Download  Print this page

Een Nieuw Project Maken; Een Sample In Een Muziekstuk Laden - Pioneer toraiz sp-16 Operating Instructions Manual

Professional sampler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Een nieuw project maken

1 Tik op de knop [PROJECT].
Het PROJECT-scherm verschijnt op het aanraakscherm. In het project-
scherm kunt u handelingen uitvoeren zoals het laden en opslaan van
projecten.
2 Draai de draaiknop om [CREATE NEW] te selecteren,
en druk dan op de draaiknop.
Er verschijnt een bevestigingsvenster.
! Als u nieuw project maakt zonder wijzigingen in een bestaand pro-
ject op te slaan, gaat het niet-opgeslagen project verloren.
3 Tik op [OK].
In een bevestigingsvenster wordt gevraagd de naam van het project in te
voeren met een schermtoetsenbord.
4 Voer de projectnaam in met het schermtoetsenbord,
en tik op [OK].
Er wordt een nieuw project gemaakt en het hoofdscherm wordt geopend.

Een sample in een muziekstuk laden

1 Tik op het muziekstuk waarin u de sample wilt laden,
en tik er opnieuw op terwijl het geselecteerd is.
Het muziekstukmenuscherm verschijnt.
! U kunt het muziekstukmenuscherm ook openen door de draaiknop
te draaien en een muziekstuk te selecteren, en dan op de draaiknop
te drukken.
2 Tik op [BROWSE].
Het bladerscherm verschijnt. In het bladerscherm kunt u naar samples
zoeken en samples in muziekstukken laden.
! U kunt het bladerscherm ook openen door de draaiknop te draaien
en [BROWSE] te selecteren, en dan op de draaiknop te drukken.
11
Nl

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Pioneer toraiz sp-16

This manual is also suitable for:

Tsp-16