Silvercrest SHBS 600 A1 Operation And Safety Notes

Silvercrest SHBS 600 A1 Operation And Safety Notes

Hair & beard clippers
Hide thumbs Also See for SHBS 600 A1:
Table of Contents
 • Polski

  • Wstęp

   • Przeznaczenie
   • Zakres Dostawy
   • Opis CzęśCI
   • Parametry Techniczne
  • Bezpieczeństwo

   • Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa
  • Przed Przyjęciem Do Eksploatacji

   • Użytkowanie Z Zasilaczem
  • Obsługa

   • Ładowanie Akumulatorków I Praca W Trybie Akumulatorowym
   • Strzyżenie Włosów
   • Cieniowanie Włosów
   • Przystrzyganie I Strzyżenie Brody
   • Obcinanie Bez Nasadki
   • Przycinanie Konturów Narostu Włosów Na Karku I Baków
  • Czyszczenie I Konserwacja

   • Czyszczenie Obudowy
   • Czyszczenie Maszynki
   • Oliwienie Głowicy Tnącej
  • Utylizacja

  • Wyjmowanie Akumulatorków

  • Gwarancja I Serwis

 • Magyar

  • Bevezető

   • Rendeltetésszerű Használat
   • A Szállítmány Tartalma
   • A Részek Megnevezése
   • Műszaki Adatok
  • Biztonság

   • Általános Biztonsági Tudnivalók
   • Életveszélyes Áramütés Elkerüléséhez Vegye Figyelembe
   • Tűz Kitörésének Az Elkerülése Végett Vegye Figyelembe
  • Az Üzembevétel Előtt

   • Dugós Tápegységgel Történő Üzemeltetés
  • Kezelés

   • Az Akkuk Feltöltése És Az Akkus Üzemeltetés
   • A Haj Vágása
   • A Haj Vékonyítása
   • Szakáll Trimmelése És Vágása
   • Feltét Nélküli Nyírás
   • Kontúrok Kialakítása a Haj Szélén, a Tarkón És a Pajeszen
  • Tisztítás És Ápolás

   • A Ház Tisztítása
   • A Haj- És Szakállvágó Tisztítása
   • A Nyírófej Olajozása
  • Mentesítés

  • Az Akkuk-Kivétele

  • Garancia És Szerviz

  • Konformitás

 • Slovenščina

  • Uvod

   • Uporaba V Skladu Z Določili
   • Obseg Dobave
   • Opis Delov
   • Tehnični Podatki
  • Varnost

   • Splošna Varnostna Opozorila
   • Za Preprečevanje Smrtno Nevarnega Električnega Udara Je Treba Upoštevati
   • Za Preprečevanje Požara Je Reba Upoštevati
  • Pred Začetkom Uporabe

   • Uporaba Z Omrežnim Napajalnikom
  • Uporaba

   • Polnjenje Akumulatorja in Obratovanje Na Akumulatorski Pogon
   • Striženje las
   • Redčenje las
   • Oblikovanje in Striženje Brade
   • Striženje Brez Nastavka
   • Striženje Kontur Na Robu Lasišča, Zatilju in Zalizcih
  • ČIščenje in Nega

   • ČIščenje Ohišja
   • ČIščenje Aparata Za Striženje las in Brade
   • Oljenje Strižne Glave
  • Odstranjevanje

  • Demontaža Akumulatorja

  • Garancija in Servis

  • Skladnost

  • Garancijski List

 • Čeština

  • Úvod

   • Použití Ke Stanovenému Účelu
   • Rozsah Dodávky
   • Popis Dílů
   • Technické Údaje
  • Bezpečnost

   • Všeobecné Bezpečnostní Pokyny
   • K Zabránění Životunebezpečného Úrazu ElektrickýM Proudem Mějte Na Paměti
   • K Zamezení Požáru Je Třeba Mít Na Paměti
  • Před UvedeníM Do Provozu

   • Provoz Se ZástrčnýM NapájecíM Dílem
   • Nabíjení Akumulátorových Článků a Akumulátorový Provoz
  • Obsluha

   • Stříhání Vlasů
   • Prostříhání Vlasů
   • Trimování a Střihání Vousů
   • Střihání Bez Nástavce
   • Stříhání Kontur U Kořínků Vlasů, Na Šíji a Kotletách
  • Čistění a Ošetřování

   • ČIštění Pouzdra
   • ČIštění Zastřihovače Vlasů a Vousů
   • Olejování StřIžné Hlavy
  • Zlikvidování

  • Odejmutí Akumulátorových Článků

  • Záruka a Servis

  • Konformita

 • Slovenčina

  • Úvod

   • Používanie V Súlade S UrčeníM
   • Obsah Zásielky
   • Opis Dielov
   • Technické Údaje
  • Bezpečnosť

   • Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia
   • Kvôli Zabráneniu Životu Nebezpečného Zásahu ElektrickýM Prúdom Treba Dodržať Nasledovné
   • Kvôli Zabráneniu Požiaru Treba Dodržať Nasledovné
  • Pred UvedeníM Do Prevádzky

   • Napájanie Zo Zástrčkového Sieťového Dielu
   • Nabíjanie Akumulátora a Prevádzka S Akumulátorom
  • Obsluha

   • Strihanie Vlasov
   • Preriedenie Vlasov
   • Zastrihávanie a Strihanie Brady
   • Strihanie Bez Nadstavca
   • Strihanie Kontúr Na Prednej Línii Vlasov, Na Zátylku a Kotletách
  • Čistenie a Ošetrovanie

   • Čistenie Krytu
   • Čistenie Strihača Na Vlasy a Bradu
   • Olejovanie Strihacej Hlavy
  • Vyberanie Batérií

  • Likvidácia

  • Záruka a Servis

  • Zhoda

 • Deutsch

  • Einleitung

   • Bestimmungsgemäße Verwendung
   • Lieferumfang
   • Teilebeschreibung
   • Technische Daten
  • Sicherheit

