Download Print this page

AEG S92500CNM0 User Manual

Wine-cellar-freezer
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

S92500CNM0
EN WINE-CELLAR-FREEZER
FI VIINIKAAPPI-PAKASTIN
DE WEINKÜHLRAUM-/
GEFRIERSCHRANKKOMBINATI
ON
SV VINKYL-FRYS
RU ВИННЫЙ ШКАФ-
МОРОЗИЛЬНИК
USER MANUAL
KÄYTTÖOHJE
BENUTZERINFORMATION
BRUKSANVISNING
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
2
19
36
55
72

Advertisement

loading

  Summary of Contents for AEG S92500CNM0

 • Page 1 S92500CNM0 EN WINE-CELLAR-FREEZER USER MANUAL FI VIINIKAAPPI-PAKASTIN KÄYTTÖOHJE DE WEINKÜHLRAUM-/ BENUTZERINFORMATION GEFRIERSCHRANKKOMBINATI SV VINKYL-FRYS BRUKSANVISNING RU ВИННЫЙ ШКАФ- ИНСТРУКЦИЯ ПО МОРОЗИЛЬНИК ЭКСПЛУАТАЦИИ...
 • Page 2: Table Of Contents

  CONTENTS 4 SAFETY INFORMATION 7 CONTROL PANEL 10 DAILY USE 12 HELPFUL HINTS AND TIPS 13 CARE AND CLEANING 14 WHAT TO DO IF… 16 INSTALLATION 17 NOISES 18 TECHNICAL DATA ENVIRONMENT CONCERNS Recycle the materials with the symbol .
 • Page 3 ENGLISH FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 4: Safety Information

  SAFETY INFORMATION In the interest of your safety and to ensure Keep ventilation openings, in the appli- the correct use, before installing and first ance enclosure or in the built-in structure, using the appliance, read this user manual clear of obstruction.
 • Page 5 ENGLISH Do not pull the mains cable. • Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic If the power plug socket is loose, scraper. do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire. •...
 • Page 6 ENVIRONMENT PROTECTION This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refriger- ant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discar- ded together with the urban re- fuse and rubbish. The insulation...
 • Page 7: Control Panel

  ENGLISH CONTROL PANEL Appliance ON/OFF button Press the appliance ON/OFF button if the display is off. Fridge Temperature colder button The alarm buzzer could operate after Fridge Temperature warmer button few seconds. Mode button To reset the alarm refer to "High tem- OK button perature alarm".
 • Page 8 SWITCHING ON THE WINE • flashing the alarm and freezer tempera- ture indicators CELLAR • sounding of buzzer. To switch on the wine cellar : To reset the alarm: Press the Mode button until the cor- Press any button.
 • Page 9 ENGLISH ded in order not to forget the bottles placed in the freezer for fast cooling. To switch on the function: Press the Mode button until the cor- responding icon appears. The Minute Minder indicator flashes. The Timer shows the set value (30 mi- nutes) for a few seconds.
 • Page 10: Daily Use

  10 www.aeg.com DAILY USE CLEANING THE INTERIOR Before using the appliance for the first If “dEMo” appears on the Display, the ap- time, wash the interior and all internal ac- pliance is in demonstration mode: refer to cessories with lukewarm water and some “WHAT TO DO IF...”...
 • Page 11 ENGLISH the event of a power failure or break- in the technical documentation regarding down. the quality, duration and optimum stor- age temperature of the wine. WINE ARRANGEMENT AIR CIRCULATION The temperature can be adjusted be- tween + 6 and + 16°C. Do not cover the shelves with any protec- This compartment is ideal for storing and tive material, such as paper, cardboard or...
 • Page 12: Helpful Hints And Tips

  12 www.aeg.com HELPFUL HINTS AND TIPS HINTS FOR ENERGY SAVING HINTS FOR STORAGE OF FROZEN FOOD • Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely To obtain the best performance from this necessary. appliance, you should: •...
 • Page 13: Care And Cleaning

  ENGLISH CARE AND CLEANING DEFROSTING OF THE CAUTION! Unplug the appliance before car- FREEZER rying out any maintenance opera- tion. The freezer compartment of this model, on the other hand, is a "no frost" type. This appliance contains hydrocar- This means that there is no buildup of bons in its cooling unit;...
 • Page 14: What To Do If

