Download Print this page

Silvercrest SED 3.7 D2 Operating Instructions Manual

Cordless epilator
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
CORDLESS EPILATOR SED 3.7 D2
CORDLESS EPILATOR
Operating instructions
ЕПИЛАТОР
Ръководство за експлоатация
EPILIERER, AKKU/NETZ
Bedienungsanleitung
IAN 273035
EPILATOR,
ACUMULATOR/REŢEA
Instrucţiuni de utilizare
ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ,
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ/ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Οδηүίες χρήσης

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SED 3.7 D2

 • Page 1 CORDLESS EPILATOR SED 3.7 D2 CORDLESS EPILATOR EPILATOR, ACUMULATOR/REŢEA Operating instructions Instrucţiuni de utilizare ЕПИЛАТОР ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ/ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ръководство за експлоатация Οδηүίες χρήσης EPILIERER, AKKU/NETZ Bedienungsanleitung IAN 273035...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте...
 • Page 6: Table Of Contents

  Importer ........16 SED 3.7 D2...
 • Page 7: Introduction

  Claims of any kind resulting from damage caused by improper use, incompetent repairs, unauthorised modifications or the use of non- approved spare parts will not be acknowledged. The operator alone bears the risk. SED 3.7 D2...
 • Page 8: Items Supplied

  The recirculation of packaging into the material circuit saves on raw material and reduces generated waste. Dispose of packaging material that is no longer needed as per the regionally established regulations . SED 3.7 D2...
 • Page 9: Operating Elements

  Mains power adapter Storage pouch Cleaning brush Technical data Mains adapter Type ZDJ045100EU Input voltage 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Power consumption 0.2 A Max. Output voltage 4.5 V Output current 1000 mA Protection class Polarity SED 3.7 D2...
 • Page 10: Safety Instructions

  Do not kink or crimp the power cable and ► place it in such a way as to prevent anyone from stepping on or tripping over it. SED 3.7 D2...
 • Page 11 As additional protection, the installation of a faulty-current protection unit with an activation power rating of not more than 30 mA is recommended for the power circuit in the bathroom. Consult your electrician for advice. SED 3.7 D2...
 • Page 12 Children must not play with the appliance. ► Cleaning and user maintenance tasks must ► not be carried out by children unless they are supervised. SED 3.7 D2...
 • Page 13: Mains Power Operation

  For the initial charging, the appliance requires about 80 minutes to fully charge. ► First recharge the appliance when the control lamps indi- cate, by alternately flashing red and green, that the battery charge level is low.. SED 3.7 D2...
 • Page 14: Tips And Tricks

  The best time for epilation is in the evening after a shower. Then the skin is somewhat softened, so that the hairs can be plucked out easily. In addition, the skin can recover overnight, and any skin reddening will recede. SED 3.7 D2...
 • Page 15: Epilation

  Thereby, the side with the speed switch must face towards you. Do not make back and forth or circular movements. Always start anew and pass over the body part to be epilated several times, so that all of the hair is removed. SED 3.7 D2...
 • Page 16 ― Press the new epilator head onto the appliance. Ensure that the gears on the epilator head and on the appliance mesh with each other. The epilator head must audibly engage. SED 3.7 D2...
 • Page 17: Cleaning And Care

  ■ Clean the appliance housing and the mains power adapter with a moist cloth. If required, use some mild detergent on the cloth. Ensure that the appliance is completely dry before the next use. SED 3.7 D2...
 • Page 18: Storage

  The hairs should It is possible that the have a length of hairs are too short. 0.3 - 0.5 cm. Not all hairs are plucked. Move the appliance You are working more slowly over your too fast. skin. SED 3.7 D2...
 • Page 19: Disposal Of The Appliance

  4) Snip the red and black cable that connects the circuit board with the blue-jacketed battery. You can now remove the battery from the appliance. 5) Dispose of the battery environmentally friendly. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. SED 3.7 D2...
 • Page 20: Warranty And Service

  Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty. The warranty period is not extended by repairs made under the warranty. This applies also to replaced and repaired parts. SED 3.7 D2...
 • Page 21: Importer