   • Allgemeine Sicherheitshinweise
   • Zur Vermeidung eines Lebensgefährlichen Elektrischen Schlages ist zu Beachten
   • Zur Vermeidung eines Brandes ist zu Beachten
  • Vor der Inbetriebnahme

   • Betrieb mit dem Steckernetzteil
   • Aufladen der Akkus und Akkubetrieb
  • Bedienung

   • Haare Schneiden
   • Haare Ausdünnen
   • Bart Trimmen und Schneiden
   • Schneiden ohne Aufsatz
   • Schneiden von Konturen an Bart- / Haaransatz, Nacken und Koteletten
  • Reinigung und Pflege

   • Reinigung des Gehäuses
   • Reinigung des Haar- und Bartschneiders
   • Ölen des Scherkopfes
  • Entsorgung Akku-Entnahme Garantie und Service

  • Konformität

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

PerSOnaL Care
Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1
Hair & Beard Clippers
Operation and Safety Notes
Haj- és szakállvágó
Kezelési és biztonsági utalások
Zastřihovač vlasů a vousů
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Haar- und Bartschneider
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Maszynka do strzyżenia włosów i brody
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Električne škarje za lase in brado
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Strojček na strihanie vlasov a brady
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
4

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHBS 600 A1

 • Page 1 PerSOnaL Care Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 Hair & Beard Clippers Maszynka do strzyżenia włosów i brody Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Haj- és szakállvágó Električne škarje za lase in brado Kezelési és biztonsági utalások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Zastřihovač...
 • Page 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem obe strani s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.
 • Page 5: Table Of Contents

  Table of Contents Introduction Proper use ........................Page 7 Included items ........................Page 7 Description of parts ......................Page 8 Technical data ........................Page 8 Safety ..........................Page 8 General safety advice ....................Page 9 To avoid the danger of loss of life from electric shock ..........Page 10 To avoid fire ........................Page 11 Before getting started Operation with an AC adaptor plug ................Page 11...
 • Page 6 Introduction The following icons / symbols are used in this instruction manual: Read instruction manual! Damaged appliances, power cables and power plugs mean potentially fatal risks from electric shock. Regularly check the condition of the appliance, the power cables and the power plugs. Caution! Observe caution and safety notes! Caution! Electric shock! Dangerous electric current –...
 • Page 7: Proper Use

  Introduction Hair & Beard Clippers Introduction Q Dear Customer, Thank you for your purchasing this hair and beard clippers. We hope you enjoy using it. With this hair and beard trimmer and its adjustable comb attachments, you can cut hair to 10 different lengths and achieve clean contours.
 • Page 8: Description Of Parts

  Introduction / Safety Description of parts Q Comb attachment Shaver head with thinning function Slide for thinning function Comb attachment mounting ON / OFF switch State-of-charge display (LED) Connection for mains cable Cutting attachment Slide for comb attachment Technical data Q Adapter Model:...
 • Page 9: General Safety Advice

  Safety with safety features. In spite of this you should read through the safety advice carefully and use the product only as described in these instructions. By doing this you will avoid inadvertent injury or damage. Keep these instructions in a safe place for future reference. If you pass on the product to a third party, please include this documentation as well.
 • Page 10: To Avoid The Danger Of Loss Of Life From Electric Shock

  Safety To avoid the danger of loss of life from electric shock J R emove the AC adaptor plug after using the appliance or in order to clean it. J CAUTION! DANGER OF ELECTRIC SHOCK! Do not use while in the bath. J A TTENTION! Keep the device dry.
 • Page 11: To Avoid Fire

  Safety / Before getting started To avoid fire J R emove the AC adaptor plug after using the appliance or in order to clean it. J N ever allow the appliance to operate unsupervised and only in accordance with the details on the rating plate.
 • Page 12: Use

  Before getting started / Use j T o charge the device, push the ON / OFF switch down to the OFF position. j I nsert the adaptor cable into the port on the hair and beard trimmer and then insert the AC adaptor plug into a suitable socket (100 - 240 V ~ ).
 • Page 13: Thinning Out Hair

  Note: Depending on how you hold the appliance and the angle this results in, the cutting lengths may deviate from those mentioned in these instructions or the lengths marked on the attachments. Note: In order to improve cutting performance, place a drop of oil on the shaver head This is particularly recommendable after cleaning.
 • Page 14: Cutting To Shape The Hairline, Neck And Sideboards

  Use / Cleaning and care Cutting to shape the hairline, neck and sideboards Q j T urn the device over so that the back is facing upwards. j P lace the edge of the cutter head without an attachment at the desired height for the hairline.
 • Page 15: Oiling The Shaver Head

  Cleaning and care / Disposal Note: The shaver head may only be cleaned with medical alcohol. Do not use water or any other liquids. Oil the shaver head as described in the following section. Oiling the shaver head Q j O nly use acid-free oil, e.g.
 • Page 16: Removing The Rechargeable Batteries

  Removing the rechargeable the batteries / Warranty and service Removing the rechargeable batteries Q CAUTION! Do not operate a hair and beard clippers that has been taken apart! Do not short-circuit the dismantled rechargeable batteries; they could be very hot if they are still live! This is how you take the device apart so that it can be disposed of in an environmentally friendly way:...
 • Page 17: Conformity

  Warranty and service / Conformity – damage resulting from improper handling, – damage resulting from force majeure, – damage resulting from non-compliance with the care instructions, – batteries / rechargeable batteries. We are furthermore unable to assume liability for the consequences of improper use of the device. Conformity Q The CE marking has been applied to the product in compliance with the following European...
 • Page 19 Spis zawartości Wstęp Przeznaczenie ......................Strona 21 Zakres dostawy ......................Strona 21 Opis części ......................... Strona 22 Parametry techniczne ....................Strona 22 Bezpieczeństwo ....................Strona 22 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa ................ Strona 23 Dla uniknięcia niebezpiecznego dla życia porażenia prądem należy pamiętać ..Strona 24 Dla uniknięcia pożaru należy pamiętać...
 • Page 20 Wstęp W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące znaki / symbole: Przeczytaj instrukcję obsługi! Uszkodzenie urządzenia, kabla sieciowego lub wtyczki sieciowej zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, kabla sieciowego, wtyczki. Uwaga! Przestrzegaj wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa! Ostrożnie! Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym! Niebezpieczne napięcie elektryczne –...
 • Page 21: Wstęp

