Download  Print this page

Bosch AMAX panel 2100 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

AMAX panel
AMAX panel 2100 | AMAX panel 3000 | AMAX panel 3000 BE |
AMAX panel 4000
sv
Installationsmanual

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Bosch AMAX panel 2100

  Summary of Contents for Bosch AMAX panel 2100

 • Page 1 AMAX panel AMAX panel 2100 | AMAX panel 3000 | AMAX panel 3000 BE | AMAX panel 4000 Installationsmanual...
 • Page 3: Table Of Contents

  AMAX panel Innehållsförteckning | sv Innehållsförteckning Säkerhet Kort information Indikeringar på manöverpanelen Systemöversikt Extra moduler och kringutrustning Tillvalsbuss från Bosch Manöverpanel 4.2.1 Allmänt 4.2.2 Adressinställning 4.2.3 Kablage 4.2.4 Statusindikator DX2010 4.3.1 Allmänt 4.3.2 Adressinställning 4.3.3 Kablage 4.3.4 Statusindikator DX3010 4.4.1 Allmänt...
 • Page 4 6.7.1 Radioalternativ 6.7.2 Radioenheter/användare Nyckelprogrammering Konfiguration Serviceläge Programmering med en manöverpanel 7.2.1 Programmering med textmanöverpanel 7.2.2 Programmering med LED/LCD-manöverpanel Kommunikation med datorprogramvara 7.3.1 Grundkrav för anslutning till A-Link Plus 7.3.2 Direktanslutning 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 5 8.6.2 Programmering systemets fabriksinställningar Programmering utgång och siren 8.7.1 Utgångar 8.7.2 Sirenprogrammering Programmering radioenhet Felsökning Allmänna problem Fråga om fel Underhåll 10.1 Uppgradera den inbyggda programvaran med uppgraderingsnyckeln ICP-EZRU2 Tekniska data Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 6: Säkerhet

  Sätt fast en etikett på batteriet med senaste datum för batteribyte. – Vid normal användning ska batteriet bytas var 3–5 år. – Kassera batteriet på rätt sätt efter batteribyte. Följ lokala bestämmelser. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 7 Skador eller funktionsfel i systemet kan inträffa om det inte underhålls regelbundet. – Vi rekommenderar att systemet testas en gång i veckan. – Systemunderhåll ska genomföras fyra gånger per år. – Systemet får endast underhållas av kvalificerade installatörer/servicepersoner. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 8: Kort Information

  Kort information Denna handbok innehåller detaljerad och avancerad information om installation, inställningar och programmering av AMAX panel 2100 / 3000 / 3000 BE / 4000 tillsammans med aktuella manöverpaneler, moduler och enheter. Information om användning av AMAX-centralapparaten finns i driftshandboken till AMAX.
 • Page 9 Kort signal, följt av en signal på en Begärd funktion avvisas. Signal för felaktig sekund operation. Två korta signaler Systemet accepterade koden. Systemet utförde begärd funktion. En kort signal varje minut Felsignal, ej bekräftat systemfel Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 10 Varar 10 sekunder vid utpasseringstid – Signal för fel eller sabotage (fel eller sabotage måste bekräftas) – Signal för manöverpanelslarm Kontinuerlig signal: på 0,5 s, av 0,5 s. Inpasseringstid (tills larmet startar eller området frånkopplas). 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 11: Systemöversikt

  LCD / LED Keypad Text Keypad DX2010 Option bus B450-M DX3010 B426-M (B442/B443) GPRS PSTN Public IP network Ethernet A-Link Plus Telephone Signaling Figur 3.2: AMAX 3000 BE / 4000 – översikt Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 12 230 V/50 Hz RFRC-OPT 1= (1) 85 mA Säkring 500 mA IUI-AMAX3 +4 manöverpanel 1 Sabotagekontakt 2 Larmkontakt 3 EOL 2,2 k 4 NO + NC Figur 3.3: Kopplingsschema AMAX 2100 / 3000 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 13 Blinkar långsamt: normal status On: problemstatus Off: problemstatus Wachdog utgång <100mA PO-5 1 Sabotagekontakt 2 Zonkontakt 3 EOL 2,2 k 4 NO + NC Brand Inbrott Figur 3.4: Kopplingsschema AMAX 3000 BE / 4000 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 14: Extra Moduler Och Kringutrustning

  B450-M + B442 GPRS Radiomottagare Flik. 4.1: Maximalt antal moduler Manöverpanel 4.2.1 Allmänt Följande manöverpaneler kan användas till AMAX panel 2100 / 3000 / 3000 BE / 4000. – IUI-AMAX4-TEXT (LCD-manöverpanel för text) – IUI-AMAX3-LED8 (8 sektioners lysdiodsmanöverpanel) 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 15: Adressinställning

  På På På På På På På På På På På På På På På På På På På På På På På På På På På Flik. 4.2: Adressinställningar för manöverpanelen Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 16: Kablage

  Figur 4.2: Ansluta en manöverpanel till AMAX-centralapparaten Obs! Maximalt antal manöverpaneler som kan läggas till en optionsbuss är 8. 4.2.4 Statusindikator Om alla indikatorer på manöverpanelen blinkar förlorar manöverpanelen dataanslutning till AMAX-centralapparaten. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 17: Dx2010

  På Flik. 4.5: Inställningar för DX2010 DIP-omkopplare * AMAX 3000 BE / 4000 ** AMAX 3000 / 3000 BE / 4000 *** AMAX 3000 D I P Figur 4.3: Inställningar för DX2010 DIP-omkopplare Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 18: Kablage

  På Feltillstånd: – Jordledaren är inte ansluten eller så är det kommunikationsfel mellan modulen och AMAX- centralapparaten – Inga sektioner distribuerade – Fel i modulens adressinställning Fast blinkning Normal drift Strömavbrott 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 19: Dx3010

  Följande tabell och bild visar hur man ansluter DX3010 till optionsbussen på AMAX- centralapparaten. Strömförsörjning Kabeldiameter på 0,8 mm Kabeldiameter på 1,2 mm AMAX-centralapparat 12,2 m 24,4 m Extern strömförsörjning 305 m 610 m Flik. 4.9: Kabellängder för DX3010 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 20: Statusindikator

  Ställ vridomkopplaren på 9, vilket motsvarar tillvalsbussadress 250 för den andra modulen B426-M. 4.5.3 Kablage Följande bild visar hur man ansluter modulen B426-M till optionsbuss 1 eller 2 på AMAX- centralapparaten. Se till att kabeln inte är längre än 150 meter. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 21: Statusindikator

  Instickskommunikationsgränssnittet stöder Conettix IP-protokollet med fullständig autentisering, 256 bitars AES-kryptering och motstånd mot DoS-angrepp. Gränssnittet stöder även kompatibla Bosch-centralapparater med SIA DC-09, CSV-IP. Gränssnittet är ett tillförlitligt sätt att lägga till mobilnätskommunikation i befintliga eller nya kommersiella säkerhetsinstallation och brandinstallationer.
 • Page 22: Adressinställning

  AMAX 3000 / 3000 BE / 4000. Följande funktioner ingår: – Kapslings- och bortbrytningsskydd – RFID- och konfigurationsdata lagras i det permanenta minnet – Avkänning och rapportering av radiostörningar 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 23: Adressinställning

  Mottagaren har erhållit en giltig överföring från en RADION- sändare. 3 snabba blinkningar Kommunikationsfel och/eller ett självtestfel Orsaker: – Ett kommunikationsfel mellan AMAX-centralapparaten och mottagaren eller – En ogiltig adressomkopplarinställning Strömavbrott eller kabelfel Flik. 4.12: Systemstatusindikator för RFRC-OPT RADION-mottagare Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 24: Montering

  Välj lämplig positioneringsskruvsats när du installerar systemet på en icke-bärande vägg. Expansionsmoduler kan placeras i kapslingen för AMAX-centralapparaten. Det finns flera tillgängliga platser. Bild 6.1 och 6.2 visar den vanliga kapslingsinstallationen och kapslingsinstallationen med monteringsplatta. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 25: Batteriinstallation

  – Hantera alltid batteriet varsamt och var försiktig när det ska bytas. – Kontrollera att jordkontakten alltid är ansluten och att N, L1 och xx är korrekt anslutna. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 26: Systemstart

  För att minska förekomsten av falsklarm som orsakas av systemstart (eller av återställning av strömförsörjning efter fel i både elnät- och hjälpströmförsörjning), utför AMAX- centralapparaten inte sektionstester förrän en minut efter systemstart. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 27: Systemstatusindikator

  Anslut max tio enheter till en sektionsingång (centralapparat, manöverpanel, ingångsmodul, RFUN …) – En EN50136-1, -2 SP4-kompatibel installation, välj överföringsformatet SIA DC09 (2x ID). 5.5.1 EN 50131-3 klass 2, Miljöklass 2 – AMAX 2100/3000/3000 BE/4000 Certifierande organ: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 28: Nfa2P Afnor/Cnpp – Amax 2100/3000/3000 Be/4000

  Route de la Chapelle Réanville CS 22265 27950 SAINT MARCEL Tel: + 33 (0) 2 32 53 63 63 Fax: +33 (0) 2 32 53 64 46 Webbplats: www.cnpp.com E-post: certification@cnpp.com Centralapparaten följer följande standarder. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 29 För en NFa2p-installation måste kapslingen tätas antingen med en plomberingstråd eller självhäftande tätningsmedel. Om du vill ha mer information om plomberingstråden och det självhäftande tätningsmedlet kan du vända dig direkt till din lokala Bosch-kontakt. Täta kapslingen med en plomberingstråd Öppna hålet på kapslingens högra sida.
 • Page 30: Incert - Amax 4000

  VDS Schadenverhütung Amsterdamer Str. 172 50735 Köln Webbplats: www.vds.de Certifierande organ: SSF Stöldskyddsföreningen Tegeluddsvägen 100 115 87 Stockholm Webbplats: www.stoldskyddsforeningen.se Centralapparaten följer följande standarder. SSF 1014 Edition 4 Alarm class 1 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 31: Inställningar

  Exempel Du kan ställa in larmsändare 1 att rapportera till mottagare 1 i Bosch nätverksformat (Conettix) och ställa in larmsändare 2, larmsändare 3 och larmsändare 4 att rapportera till en mottagare i en central larmcentral i enbart Kontakt-ID-format, om larmsändare 1 misslyckas.
 • Page 32 Siffror från 0 till 9 och bokstäverna B–F stöds Så här programmerar du ett abonnent-ID-nummer Ange abonnent-ID-numret på de sex adresser som finns för varje destination. Om något abonnent-ID-nummer har färre än 6 siffror använder du 0 som utfyllnad. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 33 Ange korrekta värden från den centrala övervakningsstationen för parametrarna DC09 acct1, DC09 acct2, DC09-krypteringsalternativet och DC09-krypteringsnyckeln. TCP-/UDP-överföring För SIA DC09 och SIA DC09 (2x ID) är både TCP och UDP tillgängliga. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 34 Överföringskrypteringen är endast tillgänglig för överföringsformaten SIA DC09 och SIA DC09 (2x ID). Du kan välja följande överföringsformat: – 128-bitarsnyckel – 192-bitarsnyckel – 256-bitarsnyckel Maximal längd för krypteringsnyckeln är 64 siffror. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 35 √ 1121 √ √ FÖR MÅNGA FÖRSÖK PÅ MANÖVERPANEL 1421 √ √ LÅG BATTERINIVÅ 1309 √ √ BATTERI ÅTERSTÄLLT 3309 √ √ NÄTFEL 1301 √ √ NÄTFEL ÅTERSTÄLLT 3301 √ √ Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 36 UTGÅNGSFEL ÅTERSTÄLLT 3320 √ SOMMARTID +1 tim 1625 √ √ SOMMARTID -1 tim 1625 √ √ GÅ FÖRBI FEL √ √ CENTRALAPPARATSÅTKOMST 1422 √ √ PROGRAMVARUUPPDATERING √ √ FJÄRRLÄNK LYCKADES 1412 √ KLOCKFEL 1626 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 37 3333 √ RADIOMOTTAGARSABOTAGE 1341 √ SABOTAGE RADIOMOTTAGARE 3341 √ ÅTERSTÄLLT RADIOMOTTAGARE FEL 1333 √ RADIOMOTTAGARE FEL ÅTERSTÄLLT 3333 √ RADIOMOTTAGARE STÖRNING 1344 √ RADIOMOTTAGARE STÖRNING 3344 √ ÅTERSTÄLLD RADIOMOTTAGARE √ KONFIGURATIONSKONFLIKT Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 38 RADIOSEKTION LARM SAKNAS 1150 √ √ √ RADIOSEKTION LARM SAKNAS 3150 √ ÅTERSTÄLLT Nätverksprogrammeringsalternativ för mottagare När AMAX-centralapparaten överför en rapport via ett nätverk ska alternativen nedan programmeras, förutom IP-adress och port. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 39: Rapporter

  Om händelserapportvägen är inställd på en enda väg (mottagare 1, 2, 3 eller 4) skickar AMAX-centralapparaten en rapport till motsvarande väg. – Om händelserapportvägen är inställd på mer än en väg (t.ex. mottagare 1, 2, 3, 4) och någon av dessa vägar misslyckas, misslyckas rapporteringen. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 40 Sektionsfel inträffar när ett av följande villkor uppfylls: – För 24-timmarssektioner, (interna) direkta sektioner inträffar sektionsfel då tillkoppling sker då sektionen är i larmläge, om alternativet för forcerad tillkoppling är inställt – När sektionen är låst 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 41 Snabb aktivering En rapport om skalskyddstillkoppling skickas när en manöverpanel används för snabbtillkoppling. Fjärrdatortillkoppling En rapport om skalskyddstillkoppling skickas när en fjärrdator används till att tillkoppla områden via nätverk eller telefon. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 42 Felrapport och återställningsrapport för inbyggd utgång 1 – 2 – Felrapport och återställningsrapport för kommunikationsväg 1 – 4 – Ändra programmeringsparametrar Systemrapporter med privat Systemrapporterna för privatlarm fungerar på samma sätt som systemstatusrapporterna. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 43 [#] och [*] under tre sekunder utlöses nödlarmet. Följande inställningar är möjliga: – Avstängd – Rapporten skickas – Sirenen utlöses – Rapporten skickas och sirenen utlöses. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 44: Testrapportens Varaktighet

  Modul 1: modul 1 B426-M/B450-M 134 Vägarna 1 och 2 Modul 2: modul 2 B426-M Vägarna 3 och 4 Rapporten kan bara skickas till de här vägarna när IP-modul 1 används och är inställd på vägarna 1 till 4. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 45: Ip-Kommunikationsenhet

  Om TLS utökad säkerhet är aktiverat används HTTPS istället för HTTP. Standardvärdet för HTTPS är 443. ARP-cachetid (sek) Detta alternativ definierar tidsgränsen för ARP-cacheposter (i sekunder). Möjliga värden är 1 till 600. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 46 Möjliga värden är 0.0.0.0 till 255.255.255.255. Standardvärdet anges om DHCP-tjänsten är tillgänglig. Detta alternativ kan bara konfigureras om IPv4 DHCP är avaktiverat. Alternativ IPv6 IP för DNS-server Detta alternativ ställer in en alternativ IPv6 IP-adress för DNS-server. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 47 Det måste finnas en nyckelbrytare som ska aktiveras utanför det larmade området för att pålarmning och avlarmning ska kunna ske enligt VdS Home. Kopplingsdiagram för nyckelbrytaren: Konfigurera B450-M? Det här alternativen anger om du använder en B450-M-modul. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 48: Fjärråtkomst

  IP-nätverk. Larmprogramskod I detta alternativ kan larmprogramkoden anges. Maximal längd är tio siffror. 6.1.7 Fjärrdator IP-adress RPC-IP-adressen är en fast IP-adress för fjärrprogrammeringsprogramvara. Portnummer RPC-portnumret är portnumret för fjärrprogrammering. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 49: Återuppringning Och Privat Samtal

  Link Plus och överförs via A-Link Plus till AMAX-centralapparaten. De kan endast överföras via USB- eller nätverksanslutning. Följande filformat stöds för röstmeddelanden: – För programvaruversion upp till 1.4: .wav – För programvaruversion 1.5 och senare: .va3 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 50: Ringsignaler

  Se till att användaren är medveten om att moln-id:t på QR-koden och id-etiketten är känslig information. Användare och koder AMAX-systemet har två typer av åtkomstkoder: installatörskoden och användarkoder. Var och en av dem tillåter specifik åtkomst och användning av funktionerna i AMAX-centralapparaten. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 51: Användarkod

  För att hantera knapparna trycker du och håller in någon av knapparna i minst en sekund för att använda önskad funktion. AMAX-centralapparaten identifierar fjärrkontrollsanvändare via enhetens RFID. AMAX- manöverpanelsprogrammering har stöd för att ange RFID automatiskt för Radion-enheter. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 52: Installatörskod

  (endast på huvudmanöverpanel) Direkt deltillkoppling [kod] + [2-siffrigt områdesnr.] + [*] √ √ √ √ √ √ √ (endast på huvudmanöverpanel) Frånkoppla [kod] + [#] √ √ √ √ √ √ 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 53 [kod] + [8] [3] + [#] + sekvens att spela √ √ √ √ in + [#] i 3 sek. Spela upp Makro 1 [kod] + långt tryck [1] / [1] i 3 sek. √ (snabbmakro) Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 54 √ √ √ √ Byt språk [kod] + [5] [8] + [#] + [tvåsiffrigt nr för √ √ √ √ tillgängliga språk] + [#] 01=EN; 02=DE; 03=ES; 04=FR ; 05=PT; 06=PL; 07=NL; 08=SE; 09=TR 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 55 Kommandon endast för adressprogrammeringsläget Avsluta [9] [5] [9] + [#] √ programmeringsmenyn utan att spara Avsluta [9] [6] [0] + [#] √ programmeringsmenyn och spara Ställ in fabriksinställningar [9] [6] [1] + [#] √ Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 56: Kodlängd

  Tvinga kodbyte Detta alternativ anger om installatörskod och huvudanvändarkod 1/2 måste ändras vid programmeringen. Om alternativet är aktiverat kan programmeringen bara avslutas om installatörskoden ändras. För EN-kompatibel drift måste alternativet vara aktiverat. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 57: Makrokonfiguration

  Installatör Rapport = 0 Användare 1–250 Rapport = 1–250 A-Link Plus Rapport = 251 Telefontillkoppling Rapport = 252 Tillkoppling/frånkoppling med en knapp Rapport = 253 Tillkoppling/frånkoppling med nyckelbrytare Rapport = 254 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 58: Sektioner

  0 ; + & % * = < > £ € $ ¥¤ [ ]{}\ ~ ^ ` ¿ ¡ § # | Radiosektioner AMAX 3000 / 3000 BE / 4000 identifierar radiosektioner per sektions-RFID. Via programmeringsfunktionen i AMAX manöverpanel kan RFID anges automatiskt för Radion- enheter. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 59 Centralapparaten ställer in kortsluten/öppen som aktiv vid enkelbalanserad anslutning. Giltigt sektionsnummer är 1–8 för AMAX 2100 / 3000 / 3000 BE, 1–16 för AMAX 4000. Dubbelbalanserad: Om sabotageövervakning är inställt kan vi bara använda NC-kontaktporten. EOL-status är: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 60: Sektionsfunktionsinställningar

  Sabotageingång på kortet En separat ingång finns för kapslingssabotage. Svarstiden för sabotageingången kan programmeras individuellt. Intervallet för svarstiden är 000,0–999,9 sekunder. 6.3.2 Sektionsfunktionsinställningar Sektionstyp Följande sektionstyper kan väljas för varje sektionsfunktion. Sektionsfunktionsalternativ Beskrivning 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 61 Om en sektion inte används programmerar du sektionstypen 0. Ett ändmotstånd behövs inte om denna sektionstyp inte används. Den här sektionstypen aktiverar aldrig sirenerna eller larmsändaren. 01 – Direkt Direktsektionstypen fungerar enligt nedan: Frånkoppla: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 62: Inre Direkt

  (rapporten fördröjs med en angiven tidsperiod (standard: 30 s; intervall 00–99) när systemet redan är frånkopplat, ingen rapport) Deltillkoppling: Samma beteende som vid tillkoppling. – Första fördröjda sektionen startar inpasseringstiden, övriga fördröjda sektioner följer efter. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 63: Inre Fördröjd

  Frånkoppling under inpasseringstid – inget larm/ingen rapport – Sektion utlöst under utpasseringstid – inget larm/ingen rapport – Sektion utlöst under inpasseringstid – inget larm/ingen rapport – Sektion utlöst – inpasseringstiden har löpt ut – larm/rapport Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 64: Inre Fördröjd

  Se för att se hur sektionen visas under utpasseringstiden. 11 – Följande Sektionstypen följande fungerar enligt nedan: Frånkoppla: – samma som frånkopplingsstatus för direktsektion Tillkoppling: – Sektion normal – inget larm/ingen rapport 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 65: Inre Följande

