cheie inbus 5-3. Adaptor 3-2. Orificii în unealta de aplicaţie 4-3. Strângere 5-4. Proeminenţe ale flanşei maşinii SPECIFICAŢII Model TM3000C Oscilaţii pe minut 6.000 - 20.000 (min 1,6 ゚ (3,2 ゚ total) Unghi de oscilare, stânga/dreapta Lungime totală 275 mm fără...
 • Page 21 Declaraţie de conformitate CE Contactul dintre accesoriul de tăiere şi un cablu sub tensiune poate pune sub tensiune părţile Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, metalice expuse ale maşinii, provocând şocuri declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): electrice utilizatorului.
 • Page 22 PĂSTRAŢI ACESTE 19. Asiguraţi-vă că nu există fisuri sau rupturi pe taler înainte de utilizare. Fisurile sau rupturile INSTRUCŢIUNI. pot provoca vătămări corporale. 20. Nu folosiţi accesorii care nu sunt special AVERTISMENT: concepute şi recomandate de producătorul NU permiteţi comodităţii şi familiarizării cu produsul maşinii.
 • Page 23 Montarea sau demontarea uneltei de aplicaţie Şlefuirea (accesoriu opţional) AVERTISMENT: Nu reutilizaţi pentru şlefuirea lemnului un şmirghel AVERTISMENT: • care a fost folosit la şlefuirea metalului. Nu montaţi unealta de aplicaţie cu susul în jos. • Nu folosiţi un şmirghel uzat sau un şmirghel fără Montarea uneltei de aplicaţie cu susul în jos poate •...
 • Page 24: Accesorii Opţionale

  Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA maşinii, reparaţiile, schimbarea şi verificarea periilor de carbon, precum şi orice alte operaţiuni de întreţinere sau reglare trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.
 • Page 25: Technische Daten

  Nutzwerkzeug 4-2. Sechskantschlüssel 5-3. Adapter 3-2. Bohrungen im Nutzwerkzeug 4-3. Anziehen 5-4. Vorsprünge am Werkzeugflansch TECHNISCHE DATEN Modell TM3000C Schläge pro Minute 6.000 - 20.000 (min 1,6 ゚ (3,2 ゚ insgesamt) Schwingungswinkel, links/rechts Gesamtlänge 275 mm ohne Staubabzugsvorrichtung 1,4 kg...
 • Page 26 Bezeichnung des Geräts: Kontakt Schneidwerkzeugs einem Multifunktions-Werkzeug stromführenden Kabel wird der Strom an die Modelnr./ -typ: TM3000C Metallteile des Elektrowerkzeugs und dadurch an in Serie gefertigt werden und den Bediener weitergeleitet, und der Bediener den folgenden EG-Richtlininen entspricht: erleidet einen Stromschlag.
 • Page 27 12. Berühren Sie kurz nach dem Betrieb nicht das in Kontakt mit der Ablagefläche geraten, wodurch Nutzwerkzeug oder das Werkstück. Diese Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug können extrem heiß sein und Verbrennungen verlieren können. verursachen. 24. Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, 13.
 • Page 28: Montage

  FUNKTIONSBESCHREIBUNG und es kann zu Verletzungen kommen. Bauen Sie ein Anbauwerkzeug in der richtigen • Richtung entsprechend der Arbeiten an. Ein WARNUNG: Nutzwerkzeug kann in verschiedenen Winkeln in Schalten Sie das Werkzeug stets aus und ziehen • Schritten von jeweils 30 Grad angebaut werden. Sie den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen Abb.3 oder eine Funktionsprüfung am Werkzeug...
 • Page 29: Wartung

  Verfärbungen, Verformungen oder Rissen 5. Filzring führen. 6. Schleifteller Aufrechterhaltung SICHERHEIT 7. Befestigungsschraube für Nutzwerkzeug ZUVERLÄSSIGKEIT Produkts müssen 012854 Reparaturen, die Kontrolle und der Wechsel der Kohlen sowie alle Wartungen und Einstellungen von den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und unter...
 • Page 30 Verwendung der Ersatzteile von Makita durchgeführt werden. SONDERZUBEHÖR ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen.
 • Page 31: Részletes Leírás

  5-1. A szerszámgép rögzítőcsavarja 3-3. A szerszám peremének 5-2. Furatok a szerszámgépen kidudorodásai 5-3. Adapter RÉSZLETES LEÍRÁS Modell TM3000C Percenkénti oszcillálás 6000 - 20 000 (min 1,6 ゚ (3,2 ゚ összesen) Oszcillálás szöge, bal/jobb Teljes hossz 275 mm porelszívó adapter nélkül 1,4 kg Tiszta tömeg...
 • Page 32 Csak európai országokra vonatkozóan olyan műveletek végzésekor, amikor fennáll a veszélye, hogy a vágóeszköz rejtett vezetékkel EK Megfelelőségi nyilatkozat vagy a szerszám tápkábelével érintkezhet. A Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős vágószerszám "élő" vezetékkel való gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita érintkezésekor a szerszám fém alkatrészi is...
 • Page 33: Működési Leírás

  16. Ez a szerszám nem vízálló, ezért ne használjon eltávolításra került mielőtt bármilyen vizet a munkadarab felületén. műveletet végez a szerszámon. 17. Megfelelően szellőztesse a munkaterületet ha 28. Ha a munkahely különösen meleg és párás, csiszolási munkát végez. vagy elektromosan vezető porral szennyezett, 18.
 • Page 34 Állandó fordulatszám-szabályozás Vágás, fűrészelés és csiszolás Elektronikus sebességszabályozás állandó Fig.6 fordulatszám elérése érdekében. Lehetővé válik a Helyezze a szerszámot a munkadarabra. finommegmunkálás, mivel a körív menti rezgésszám Ezután mozgassa a készüléket előre úgy, hogy a még terhelés alatt is ugyanaz marad. szerszám mozgása ne lassuljon le.
 • Page 35 2. Rögzítőbilincs MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, a javításokat, 3. Porkifúvó a szénkefék ellenőrzését és cseréjét, bármilyen egyéb 4. Porelszívó adapter 5. Filcgyűrű karbantartást vagy beszabályozást a Makita Autorizált 6. Talp Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita 7. A szerszámgép rögzítőcsavarja pótalkatrászek használatával. 012854 OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK...
 • Page 36 Gyapjú delta (közepes/durva/szemcse nélkül) • Fényezőfilc delta • Imbuszkulcs • Porelszívó toldalék • MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő megtalálható az • eszköz csomagolásában standard kiegészítőként. Ezek országonként eltérőek lehetnek.
 • Page 37: Technické Údaje

  4-2. Šesťhranný francúzsky kľúč 5-3. Adaptér 3-2. Otvory v pracovnom nástroji 4-3. Utiahnuť 5-4. Výčnelky na prírube nástroja TECHNICKÉ ÚDAJE Model TM3000C Otáčky za minútu 6000 - 20000 (min 1,6 ゚ (3,2 ゚ spolu) Oscilačný uhol, ľavý/pravý Celková dĺžka 275 mm bez násadca na odsávanie prachu...
 • Page 38 Vyhlásenie o zhode so smernicami príslušenstvo, ktoré sa dostane do kontaktu so Európskeho spoločenstva „živým“ vodičom môže spôsobiť vystavenie Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca kovových časti elektrického náradia prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky „živému“ prúdu spôsobiť...
 • Page 39: Popis Funkcie

  16. Tento nástroj nie je odolný voči vode, takže mA) na zaistenie bezpečnosti obsluhy. nepoužívajte vodu na povrchu obrobku. 29. Vždy dbajte na pevné postavenie. Keď 17. Keď vykonávate leštenie, pracovné miesto používate nástroj vyšších miestach, primerane vetrajte. skontrolujte, či niekto nie je pod vami. 18.
 • Page 40 MONTÁŽ POZNÁMKA: Nadmerný prítlak na nástroj môže znížiť jeho • efektívnosť. POZOR: Pred rezaním sa pre frekvenciu okružného záberu • Než začnete na nástroji robiť akékoľvek práce, • odporúča nastaviť hodnota 3 – 5. vždy sa predtým presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý...
 • Page 41: Voliteľné Príslušenstvo

  VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zranenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu používať len na účely pre ne stanovené.
 • Page 42 4-2. Imbusový klíč 5-3. Adaptér 3-2. Otvory v aplikačním nástroji 4-3. Utáhnout 5-4. Výstupky nástrojové příruby TECHNICKÉ ÚDAJE Model TM3000C Počet kmitů za minutu 6 000 - 20 000 (min 1,6 ゚ (celkem 3,2 ゚) Oscilační úhel, levý/pravý Celková délka 275 mm bez nástavce k odsávání...
 • Page 43 Řezací příslušenství může při kontaktu s Společnost Makita Corporation jako odpovědný vodičem napětím přenést proud výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: nechráněných kovových částí nářadí a obsluha popis zařízení: může utrpět úraz elektrickým proudem. Víceúčelové nářadí Uchyťte a podepřete díl na stabilní podložce č.
 • Page 44: Popis Funkce

  16. Tento nástroj není vodotěsný. Proto na 28. Pokud se na pracovišti vyskytují velice povrchu dílu nepoužívejte vodu. vysoké teploty či vlhkost nebo je pracoviště 17. Při broušení zajistěte odpovídající znečištěno vodivým prachem, použijte k odvětrávání pracoviště. zajištění bezpečnosti obsluhy zkratový jistič 18.
 • Page 45 MONTÁŽ POZNÁMKA: Násilné vedení či přílišný tlak na nářadí mohou • omezit jeho účinnost. POZOR: Před řezáním doporučujeme nastavit rychlost • Než začnete na nástroji provádět jakékoliv práce, • kmitání na hodnotu 3–5. vždy se předtím přesvědčte, že je vypnutý a vytažený...
 • Page 46: Volitelné Příslušenství

  VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat toto příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro jejich stanovené účely. Potřebujete-li bližší...
 • Page 48 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885123A976...