  Wstęp Maszynka do strzyżenia włosów i brody Wstęp Q Szanowni Klienci, dziękujemy za Państwa zakup. Życzymy wiele satysfakcji z użytkowania nowej maszynki do strzyżenia. Dzięki tej maszynce do obcinania włosów i brody oraz jej regulowanym nasadkom grzebieni- owym istnieje możliwość otrzymania 10 różnych długości cięcia oraz równe kontury fryzury. Dodatkowo do dyspozycji pozostaje opcja przerzedzania włosów.
 • Page 22: Opis Części

  Wstęp / Bezpieczeństwo Opis części Q Nasadka grzebieniowa Głowica tnąca z funkcją przerzedzania włosów Suwak do przerzedzania włosów Element mocujący nasadki grzebieniowej Przełącznik WŁ / WYŁ Kontrolka ładowania baterii (LED) Podłączenie do kabla sieciowego Nasadka tnąca Suwak dla nasadki grzebieniowej Parametry techniczne Q Adapter sieciowy...
 • Page 23: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Bezpieczeństwo czenia. Mimo to prosimy o staranne przeczytanie wskazówek bezpieczeństwa i stosowanie urzą- dzenia zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji tak, aby przez nieuwagę nie spowodować obrażeń czy szkód. Instrukcję należy zachować do ewentualnej późniejszej lektury. W przypadku przekazywania urządzenia osobom trzecim prosimy przekazać również niniejszą instrukcję. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa J U rządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (także dzieci)
 • Page 24 Bezpieczeństwo Dla uniknięcia niebezpiecznego dla życia porażenia prądem należy pamiętać J P o użyciu lub przed czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę sieciową. J OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM! Nie korzystać z urządzenia podczas kąpieli. J OSTROŻNIE! Urządzenie utrzymywać w stanie suchym. J N igdy nie zanurzać...
 • Page 25: Przed Przyjęciem Do Eksploatacji

  Bezpieczeństwo / Przed przyjęciem do eksploatacji Dla uniknięcia pożaru należy pamiętać J W yciągnąć zasilacz po użyciu lub przed czyszczeniem. J N ie urruchamiać urządzenia bez nadzoru oraz użytkować zawsze zgodnie z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej. J W yciągnąć zasilacz z gniazdka –...
 • Page 26: Ładowanie Akumulatorków I Praca W Trybie Akumulatorowym

  Przed przyjęciem do eksploatacji / Obsługa Ładowanie akumulatorków i praca w trybie Q akumulatorowym Rada: Akumulatorki maszynki uzyskują swoją optymalną wydajność po 3-krotnym naładowaniu i rozładowaniu. Przed pierwszym użyciem oraz przy kolejnych 3 ładowaniach maszynkę do strzyżenia ładować przez 12 godzin. j W celu naładowania przełącznik WŁ...
 • Page 27: Cieniowanie Włosów

  Obsługa j A by uzyskać długości cięcia powyżej 20 mm w lini prostej, należy poprowadzić maszynkę wieloktrotnie z różnych stron przez włosy. j M aszynkę trzymać przy tym w taki sposób, aby nasadka grzebieniowa przylegała możliwie płasko. j S trzyc zawsze od karku w kierunku czubka głowy wzgl. od czoła i skroni do góry w stronę środka głowy.
 • Page 28: Przycinanie Konturów Narostu Włosów Na Karku I Baków

  Obsługa / Czyszczenie i konserwacja j Z djąć nasadkę grzebieniową Bez nasadki grzebieniowej włosy mogą być obcinane równomiernie do długości 1 - 2 mm. Przycinanie konturów narostu włosów na karku i baków Q j O brócić maszynkę dolną częścią do góry. j P rzyłożyć...
 • Page 29: Oliwienie Głowicy Tnącej

  Czyszczenie i konserwacja / Utylizacja j W yczyścić maszynkę będącą na jej wyposażeniu szczoteczką. j N osek nasady tnącej poprowadzić pod krawędź obudowy (patrz ilustracja E). j W cisnąć nasadkę tnącą przy ostrzach na dół, aż do jej słyszalnego wzębienia. Wskazówka: Głowicę...
 • Page 30: Wyjmowanie Akumulatorków

  Wyjmowanie akumulatorków / Gwarancja i serwis Wyjmowanie akumulatorków Q OSTROŻNIE! Rozłożonej maszynki nie wolno uruchamiać! Nie zwierać zamon- towanych akumulatorków, jeśli ewentualnie przewodzą one jeszcze prąd, mogą się bardzo nagrzewać! W celu utylizacji urządzenia w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska urządzenie należy rozłożyć...
 • Page 31 Gwarancja i serwis / Zgodność – szkody spowodowane przez zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych, – szkody spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem, – szkody spowodowane przez siłę wyższą, – szkody spowodowane przez nieprzestrzeganie wskazówek pielęgnacyjnych, – baterie. Tak samo nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności z skutki niewłaściwego zastosowania urządzenia.
 • Page 33 Tartalomjegyzék Bevezető Rendeltetésszerű használat ..................Oldal 35 A szállítmány tartalma ....................Oldal 35 A részek megnevezése ....................Oldal 36 Műszaki adatok ......................Oldal 36 Biztonság .........................Oldal 36 Általános biztonsági tudnivalók .................Oldal 37 Életveszélyes áramütés elkerüléséhez vegye figyelembe ..........Oldal 38 Tűz kitörésének az elkerülése végett vegye figyelembe ..........Oldal 39 Az üzembevétel előtt Dugós tápegységgel történő...
 • Page 34 Bevezető A használati útmutatóban az alábbi piktogrammokat / jeleket használjuk: Olvassa el a kezelési útmutatót! A sérült készülék, hálózati vezeték vagy csatlakozó elektromos áramütés okozta veszélyt hordoz magában. Rendszeresen ellenőrizze a készülék, hálózati vezeték és a hálózati csatlakozó állapotát. Vigyázat! Vegye figyelembe a figyelmeztető és a biztonsági utasításokat! Vigyázat! Elektromos áramütés veszélye! Veszélyes elektromos feszültség –...
 • Page 35: Bevezető