  När systemet tillkopplas i det här läget avger manöverpanelen två signaler och en rapport skickas med användarkod 254. 15 - Nyckelbrytarsektion Till med på/av-funktion Nyckelbrytarsektion Till med på/av-funktion fungerar enligt nedan: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 66 När systemet tillkopplas i det här läget avger manöverpanelen två signaler och en rapport skickas med användarkod 254. 17 - Nyckelbrytarsektion Delvis till med på/av-funktion Nyckelbrytarsektion Delvis till med på/av-funktion fungerar enligt nedan: Frånkoppla: – Sektion normal: Ingen åtgärd 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 67 (10 sekunder) och väntar sedan i upp till två minuter på ett andra larm. Om ett andra larm utlöses inom den här perioden indikerar AMAX- centralapparaten ett brandlarm. Annars återställs AMAX-centralapparaten till Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 68 – Sektion utlöst – larm/rapport – Sektion utlöst under utpasseringstid – fel/rapport – Sektion utlöst under inpasseringstid – fel/rapport Deltillkoppling: Samma beteende som vid tillkoppling – Återställningsrapporten skickas när sektionen återställts. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 69 Tillkoppling: Samma beteende som vid frånkoppling Deltillkoppling: Samma beteende som vid tillkoppling Översikt över sektionsfunktionsalternativ Sektionsfunktionsalternativ Beskrivning Forcering/ Avstängd förbikoppling Forcera tillkoppling Förbikoppla Alla Tyst larm/ Avstängd dörrsignalläge Tyst larm Dörrsignalläge Alla Sektionspulsräkning Avstängd 1–9 pulser Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 70 Mottagare 1 (2 för backup) och mottagare 3 (4 för backup) Mottagare 1, 2 Mottagare 1 (2 för backup) Mottagare 3, 4 Mottagare 3 (4 för backup) Ej verifierad Avstängd larmrapport/korsade Ej verifierad larmrapport sektioner Korsade sektioner Alla 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 71 När manöverpanelen eller nyckelbrytarsektionen används till att tillkoppla systemet visar systemet initialt sektionsstatus. Om en sektion i larmläge inte förbikopplas och alternativet för forcerad tillkoppling inte är valt går det inte att tillkoppla systemet. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 72 – Ett larm skapas endast om sektionen utlöses lika många gånger som värdet för ”pulsräkning” inom ”varaktighetstiden” Se Programmering av varaktighet för pulsräkning, sidan 140 om du vill ha mer information. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 73 Ett dubbelbalanserat ändmotstånd med två 2,2 k krävs för sektionen. Ett sektionslarm utlöses om 4,4 k registreras. Ett sabotagelarm utlöses om något annat värde registreras. NC (normalt slutet) Ett NC-motstånd krävs för sektionen. Ett sektionslarm utlöses om motståndet öppnas. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 74 Processen är följande: – Om läget för privatuppringning är konfigurerat för en sektion och ett larm utlöses från sektionen rapporteras larmet till konfigurerade destinationer via den inbyggda larmsändaren och måste kvitteras. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 75: Varaktighet För Pulsräkning

  I ett system med ett område indikeras sektionsnumret 17 på en LED-/LCD-manöverpanel med 8 sektioner. När du har inaktiverat sektion 5 indikeras sektion 17 som nummer 5 på LED-/LCD- manöverpanelen. I ett system med flera områden visar följande tabell områdestilldelningen och manöverpanelsindikeringen av sektioner: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 76: Manöverpaneler Och Områden

  8 sektioner, och de kan inte visa andra sektioner men rapportera sektionshändelser. För manöverpanelen IUI-AMAX3-LED16 kan varje område visa upp till 16 sektioner. Den kan inte visa andra sektioner, men kan rapportera sektionshändelser. Manöverpanelen IUI -AMAX4-TEXT kan visa upp till 64 sektioner. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 77: Tidpunkt För Ingång/Utgång

  Område 1 kan användas som ett oberoende eller ett gemensamt område med andra områden underordnade. Om område 1 är ett gemensamt område gäller följande: – Endast när alla underordnade områden är tillkopplade kan det gemensamma området tillkopplas. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 78: Indikering På Manöverpanel

  Mer information om manöverpanelens larmton för sektion finns i Sektionslarm i manöverpanel, sidan 75. Larmindikator aktiverad Detta alternativ aktiverar/avaktiverar larmindikation på manöverpaneler beroende på tillkopplingsstatus. Följande alternativ är möjliga: – Avstängd – Deltillkoppling aktiverad 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 79 När det första området är tillkopplat blinkar huvudmanöverpanelens lysdiod (lysdiod för deltillkoppling och/eller tillkoppling, beroende på tillkopplingsläge). När alla områden är tillkopplade är huvudmanöverpanelens lysdiod på (lysdiod för deltillkoppling och/eller tillkoppling, beroende på tillkopplingsläge). Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 80: Manöverpanelsspärr

  AMAX-centralapparaten har en 24-timmarsklocka och en tolvmånaderskalender som måste ställas in efter start. Ordningen är dag, månad, år, timme och minut och varje objekt upptar två siffror [DD] [MM] [ÅÅ] [HH] [MM]. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 81 Siren 2 övervakad – Siren 1 och 2 övervakade Autoåterställning nätfel Detta alternativ aktiverar/avaktiverar den automatiska återställningsfunktionen för nätfel. Om detta alternativ är aktiverat återställs en nätfelsindikering automatiskt efter att nätströmmen återställts. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 82 Nödlarmet skickas om [1] och [3] eller [*] och [#] på manöverpanelen hålls inne i tre sekunder. Brandlarm skickas om [4] och [6] hålls inne i tre sekunder. Tyst nödlarm skickas om [7] och [9] hålls i tre sekunder. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 83 0 ; + & % * = < > £ € $ ¥¤ [ ]{}\ ~ ^ ` ¿ ¡ § # | Företagsnamn Det här alternativet används för att namnge företaget där detta AMAX-system används. Använd siffrorna på textmanöverpanelen för bokstavsinmatning. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 84: Systemvy

  Använd [▲] och [▼] för att visa alla förbikopplade sektioner. Tryck på [#] för att avsluta. Så här visas statusen för isolering Ange din kod + [3] [6] och tryck på [#]. Två ljudsignaler hörs och de isolerade sektionerna visas. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 85: Systemets Fabriksinställningar

  återställts. Alla programmeringsparametrar återställs till fabriksinställning omedelbart efter att de kortslutna anslutningsplattorna har släppts. Obs! Om anslutningsplattorna kortsluts i över tio sekunder efter starten ignorerar AMAX- centralapparaten återställningen till fabriksinställning. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 86: Utgångar Och Sirener

  Extern till-siren Extern delvis till-siren Intern siren Intern siren med sabotage In-/utpasseringsvarning 1–16 = områden 1–16* Telefonlinjefel Nätfel Låg batterinivå Sabotageskydd 0 = valfritt område 1–16 = områden 1–16* Externt fel 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 87 AMAX 3000 / 3000 BE områden 1–8 sektioner 1–32 AMAX 4000 områden 1–16 sektioner 1–64 Utgångshändelser – detaljerad beskrivning 00 – Används inte 01 – Systemet är frånkopplat Utgången aktiveras i följande fall: – Systemet frånkopplas efter systemåterställning. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 88 Systemet är tillkopplat och ett sektionsinbrottslarm (inbrottslarm = direkt/inre direkt/ fördröjd/inre fördröjd/fördröjd utpassering/inre fördröjd utpassering/följande/inre följande/24 timmar (kan tystas)/brand (kan tystas)/tekniskt larm (kan tystas)) inträffar. – Systemet är tillkopplat och ett sabotagelarm inträffar. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 89 Utpasseringstiden löper ut. – När den programmerade utgångstiden löper ut. Om utgångstiden är inställd på 000 fortsätter utgången tills fördröjningsvarningstiden löper ut. 10 – Telefonlinjefel Den här utgången aktiveras när ett telefonlinjefel inträffar. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 90 Om utgångstiden är inställd på 000 fortsätter utgången tills felet både åtgärdats och återställts. 16 – Brandlarm Den här utgången aktiveras när ett brandlarm inträffar. 17 – Återställning av brandlarm Den här utgången aktiveras när ett brandlarm återställts. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 91 Den här utgången aktiveras när ett tekniskt larm inträffar. 28 – Förbikopplad sektion Den här utgången aktiveras när en sektion förbikopplas. 29 – Klar att tillkoppla Den här utgången aktiveras när systemet är klart för tillkoppling. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 92 Utgången sker i pulser, perioden är 1 sekund. 2 – Kontinuerlig inverterad utgång Utgången är kontinuerlig, nivån är låg (nivån är hög i viloläge). När PO-1 eller PO-2 är inställd på inverterad är övervakning av dessa utgångar avaktiverad. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 93: Sirener

  15 = minst känslig Ljud i radioenhet vid låg batterinivå Avaktiverar eller ställer in intervallet för manöverpanelens akustiska indikering av låg batterinivå för radioenhet. Sirensignal vid till-/frånkoppling (radiofjärrkontroll) Aktiverar eller avaktiverar sirensignalsindikation vid till-/frånkoppling. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 94: Radioenheter/Användare

  AMAX-centralapparaten har alternativet att rensa alla radioenheter i ett steg. Nyckelprogrammering Programmering med programmeringsnyckeln ICP-EZPK Med programmeringsnyckeln kan du spara eller kopiera programmeringsinformation från AMAX-centralapparaten och överföra den till andra AMAX-centralapparater med samma program. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 95 är markerad på kretskortet. Om nyckeln är skrivskyddad, lås upp nyckeln genom att ställa in omkopplaren på nyckelns insida på upplåst. Välj textmanöverpanelens installationsmeny ADRESS/NYCKEL PROG - KOPIERA -> NYCKEL och tryck på [#]. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 96 är markerad på kretskortet. Om nyckeln är skrivskyddad, lås upp nyckeln genom att ställa in omkopplaren på nyckelns insida på upplåst. Ange din kod + [958] + [#] + [963] + [#]. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 97: Konfiguration

  Indikatorerna DEL och TILL blinkar för att indikera programmeringsläget. Öppna användarmenyn Ange en användarkod. Standardanvändarna är huvudanvändare 1 (kod: [2580]) och huvudanvändare 2 (kod: [2581]). Systemet visar [▼/▲] ANVÄNDARMENY [*/#]TILL [-]INFO. Du har nu tillgång till användarmenyn för användning av AMAX-systemet. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 98 Välj LÄMNA UTAN SPARA och tryck på [#] för att lämna programmeringsläget utan att spara uppgifterna. Programmeringsmenyns struktur På följande bild visas en översikt över installatörsmenyns struktur på en textmanöverpanel. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 99 23=+5:45, 24=+6:00, 25=+6:30, 26=+7:00, 27=+8:00, 28=+8:30, 29=+9:00, 30=+9:30, 31=+10:00, 32=+11:00, 33=+12:00, 34=+13:00, 35=+14:00 AKT. LOKAL TIDSYNK 0- stäng av 1- aktivera NÄTV.POLLNING: min ACK VÄNTETID: s 05 - 99 sekunder Figur 7.1: Kommunikation och rapport Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 100 "NEJ, BAKÅT", "JA, FORTSÄTT" SIM PIN 4-8 nummer NET. ACC. P NA 0-99 ASCII-tecken NET. P USR NAME 0-99 ASCII-tecken NET. ACC. P PWD 0-99 ASCII-tecken Figur 7.2: Kommunikation och rapport (fortsättning) 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 101 0- stäng av 1- aktivera EN=0 MAKROKONFIGURATION ANGE MAKRO (1-3) NIVÅ 1 TILLTRÄDE 0- stäng av 1- aktivera MAKRO INSP(01-80s) PAUS 0,1s (1-15) AKTIV. KOD I MAKRO 0- stäng av 1- aktivera Figur 7.4: Koder Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 102 2- dörrsignal 3- alla PULSRÄKNING 00 = Avstängd 01 - 09 Pulser EN=0 LARMBEGRÄNSNING 0- avstängd 1- 1g larmbegrän 2- 3 ggr larmbegr EN=0 3- 6 ggr larmbegr 4-larmtid Figur 7.5: Sektioner 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 103 SEKTIONSLARM I MAP 0- stäng av 1- aktivera FEL PRIVATTELE 0- stäng av 1- aktivera DETEKTTID 3-9999ms PULSRÄKNINGSTID 000 = avstängd 1 - 999 sec = varaktighet EN=0 TIMER KORS.SEKT. Figur 7.6: Sektioner (forts.) Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 104 MASTER MAP ÅTER: s 00-99, 00=alltid MANÖVERPANELSLÅS FÖLJ EN-STANDARD 0- stäng av 1- aktivera EN=1? MAP ANTAL FÖRSÖK 0-15, endast giltigt när "FÖLJ EN-STANDARD" är avstängt EN=10? Figur 7.7: Manöverpaneler och områden 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 105 EN=? OMRÅDESNAMN ANGE OMRÅDESNR. OMR.NAMN FÖRETAGSNAMN RÖST STANDARD JA RÖST GRUNDINST. RÖST STANDARD NEJ VISAFUNKTION FELANALYS FW VERSION FABRIKSÅTERST. JA FABRIKSÅTERSTÄLL FABRIKSÅTERST. NEJ ÅTERSTÄLLNINGSVAL 0- stäng av 1- aktivera Figur 7.8: System Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 106 00 - 99 = 0 - 99 minuter Master Timer för alla utgångar SIREN PIP AKTIV 0- stäng av 1- aktivera INT.SIREN INDIKER 0- stäng av 1- aktivera SIR.FRÅN VID TRYCK 0- stäng av 1- aktivera Figur 7.9: Utgångar 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 107: Programmering Med Led/Lcd-Manöverpanel

  Tryck på [#] om du vill gå vidare till nästa adress eller tryck på [*] om du vill gå tillbaka till föregående adress. Upprepa steg 1 om du vill programmera flera alternativ. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 108: Kommunikation Med Datorprogramvara

