Download  Print this page

Suomi - Black & Decker Dustbuster Duo FV7201K Manual

Hide thumbs

Advertisement

S U O M I
Dustbuster
Kiitos, että olet valinnut
Black & Decker -koneen.
Toivomme, että nautit koneen
käytöstä monen vuoden ajan.
YLEISKUVAUS (kuva A)
1. Virrankatkaisija
2. Pölynkerääjän vapautusnappi
3. Pölynkeräysastia
4. Liitin
5. Yläletku
6. Alaletku
7. Lattiapää
8. Harjan aktivointikytkimet
9. Seinäteline
10. Varustesäilytyslokero
11. Laturi
12. Oma varusteteline
CE-VAATIMUSTENMUKAISUUS-
VAKUUTUS
FV7001
Black & Decker vakuuttaa,
että nämä työkalut ovat
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 55014, EN 60335, EN 61000
mukaiset.
LpA (äänenpaine)
dB(A)
Tärinätaajuuden
painotettu
geometrinen keskiarvo m/s
Colin Wills
Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
62
®
Duo FV7201K
KÄYTTÖTARKOITUS
Black & Deckerin Dustbuster
Duo on suunniteltu kevyeen
kuivaimurointiin. Kone on
tarkoitettu ainoastaan
kotikäyttöön.
VAROITUSMERKIT
Tässä käyttöohjeessa käytetään
seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai
konevaurion vaaran, mikäli
käyttöohjeen neuvoja ei
noudateta.
TURVALLISUUSOHJEET
Varoitus! Akkukäyttöisiä
x
koneita käytettäessä on aina
noudatettava mm. seuraavia
turvallisuusohjeita, jotta
tulipalojen, akkuvuotojen,
henkilövahinkojen ja
materiaalivaurioiden riski olisi
mahdollisimman pieni.
Lue käyttöohje huolellisesti
x
ennen koneen käyttöönottoa.
Koneen käyttötarkoitus
x
kuvataan tässä käyttöohjeessa.
80
Käytä konetta ainoastaan
sellaiseen työhön, johon se
on tarkoitettu, ja käytä vain
2
< 2.5
käyttöohjeessa suositeltuja
tarvikkeita ja lisälaitteita.
Ohjeesta poikkeava käyttö voi
aiheuttaa onnettomuuden.
Säilytä käyttöohje kaikkien
x
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Koneen käyttäminen
Älä käytä konetta nesteiden
x
imuroimiseen.
Älä imuroi materiaaleja, jotka
x
saattavat syttyä palamaan.
Älä käytä konetta veden
x
lähellä. Älä upota konetta
veteen.
®

Advertisement

loading