  Bevezető Haj- és szakállvágó Bevezető Q Kedves vásárlók, köszönetet mondunk a vásárlásáért. Azt kívánjuk, hogy az új haj- és szakállvágójával sok örömben legyen része. Ezzel a haj- és szakállnyíróval és a beállítható fésű feltétjeivel 10 külömböző vágáshosszúságot és precíz kontúrokat vághat. A készülék kiegészítőleg hajritkító funkcióval is rendelkezik. A haj- és szakállnyíró...
 • Page 36: A Részek Megnevezése

  Bevezető / Biztonság A részek megnevezése Q fésű feltét nyírófej hajritkító funkcióval tolóka a hajritkító funkció számára fésű feltét rögzítő BE / KI-kapcsoló töltésellenőrző (LED) dugós hálózati kábel csatlakozója nyíró feltét tolóka a nyíró feltét számára Műszaki adatok Q Hálózati adapter Modell: SW - 030100 EUL a 9133712 számára Bemeneti feszüktség (INPUT):...
 • Page 37: Általános Biztonsági Tudnivalók

  Biztonság sági berendezésekkel van ellátva. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat és az árucikket csak ebben a Használati utasításban leírtak szerint használja, hogy ezáltal véletlen sérülések, vagy károsodások ne jöhessenek létre. Későbbi utánolvasás céljából őrizze meg jól ezt az utasítást. Az árucikk továbbadása esetén kézbesítse vele a Haszálati utasítást is. Általános biztonsági tudnivalók J E z a készülék nem arra készült, hogy korlátozott fizikai, szenzórikus...
 • Page 38: Életveszélyes Áramütés Elkerüléséhez Vegye Figyelembe

  Biztonság Életveszélyes áramütés elkerüléséhez vegye figyelembe J A használat után vagy a tisztításhoz húzza ki a dugós tápegységet a csatlakozó dugaljzatból. J VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Fürdés közben ne használja a készüléket. J F IGYELEM! Tratsa a készüléket szárazon. J S ohase merítse a készüléket valamint a kábelt a dugós tápegységgel vízbe vagy más folyadékokba.
 • Page 39: Tűz Kitörésének Az Elkerülése Végett Vegye Figyelembe

  Biztonság / Az üzembevétel előtt J Ügyeljen arra, hogy a kábel ne szoruljon szekrényajtók közé, vagy ne húzza azt át forró felületek felett. A kábel szigetelése megsérülhet. Tűz kitörésének az elkerülése végett vegye figyelembe J A használat után vagy a tisztításhoz húzza ki a dugós tápegységet a csatlakozó dugaljzatból. J S ohase üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül és csak a típustábla adatainak megfe- lelően üzemeltesse.
 • Page 40: Az Akkuk Feltöltése És Az Akkus Üzemeltetés

  Az üzembevétel előtt / Kezelés Az akkuk feltöltése és az akkus üzemeltetés Q Tipp: A haj- és szakállvágó akkuk az optimális teljesítményüket 3-szori feltöltés és letöltődés után érik el. Az első használat előtt, valamint a következő 3 feltöltési folyamat során töltse fel a haj- és szakállnyírót 12 órán keresztül.
 • Page 41: A Haj Vékonyítása

  Kezelés Nyírjon mindig a tarkótól a fejtető irányába ill. a homloktól és hallántéktól a fejtető felé. Utalás: A készülék tartásától és az abból eredő szögtől függően a vágáshosszúságok eltér- hetnek az ebben a használati utasításban ill. a feltéteken megadott hosszúságoktól. Utalás: A nyírási teljesítmény javítása érdekében cseppentsen egy csepp olajat a nyírófejre Ez a tisztítás után különösen ajánlatos.
 • Page 42: Kontúrok Kialakítása A Haj Szélén, A Tarkón És A Pajeszen

  Kezelés / Tisztítás és ápolás Kontúrok kialakítása a haj szélén, a tarkón és a pajeszen Q j F ordítsa meg a készüléket úgy, hogy a hátsó része felfelé mutasson. j H elyezze a nyírófej élét fésű feltét nélkül a haj szélének a kívánt szintjére. j V ezesse a járó...
 • Page 43: A Nyírófej Olajozása

  Tisztítás és ápolás / Mentesítés / Az akkuk-kivétele A nyírófej olajozása Q j C sak savmentes olajat, pld. varrógép olajat használjon. j V egye le a fésű feltétet a „Feltét nélküli nyírás“ fejezetben leírtak szerint. j N yomja a nyírófejet lefelé...
 • Page 44: Garancia És Szerviz

  Az akkuk-kivétele / Garancia és szerviz Környezetbarát módon történő mentesítés céljából a készüléket a következőképpen szedheti szét: j V álassza le a kábelt a haj- és szakállvágóról. j M erítse le teljesen az akkukat úgy, hogy a bekapcsolt haj- és szakállnyírót anélkül, hogy a dugós hálózati kábelt csatlakoztatná...
 • Page 45: Konformitás