  Dataindikeringar vid programmering Data Sektionsindikeringar Värde Nätspä nning Obs! När programmeringsdata överskrider LED-/LCD-sifferindikatorernas visningsintervall visas inget på LED-/LCD-manöverpanelen. Kommunikation med datorprogramvara Kommunikation med Boschs programvarupaket AMAX-systemet kan kommunicera med följande programvarupaket: 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 109: Grundkrav För Anslutning Till A-Link Plus

  I den här handboken beskrivs konfigurationen med programvaran A-Link Plus tillsammans med den fasta programvaran version V 1.5 eller senare. Om du använder en äldre version av den fasta programvaran hänvisar vi till din lokala Bosch-representant. Öppna A-Link Plus så här Installera A-Link Plus på...
 • Page 110: Direktanslutning

  För automatisk uppringningsanslutning klickar du på Anslut. För manuell uppringningsanslutning, klicka på Vänta på ink. samtal, ange användarkoden på AMAX-centralapparatens manöverpanel och tryck på [5] [7] + [#]. AMAX-centralapparaten är nu ansluten till datorn. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 111: Nätverksanslutning

  Klicka på Anslut för automatisk nätverksanslutning. För manuell nätverksanslutning, klicka på Vänta på ink. samtal, ange användarkoden på AMAX-centralapparatens manöverpanel och tryck på [5] [7] + [#]. AMAX-centralapparaten är nu ansluten till datorn. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 112: Adressprogrammering

  0 - 9 0 - 9 0 - 9 4 sekunders paus Terminal Krävs ej I följande tabell visas hur du programmerar nummer, nycklar och funktioner för ett abonnent- ID-nummer via adressprogrammering eller installatörsmenyprogrammering. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 113 Adressprogrammering | sv 113 Siffra som krävs Nummer att programmera via Knapp att trycka på via adressprogrammering installatörsmenyprogrammeri 0 - 9 0 - 9 0 - 9 Mottagare nr Alternativ Adress Standar Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 114 1708 - 1709 1=-11:00, 2=-10:00, 3=-9:00, 4=-8:00, 5=-7:00, 6=-6:00, 7=-5:00, 8=-4:30, 9=-4:00, 10=-3:30, 11=-3:00, 12=-2:00, 13=-1:00, 14=+0:00, 15= 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH +1:00, 16=+2:00, 17=+3:00, 18=+3:30, 19= +4:00, 20=+4:30, 21=+5:00, 22=+5:30, 23= +5:45, 24=+6:00, 25=+6:30, 26=+7:00, 27=...
 • Page 115 0298 - 0303 000001 DC09 Lpref 0304 - 0309 000000 DC09 krypteringsalternativ 0310 DC09-krypteringsnyckel 0311 - 0374 DC09 TCP-/UDP-val 0375 Automatisk synkronisering av lokal tid 0376 Tidzonsförskjutning GMT* 1708 - 1709 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 116 0418 - 0423 000001 DC09 Lpref 0424 - 0429 000000 DC09 krypteringsalternativ 0430 DC09-krypteringsnyckel 0431 - 0494 DC09 TCP-/UDP-val 0495 Automatisk synkronisering av lokal tid 0496 Tidzonsförskjutning GMT* 1708 - 1709 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 117 Om någon enhet i IP-adressen har färre än 3 siffror använder du 0 som utfyllnad. De återstående 5 siffrorna programmerar porten. Portnummerintervallet är 0-65535. Om ett portnummer har färre än 5 siffror använder du 0 som utfyllnad. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 118: Rapportprogrammering

  När överföringsformatet för mottagare i mottagarprogrammeringen är inställt på 0 (ej använd), dvs. rapportalternativet ställs in på att skicka rapport till en mottagare, skickar AMAX-centralapparaten i realiteten ingen rapport. Automatisk testrapport Alternativ Adress Standar 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 119 (00–23 = 0–23 timmar, övriga = använd inte realtidrapport) Automatisk rapporttid: minut 0132 - 0133 (00–59 = 0–59 minuter, övriga = använd inte realtidrapport) Rapportens utgångstid 0134 - 0136 (000–999 = 000–999 minuter) Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 120: Ip-Kommunikationsprogrammering

  120 sv | Adressprogrammering AMAX panel 8.2.3 IP-kommunikationsprogrammering 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 121 AES-nyckelstorlek (1 = 128 bitar, 2 = 192 50286 bitar, 3 = 256 bitar) AES-nyckelsträng (32, 48 eller 64 50292 - 01-02-0 hexadecimala tecken) 50355 3-04-05- 06-07-0 8-09-10- 11-12-1 3-14-15- 16-01-0 2-03-04- 05-06-0 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 7-08-09- 10-11-1 2-13-14-...
 • Page 122 Aktivera kryptering 50285 AES-nyckelstorlek 50289 AES-nyckelsträng 50356 – 01-02-0 50419 3-04-05- 06-07-0 8-09-10- 11-12-1 3-14-15- 16-01-0 2-03-04- 05-06-0 7-08-09- 10-11-1 2-13-14- 15-16 Webb/USB-lösenord 50440 – 423432 50459 563200 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH 00000 Aktivera webb-/USB-åtkomst 50461...
 • Page 123: Kommunikationsprogrammering

  31) Privat telefonnummer Alternativ Adress Standar Privat telefonnummer 1 1496 - 1511 Privat telefonnummer 2 1512 - 1527 Privat telefonnummer 3 1528 - 1543 Privat telefonnummer 4 1544 - 1559 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 124: Användar- Och Kodprogrammering

  Efter åtta sekunder rings centralapparaten upp igen och besvarar då den första ringsignalen. 15 = Centralapparaten rings upp och telefonen får endast ringa fyra gånger.) Användar- och kodprogrammering 8.3.1 Användarkodprogrammering Användarnr Alternativ Adress Standar 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 125 – Uppspelningsrättighet makro 3 -- 0100 (0x4) Användarkod 6000 - 6005 258000 Fjärrkontroll-RFID 6006 - 6014 Fjärrkontrollsalternativ, knapp 3 (0 = ej använd, 6015 1 = utgångskontroll, 2 = deltillkoppling) reserverad 6016 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 126 6960 - 6982 7719 - 7741 6224 - 6246 6983 - 7005 7742 - 7764 6247 - 6269 7006 - 7028 7765 - 7787 6270 - 6292 7029 - 7051 7788 - 7810 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 127 9214 - 9236 9973 - 9995 8478 - 8450 9237 - 9259 9996 - 10018 8501 - 8523 9260 - 9282 10019 - 10041 8524 - 8546 9283 - 9305 10042 - 10064 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 128 11100 - 11122 11491 - 11513 10732 - 10754 11123 - 11145 11514 - 11536 10755 - 10777 11146 - 11168 11537 - 11559 10778 - 10780 11169 - 11191 11560 - 11582 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 129: Installatörskodsprogrammering

