Download  Print this page

Technische Gegevens; Hulp Bij Storingen - Kärcher 2201 Operating Instructions & Parts List Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
K 2201
Nat zuigen
Nooit explosieve vloeistoffen, zuren of oplosmid-
delen zuigen.
• Om nat te zuigen, moet de papieren filterzak
worden verwijderd.
• Het patroonfilter kan in het apparaat aanwezig
blijven. Voordat het filter wordt gebruikt voor
droog zuigen, moet het eerst gedroogd worden.
• Indien het reservoir vol is, sluit de vlotter de
opening af en gaat de zuiger met een hoger
toerental lopen. In dit geval de zuiger uitschakelen
en de stekker uit het stopcontact trekken.
• Slang omhoog houden om de zich daarin
bevindende vloeistof naar het reservoir te laten
teruglopen.
• Na het leegmaken van het reservoir kan er
onmiddellijk verder gewerkt worden.
Reservoir leegmaken
• Klemmen van het reservoir losmaken,
bovengedeelte van de zuiger verwijderen en
op zijkant leggen.
• Nat vuil gaat al na korte tijd rotten. Daarom na
ieder gebruik reservoir leegmaken en met
schoon water uitwassen.

Hulp bij storingen

Storing
Motor (zuigturbine) loopt niet.
Zuigkracht wordt langzaam
minder.
Zuigkracht wordt plotseling
minder.
Tijdens het zuigen komt stof naar
buiten.
Patroonfilter vervangen en
reinigen
• Klemmen van het reservoir losmaken, bovenge-
deelte van de zuiger verwijderen en omgekeerd
neerleggen.
• Bajonetsluiting voor patroonfilter losmaken
(afbeelding D).
• Filter lostrekken en met een zachte borstel
schoonmaken. Het filter kan ook onder
stromend water gereinigd worden (afbeelding
E). Voordat het filter wordt gebruikt voor droog
zuigen, moet het eerst gedroogd worden.
• Het bovengedeelte van de zuiger op het
reservoir plaatsen en met de klemmen sluiten.

Technische gegevens

..................................................... 1.085-121
..................................................... 1.085-291
Spanning
Zekering (traag)
Inhoud reservoir, netto
Wateropname
Zuigmotor
Luchthoeveelheid
Vacuüm
Gewicht
Isolatieklasse
Stroomkabel
Geluitsniveau (DIN 45635)
Technische wijzigingen voorbehouden.
Oorzaak
Geen elektrische spanning.
Patroonfilter, zuigmond, zuigslang
of zuigbuis verstopt.
Papieren filterzak of reservoir vol. Apparaat uitschakelen en
Patroonfilter niet correct
aangebracht of defect.
230
1~50/60
12
18
8
P
1200
MAX
P
1000
NOM
55
175
6
II
type H05VV-F2x1
74
Oplossing
Huiszekering, kabel, stekker en
stopcontact controleren.
Controleren, reinigen.
reservoir leegmaken. Papieren
filterzak vervangen.
Controleren of filter goed op zijn
plaats zit, indien nodig
patroonfilter vervangen.
Nederlands
V
Hz
A
l
l
W
W
l/s
mbar
kg
dB(A)
13

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: