Download  Print this page

Pioneer toraiz sp-16 Operating Instructions Manual page 58

Professional sampler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Inhoud
Opmerkingen over deze handleiding
Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Pioneer DJ product.
Lees deze documentatie en de handleiding die beschikbaar is op de
website van Pioneer DJ. Beide bevatten belangrijke informatie die u
moet begrijpen voordat u dit product gaat gebruiken.
Na het doorlezen van de gebruiksaanwijzing dient u deze te bewaren op
een veilige plaats, voor latere naslag.
In deze handleiding vindt u korte uitleg over de namen van de onderde-
len van dit toestel en over de verbinding met randapparaten. Zie voor
gedetailleerde aanwijzingen voor het gebruik van dit toestel de handlei-
ding ervan.
Zie Verkrijgen van de Handleiding van dit toestel (blz. 5 ) voor instruc-
ties over hoe u de handleiding kunt verkrijgen.
Kenmerken .................................................................................................. 5
Verkrijgen van de Handleiding van dit toestel.......................................... 5
Inhoud van de doos .................................................................................... 5
Bruikbare media ......................................................................................... 5
Bovenpaneel................................................................................................ 6
Aansluitingen
Aansluiten van de in/uitgangsaansluitingen ........................................... 7
Aansluitvoorbeeld ....................................................................................... 8
Bediening
Een demoproject afspelen ......................................................................... 9
Het geluid van het demoproject wijzigen ............................................... 10
Een nieuw project maken ........................................................................ 11
Een sample in een muziekstuk laden ..................................................... 11
Een patroon maken .................................................................................. 12
Aansluiten van USB-apparaten ............................................................... 13
Losmaken van USB-apparaten ................................................................ 13
Verhelpen van storingen .......................................................................... 14
Instellingen aanpassen ............................................................................ 14
Het aanraakscherm reinigen ................................................................... 14
Waarschuwingen betreffende auteursrechten ..................................... 14
Specificaties .............................................................................................. 14
4
Nl

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Pioneer toraiz sp-16

This manual is also suitable for:

Tsp-16