  Repairs carried out after lapse of the warranty period are subject to charge. Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 273035 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SED 3.7 D2...
 • Page 22 Garanţia şi service-ul ......31 Importator ........32 SED 3.7 D2...
 • Page 23: Introducere

  fiind neconformă. Orice fel de solicitări de daune compensatorii, rezultate din utilizarea neconformă cu destinaţia, din reparaţiile necorespunzătoare, din modificările realizate necorespunzător sau din utilizarea unor piese de schimb neautorizate, sunt excluse. Riscul este suportat exclusiv de utilizator. SED 3.7 D2...
 • Page 24: Furnitura

  şi de tehnică a deşeurilor, fiind astfel reciclabile. Reintroducerea ambalajului în circuitul de revalorificare economiseşte materii prime şi reduce volumul de deşeuri. Eliminaţi ambalajele de care nu mai aveţi nevoie în conformitate cu prescripţiile locale în vigoare. SED 3.7 D2...
 • Page 25: Elemente De Comandă

  Adaptorul de reţea Tipul ZDJ045100EU Tensiunea de alimentare 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Curentul absorbit 0,2 A max. Tensiunea de ieşire 4,5 V Curentul de ieşire 1000 mA Gradul de protecţie II / Polaritatea SED 3.7 D2...
 • Page 26: Indicaţii De Siguranţă

  în sine. Nu îndoiţi sau striviţi cablul de reţea şi poziţi- ► onaţi-l astfel încât să nu se calce pe el sau să devină un obstacol în care să vă împiedicaţi. SED 3.7 D2...
 • Page 27 fie- care utilizare. Ca măsură de protecţie suplimen- tară se recomandă instalarea unui dispozitiv pentru curenţii liberi cu intensitate de declanşare nu mai mare de 30 mA în circuitul de curent din baie. Solicitaţi sfatul electricianului. SED 3.7 D2...
 • Page 28 şi au înţeles pericolele cu privire la acesta. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. ► Curăţarea şi acţiunile de întreţinere destinate ► utilizatorului nu sunt permise copiilor, fără supraveghere. SED 3.7 D2...
 • Page 29: Acţionarea De La Reţea

  În cadrul primului proces de încărcare, este nevoie de aprox 80 de minute, pentru a încărca aparatul complet. ► Încărcaţi aparatul din nou, abia în momentul în care lampa de control indică un nivel scăzut al acumulatorului, prin aprinderea intermitentă roşu-verde. SED 3.7 D2...
 • Page 30: Sfaturi Utile Şi Idei

  Cel mai bine este să vă epilaţi seara, după ce aţi făcut un duş. Atunci pielea este uşor înmuiată şi firele de păr pot fi pensate cu o mai mare uşurinţă. Suplimentar, pielea se poate regenera pe parcursul nopţii şi anumite iritaţii ale pielii pot dispărea. SED 3.7 D2...
 • Page 31: Epilarea

  Nu efectuaţi mişcări de deplasare înainte şi înapoi sau mişcări circulare. Aplicaţi aparatul de fiecare dată din nou şi treceţi cu acesta de mai multe ori peste zona ce trebuie epilată, pentru a îndepărta toate firele de păr. SED 3.7 D2...
 • Page 32 în sus. ― Montaţi capul de epilare nou pe aparat. Aveţi grijă ca roţile dinţate de pe capul de epilare şi de pe aparat să se interconecteze. Capul de epilare trebuie să se fixeze cu un zgomot. SED 3.7 D2...
 • Page 33: Curăţarea Şi Îngrijirea

  ■ Ştergeţi aparatul şi adaptorul de reţea cu o cârpă umedă. Dacă este necesar aplicaţi o substanţă fină de curăţare pe cârpă. Asiguraţi-vă că, aparatul este uscat în totalitate înainte de a-l utiliza data următoare. SED 3.7 D2...
 • Page 34: Depozitarea

  Este posibil ca firele Firele de păr ar trebui de păr să fie prea să aibă o lungime Nu sunt prinse scurte. de 0,3 - 0,5 cm. toate firele de păr. Deplasaţi aparatul Lucraţi prea repede. mai lent pe piele. SED 3.7 D2...
 • Page 35: Eliminarea Ca Deşeu A Aparatului