  Konformitás Konformitás Q A következő európai irányelvekkel összhangben a terméket a CE-megjelöléssel láttuk el: (2006 / 95 / EC) alacsonyfeszültségű irányelv (2004 / 108 / EC) EMV-irányelv A komformitásnyilatkozat letétben a forgalmazónál található: LUTTER & PARTNER GmbH Schleissheimer Strasse 93 a D - 85748 Garching bei München UTALÁS: A termékek jobbításának a keretében fenntartjuk a jogot a haj- és szakállvágónak, vagy a...
 • Page 47 Kazalo Uvod Uporaba v skladu z določili ..................Stran 49 Obseg dobave ......................Stran 49 Opis delov ........................Stran 50 Tehnični podatki ......................Stran 50 Varnost ........................Stran 50 Splošna varnostna opozorila ..................Stran 51 Za preprečevanje smrtno nevarnega električnega udara je treba upoštevati ..Stran 52 Za preprečevanje požara je reba upoštevati .............Stran 53 Pred začetkom uporabe Uporaba z omrežnim napajalnikom ................Stran 53...
 • Page 48 Uvod V teh navodilih za uporabo se uporabljajo sledeči piktogrami / simboli: Navodila za uporabo preberite! Poškodovana naprava, omrežni kabel ali vtič pomenijo smrtno nevarnost zaradi električnega udara. Redno preverjajte stanje naprave, omrežnega kabla, omrežnega vtiča. Pozor! Upoštevajte opozorila in varnostne napotke! Pozor! Nevarnost električnega udara! Nevarna električna napetost –...
 • Page 49: Uvod

  Uvod Električne škarje za lase in brado Uvod Q Drage stranke, najlepša hvala za vaš nakup. Želimo vam veliko zadovoljstva z vašim novim aparatom za striženje las in brade. S tem aparatom za striženje las in brade in njegovimi nastavljivimi nastavki lahko strižete 10 različnih dolžin las in čiste konture.
 • Page 50: Opis Delov

  Uvod / Varnost Opis delov Q nastavek v obliki glavnika strižna glava s funkcijo redčenja drsnik za funkcijo redčenja pritrditev za nastavek v obliki glavnika stikalo za VKLOP / IZKLOP lučka za kontrolo polnjenja (LED) priključek za kabel omrežnega napajalnika nastavek za striženje drsnik za nastavek v obliki glavnika Tehnični podatki...
 • Page 51: Splošna Varnostna Opozorila

  Varnost pozorno preberite varnostna navodila in izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem navodilu, da pomotoma ne pride do povzročitve poškodb ali škode. Ta navodila dobro shranite za kasnejše branje. Če izdelek odstopite novemu lastniku, mu priložite tudi to navodilo. Splošna varnostna opozorila J T a naprava ni namenjena za to, da jo uporabljajo osebe (vključno z...
 • Page 52: Za Preprečevanje Smrtno Nevarnega Električnega Udara Je Treba Upoštevati

  Varnost Za preprečevanje smrtno nevarnega električnega udara je treba upoštevati J P o uporabi ali za čiščenje omrežni napajalnik potegnite iz vtičnice. J POZOR! NEVARNOST UDARA ELEKTRIČNEGA TOKA! Ne uporabljajte med kopanjem. J P OZOR! Napravo hranite v suhem stanju. J N aprave in kabla z omrežnim napajalnikom nikoli ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
 • Page 53: Za Preprečevanje Požara Je Reba Upoštevati

  Varnost / Pred začetkom uporabe Za preprečevanje požara je treba upoštevati J P o uporabi ali za čiščenje omrežni napajalnik potegnite iz vtičnice. J N aprave nikoli ne uporabljajte nenadzorovane, uporabljajte jo samo skladno s podatki na ploščici z oznako tipa. J O mrežni napajalnik potegnite iz vtičnice –...
 • Page 54: Polnjenje Akumulatorja In Obratovanje Na Akumulatorski Pogon

  Pred začetkom uporabe / Uporaba Polnjenje akumulatorja in obratovanje na akumulatorski Q pogon Nasvet: Akumulatorja aparata za striženje las in brade svojo optimalno zmogljivost dosežeta po 3-kratnem polnjenju in izpraznjenju. Pred prvo uporabo ter za naslednje 3 postopke polnjenja električne škarje za lase in brado polnite 12 ur. j Z a polnjenje naprave stikalo za VKLOP / IZKLOP potisnite navzdol v položaj OFF.
 • Page 55: Redčenje Las

  Uporaba j D a pri dolžinah striženja nad 20 mm dosežete ravno linijo striženja, je potrebno aparat za striženje las in brade večkrat voditi skozi lase iz različnih smeri. j P ri tem električne škarje za lase in brado držite tako, da se nastavek v obliki glavnika lasem čim bolj plosko prilega.
 • Page 56: Striženje Kontur Na Robu Lasišča, Zatilju In Zalizcih

  Uporaba / Čiščenje in nega j N astavek v obliki glavnika snemite. Brez nastavka v obliki glavnika se lahko lase enakomerno postriže na dolžino 1 - 2 mm. Striženje kontur na robu lasišča, zatilju in zalizcih Q j N apravo obrnite, tako da je hrbtna stran obrnjena navzgor. j R ob strižne glave brez nastavka v obliki glavnika...
 • Page 57: Oljenje Strižne Glave

  Čiščenje in nega / Odstranjevanje j Z zmerno uporabo sile rezila pritisnite navzdol (glejte sl. D). Električne škarje za lase in brado očistite s pomočjo ščetke za čiščenje. j I zboklino nastavka za striženje potisnite pod rob ohišja (glejte sl. E). j N astavek za striženje za rezila potisnite navzdol, dokler se slišno ne zaskoči.
 • Page 58: Demontaža Akumulatorja

  Demontaža akumulatorja / Garancija in servis Demontaža akumulatorja Q POZOR! Aparata za striženje las in brade, ki je bil že enkrat razstavljen, ne upo- rabljajte ponovno! Ne povzročite kratkega stika demontiranih akumulatorjev, ker se le-ti lahko segrejejo, če so eventualno še pod tokom! Tako napravo strokovno razstavite za naravi prijazno odstranjevanje: j K abel ločite od aparata za striženje las in brade.
 • Page 59: Skladnost

