Download  Print this page

Türkçe - Black & Decker Dustbuster Duo FV7201K Manual

Hide thumbs

Advertisement

T Ü R K Ç E
Dustbuster
Black & Decker firması ürününü
seçtiğiniz için size teşekkür
ederiz. Bu ürünün size uzun yıllar
boyunca mutluluk getireceğini
ümit ediyoruz.
GENEL BAKIŞ (şek. A)
1. Açma/kapama düğmesi
2. Toz bölmesi serbest bırakma
düğmesi
3. Toz bölmesi
4. Bağlantı
5. Üst boru
6. Alt boru
7. Zemin başlığı
8. Fırça çalıştırma düğmeleri
9. Şarj tabanı
10. Aksesuar saklama tabanı
11. Şarj
12. Pratik aksesuar tutucu
EC'YE UYGUNLUK BEYANI
FV7201K
Black & Decker firması ürünlerinin
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 55014, EN 60335, EN 61000
normuna uyduğunu beyan eder.
L
(ses şiddeti)
dB(A)
pA
İvme karesinin
ortalama ağırlıklı
m/s
Colin Wills
Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
74
®
Duo FV7201K
ÖNGÖRÜLEN KULLANIMI
Sahip olduğunuz Black & Decker
Dustbuster
temizlik işlerinde kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Bu ürün
sadece ev işlerinde kullanım içindir.
UYARI SEMBOLLERİ
Bu kullanım kılavuzunda
aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı! Pille çalışan cihazları
x
kullanırken, yangın, pilin
akması, yaralanma ve eşyaya
gelebilecek hasar risklerini
azaltmak için aşağıdakileri de
içeren temel güvenlik
önlemlerine daima uyulmalıdır.
Cihazı kullanmadan önce bu
x
kullanım kılavuzunu dikkatlice
okuyunuz.
80
Bu ürünün kullanım amacı bu
x
kullanım kılavuzunda
2
< 2,5
anlatılmıştır. Bu kullanım
kılavuzunda belirtilen
aksesuarların ya da yardımcı
aletlerin kullanılmaması veya
aletle tavsiye edilenin
dışındaki işlemlerin yapılması
yaralanma riskinin doğmasına
yol açabilir.
Bu kullanım kılavuzunu
x
gelecekteki kullanımlar için
saklayınız.
®
Duo kuru ve hafif
Bu kullanım kılavuzunda
belirtilen kurallara
uyulmadığında kişisel
yaralanma ve ölüm
tehlikesi bulunduğunu
veya ürünün zarar
göreceğini belirtir.

Advertisement

loading