  Sabotageåterställning av användare (0 = inaktiverad, 1 = 1601 aktiverad) Till-/frånkoppling installatör Alternativ Adress Standar Tillkoppla/frånkoppla installatör (0 = inaktiverad, 1 = 1602 aktiverad) Datum/tid huvudanvändare Alternativ Adress Standar Datum/tid huvudanvändare (0 = inaktiverad, 1 = 1713 aktiverad) Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 130: Tvinga Kodbyte

  AMAX 3000 / 3000 BE har stöd för upp till 32 sektioner, 8 manöverpaneler och 8 områden. AMAX 2100 har stöd för upp till 8 sektioner, 4 manöverpaneler och 2 områden. Val av sektionsmodul Sektionsn Adress Standard Sektionsn Adress Standard 1432 1436 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 131 16), 2 = DX2010-sektion, 3 = radiosekt alla, 4 = RFGB glaskross, 5 = RFUN ingång, 15 = ej använd Sektionsn Adress Standard Sektionsn Adress Standard 1464 1480 1465 1481 1466 1482 1467 1483 1468 1484 1469 1485 1470 1486 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 132 I ett system med ett område indikeras sektionsnumret 17 på en LED-/LCD-manöverpanel med 8 sektioner. När du har inaktiverat sektion 5 indikeras sektion 17 som nummer 5 på LED-/LCD- manöverpanelen. Val av sektionsfunktion Sektionsn Adress Standard Sektionsn Adress Standard 1368 1400 1369 1401 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 133 1423 1392 1424 1393 1425 1394 1426 1395 1427 1396 1428 1397 1429 1398 1430 1399 1431 Värdeintervall: 0–15. Se Lägg till/ta bort sektion, sidan 58 för en förklaring av sektionsfunktionerna. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 134 1354 - 1355 1292 - 1293 1356 - 1357 1294 - 1295 1358 - 1359 1296 - 1297 1360 - 1361 1298 - 1299 1362 - 1363 1300 - 1301 1364 - 1365 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 135 4896 - 4931 3780 - 3815 4932 - 4967 3816 - 3851 4968 - 5003 3852 - 3887 5004 - 5039 3888 - 3923 5040 - 5075 3924 - 3959 5076 - 5111 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 136: Programmering Av Sektionsfunktion

  Exempel A = 4 1, A = adress 3736 = 4, adress 3737 = 1 o = 6 15, k = 6 11 8.4.2 Programmering av sektionsfunktion Sektionsfunkti Alternativ Adress Standar 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 137 11 = priv. 3 (4 reserv)) Reaktionstid sektion (enhet: x100 ms) 1010 - 1013 0003 Fel privat (0 = inaktiverad, 1 = aktiverad) 1014 Sektionslarm på manöverpanel (0 = inaktiverad, 1 1754 = aktiverad) Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 138 Följande adresser används för att programmera sektionsfunktion 02 till 15: Sektionsfunkti Alternativ Adress Standar Val av sektionstyp* 1030 - 1031 Tillåt alternativet för förbikoppling/forcerad 1031 - 104 3003160 tillkoppling vid fel privat enligt ovan 00003 Sektionslarm i manöverpanel 1756 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 139 00003 Sektionslarm i manöverpanel 1764 Val av sektionstyp* 1165 - 1166 Tillåt alternativet för förbikoppling/forcerad 1167 - 1179 3003160 tillkoppling vid fel privat enligt ovan 00003 Sektionslarm i manöverpanel 1765 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 140: Programmering Av Varaktighet För Pulsräkning

  1560 - 1561 1576 - 1577 1562 - 1563 1578 - 1579 1564 - 1565 1580 - 1581 1566 - 1567 1582 - 1583 1568 - 1569 1584 - 1585 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 141: Programmering Områdestider

  0917 - 0919 30 16 * 0920 - 0922 0923 - 0925 0926 - 0928 30 000–999 sekunder 000–999 sekunder, 000–999 sekunder, EN=045 sekunder EN=045 sekunder * AMAX 4000 ** AMAX 3000 / 3000 BE / 4000 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 142: Programmering Gemensamt Panelområde

  Område 12 1736 - 1737 Område 13 1738 - 1739 Område 14 1740 - 1741 Område 15 1742 - 1743 Område 16 1744 - 1745 8.5.3 Programmering gemensamt panelområde Alternativ Adress Standar 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 143: Programmering Av Manöverpanelsindikering

  Huvudmanöverpanel larmsignal (0 = inaktiverad, 1 = 1680 aktiverad) Huvudmanöverpanel, tillbaka till huvudlägetimeout (00– 1700 - 1701 99, 00 = aldrig) 8.5.5 Programmering av spärrtid för manöverpanel Alternativ Adress Standar Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 144: Systemprogrammering

  Felsignal (0 = inaktiverad, 1 = aktiverad) 0621 VDS-A EN=1 Batterikontrollintervall (0 = inaktiverat, 1–15 = 1–15 1612 VDS-A minuter) EN=15 Telefonlinjeövervakning (0 = inaktiverad, 1 = aktiverad) 1599 Sirenövervakning (minuter) 0623 - 0624 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 145 Forcerad tillkoppling när systemet är i felläge (0 = 1611 inaktiverad, 1 = aktiverad) Programmering antal händelseposter per inställd/ej inställd period Alternativ Adress Standar Antal händelseposter per inställd/ej inställd period (3–10) 1609 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 146 2616 - 2635 Namn område 3 2636 - 2655 Namn område 4 2656 - 2675 Namn område 5 2676 - 2695 Namn område 6 2696 - 2715 Namn område 7 2716 - 2735 Namn område 8 2736 - 2755 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 147 ú û ü ý þ ÿ Flik. 8.15: Tecken Exempel A = 4 1, A = adress 3736 = 4, adress 3737 = 1 o = 6 15, k = 6 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 148: Programmering Systemets Fabriksinställningar

  13172 - 13173 00 Utgångsområde/-sektion nr 3 13174 - 13175 00 Utgångsläge 3 (0 = kontinuerlig, 1 = puls, 3 = 13176 kontinuerligt inverterad) Utgångstid 3 (sekunder) 13177 - 13179 000 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 149 Utgångsläge 2 13200 Utgångstid 2 13201 - 13203 000 Utgångshändelsetyp 3 13204 - 13205 00 Utgångsområde/-sektion nr 3 13206 - 13207 00 Utgångsläge 3 13208 Utgångstid 3 13209 - 13211 000 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 150 Standardvärdena för utgång 06 till 20 är desamma som standardvärdena för utgång 05. Följande adresser används för att programmera utgång 06 till 20 med tre utgångshändelsetyper var: Utgångsnr. Adress Utgångsnr Adress Utgångsnr. Adress 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 151: Sirenprogrammering

  Enhet för tyst varning i frånkopplat läge (0 = inaktiverad, 1 1605 = aktiverad) Programmering radioenhet Radioalternativ Alternativ Adress Standar Skrivarfunktionalitet (0 = inaktiverad, 1 = aktiverad) 0991 Radiomottagarfunktionen (0 = inaktiverad, 1 = aktiverad) 0948 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 152 5706 - 5715 5396 - 5405 5716 - 5725 5406 - 5415 5726 - 5735 5416 - 5425 5736 - 5745 5426 - 5435 5746 - 5755 5436 - 5445 5756 - 5765 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 153 Standard (tio siffror, repeater nr. 15 = ej använd) 5896 - 5905 5906 - 5915 5916 - 5925 5926 - 5935 5936 - 5945 5946 - 5955 5956 - 5965 5966 - 5975 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 154: Felsökning

