Download  Print this page

Nederlands - Black & Decker Dustbuster Duo FV7201K Manual

Hide thumbs

Advertisement

Dustbuster
Hartelijk dank voor de aanschaf
van een Black & Decker product.
Wij vertrouwen erop dat u aan
het gebruik van dit product
jarenlang plezier zult beleven.
OVERZICHT (fig. A)
1. Aan/uit-schakelaar
2. Ontgrendelingsknop voor neus
3. Neus
4. Aansluitstuk
5. Bovenste buis
6. Onderste buis
7. Vloerkop
8. Borstelbedienknoppen
9. Oplaadstation
10. Opbergstation hulpstukken
11. Oplader
12. Ingebouwde
accessoirehouder
EG-VERKLARING VAN
OVEREENSTEMMING
FV7201K
Black & Decker verklaart dat deze
elektrische apparaten in
overeenstemming zijn met:
98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 55014,
EN 60335, EN 61000
L
(geluidsdruk)
dB(A)
pA
Gewogen kwadratische
gemiddelde waarde
van de versnelling
m/s
Colin Wills
Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
N E D E R L A N D S
®
Duo FV7201K
GEBRUIK VOLGENS
BESTEMMING
Uw Black & Decker Dustbuster
Duo is bedoeld voor lichte droge
stofzuigklusjes. Dit product is
uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik.
WAARSCHUWINGSSYMBOLEN
In deze handleiding worden de
volgende pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk
letsel, levensgevaar of kans
op beschadiging van het
product indien de instructies
in deze handleiding worden
genegeerd.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Waarschuwing! Bij het gebruik
x
van accugevoede apparaten
dienen ter bescherming tegen
brandgevaar, vrijkomen van
accuvloeistof, letsel en
materiële schade altijd gepaste
veiligheidsmaatregelen in
acht te worden genomen,
waaronder de volgende
veiligheidsvoorschriften.
Lees de gehele
x
gebruiksaanwijzing
aandachtig door voordat u
80
het apparaat gaat gebruiken.
Het gebruik volgens
x
bestemming is beschreven in
2
< 2,5
deze handleiding. Gebruik ter
voorkoming van lichamelijk
letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen
accessoires en hulpstukken.
Gebruik het apparaat
uitsluitend waarvoor het
bedoeld is.
Bewaar deze instructies
x
zorgvuldig!
®
29

Advertisement

loading