Download  Print this page

Tekniska Data - Kärcher 2201 Operating Instructions & Parts List Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
K 2201
Våtsugning
Sug aldrig upp explosiva eller syrehaltiga
vätskor eller lösningsmedel.
• Ta alltid ut pappersfiltret före våtsugning.
• Patronfiltret kan sitta kvar i maskinen. Låt dock
filtret torka innan du torrsuger nästa gång.
• När behållaren är full stänger en flottör till
öppningen, sugkraften reduceras och maskinen
arbetar med högre varvtal. Stäng då av motorn
och dra ut stickkontakten ur väggutaget.
• Lyft slangen och håll den högt så att den vätska
som eventuellt fortfarande finns i slangen rinner
ner i behållaren.
• Sedan du tömt behållaren går det bra att genast
fortsätta våtsugningen.
Tömma behållaren
• Öppna låsen och lägg överdelen av dammsuga-
ren på sidan.
• Våt smuts börjar lukta redan efter kort tid. Töm
därför behållaren efter varje våtsugning och
skölj den med rent vatten.
Felsökning
Fel
Motorn (sugturbinen) startar inte. Spänning saknas.
Sugeffekten avtar långsamt.
Sugeffekten avtar plötsligt.
Damm tränger ut under
dammsugningen.
Byta patronfilter samt rengöring
• Öppna klämlåsen, ta av överdelen och ställ
den upp och ned.
• Öppna bajonettlåsningen för patronfiltret (se
bild D).
• Dra av filtret och borsta rent det med en mjuk
borste. Filtret kan även rengöras under rinnande
vatten (se bild E) men då måste filtret få torka
innan du fortsätter torrsugningen.
• Sätt tillbaka överdelen på behållaren och lås
fast den med klämmorna.

Tekniska data

..................................................... 1.085-121
..................................................... 1.085-291
Spänning
Säkring (trög)
Behållarens volym
Vattenuppsugningskapacitet
Fläktmotor
Luftmängd
Vakuum
Vikt
Skyddsklass
Nätkabel
Ljudnivå enl DIN 45635
Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Orsak
Stopp i patronfiltret, munstycket,
slangen eller röret.
Pappersfiltret eller behållaren är
full.
Patronfiltret är inte rätt monterat
eller är defekt.
230
1~50,60 Hz
12
18
8
P
1200
MAX
P
1000
NOM
55
175
6
II
Typ H05VV-F2x1
74
Åtgärd
Kontrollera säkring, kabel,
stickkontakt och vägguttag.
Kontrollera, ta bort hindret och
rengör.
Stäng av motorn och töm
behållaren. Byt pappersfilter.
Kontrollera att filtret sitter rätt
resp. byt filter.
Svenska
V
A
l
l
W
W
l/s
mbar
kg
dB(A)
25

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: