Download Print this page

Suomi - Black & Decker BDL90 Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

Käyttötarkoitus
Tämä Black & Decker -työkalu on suunniteltu heijastamaan
laserviivoja avuksi kodin nikkarointitöissä. Kone on tarkoitettu
kotikäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Varoitus! Paristokäyttöisiä koneita käytettäessä on aina
noudatettava mm. seuraavia turvallisuusohjeita,
jotta tulipalojen, paristovuotojen, henkilövahinkojen ja
materiaalivaurioiden riski olisi mahdollisimman pieni.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla.
Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta
välttyäksesi vaurioilta.
Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle äläkä käytä sitä kosteissa tai
märissä paikoissa. Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara,
esim. palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen.
Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
Käytä oikeaa konetta
Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on
tarkoitettu.
Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone ole vaurioitunut.
Varmista, että kone toimii oikein ja täyttää tehtävänsä.
Älä käytä konetta, jos jokin sen osista on viallinen.
Säilytä konetta oikein
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa
paikassa tai korkealla lasten ulottumattomissa.
Korjaukset
Tämä kone täyttää voimassa olevat turvallisuusvaatimukset.
Korjauksia saa tehdä vain Black & Deckerin valtuuttama
huoltoliike, joka käyttää alkuperäisosia, muutoin koneen
käyttäjälle voi aiheuta vaarallisia tilanteita.
Lisäturvaohjeet paristoille
Älä koskaan yritä avata paristoja.
Älä säilytä paristoja paikassa, jonka lämpötila saattaa
ylittää +40 °C.
Kun poistat pariston käytöstä, noudata kappaleessa
"Ympäristö" annettuja ohjeita. Älä polta paristoja.
Ääriolosuhteissa paristo saattaa vuotaa.
Kun havaitset paristosta tulevan nestettä,
toimi seuraavasti:
- Kuivaa neste varovasti pois siivousliinalla.
Vältä nesteen joutumista iholle.
Lisäturvaohjeet lasereille
Lue tämä käyttöohje kokonaan huolellisesti.
Alle 16-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tuotetta.
Varoitus! Lasersäteily.
Älä katso lasersäteeseen.
Älä katso koskaan suoraan lasersäteeseen optisilla
laitteilla.
Tutustu lasertuotteen tietoihin.
Tämä laser täyttää standardin IEC 60825-1+A1+A2:2001
luokan 2 mukaiset vaatimukset. Älä korvaa laserdiodia
toisentyyppisellä diodilla. Jos laser vaurioituu, anna se
valtuutetun korjaajan korjattavaksi.
Älä käytä laseria muuhun käyttötarkoitukseen,
kuin laserviivojen heijastamiseen.
Silmän altistuminen luokan 2 lasersäteelle on turvallista
enintään 0,25 sekunnin ajan. Silmäluomen refleksit
tarjoavat normaalisti riittävän suojan. Yli 1 metrin
etäisyydessä laser on luokan 1 mukainen ja on siten
täysin turvallinen.
Älä koskaan katso tahallasi suoraan lasersäteeseen.
Älä käytä optisia välineitä katsoaksesi lasersädettä.
Älä aseta laseria asentoon, jossa lasersäde voi osua
ihmiseen pään korkeudelta.
Älä päästä lapsia lasersäteen lähelle.
Ominaisuudet
1. Virrankatkaisija
2. Laseraukot
3. Asennuskiinnike
4. Vesivaa'at
5. Asteikko
Kokoaminen
Varoitus! Varmista, että työkalu on pois päältä.

SUOMI

43

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BDL90