Download  Print this page

Een Demoproject Afspelen - Pioneer toraiz sp-16 Operating Instructions Manual

Professional sampler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bediening
De volgende uitleg begint vanaf het beginscherm. U kunt naar het
beginscherm gaan door op de knop [HOME] te drukken.

Een demoproject afspelen

Een project laden
1 Tik op de knop [PROJECT].
Het PROJECT-scherm verschijnt op het aanraakscherm. In het project-
scherm kunt u handelingen uitvoeren zoals het laden en opslaan van
projecten.
2 Draai de draaiknop om [OPEN] te selecteren, en druk
dan op de draaiknop.
De projectlijst wordt weergegeven.
! U kunt naar een hoger niveau terugkeren door op de knop
[BACK] te drukken of op het aanraakscherm op [BACK] te tikken.
3 Draai de draaiknop om een demoproject te
selecteren, en druk dan op de draaiknop.
Er verschijnt een bevestigingsvenster.
4 Tik op [OK].
Tik op [OK] om het project te laden.
Een patroon afspelen
1 Druk op de toets [d].
Het huidige patroon van het demoproject wordt afgespeeld. De knop [d]
licht groen op tijdens het afspelen.
! Als u tijdens het afspelen op de knop [d] drukt, wordt het afspe-
len gepauzeerd.
! Als u tijdens het afspelen op de knop [g] drukt, wordt het afspe-
len gestopt maar blijven nagalm en andere geluid behouden,
en gaat u terug naar het begin van het patroon. Als u weer op
de knop [g] drukt, worden alle geluiden inclusief de nagalm
gestopt.
2 Druk op de toets [PATTERN].
Het toestel gaat over naar de patroonoverschakelmodus en de knop
[PATTERN] licht wit op. De 16-stappentoetsen branden tijdens de
patroonoverschakelmodus in de kleur van de huidige scène.
! Een scène kan 16 patronen bevatten. Elk patroon wordt toegewe-
zen aan een van de 16-stappentoetsen.
! Alle patronen met een opgenomen sequentie worden gedimd,
alle patronen zonder een opgenomen sequentie zijn uit, en de
huidige scène is volledig verlicht.
3 Druk op een 16-stappentoets met een opgenomen
sequentie.
Het patroon dat bij de ingedrukte 16-stappentoets hoort, wordt
afgespeeld.
! De timing voor patroonoverschakeling is afhankelijk van de
ingestelde quantisatiewaarde.
! De ingedrukte 16-stappentoets knippert tijdens de
patroonoverschakeling.
! U verlaat de patroonoverschakelmodus door te drukken op de
knop [PATTERN].
Een arrangement afspelen
1 Tik op [ARRANGER].
Het arrangerscherm verschijnt. In het arrangerscherm kunt u de
gemaakte patronen arrangeren en sequencen om een gehele song te
maken.
9
Nl

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Pioneer toraiz sp-16

This manual is also suitable for:

Tsp-16