  4) Tăiaţi cablul roşu şi negru care leagă platina de acumulatorul învelit în albastru. Acum puteţi îndepărta acumulatorul din aparat. 5) Eliminaţi acumulatorul în conformitate cu prescripţiile de mediu. Respectaţi reglementările actuale în vigoare. Dacă aveţi nelă- muriri, contactaţi serviciul dumneavoastră local de eliminare a deşeurilor. SED 3.7 D2...
 • Page 36: Garanţia Şi Service-Ul

  îşi pierde valabilitatea. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt limitate prin această garanţie. Perioada de garanţie nu este prelungită după realizarea reparaţiilor realizate în perioada de garanţie. Acest lucru este valabil şi pentru piesele înlocuite şi reparate. SED 3.7 D2...
 • Page 37: Importator

  Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. Service România Tel.: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl.ro IAN 273035 Acces linie telefonică directă: De luni până vineri, între orele 8:00 - 20:00 (CET) Importator KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SED 3.7 D2...
 • Page 38 Вносител ........48 SED 3.7 D2...
 • Page 39: Въведение

  пански цели!Друга или допълнителна употреба не важи като употреба по предназначение. Изключват се претенции от всякакъв вид, произтичащи от щети поради употреба, неотговаряща на предназначението, непра- вилни ремонти, промени без разрешение или използването на неразрешени резервни части. Рискът се носи изцяло от потребителя. SED 3.7 D2...
 • Page 40: Обем На Доставката

  материали са подбрани според екологични и рециклируеми критерии и затова могат да се рециклират. Рециркулацията на опаковката в кръговрата на материалите спестява суровини и намалява събира- нето на отпадъци. Рециклирайте опаковъчните материали, които не са ви повече необходими, според валидните местни разпоредби. SED 3.7 D2...
 • Page 41: Елементи На Обслужване

  Четка за почистване Технически характеристики Мрежов адаптер Тип ZDJ045100EU Входно напрежение 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Консумация на ток 0,2 A макс. Изходно напрежение 4,5 V Изходен ток 1000 mA Клас на защита II / Полярност SED 3.7 D2...
 • Page 42: Указания За Безопасност

  Изтегляйте кабела винаги от адаптера, а ► не теглете самия кабел. Не огъвайте и не притискайте кабела и го ► полагайте така, че никой да не може да стъпва на него или да се препъне в него. SED 3.7 D2...
 • Page 43 адаптера след всяка употреба. Като допъл- нителна защита се препоръчва инсталаци- ята на автоматично защитно устройство с ток на изключване не повече от 30 mA в електрическата верига на банята. Посъве- твайте се с вашия електротехник . SED 3.7 D2...
 • Page 44 пасната употреба на уреда и разбират опас- ностите, произтичащи от работата с него. Не допускайте деца да играят с уреда. ► Почистването и техническото обслужване ► от страна на потребителя не трябва да се из- вършват от деца, ако не са под наблюдение. SED 3.7 D2...
 • Page 45: Мрежов Режим

  УКАЗАНИЕ ► При първото зареждане уредът се нуждае от около 80 минути, за да се зареди изцяло. ► Заредете отново уреда, когато контролната лампичка показва слаба батерия като мига с редуваща се черве- на и зелена светлина. SED 3.7 D2...
 • Page 46: Съвети

  Кожата трябва да е изцяло суха. ■ Най-добре е да епилирате вечер след къпане. Тогава кожата е омекнала, така че космите могат да се изскубват по-лесно. Освен това кожата може да се възстанови през нощта и евентуалните зачервявания на кожата да изчезнат. SED 3.7 D2...
 • Page 47: Епилиране

  нявате натиск. При това страната с регулатора за скоростта трябва да сочи към вас. Извършвайте малки движения нагоре и надолу или кръгообразни движения. Започвайте винаги отначало и преминавайте многократно места- та, които епилирате, за да могат да се отстранят всички косми. SED 3.7 D2...
 • Page 48 ― Поставете новата глава за епилиране на уреда. Обърнете внимание на това, че зъбните колела на главата за епилиране и на уреда трябва да зацепят едно в друго. Главата за епилиране трябва да се фиксира с щракване. SED 3.7 D2...
 • Page 49: Почистване И Поддържане