  14 www.aeg.com WHAT TO DO IF… WARNING! Before troubleshooting, discon- nect the mains plug from the mains socket. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual. Problem Possible cause Solution The appliance is noisy The appliance is not sup-...
 • Page 15 ENGLISH Problem Possible cause Solution The temperature in The temperature regulator Set a higher/lower temper- the appliance is too is not set correctly. ature. low/high. The door is not closed cor- Refer to "Closing the rectly. door". The product temperature Let the product tempera- is too high.
 • Page 16: Installation

  16 www.aeg.com INSTALLATION WARNING! Read the "Safety Information" carefully for your safety and cor- rect operation of the appliance before installing the appliance. POSITIONING WARNING! If you are discarding an old appli- ance that has a lock or catch on...
 • Page 17: Noises

  ENGLISH NOISES There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circula- tion). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 18: Technical Data

  18 www.aeg.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TECHNICAL DATA Dimension of the recess Height 1855 mm Width 545 mm Depth 575 mm Rising Time 25 h Voltage 230-240 V Frequency 50 Hz The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of...
 • Page 19 Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen. VIERAILE VERKKOSIVULLAMME, JOKA SISÄLTÄÄ: - Tuotteet - Esitteet - Käyttöohjeet - Vianetsintä - Takuu ja kuluttajaneuvonta www.aeg.com SYMBOLIEN KUVAUS Varoitus - Tärkeitä turvallisuusohjeita. Yleistietoja ja vinkkejä Ympäristönsuojeluohjeita Oikeus muutoksiin pidätetään.
 • Page 20 20 www.aeg.com TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Page 21 SUOMI TURVALLISUUSOHJEET YLEISET Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti en- TURVALLISUUSOHJEET nen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turval- VAROITUS! lisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tär- keää, että kaikki laitteen käyttäjät perehty- Pidä...
 • Page 22 22 www.aeg.com HUOLTO JA PUHDISTUS Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että • Ennen kuin aloitat laitteen huoltamisen, pistoke on helppo irrottaa pistora- kytke laite pois päältä ja irrota pistoke siasta. pistorasiasta. Älä vedä virtajohdosta pistoketta ir- • Älä käytä laitteen puhdistamisessa me- rottaessasi.
 • Page 23 SUOMI YMPÄRISTÖNSUOJELU Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytös- täpoistettua laitetta ei saa toimit- taa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käy- töstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jäte- huoltomääräyksiä. Vältä vahingoit- tamasta jäähdytysyksikköä, erityi- sesti lämmönvaihtimen läheltä.
 • Page 24 24 www.aeg.com KÄYTTÖPANEELI Laitteen ON/OFF -painike Liitä pistoke pistorasiaan. Paina ON/OFF -painiketta, jos näyttö Jääkaapin lämpötilan alennuspainike ei ole päällä. Jääkaapin lämpötilan nostopainike Hälytyksen äänimerkki saattaa kuulua Mode -painike muutaman sekunnin kuluttua. OK -painike Katso hälytyksen kuittausohjeet koh- dasta "Korkean lämpötilan hälytys".
 • Page 25 SUOMI VIINIKAAPIN KYTKEMINEN KORKEAN LÄMPÖTILAN TOIMINTAAN HÄLYTYS Viinikaapin kytkeminen toimintaan: Pakastinosaston lämpötilan nousemisesta (esimerkiksi sähkökatkon vuoksi) ilmoite- Paina Mode-painiketta, kunnes vas- taan seuraavilla tavoilla: taava kuvake tulee näkyviin. • hälytyksen merkkivalo ja pakastimen Viinikaapin Pois toiminnasta -merkki- lämpötilanäytöt vilkkuvat valo vilkkuu. •...
 • Page 26 26 www.aeg.com Paina OK-painiketta valinnan vahvista- miseksi. Lapsilukon merkkivalo sammuu. MINUTE MINDER-TOIMINTO Minute Minder -toiminnolla asetetaan hä- lytyksen aktivoitumisaika, se on hyödylli- nen esimerkiksi silloin, kun ruoka-aineksia on jäähdytettävä jonkin aikaa tai kun muis- tutus on tarpeen, ettei pulloja unohdeta pakastimeen pikajäähdytyksen aikana.
 • Page 27 SUOMI PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ SISÄTILAN PUHDISTAMINEN Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese si- Jos näyttöön tulee näkyviin “dEMo”, laite säosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat on esitystilassa: katso kohta “Käyttöhäi- varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiai- riöt”. neella poistaaksesi uudelle laitteelle tyy- pillisen hajun.
 • Page 28 28 www.aeg.com KYLMÄVARAAJAT Käsittele pulloja varovasti, jotta viini ei pääse liikkumaan pullossa. Pakastimen mukana tulee yksi tai usempia Noudata viinin valmistajan antamia ohjeita kylmävaraajia. Sähkökatkon tai pakasti- ja suosituksia viinin säilyttämisen, säilyty- men toimintahäiriön esiintyessä kylmäva- sajan ja optimilämpötilan suhteen.
 • Page 29 SUOMI HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ PAKASTEIDEN SÄILYTYSOHJEITA • Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea au- ki pitempään kuin on tarpeen. Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi • Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja laitteen parhaan suorituskyvyn: lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi •...
 • Page 30 30 www.aeg.com HOITO JA PUHDISTUS HUOMIO Huurretta ei synny, koska automaattisesti Kytke laite irti verkkovirrasta en- valvottu puhallin kierrättää koko ajan kyl- nen puhdistus- ja huoltotöiden mää ilmaa pakastinosaston sisällä. aloittamista. JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää PITKÄÄN AIKAAN hiilivetyä;...
 • Page 31 SUOMI KÄYTTÖHÄIRIÖT VAROITUS! Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat vianmäärityksen. Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan suoritettaviksi. Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Laitteen käyntiääni Laitetta ei ole tuettu kun- Tarkista, että kodinkone on on kova. nolla paikalleen. tukevasti paikallaan (kaikki neljä...
 • Page 32 32 www.aeg.com Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Laitteen lämpötila on Lämpötilaa ei ole säädetty Säädä lämpötila korkeam- liian alhainen tai kor- oikein. maksi/alhaisemmaksi. kea. Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen". Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan en-...
 • Page 33 SUOMI ASENNUS VAROITUS! Lue huolellisesti turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen toiminnan varmis- tamiseksi, ennen kuin aloitat lait- teen asennuksen. SIJOITTAMINEN VAROITUS! Jos poistat käytöstä vanhan lait- teen, jonka ovi on varustettu lukol- la tai salvalla, riko lukko, jotta pik- kulapset eivät voi jäädä...
 • Page 34 34 www.aeg.com ÄÄNET Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen nor- maaliin toimintaan (kompressori, jäähdy- tysaineen kierto). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 35: Tekniset Tiedot

