Download  Print this page

Een Patroon Maken - Pioneer toraiz sp-16 Operating Instructions Manual

Professional sampler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3 Tik op [FILTER TYPE] en selecteer [FOLDER].
De details over het interne geheugen en het USB-apparaat worden
rechts in het aanraakscherm in een boomstructuur weergegeven.
4 Draai de draaiknop en selecteer de sample die u wilt
laden, en druk dan op de draaiknop.
De sample wordt in het muziekstuk geladen, en de naam van de geladen
sample wordt rechtsboven in het scherm getoond.
! Als u op een geselecteerde map op de draaiknop drukt, wordt de
map geopend of gesloten.
! Als u de draaiknop draait terwijl u de knop [SHIFT] ingedrukt houdt,
wordt de focus van map naar map verplaatst (de lijnen van sample-
bestanden worden overgeslagen).

Een patroon maken

Een optreden opnemen (dynamische
opname)
1 Druk op de toets [k].
De knop [k] licht rood op en opnemen is ingeschakeld.
2 Druk op de toets [d].
De knop [d] licht groen op en de sequence wordt afgespeeld terwijl
opnemen is ingeschakeld.
3 Tik op de performance-pads om triggers op te nemen.
Een trigger wordt opgenomen op het moment waarop u de pad aanraakt.
De stappentoets waarnaar de trigger is ingevoerd, licht op of knippert in
de kleur van het muziekstuk..
12
Nl
Triggers programmeren (stapopname)
1 Tik op een muziekstuk voor stapopname.
De sequentie van het geselecteerde muziekstuk wordt aangegeven op de
16-stappentoetsen.
! U kunt een muziekstuk ook selecteren door de draaiknop te draaien.
! U kunt een muziekstuk ook selecteren door op een performance-pad
te tikken terwijl de knop [TRACK] aanstaat.
2 Druk op de 16-stappentoetsen om triggers in te voeren.
De staptoetsen die overeenkomen met de geprogrammeerde sequentie
lichten op in de kleur van het muziekstuk.
Een project opslaan
1 Tik op de knop [PROJECT].
Het PROJECT-scherm verschijnt op het aanraakscherm. In het project-
scherm kunt u handelingen uitvoeren zoals het laden en opslaan van
projecten.
2 Draai de draaiknop om [SAVE] te selecteren, en druk
dan op de draaiknop.
Een venster voor het opslaan wordt geopend. De voortgang wordt aange-
geven door een voortgangsbalk in het pop-upvenster.
! Als het opslaan voltooid is, wordt het pop-upvenster gesloten en het
projectscherm weergegeven.
! Als u het project met een andere projectnaam wilt opslaan, selecteer
dan [SAVE AS], voer de projectnaam in en sla het project op.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Pioneer toraiz sp-16

This manual is also suitable for:

Tsp-16