  уреда да се захващат едни в други. Главата за епили- ране трябва да щракне при фиксирането. ■ Избършете уреда и мрежовия адаптер с влажна кърпа. Ако е необходимо поставете върху кърпата мек почистващ препарат. Уверете се, че уредът е напълно сух преди да употребите следващия път. SED 3.7 D2...
 • Page 50: Съхранение

  ално твърде дълги. Съблюдавайте глава болезнено. „Съвети“. Космите трябва да Възможно е космите имат дължина от да са твърде къси. Не всички 0,3 - 0,5 см. косми се Придвижвайте изскубват. Работите твърде уреда по-бавно бързо. върху кожата. SED 3.7 D2...
 • Page 51: Рециклиране На Уреда

  4) Прережете червения и черния кабел, който съединява пла- тината с обвитата в синьо акумулаторна батерия. Сега вече можете да я извадите от уреда. 5) Рециклирайте екологично акумулаторната батерия. Съблюдавайте валидните актуални разпоредби. В случай на съмнение се свържете с пункта за вторични суровини. SED 3.7 D2...
 • Page 52: Гаранция И Сервиз

  треба на сила или дейности, които не са извършени от нашия оторизиран сервизен филиал, гаранцията се заличава. Законните ви права не се ограничават с тази гаранция. Гаран- ционният срок не се удължава от гаранцията. Това важи за заменени и ремонтирани части. SED 3.7 D2...
 • Page 53: Вносител

  Сервизно обслужване България Тел.: 00800 111 4920 Е-мейл: kompernass@lidl.bg IAN 273035 Работно време на горещата линия: понеделник до петък от 8:00 ч. – 20:00 ч. (централноевропейско време) Вносител KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SED 3.7 D2...
 • Page 54 Εγγύηση και σέρβις πελατών ....63 Εισαγωγέας ....... . . 64 SED 3.7 D2...
 • Page 55: Εισαγωγή

  αναφερόμενα ισχύει ως μη σύμφωνη με τους κανονισμούς. Απαιτήσεις κάθε είδους λόγω ζημιών από χρήση μη σύμφωνη με τους κανονισμούς, από ακατάλληλες επισκευές, από μη επιτρε- πόμενες τροποποιήσεις ή χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων, αποκλείονται. Την ευθύνη για τους κινδύνους φέρει αποκλειστικά ο χρήστης. SED 3.7 D2...
 • Page 56: Σύνολο Παράδοσης

  παράγοντες και τους παράγοντες της τεχνικής απόρριψης και για το λόγο αυτό είναι ανακυκλώσιμα. Η επιστροφή της συσκευασίας στον κύκλο ροής υλικών εξοικονομεί πρώτες ύλες και μειώνει την ποσότητα των απορριμμάτων. Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, σύμφωνα με τις τοπικές ισχύουσες προδιαγραφές. SED 3.7 D2...
 • Page 57: Στοιχεία Χειρισμού

  Σάκος φύλαξης Πινέλο καθαρισμού Τεχνικές πληροφορίες Προσαρμογέας δικτύου Τύπος ZDJ045100EU Τάση εισόδου 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Κατανάλωση ρεύματος 0,2 A Μέγ. Τάση εξόδου 4,5 V Ρεύμα εξόδου 1000 mA Κατηγορία προστασίας II / Πολικότητα SED 3.7 D2...
 • Page 58: Υποδείξεις Ασφαλείας

  πρίζα πιάνοντας από το βύσμα, μην τραβάτε από το ίδιο το καλώδιο. Μη λυγίζετε ή συμπιέζετε το καλώδιο δικτύου και το- ► ποθετήστε το κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί κανείς να το πατήσει ή να σκοντάψει σε αυτό. SED 3.7 D2...
 • Page 59 τον αντάπτορα. Ως συμπληρωματική προ- στασία προτείνεται η εγκατάσταση μιας δι- άταξης προστασίας εσφαλμένου ρεύματος με ένα ρεύμα απεμπλοκής αξιολόγησης όχι μεγαλύτερο από 30 mA στο κύκλωμα ρεύματος του μπάνιου. Συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σχετικά με αυτό το θέμα. SED 3.7 D2...
 • Page 60 αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους προκύπτοντες κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. ► Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέ- ► πεται να διεξάγονται από παιδιά, χωρίς επιτήρηση. SED 3.7 D2...
 • Page 61: Λειτουργία Δικτύου