  Garancija in servis / Skladnost – okvare zaradi višje sile, – okvare zaradi neupoštevanja navodil za nego, – baterije. Prav tako ne moremo prevzeti jamstva za posledice nestrokovne uporabe naprave. Skladnost Q CE znak je bil na izdelek pritrjen v skladu z naslednjimi Evropskimi direktivami: Direktiva o nizkonapetostni električni opremi (2006 / 95 / EC) Direktiva o elektromagnetni združljivosti (2004 / 108 / EC) Izjava o skladnosti je shranjena pri distributerju:...
 • Page 60: Garancijski List

  Garancljski list LUTTER & PARTNER GmbH Schleissheimer Str. 93a D-85748 Garching bei München 00800 36 46 36 00 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo LUTTER 5. V primeru, da proizvod popravlja nepoo- & PARTNER GmbH, da bo izdelek v blaščeni servis ali oseba, kupec ne more garancijskem roku ob normalni in pravilni uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
 • Page 61 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu..................Strana 63 Rozsah dodávky ......................Strana 63 Popis dílů ........................Strana 63 Technické údaje ......................Strana 64 Bezpečnost ......................Strana 64 Všeobecné bezpečnostní pokyny ................Strana 65 K zabránění životunebezpečného úrazu elektrickým proudem mějte na paměti ...Strana 65 K zamezení požáru je třeba mít na paměti ..............Strana 66 Před uvedením do provozu Provoz se zástrčným napájecím dílem ..............Strana 67 Nabíjení...
 • Page 62 Úvod V tomto návodu k obsluze se používají následující piktogramy / symboly: Čtěte návod k obsluze! Poškozený přístroj, síťový kabel nebo zástrčka představují riziko ohrožení života elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte stav zařízení, síťového kabelu, síťové zástrčky. Pozor! Dodržujte bezpečnostní pokyny a řiďte se upozorněními! Pozor! Pozor na zranění...
 • Page 63: Úvod

  Úvod Zastřihovač vlasů a vousů Úvod Q Milá zákaznice, milý zákazníku, mnohokrát vám děkujeme za váš nákup. Přejeme vám mnoho radostí s vaším zastřihovačem vlasů a vousů. Tímto zastřihovačem vlasů a vousů a jeho nastavitelnými hřebenovými nástavci můžete střihat 10 různých délek zástřihu a čisté obrysy. Navíc je k dispozici prostřihávací funkce. Zastřihovač vlasů...
 • Page 64: Technické Údaje

  Úvod / Bezpečnost Šoupátko pro prostřihávací funkci Upevnění hřebenového nástavce Spínač ZAP / VYP Indikace stavu nabíjení (LED) Přípojka pro síť zástrčky Střižný nástavec Šoupátko pro hřebenový nástavec Technické údaje Q Síťový adaptér Model: SW-030100 EUL pro 9133712 Vstupní napětí (INPUT): 100 - 240 V ~ , 50 / 60 Hz, 0,2 A max Výstupní...
 • Page 65: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnost Všeobecné bezpečnostní pokyny J T oto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a / nebo znalostí, kromě toho, dohlíží-li na ně osoba kompetentní pro jejich bezpečnost nebo obdrží-li od ní instrukce, jak se má...
 • Page 66: K Zamezení Požáru Je Třeba Mít Na Paměti

  Bezpečnost J N ikdy neponořujte zařízení, jakož i kabel se zástrčným napájecím dílem do vody či jiné kapaliny. J Z ařízení neprovozujte bez dohledu a provozujte je jen podle údajů na typovém štítku. J V ytáhněte zástrčný napájecí díl ze zásuvky –...
 • Page 67: Před Uvedením Do Provozu

  Bezpečnost / Před uvedením do provozu – nepoužíváte-li zařízení po delší dobu, – po každém použití. Přitom netáhněte přímo za zástrčný napájecí díl a kabel. J V případě, že jste zjistili poškození kabelu, zástrčného napájecího dílu, pouzdra nebo jiných dílů, nesmí se zařízení dále používat. J P ro síťový...
 • Page 68: Obsluha

  Obsluha Obsluha Q Tip: Vlasy, které se mají stříhat, by měly být čisté a suché. j P ročešte je pečlivě hřebenem, aby se odstranily eventuální uzlíky. j P řehoďte kadeřnický přehoz nebo ručník okolo krku a šíje, aby se zabránilo, že zbytky vlasů...
 • Page 69: Trimování A Střihání Vousů

  Obsluha / Čistění a ošetřování Trimování a střihání vousů Q j S tupeň délky zástřihu zvolte podle požadované délky vousů. Nyní zkraťte stupňovitě své vousy. Bez hřebenového nástavce lze vousy zastřihnout na menší délku zástřihu než 4 mm. Střihání bez nástavce Q POZOR! NEBEZPEČÍ...
 • Page 70: Čištění Pouzdra

  Čistění a ošetřování / Zlikvidování Čištění pouzdra Q j P ouzdro čistěte jen mírně navlhčenou tkaninou. Čištění zastřihovače vlasů a vousů Q j Z astřihovač vlasů a vousů vypněte. j O dpojte kabel od zastřihovače vlasů a vousů a vytáhněte zástrčný napájecí díl ze zásuvky. j O dejměte hřebenový...
 • Page 71: Odejmutí Akumulátorových Článků

  Zlikvidování / Odejmutí akumulátorových článků Obal se skládá z ekologicky vhodných materiálů, které můžete zlikvidovat v místních recyklačních střediscích. Následující díly je třeba oddělit: – motor, kovové díly, deska tištěných spojů – zástrčný napájecí díl – umělohmotné díly – akumulátorové články Tyto dály odevzdejte k zužitkování...
 • Page 72: Záruka A Servis