  SUOMI HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TEKNISET TIEDOT Asennustilan mitat Korkeus 1855 mm Leveys 545 mm Syvyys 575 mm Käyttöönottoaika 25 h Jännite 230-240 V Taajuus 50 Hz Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokil- peen ja energiatarraan.
 • Page 36 36 www.aeg.com INHALT 38 SICHERHEITSHINWEISE 41 BEDIENFELD 44 TÄGLICHER GEBRAUCH 47 PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE 48 REINIGUNG UND PFLEGE 49 WAS TUN, WENN … 52 MONTAGE 53 GERÄUSCHE 54 TECHNISCHE DATEN UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.
 • Page 37 DEUTSCH FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
 • Page 38: Sicherheitshinweise

  38 www.aeg.com SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die Schnappverschluss (Türlasche) an der optimale Geräteanwendung vor der In- Tür oder auf dem Deckel ersetzt, ma- stallation und dem Gebrauch des Gerätes chen Sie den Schnappverschluss vor die vorliegende Benutzerinformation auf- dem Entsorgen des Altgerätes un-...
 • Page 39 DEUTSCH WARNUNG! • Die Lagerempfehlungen des Geräte- Elektrische Bauteile (Netzkabel, herstellers sollten strikt eingehalten Stecker, Kompressor) dürfen zur werden. Halten Sie sich an die betreff- Vermeidung von Gefahren nur enden Anweisungen. vom Kundendienst oder einer • Keine kohlensäurehaltigen Getränke Fachkraft ausgewechselt werden. oder Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der Druckanstieg in den Be- Das Netzkabel darf nicht verlängert...
 • Page 40 40 www.aeg.com • Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Konden- sator) möglichst mit der Rückseite ge- gen eine Wand aufgestellt werden. • Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
 • Page 41: Bedienfeld