  Telefonnätet är inte sabotagekontakten eller anslutet kortslutningsbygeln – Sabotagekontakten är – Anslut moduler för inte ansluten programmering, som – En extern modul ska DX2010, DX3010, B426- användas för programmering men är inte ansluten 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 155 är inaktiverad (adressen 0144 som ett nummer 0144 är inställd på 0) från 1 till 15 – Det finns flera områden i – Telefonaktivering är systemet tillgänglig när systemet bara har område 1 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 156: Fråga Om Fel

  1 - 2 Fel i utgångsexpansionsmodul 1 - 2 Fel i ingångsexpansionsmodul 1 - 6 Fel i ingångsexpansionsmodul 1–6 Skrivarfel Skrivare saknas Skrivarfel Fel i radiomottagare Fel i radiomottagare 1 Radiomottagare 1 saknas 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 157 AUX-strömfel i centralapparat 1 - 2 Strömfel i centralapparat AUX 1 – 2 Strömfel för Bosch tillvalsbuss 1 - 2 Bosch tillvalsbuss 1 – 2 strömfel Strömfel i radiorepeater 1 - 8 Radiorepeater 1 – 8 strömfel Batterifel för radiorepeater 1 –...
 • Page 158 Felindikatorn blinkar långsamt (se Indikeringar på manöverpanelen, sidan 8 för en detaljerad beskrivning). När felet återställts skickas återställningsrapporten till de konfigurerade destinationerna. Felindikatorn släcks när det inte finns några andra systemfel. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 159 Mottagartillståndet är onormalt (exempelvis RF micro är borttagen/håll RF micro återställs/...) om en trådlös modul är aktiverad. Återställ: Återställ kommunikationen med mottagaren till ett normalt tillstånd och återställ felet. Se Radioenheter, sidan 93 om du vill ha mer information. Övervaka: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 160 Felet att den trådlösa sektionen saknas rapporteras till den konfigurerade destinationen när felet upptäcks. Felindikatorn blinkar långsamt (se Indikeringar på manöverpanelen, sidan 8 för en detaljerad beskrivning). När felet återställts skickas återställningsrapporten till de konfigurerade destinationerna. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 161 Felindikatorn blinkar långsamt (se Indikeringar på manöverpanelen, sidan 8 för en detaljerad beskrivning). Återställ felet. Felindikatorn släcks när det inte finns några andra systemfel. Konfigurationskonflikt repeatrar Tillstånd: Feltillstånd i en repeaterkonfigurering. Återställ: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 162 Anslut ett batteri. Se Batteriinstallation, sidan 25 om du vill ha mer information. Höj batterispänningen till 12 V+-1 %, utför ett dynamiskt batteritest (tid ställs in i programmeringsadressen 204) och återställ felet. Övervaka: 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 163 Strömfel 1–2 för Bosch tillvalsbuss Tillstånd: Strömförsörjningen för Bosch tillvalsbuss är lägre än 9 V±5 %. Återställ: Höj spänningen till 12 V och återställ felet. Se Tillvalsbuss från Bosch, sidan 14 om du vill ha mer information. Övervaka: Övervaka spänningen med MPU.
 • Page 164 Felindikatorn släcks när det inte finns några andra systemfel. 3 – Utgångsfel – Fel för utgång 1–2 på kortet Tillstånd: En utgång på kortet är kortsluten eller har en öppen krets. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 165 AMAX-centralapparaten återställs. Felindikatorn släcks när det inte finns några andra systemfel. 6 – Kommunikationsfel – Kommunikationsfel 1-4 Tillstånd: Centralapparaten kan inte skicka rapporten till destination 1 efter fyra försök. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 166 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 ses som en sabotagesituation. Återställ: Återställ DX2010-modul 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 till ett normalt tillstånd och återställ felet. Se DX2010, sidan 17 om du vill ha mer information. Övervaka: 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 167 Vänta tills spärrtiden för manöverpanelen (3 min) löper ut och återställ felet. Övervaka: Manöverpanelsspärren rapporteras till den konfigurerade destinationen på adress 124 när manöverpanelsspärren upptäcks. Felindikatorn blinkar långsamt (se Indikeringar på manöverpanelen, sidan 8 för en detaljerad beskrivning). Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 168 Felindikatorn blinkar långsamt (se Indikeringar på manöverpanelen, sidan 8 för en detaljerad beskrivning). När felet återställts skickas återställningsrapporten till de konfigurerade destinationerna. Felindikatorn släcks när det inte finns några andra systemfel. 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 169: Underhåll

  överensstämmer med den riktning som är markerad på kretskortet. Slå på AMAX-centralapparaten. Uppgraderingsnyckelns lysdiod blinkar snabbt när uppgraderingen skickas till AMAX- centralapparaten. Det här tar ungefär en minut. Lysdioden blinkar långsamt när uppgraderingen är slutförd. Ta bort uppgraderingsnyckeln. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 170: Tekniska Data

  18 Ah-batteri, viloläge 36 tim (ladda batteri till 80 % på 24 tim) = 480 mA – 18 Ah-batteri, viloläge 36 tim + 15 min larmström 1 000 mA (ladda batteri till 80 % på 24 tim) = 400 mA Tillbehörsutgång 1/2 Utspänning för tillbehör 1/2 +12 V/jord 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 171 Optionsbuss 1, maximal ström i mA vid 25 °C Optionsbuss 2, maximal ström i mA vid 25 °C Batteri Batterityp 12 V/7 Ah 12 V/7 Ah/12 V/18 Ah Bosch D 126 Bosch IPS-BAT12V-18AH Låg batterinivå i V DC under 11,0 Minsta batterinivå i V DC 10.8 Frekvensband för drift Energinivå för radioutrustning GSM900 Klass 4 (2 W) - GPRS klass 33...
 • Page 172 Antal IP-moduler: B426-M, 2 (1 om 1 av GPRS-modulerna ovan är ansluten, 0 om 2 av B450-M GPRS-modulerna ovan är anslutna) Antal radiomottagare Antal radiorepeatrar DSRF = 0, RADION = 8 Antal radiosensorer 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 173 EN 50130-4 (6/2011) EN 55022 (5/2008) EN 60950-1:2006 + A11:2009 EN 50131-3 nivå 2 Miljöklass II Frankrike AFNOR NF a2P 1223400001 NF a2P 1223400002 Miljöklass I Belgien INCERT (endast för AMAX 3000 BE) B-509-0063 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsmanual 2018.06 | 10 | F.01U.309.283...
 • Page 174 174 sv | Tekniska data AMAX panel Tyskland 2018.06 | 10 | F.01U.309.283 Installationsmanual Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 176 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany www.boschsecurity.com © Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2018...

This manual is also suitable for:

Amax panel 3000Amax panel 4000Amax panel 3000 be