  Záruka a servis / Konformita Záruka a servis Q Příslušná horká linka servisu vaší země je uvedena na přiloženém záručním listě. Naše zařízení bylo vyrobeno s největší pečlivostí. V případě, že přesto dojde k výpadku, převezmeme samozřejmě v rámci našich záručních podmínek záruku za bezvadné vlastnosti a funkci výrobku.
 • Page 73 Obsah Úvod Používanie v súlade s určením ................. Strana 75 Obsah zásielky ......................Strana 75 Opis dielov ........................ Strana 76 Technické údaje ......................Strana 76 Bezpečnosť ......................Strana 76 Všeobecné bezpečnostné upozornenia ..............Strana 77 Kvôli zabráneniu životu nebezpečného zásahu elektrickým prúdom treba dodržať...
 • Page 74 Úvod V tomto návode na používanie sú použité nasledujúce piktogramy a symboly: Prečítajte si návod na používanie! Poškodený prístroj, sieťová šnúra alebo zástrčka znamenajú smrteľné nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte stav prístroja, sieťovej šnúry a zástrčky. Pozor! Dbajte na výstražné a bezpečnostné pokyny! Pozor! Pozor na úraz elektrickým prúdom! Nebezpečné...
 • Page 75: Úvod

  Úvod Strojček na strihanie vlasov a brady Úvod Q Milá zákazníčka, milý zákazník, ďakujeme za váš nákup. Želáme vám veľa radosti s vaším novým strihačom na vlasy a bradu. Pomocou tohto strihača vlasov a brady a jeho prestaviteľných hrebeňových nadstavcov môžete strihať...
 • Page 76: Opis Dielov

  Úvod / Bezpečnosť Opis dielov Q hrebeňový nadstavec strihacia hlava s funkciou prerieďovania posúvač pre funkciu prerieďovania upevnenie hrebeňového nadstavca spinac ZAP / VYP kontrolný indikátor nabíjania (LED) prípojka zástrčkového sieťového kábla strihací nadstavec posúvač hrebeňového nadstavca Technické údaje Q Sieťový...
 • Page 77: Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia

  Bezpečnosť žívajte len v súlade s opisom v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Tento návod uschovajte, aby ste si ho neskôr mohli znovu prečítať. Ak výrobok odo- vzdávate tretím osobám, pribaľte k nemu aj tento návod. Všeobecné bezpečnostné upozornenia J T ento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatočnými skúsenosťami a / alebo vedomosťami, s vý- nimkou prípadov, keď...
 • Page 78: Kvôli Zabráneniu Životu Nebezpečného Zásahu Elektrickým Prúdom Treba Dodržať Nasledovné

  Bezpečnosť Kvôli zabráneniu životu nebezpečného zásahu elektrickým prúdom treba dodržať nasledovné J P o použití alebo pred čistením vytiahnite zástrčkový sieťový diel. J POZOR! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU PRÚDOM! Nepoužívať pri kúpaní. J P OZOR! Prístroj udržiavajte suchý. J P rístroj a kábel so zástrčkovým sieťovým dielom nikdy neponárajte do vody alebo do inej kvapaliny.
 • Page 79: Kvôli Zabráneniu Požiaru Treba Dodržať Nasledovné

  Bezpečnosť / Pred uvedením do prevádzky Kvôli zabráneniu požiaru treba dodržať nasledovné J P o použití alebo pred čistením vytiahnite zástrčkový sieťový diel. J P rístroj prevádzkujte vždy pod dozorom a len v súlade s údajmi na typovom štítku. J Z ástrčkový...
 • Page 80: Obsluha

  Pred uvedením do prevádzky / Obsluha j N a nabitie prístroja posuňte spínač ZAP / VYP smerom dole do polohy OFF. j Z ástrčkový sieťový kábel pripojte do prípojky na strihači vlasov a brady a potom zapojte zástrčkový sieťový diel do vhodnej zásuvky (100 - 240 V ~ ). Kontrolný...
 • Page 81: Preriedenie Vlasov

  Obsluha Upozornenie: Aby sa zlepšil výkon pri strihaní, kvapnite na strihaciu hlavu kvapku oleja. Odporúča sa to najmä po strihaní. Prebytočný olej utrite handričkou (pozri kapitolu „Čistenie a ošehovanic“). Preriedenie vlasov Q Pomocou tejto funkcie zredukujete objem vlasov. Dosiahnete tak moderný strapatý vzhľad bez zmeny dĺžky vlasov.
 • Page 82: Čistenie A Ošetrovanie

  Obsluha / Čistenie a ošetrovanie j H ranu strihacej hlavy bez hrebeňového nadstavca priložte na zvolenej výške k prednej línii vlasov. j B ežiacim strihačom na vlasy a bradu pohybujte smerom dole. Čistenie a ošetrovanie Q POZOR! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU PRÚDOM! VAROVANIE! Keďže prístroj nie je vodotesný, nesmie sa strihač...
 • Page 83: Olejovanie Strihacej Hlavy

  Čistenie a ošetrovanie / Likvidácia / Vyberanie batérií Olejovanie strihacej hlavy Q j P oužívajte iba olej bez obsahu kyselín, napr. olej na šijacie stroje. j H rebeňový nadstavec zložte z prístroja podľa popisu v kapitole „Strihanie bez nadstavca“. j H lavu nožníc zatlačte smerom dole (pozri obr.
 • Page 84: Záruka A Servis

  Vyberanie batérií / Záruka a servis Takto rozoberiete odborne prístroj pre ekologickú likvidáciu: j O d strihača na vlasy a bradu odpojte kábel. j A kumulátor nechajte úplne vybiť, tým že zapnutý strihač vlasov a brady necháte bežať bez zapojeného zástrčkového sieťového kábla, kým sa úplne nezastaví. j O dstráňte hrebeňový...
 • Page 85: Zhoda