  DEUTSCH BEDIENFELD EINSCHALTEN DES GERÄTS Taste ON/OFF Taste zum Senken der Kühlraumtem- Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät peratur einzuschalten: Taste zur Erhöhung der Kühlraum- Stecken Sie den Netzstecker in die temperatur Netzsteckdose. Taste Mode Drücken Sie die Taste ON/OFF, wenn Taste OK das Display ausgeschaltet ist.
 • Page 42 42 www.aeg.com Die Anzeige „Kühlraumtemperatur“ Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer zeigt Striche an. automatischen Abschaltung: Drücken Sie zur Bestätigung die Taste Drücken Sie die Taste Mode, bis die Anzeige FROSTMATIC blinkt. Die Weinkühlraumanzeige „Ausge- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste schaltet“...
 • Page 43 DEUTSCH FUNKTION Entnehmen Sie die Getränke aus dem Gefrierraum. KINDERSICHERUNG Schalten Sie den Alarmton und die Wählen Sie die Kindersicherung, um die Funktion mit der Taste OK aus. Tasten gegen eine unbeabsichtigte Betä- Diese Funktion kann während des Count- tigung zu verriegeln. downs jederzeit ausgeschaltet werden: Zum Einschalten der Funktion: Drücken Sie die Taste Mode bis die...
 • Page 44 44 www.aeg.com TÄGLICHER GEBRAUCH REINIGUNG DES INNENRAUMS Wenn auf dem Display „dEMo“ angezeigt Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, wird, befindet sich das Gerät im Demo- beseitigen Sie den typischen „Neuge- Modus. Weitere Informationen finden Sie ruch“ am besten durch Reinigen der In- im Abschnitt „Was tun, wenn...“.
 • Page 45 DEUTSCH LAGERUNG GEFRORENER Legen Sie die Flaschen so in das Regal, dass die Korken nicht austrocknen. PRODUKTE Den Wein im Dunklen aufbewahren. Die Tür besteht aus doppeltem UV absorbie- Lassen Sie das Gerät vor der ersten In- rendem Mattglas, das den Wein vor Licht betriebnahme oder nach einer Zeit, in der schützt, falls das Gerät in einem hell be- das Gerät nicht benutzt wurde, mindes-...
 • Page 46 46 www.aeg.com WEINKÜHLER-ABLAGEN Entnehmen Sie die Ablagen zum Reini- gen. Die Ablagen können zwischen den beiden Führungen geneigt werden. Stecken Sie dafür die kleineren Stifte in die obere Hal- terung der Führung und achten Sie da- rauf, dass das Vorderteil der Ablage auf der vorderen Führung aufliegt.
 • Page 47: Praktische Tipps Und Hinweise

  DEUTSCH PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE ENERGIESPARTIPPS verkürzt die Lagerzeit von Lebensmit- teln im Gefrierfach. • Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und • Werden Eiswürfel direkt nach der Ent- lassen Sie diese nicht länger offen als nahme aus dem Gefrierfach verwendet, unbedingt notwendig.
 • Page 48: Reinigung Und Pflege

  48 www.aeg.com REINIGUNG UND PFLEGE VORSICHT! und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu Ziehen Sie bitte vor jeder Reini- reinigen. gungsarbeit immer den Netzste- Schließen Sie das Gerät nach der Reini- cker aus der Steckdose. gung wieder an die Netzversorgung an. Der Kältekreis des Gerätes enthält ABTAUEN DES Kohlenwasserstoffe;...
 • Page 49: Was Tun, Wenn

  DEUTSCH WAS TUN, WENN … WARNUNG! Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose. Eine Fehlersuche, die von der in der vorliegenden Gebrauchsan- weisung beschriebenen Fehlersu- che abweicht, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer Fachkraft durchgeführt werden. Problem Mögliche Ursache Abhilfe...
 • Page 50 50 www.aeg.com Problem Mögliche Ursache Abhilfe Der Kompressor Das ist keine Störung, son- Der Kompressor schaltet schaltet sich nicht so- dern normal. sich nach einer Weile ein. fort ein, nachdem Sie die Taste FROSTMA- TIC gedrückt oder die Temperatur auf einen anderen Wert eingestellt haben.
 • Page 51 DEUTSCH AUSTAUSCHEN DER LAMPE Das Gerät ist mit einer langlebigen LED- Innenbeleuchtung ausgestattet. Die Beleuchtung darf nur von einem Fachmann ausgetauscht werden. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst. SCHLIESSEN DER TÜR Reinigen Sie die Türdichtungen. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu „Montage“.
 • Page 52: Montage

  52 www.aeg.com MONTAGE WARNUNG! durch Missachtung der oben genannten Lesen Sie bitte die "Sicherheits- Sicherheitshinweise entstehen. hinweise" sorgfältig vor der Auf- Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien. stellung des Geräts durch, um Ge- fahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
 • Page 53: Geräusche

  DEUTSCH GERÄUSCHE Während das Gerät in Betrieb ist, entste- hen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 54: Technische Daten

  54 www.aeg.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TECHNISCHE DATEN Abmessung der Ausspa- rung Höhe 1855 mm Breite 545 mm Tiefe 575 mm Ausfalldauer 25 h Spannung 230-240 V Frequenz 50 Hz Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im...
 • Page 55 Släng inte produkter märkta med symbolen hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret. BESÖK VÅR WEBBPLATS FÖR: - Produkter - Broschyrer - Bruksanvisningar - Felsökare - Serviceinformation www.aeg.com TECKENFÖRKLARING Varning - Viktig säkerhetsinformation. Allmän information och tips Miljöinformation Med reservation för ändringar.
 • Page 56 56 www.aeg.com FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få...
 • Page 57 SVENSKA SÄKERHETSINFORMATION ALLMÄN SÄKERHET För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt VARNING är det viktigt att du noggrant läser ige- nom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och an- Se till att ventilationsöppningarna inte vänder produkten första gången.
 • Page 58 58 www.aeg.com Dra inte i nätkabeln. • Kontrollera regelbundet produktens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid Sätt inte i stickkontakten om elutta- behov tömningskanalen. Om tömnings- get sitter löst. Risk för elektriska kanalen täpps igen kommer vatten att stötar eller brand föreligger.
 • Page 59 SVENSKA får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isola- tionsmaterialet innehåller brand- farliga gaser: Produkten skall där- för kasseras enligt tillämpliga be- stämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Mate- rial i denna produkt som är märkta med symbolen kan återvinnas.
 • Page 60 60 www.aeg.com KONTROLLPANEL Produktens ON/OFF -knapp Sätt i stickkontakten i eluttaget. Tryck på produktens ON/OFF -knapp Kyl temperaturreglage minus (kallare) om displayen inte är tänd. Kyl temperaturreglage plus (varmare) Larmet kan ljuda efter några sekun- Mode-knapp der. OK -knapp För återställning av larmet, se "Larm vid för hög temperatur".
 • Page 61 SVENSKA Tryck på Mode-knappen tills motsva- Återställa larmet: rande symbol visas. Tryck på valfri knapp. Vinkylens av-indikering blinkar. Ljudsignalen stängs av. Tryck på OK-knappen för att bekräfta. Frysens temperaturdisplay visar den högsta uppnådda temperaturen i nå- Vinkylens av-indikering släcks. gra sekunder. Därefter visas återigen Se avsnittet "Temperaturreglering"...
 • Page 62 62 www.aeg.com Tryck på Mode-knappen tills motsva- rande symbol visas. Minute Minder-kontrollampan blinkar. Timern visar det inställda värdet (30 minuter) i några sekunder. Tryck på timerreglaget för att ändra det inställda värdet från 1 till 90 minu- ter. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
 • Page 63 SVENSKA DAGLIG ANVÄNDNING INVÄNDIG RENGÖRING Innan du använder produkten första Om "dEMO" visas på displayen är pro- gången, rengör dess insida och alla invän- dukten i demonstrationsläge. Se avsnittet diga tillbehör med ljummet vatten och en "Om maskinen inte fungerar". liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter.
 • Page 64 64 www.aeg.com rorna står sig i frysen i händelse av ett den tekniska dokumentationen, vad gäller strömavbrott eller funktionsfel. kvalitet, hållbarhet och optimal lagrings- temperatur för dina viner. VINARRANGEMANG LUFTCIRKULATION Temperaturen kan justeras mellan +6 och +16 °C. Täck inte över hyllorna med skyddsmateri- Detta fack är idealiskt för lagring och för-...
 • Page 65 SVENSKA RÅD OCH TIPS TIPS OM ENERGIBESPARING TIPS OM FÖRVARING AV FRYST MAT • Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut Observera följande för att utnyttja pro- nödvändigt. duktens prestanda på bästa sätt: •...
 • Page 66 66 www.aeg.com UNDERHÅLL OCH RENGÖRING FÖRSIKTIGHET att det inte bildas någon frost under drift, Koppla loss produkten från elutta- varken på innerväggarna eller matvarorna. get innan du utför någon form av Att frost inte bildas beror på en kontinuer- underhåll.
 • Page 67 SVENSKA OM MASKINEN INTE FUNGERAR VARNING Ta ur stickkontakten från eluttaget innan felsökning påbörjas. Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person får utfö- ra felsökning som inte beskrivs i denna bruksanvisning. Problem Möjlig orsak Åtgärd Produkten bullrar Produkten står ostadigt. Kontrollera att produkten står stadigt (alla fyra fötter- na ska ha kontakt med gol-...
 • Page 68 68 www.aeg.com Problem Möjlig orsak Åtgärd Dörren är inte ordentligt Se avsnittet ”Stängning av stängd. dörren”. Matvarornas temperatur är Låt matvarornas temperatur för hög. sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem. Många produkter har lagts Lägg in färre produkter för in för förvaring samtidigt.
 • Page 69 SVENSKA INSTALLATION VARNING För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar produkten. PLACERING VARNING Om du kasserar ett gammalt kyl- skåp som har ett lås eller spärr i dörren måste du göra låsanord- ningen obrukbar för att förhindra att barn blir instängda i kylskåpet.
 • Page 70 70 www.aeg.com BULLER Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 71 SVENSKA HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TEKNISKA DATA Inbyggnadsmått Höjd 1855 mm Vikt 545 mm Djup 575 mm Temperaturökningstid 25 tim. Nätspänning 230-240 V Frekvens 50 Hz Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till vänster inne i pro- dukten samt på...
 • Page 72 72 www.aeg.com СОДЕРЖАНИЕ 74 СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 77 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 80 ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 83 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 84 УХОД И ОЧИСТКА 85 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ... 87 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 88 ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ 89 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Материалы с символом...
 • Page 73 покупки. АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В интернет-магазине AEG Вы сможете найти все необходимое для того, чтобы все ваши приборы AEG сверкали чистотой и радовали Вас безотказной работой. Помимо этого, здесь Вы найдете широкий выбор аксессуаров, разработанных и изготовленных по самым...
 • Page 74: Сведения По Технике Безопасности

  74 www.aeg.com СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Для обеспечения собственной безопасности и позволит исключить превращение его в правильной эксплуатации прибора, перед его смертельную ловушку для детей. установкой и первым использованием внима‐ тельно прочитайте данное руководство, не ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ пропуская рекомендации и предупреждения.
 • Page 75 РУССКИЙ ВНИМАНИЕ! • Замороженные продукты после разморажи‐ Во избежание несчастных случаев вания не должны подвергаться повторной замену любых электротехнических заморозке. деталей (шнура питания, вилки, ком‐ • При хранении расфасованных заморожен‐ прессора) должен производить сер‐ ных продуктов следуйте рекомендациям тифицированный представитель сер‐ производителя.
 • Page 76 76 www.aeg.com вентиляцию, следуйте инструкциям по ус‐ тановке. • Если возможно, изделие должно распола‐ гаться обратной стороной к стене так, что‐ бы во избежание ожога нельзя было кос‐ нуться горячих частей (компрессор, испа‐ ритель). • Данный прибор нельзя устанавливать вблизи радиаторов отопления или кухон‐...
 • Page 77: Панель Управления

  РУССКИЙ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЕ Кнопка прибора ON/OFF Кнопка понижения температуры холо‐ Чтобы выключить прибор, выполните следую‐ дильной камеры щие действия: Кнопка повышения температуры холо‐ Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. дильной камеры Если дисплей отключен, нажмите на Кнопка Mode кнопку прибора ON/OFF . Кнопка...
 • Page 78 78 www.aeg.com На индикаторе температуры винного Нажмите и не отпускайте кнопку Mode, шкафа отобразятся символы тире. пока не замигает индикатор FROSTMATIC. Нажмите на кнопку OK для подтвержде‐ ния. Нажмите кнопку OK для подтверждения. На дисплее отобразится индикатор вы‐ Индикатор FROSTMATIC погаснет.
 • Page 79: Minute Minder

  РУССКИЙ нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее Индикатор Minute Minder погаснет. не отобразится соответствующий значок. Данную функцию можно отключить в любое время. Замигает индикатор «Защита от детей». Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK. Отобразится индикатор «Защита от де‐ тей». Выключение функции. Нажимайте...
 • Page 80: Ежедневное Использование

  80 www.aeg.com ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Если на дисплее высветилось сообщение Перед первым включением прибора вымойте «dEMo», значит, прибор находится в деморе‐ его внутренние поверхности и все внутренние жиме. См. «ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...» принадлежности теплой водой с нейтральным мылом, чтобы удалить запах, характерный...
 • Page 81 РУССКИЙ симости от времени, которым Вы располагае‐ Держите вино в темноте. Дверца холодильни‐ те для выполнения этой операции. ка для вин оснащена двойным тонированным Маленькие куски можно готовить, даже не стеклом, не пропускающим УФ-излучение, ко‐ размораживая, в том виде, в каком они взяты торое...
 • Page 82 82 www.aeg.com ПОЛКИ ХОЛОДИЛЬНИКА ДЛЯ ВИН Для очистки снимите полки. Полки можно наклонить в двух направляю‐ щих. При этом следует как следует вставить самые маленькие штифты в верхнюю направ‐ ляющую-упор, а передняя часть полки должна опираться на переднюю направляющую. Отрегулируйте деревянные полки следующим...
 • Page 83: Полезные Советы

  РУССКИЙ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ • постные продукты сохраняются лучше и дольше, чем жирные; соль сокращает срок ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ хранения продуктов; • Не открывайте дверцу слишком часто и не • пищевой лед может вызвать ожог кожи, держите ее открытой дольше, чем необхо‐ если...
 • Page 84: Уход И Очистка

  84 www.aeg.com УХОД И ОЧИСТКА РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед выполнением каких-либо опе‐ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ раций по чистке или уходу за прибо‐ ром выньте вилку сетевого шнура из Морозильная камера данной модели относит‐ розетки. ся к типу "no frost" (без инея). Это означает, что...
 • Page 85: Что Делать, Если

  РУССКИЙ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ... ВНИМАНИЕ! Перед устранением неисправностей извлеките вилку шнура питания из розетки. Устранять неисправности, не указан‐ ные в данном руководстве, должен только квалифицированный электрик или уполномоченный специалист. Неисправность Возможная причина Способ устранения Прибор издает сильный Прибор не установлен дол‐ Проверьте, прочно...
 • Page 86 86 www.aeg.com Неисправность Возможная причина Способ устранения Температура внутри при‐ Неправильно задана Задайте более высокую/более бора слишком низкая/ температура. низкую температуру. слишком высокая. Неплотно закрыта дверца. См. «Закрывание дверцы». Температура продуктов Прежде чем положить продук‐ слишком высока. ты на хранение, дайте им...
 • Page 87: Технические Данные

  РУССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВНИМАНИЕ! Перед установкой прибора внима‐ тельно прочитайте "Информацию по технике безопасности" для обеспече‐ ния собственной безопасности и пра‐ вильной эксплуатации прибора. РАЗМЕЩЕНИЕ ВНИМАНИЕ! Если вы выбрасываете старый холо‐ дильник с пружинным замком (защел‐ кой) дверцы, необходимо вывести за‐ мок...
 • Page 88: Шумы При Работе

  88 www.aeg.com ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ При нормальных условиях работы слышны некоторые звуки (работы компрессора, цирку‐ ляции хладагента). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 89: Технические Данные

  РУССКИЙ HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Размеры ниши для встраи‐ вания Высота 1855 мм Ширина 545 мм Глубина 575 мм Время повышения темпера‐ 25 час туры Напряжение 230-240 В Частота 50 Гц...
 • Page 90 90 www.aeg.com Технические данные указаны на паспортной табличке на левой стенке внутри прибора и на табличке энергопотребления.
 • Page 91 РУССКИЙ...
 • Page 92 222354016-A-072012...