Suomi - Black & Decker 31-3408 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

SUOMI

Käyttötarkoitus
Tämä Black & Decker -laser on suunniteltu heijastamaan
laserviivoja avuksi kodin nikkarointitöissä.
Kone on tarkoitettu kotikäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Varoitus! Paristokäyttöisiä koneita käytettäessä on aina
x
noudatettava mm. seuraavia turvallisuusohjeita,
jotta tulipalojen, paristovuotojen, henkilövahinkojen ja
materiaalivaurioiden riski olisi mahdollisimman pieni.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
x
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla.
x
Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta
välttyäksesi vaurioilta.
Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle äläkä käytä sitä kosteissa tai
märissä paikoissa. Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara,
esim. palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen.
Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua,
kun olet väsynyt.
Käytä oikeaa konetta
Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on
tarkoitettu.
Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone ole vaurioitunut.
Varmista, että kone toimii oikein ja täyttää tehtävänsä.
Älä käytä konetta, jos jokin sen osista on viallinen.
Säilytä konetta oikein
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa,
lukitussa paikassa tai korkealla lasten ulottumattomissa.
Korjaukset
Tämä kone täyttää voimassa olevat turvallisuusvaatimukset.
Korjauksia saa tehdä vain Black & Deckerin valtuuttama
huoltoliike, joka käyttää alkuperäisosia, muutoin koneen
käyttäjälle voi aiheuta vaarallisia tilanteita.
Lisäturvaohjeet paristoille
Älä koskaan yritä avata paristoja.
x
Älä säilytä paristoja paikassa, jonka lämpötila saattaa
x
ylittää +40 °C.
Kun poistat pariston käytöstä, noudata kappaleessa
x
"Ympäristö" annettuja ohjeita. Älä polta paristoja.
34
Ääriolosuhteissa paristo saattaa vuotaa. Kun havaitset
x
paristosta tulevan nestettä, toimi seuraavasti:
- Kuivaa neste varovasti pois siivousliinalla.
Vältä nesteen joutumista iholle.
Lisäturvaohjeet lasereille
Varoitus! Lasersäteily.
Älä katso lasersäteeseen.
Älä katso koskaan suoraan lasersäteeseen optisilla
laitteilla.
Tutustu lasertuotteen tietoihin.
Tämä laser on yhdenmukainen luokan 2 kanssa direktiivin
x
EN 60825-1:1 1994+A11 mukaisesti. Älä korvaa
laserdiodia toisentyyppisellä diodilla. Jos laser vaurioituu,
anna se valtuutetun korjaajan korjattavaksi.
Älä käytä laseria muuhun käyttötarkoitukseen,
x
kuin laserviivojen heijastamiseen.
Silmän altistuminen luokan 2 lasersäteelle on turvallista
x
enintään 0,25 sekunnin ajan. Silmäluomen refleksit
tarjoavat normaalisti riittävän suojan. Yli 1 metrin
etäisyydessä laser on luokan 1 mukainen ja on siten
täysin turvallinen.
Älä koskaan katso tahallasi suoraan lasersäteeseen.
x
Älä käytä optisia välineitä katsoaksesi lasersädettä.
x
Älä aseta laseria asentoon, jossa lasersäde voi osua
x
ihmiseen pään korkeudelta.
Älä päästä lapsia lasersäteen lähelle.
x
Varoitus! Kone on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
x
Älä käytä tätä työkalua ulkona.
Yleiskuvaus
1. Virrankatkaisija
2. Toimintatavan valitsin
3. Laseraukko
4. Paristokotelon kansi
Kuva A
5. Kolmijalka
6. Ripustushihna
Kokoaminen
Varoitus! Varmista, että työkalu on pois päältä.
Pariston asettaminen (kuva B)
Poista paristokotelon kansi (4) koneesta.
x

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker 31-3408