  Zhoda Zhoda Q Znak CE bol na výrobok umiestnený v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami: Smernica o nízkom napätí (2006 / 95 / EC) Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (2004 / 108 / EC) Vyhlásenie o zhode je uložené vo firme, ktorá výrobok uvádza do obehu: LUTTER &...
 • Page 87 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ................Seite 89 Lieferumfang ........................Seite 89 Teilebeschreibung ......................Seite 90 Technische Daten ......................Seite 90 Sicherheit ........................Seite 90 Allgemeine Sicherheitshinweise ...................Seite 91 Zur Vermeidung eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages ist zu beachten ...Seite 92 Zur Vermeidung eines Brandes ist zu beachten ............Seite 93 Vor der Inbetriebnahme Betrieb mit dem Steckernetzteil ..................Seite 93 Aufladen der Akkus und Akkubetrieb ................Seite 93...
 • Page 88 Einleitung In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Piktogramme / Symbole verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Ein beschädigtes Gerät, Netzkabel oder Netzstecker bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand von Gerät, Netzkabel, Netzstecker. Achtung! Warn- und Sicherheitshinweise beachten! Vorsicht! Stromschlaggefahr! Gefährliche elektrische Spannung – Lebensgefahr! Volt mA / Milli-Ampere / Milli-Ampere-Stunde...
 • Page 89: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Einleitung Haar- und Bartschneider Einleitung Liebe Kundin, lieber Kunde, vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Haar- und Bartschneider. Mit diesem Haar- und Bartschneider und seinen verstellbaren Kammaufsätzen können Sie 10 verschiedene Schnittlängen und saubere Konturen schneiden. Zusätzlich steht eine Ausdünn- funktion zur Verfügung.
 • Page 90: Teilebeschreibung

  Einleitung / Sicherheit Teilebeschreibung Kammaufsatz Scherkopf mit Ausdünnfunktion Schieber für Ausdünnfunktion Kammaufsatzbefestigung EIN / AUS-Schalter Ladekontrollanzeige (LED) Anschluss für Steckernetzkabel Schneidaufsatz Schieber für Kammaufsatz Technische Daten Steckernetzteil Modell: SW - 030100 EUL für 9133712 Eingangsspannung (INPUT): 100 - 240 V ∼, 50 / 60 Hz, 0,2 A max Ausgangsspannung (OUTPUT): 3,0 V , 1.000 mA...
 • Page 91: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Sicherheit zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Allgemeine Sicherheitshinweise J D ieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zustän- dige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das...
 • Page 92: Zur Vermeidung Eines Lebensgefährlichen Elektrischen Schlages Ist Zu Beachten

  Sicherheit Zur Vermeidung eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages ist zu beachten J N ach Gebrauch oder zur Reinigung Steckernetzteil ziehen. J VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR! Nicht während des Badens benutzen. J A CHTUNG! Das Gerät trocken halten. J T auchen Sie das Gerät sowie das Kabel mit Steckernetzteil niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
 • Page 93: Zur Vermeidung Eines Brandes Ist Zu Beachten

  Sicherheit / Vor der Inbetriebnahme Zur Vermeidung eines Brandes ist zu beachten J N ach Gebrauch oder zur Reinigung Steckernetzteil ziehen. J B etreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt und nur gemäß den Angaben auf dem Typen- schild. J Z iehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose –...
 • Page 94: Bedienung

  Vor der Inbetriebnahme / Bedienung j S chieben Sie zum Laden des Gerätes den EIN / AUS-Schalter nach unten in die OFF- Stellung. j S chließen Sie das Steckernetzkabel an den Anschluss am Haar- und Bartschneider an und stecken Sie dann das Steckernetzteil in eine passende Steckdose (100 - 240 V ~ ). Die Ladekontrollanzeige (LED) blinkt rot und zeigt den Ladevorgang an.
 • Page 95: Haare Ausdünnen

  Bedienung j S chneiden Sie immer vom Nacken in Richtung Oberkopf bzw. von Stirn und Schläfen nach oben zur Kopfmitte hin. Hinweis: Je nach Haltung des Gerätes und dem daraus resultierenden Winkel können die Schnittlängen zu den in dieser Anleitung genannten bzw. zu den auf den Aufsätzen markierten Längen abweichen.
 • Page 96: Schneiden Von Konturen An Bart- / Haaransatz, Nacken Und Koteletten

  Bedienung / Reinigung und Pflege Ohne Kammaufsatz kann das Haar auf eine Länge von 1 - 2 mm gleichmäßig geschnitten werden. Schneiden von Konturen an Bart- / Haaransatz, Nacken und Koteletten j D rehen Sie das Gerät um, so dass die Rückseite nach oben zeigt. j L egen Sie die Kante des Scherkopfes ohne Kammaufsatz...
 • Page 97: Ölen Des Scherkopfes

  Reinigung und Pflege / Entsorgung j H alten Sie den Haar- und Bartschneider mit der Vorderseite nach oben. j D rücken Sie mit mäßigem Kraftaufwand die Schneiden nach unten (siehe Abb. D). j R einigen Sie den Haar- und Bartschneider mit der Reinigungsbürste. j F ühren Sie die Nase des Schneidaufsatzes unter die Gehäusekante (siehe Abb.
 • Page 98: Entsorgung Akku-Entnahme Garantie Und Service

  Entsorgung / Akku-Entnahme / Garantie und Service – Kunststoffteile – Akkus Führen Sie diese Teile der Reststoffverwertung zu. Akku-Entnahme Q VORSICHT! Nehmen Sie einen zerlegten Haar- und Bartschneider nicht wieder in Betrieb! Schließen Sie die ausgebauten Akkus nicht kurz, sie könnten sehr heiß werden, falls sie evtl.
 • Page 99: Konformität

  Garantie und Service / Konformität Von der Garantie ausgenommen sind: – Verschleißteile wie z.B. alle Scher- und Schneideteile, – Schäden an zerbrechlichen Teilen, – Schäden durch unbefugte Eingriffe, – Schäden durch Verwenden von Nicht-Original-Ersatzteilen, – Schäden durch unsachgemäße Handhabung, – Schäden durch höhere Gewalt, –...
 • Page 101 IAN 68500 Lutter & Partner GmbH Schleissheimer Strasse 93 a D-85748 Garching bei München L&P Art.-Nr. 9133712 © by OrFGen Marketing Last Information Update · Stan informacji Információk állása · Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 08 / 2011 Ident.-No.: 9133712082011-4...

Table of Contents