  ► Κατά την πρώτη φόρτιση, η συσκευή απαιτεί περ. 80 λεπτά, ώστε να φορτιστεί πλήρως. ► Φορτίστε τη συσκευή πάλι μόνο όταν η λυχνία ελέγχου μέσω εναλλασσόμενου κόκκινου - πράσινου αναβοσβήσμα- τος, προβάλλει χαμηλή φόρτιση του συσσωρευτή. SED 3.7 D2...
 • Page 62: Υποδείξεις Και Τεχνάσματα

  Είναι καλύτερο να κάνετε αποτρίχωση το βράδυ μετά το μπάνιο. Τότε το δέρμα είναι κάπως πιο μαλακό και οι τρίχες μπορούν να αφαιρούνται πιο εύκολα. Εκτός αυτού το δέρμα μπορεί να ξεκου- ραστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας και ενδεχόμενα κοκκινίσματα μειώνονται. SED 3.7 D2...
 • Page 63: Αποτρίχωση

  ταχύτητας πρέπει τότε να δείχνει προς εσάς. Μη διεξάγετε κινήσεις πέρα - δώθε ή κυκλικές κινήσεις. Ξεκινάτε πάντα από την αρχή και περνάτε πολλές φορές πάνω από τις θέσεις που αποτριχώνονται, ώστε να απομακρύνονται όλες οι τρίχες. SED 3.7 D2...
 • Page 64 χρονα την κεφαλή αποτρίχωσης προς τα επάνω. ― Τοποθετήστε την καινούρια κεφαλή αποτρίχωσης επάνω στη συσκευή. Προσέξτε ώστε οι οδοντωτοί τροχοί στην κεφαλή αποτρίχωσης και στη συσκευή να μαγκώνουν μεταξύ τους. Η κεφαλή αποτρίχωσης πρέπει να κουμπώνει με ήχο. SED 3.7 D2...
 • Page 65: Καθαρισμός Και Φροντίδα

  πρέπει να κουμπώνει με ήχο. ■ Σκουπίστε τη συσκευή και τον αντάπτορα δικτύου με ένα νωπό πανί. Εάν χρειάζεται βάλτε ένα απαλό καθαριστικό μέσο στο πανί.Εξασφαλίστε ότι η συσκευή έχει στεγνώσει πλήρως πριν από την επόμενη χρήση. SED 3.7 D2...
 • Page 66: Αποθήκευση

  και τρικ“. Οι τρίχες πρέπει να Είναι πιθανό, οι τρίχες έχουν ένα μήκος να είναι πολύ κοντές. 0,3 - 0,5 εκ. Δεν μαγκώνονται όλες οι τρίχες. Μετακινείτε τη συσκευή Εργάζεστε πολύ πιο αργά πάνω στο γρήγορα. δέρμα. SED 3.7 D2...
 • Page 67: Απόρριψη Της Συσκευής

  πλακέτα με το συσσωρευτή με μπλε επικάλυψη. Τώρα μπορείτε να απομακρύνετε το συσσωρευτή από τη συσκευή. 5) Απορρίψτε το συσσωρευτή με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον. Να τηρείτε τους τρέχοντες ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολιών ελάτε σε επαφή με την επιχείρηση απόρριψης. SED 3.7 D2...
 • Page 68: Εγγύηση Και Σέρβις Πελατών

  Το προϊόν προορίζεται μόνο για την ιδιωτική και όχι για την επαγ- γελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλ- ληλης χρήσης, σε χρήση βίας και σε παρεμβάσεις οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει. SED 3.7 D2...
 • Page 69: Εισαγωγέας

  Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, οι προκύπτουσες επισκευές χρεώνονται. Σέρβις Ελλάδα Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.gr IAN 273035 Τηλεφωνικό κέντρο (Hotline): Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 – 20:00 (CET) Εισαγωγέας KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SED 3.7 D2...
 • Page 70 Importeur ........80 SED 3.7 D2...
 • Page 71: Einführung

  Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SED 3.7 D2...
 • Page 72: Lieferumfang

  Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpa- ckungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungs- technischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. SED 3.7 D2...
 • Page 73: Bedienelemente

  Kontrollleuchte rot/grün Buchse für Netzadapter Abbildung B: Netzadapter Aufbewahrungsbeutel Reinigungspinsel Technische Daten Netzadapter ZDJ045100EU Eingangsspannung 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Stromaufnahme 0,2 A Max. Ausgangsspannung 4,5 V Ausgangsstrom 1000 mA Schutzklasse II / Polarität SED 3.7 D2...
 • Page 74: Sicherheitshinweise

  Ziehen Sie das Netzkabel stets am Netzadap- ► ter aus der Netzsteckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht ► und verlegen Sie das Netzkabel so, dass nie- mand darauf treten oder darüber stolpern kann. SED 3.7 D2...
 • Page 75 Gerät ausgeschaltet ist. Ziehen Sie daher nach jedem Gebrauch den Netzadapter. Als zusätzlicher Schutz wird Ihnen die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat. SED 3.7 D2...
 • Page 76 Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. ► Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht ► von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. SED 3.7 D2...
 • Page 77: Netzbetrieb

  Sie können das Gerät vom Stromnetz trennen. HINWEIS ► Beim ersten Aufladen benötigt das Gerät ca. 80 Minuten, um vollständig aufzuladen. ► Laden Sie das Gerät erst wieder auf, wenn die Kontrollleuch- durch abwechselndes rot-grünes Blinken eine niedrige Akkuladung anzeigt. SED 3.7 D2...
 • Page 78: Tipps Und Tricks

  Epilieren Sie am Besten am Abend nach dem Duschen. Dann ist die Haut etwas aufgeweicht, so dass die Haare leichter herausge- zupft werden können. Außerdem kann sich die Haut in der Nacht erholen und eventuelle Hautrötungen gehen zurück. SED 3.7 D2...
 • Page 79: Epilieren

  Die Seite mit dem Geschwindigkeitsschalter muss dabei zu Ihnen weisen. Führen Sie keine Hin- und Herbewegungen oder Kreisbewegungen aus. Setzen Sie immer wieder neu an und fahren Sie mehrmals über die zu epilierenden Stellen, so dass alle Haare entfernt werden. SED 3.7 D2...
 • Page 80 Sie gleichzeitig den Epilierkopf nach oben ab. ― Stecken Sie den neuen Epilierkopf auf das Gerät. Achten Sie darauf, dass die Zahnräder am Epilierkopf und am Gerät ineinander greifen. Der Epilierkopf muss hörbar einrasten. SED 3.7 D2...
 • Page 81: Reinigen Und Pflegen

  ■ Wischen Sie das Gerät und den Netzadapter mit einem feuchten Tuch ab. Bei Bedarf geben Sie ein mildes Reinigungs- mittel auf das Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der nächsten Benutzung vollständig trocken ist. SED 3.7 D2...
 • Page 82: Lagerung

  Es ist möglich, dass Die Haare sollten eine die Haare zu kurz Länge von Es werden nicht sind. 0,3 - 0,5 cm haben. alle Haare Bewegen Sie das erfasst. Sie arbeiten zu Gerät langsamer über schnell. die Haut. SED 3.7 D2...
 • Page 83: Entsorgung Des Gerätes

  Akku verbindet, durch. Sie können nun den Akku aus dem Gerät entfernen. 5) Entsorgen Sie den Akku umweltgerecht. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. SED 3.7 D2...
 • Page 84: Garantie Und Service

  Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht ein- geschränkt. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. SED 3.7 D2...
 • Page 85: Importeur

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 273035 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SED 3.7 D2...
 • Page 86 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 10 / 2015 · Ident.-No.: SED3.7D2-092015-2 IAN 273035...