Download  Print this page

Het Geluid Van Het Demoproject Wijzigen - Pioneer toraiz sp-16 Operating Instructions Manual

Professional sampler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2 Tik op [ARRANGEMENT].
[ARRANGEMENT] licht op. In deze status worden patronen afgespeeld
in de volgorde waarin ze op dit scherm gesorteerd waren.
3 Druk op de toets [d].
De knop [d] licht groen op en het arrangement van het demoproject
wordt afgespeeld. Het afspeelpictogram (d) wordt in het aanraakscherm
weergegeven in de kolom van het patroon dat op dat moment wordt
afgespeeld.
Het geluid van het demoproject
wijzigen
Stapmodulatie
1 Tik op het muziekstuk dat u wilt wijzigen, en tik er
nogmaals op om het te openen.
Het muziekstukmenuscherm verschijnt.
! U kunt het muziekstukmenuscherm ook openen door de draaiknop
te draaien en een muziekstuk te selecteren, en dan op de draaiknop
te drukken.
10
Nl
2 Tik op [PLAYBACK] en tik er opnieuw op in de
geselecteerde status.
Het afspeelscherm verschijnt.
! U kunt het muziekstukmenuscherm ook openen door de draaiknop
te draaien en [PLAYBACK] te selecteren, en dan op de draaiknop te
drukken.
3 Draai de afstelknop voor parameter 1 terwijl u de
16-stappentoets [13] ingedrukt houdt.
De pitch van de sample wordt nu alleen gewijzigd bij de vierde beat.
! Andere stappen en andere parameters kunnen op dezelfde wijze
gewijzigd worden.
Analoog filter
Gebruik de knoppen om uw geluid te vormen – door de drive, grens en
resonantie te bewerken – en echte analoge warmte toe te voegen.
1 Druk op de toets [ACTIVE].
Het analoge filtereffect wordt ingeschakeld (geactiveerd). In de actieve
status licht de knop rood op.
2 Draai aan de [LOW PASS CUTOFF]-regelaar.
De grensfrequentie van het laagdoorlaatfilter wordt gewijzigd.
! Als u de regelaar tegen de wijzers van de klok in draait, wordt de
grensfrequentie lager, en als u hem met de wijzers van de klok mee
beweegt, wordt de grensfrequentie hoger.
3 Draai aan de [LOW PASS RESONANCE]-regelaar.
De resonantie van het laagdoorlaatfilter wordt gewijzigd.
! Als u de regelaar tegen de wijzers van de klok in draait, wordt de
resonantie van geluid nabij de grensfrequentie verminderd, en in de
andere richting wordt de resonantie verhoogd.
4 Draai aan de [HIGH PASS CUTOFF]-regelaar.
De grensfrequentie van het hoogdoorlaatfilter wordt gewijzigd.
! Als u de regelaar tegen de wijzers van de klok in draait, wordt de
grensfrequentie lager, en als u hem met de wijzers van de klok mee
beweegt, wordt de grensfrequentie hoger.
5 Draai aan de [DRIVE]-regelaar.
De drivewaarde van het analoge filter wordt aangepast.
! Als u de regelaar tegen de wijzers van de klok in draait, wordt het
effect verminderd; met de wijzers van de klok mee wordt het effect
verhoogd.
! Als het effect erg sterk wordt, kan het geluid vervormd worden. In dat
geval licht de OVER-indicator oranje op om u erop attent te maken
dat een vervormingseffect optreedt door het analoge filtercircuit.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Pioneer toraiz sp-16

This manual is also suitable for:

Tsp-16