Makita 3612 Instruction Manual
Hide thumbs Also See for 3612:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Electronic Router
GB
Електронний фрезер
UA
Frezarka elektroniczna
PL
Maşină de frezat verticală electronică
RO
Elektronische Oberfräse
DE
Elektronikus felsőmaró
HU
Elektronická horná fréza
SK
Elektronická horní frézka
CZ
3612
3612C
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 3612

 • Page 1 INSTRUCTION MANUAL Електронний фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Frezarka elektroniczna INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de frezat verticală electronică MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Elektronische Oberfräse BEDIENUNGSANLEITUNG Elektronikus felsőmaró HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Elektronická horná fréza NÁVOD NA OBSLUHU Elektronická horní frézka NÁVOD K OBSLUZE 3612 3612C...
 • Page 2 003652 003655 005065 003660 005066 003657 003802 003670 003803 001984 001985 55 mm ( 2-3/16” ) 55 mm ( 2-3/16” ) 003677 003683 003684...
 • Page 3 003688 003692 005072 003695 003698 003700 003701 005079 005080 005073 005074 005075 005076 005077 001145...
 • Page 4 003702 005116 005117 005118 005119 005120 005121 005122 005123 005124 005125 005127 005126 005128 005129...
 • Page 5 005130 005131 005132 005133 005134 005135 005136...
 • Page 6: Specifications

  10-2. Bit revolving direction guide 30-3. Screwdriver 10-3. View from the top of the tool 18-7. Templet guide SPECIFICATIONS Model 3612 3612C Collet chuck capacity 12 mm or 1/2" Plunge capacity 0 - 60 mm No load speed (min 22,000...
 • Page 7: Specific Safety Rules

  Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 working with. 8JD, ENGLAND Responsible manufacturer: SAVE THESE INSTRUCTIONS. Makita Corporation Anjo Aichi Japan GEB018-1 WARNING: SPECIFIC SAFETY RULES MISUSE or failure to follow the safety rules stated in DO NOT let comfort or familiarity with product...
 • Page 8: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION bolts are equal to the differences in depths of cut. To adjust the hex bolts, first loosen the hex nuts on the hex bolts with the wrench and then turn the hex bolts. CAUTION: After obtaining the desired position, tighten the hex nuts Always be sure that the tool is switched off and •...
 • Page 9: Operation

  Fig.10 CAUTION: NOTE: If the tool is operated continuously at low speeds • for a long time, the motor will get overloaded, Moving the tool forward too fast may cause a poor • resulting in tool malfunction. quality of cut, or damage to the bit or motor. The speed adjusting dial can be turned only as far Moving the tool forward too slowly may burn and •...
 • Page 10: Maintenance

  For tool without lock plate • recommended for use with your Makita tool Fig.24 specified in this manual. The use of any other Use the vacuum head for dust extraction. Install the accessories or attachments might present a risk of vacuum head on the tool base using the two screws.
 • Page 11: Router Bits

  If you need any assistance for more details regarding Dovetail bit these accessories, ask your local Makita Service Center. Fig.34 Straight & groove forming bits • Edge forming bits • Laminate trimming bits • 14.5 Straight guide 15SE 3/8" •...
 • Page 12 Corner rounding bit Ball bearing corner rounding bit Fig.40 Fig.46 1/4" 1/4" 1/4" 1/2" 006466 1/4" Ball bearing chamfering bit 006460 Fig.47 Chamfering bit Fig.41 45 E 1/4" 1/2" 60 E 1/4" 006461 006467 Fig.42 Ball bearing beading bit Fig.48 30 E 1/4"...
 • Page 13: Технічні Характеристики

  10-1. Деталь 18-6. Зовнішній діаметр напрямної 30-2. Ручка 10-2. Напрям обертання голівки шаблона 30-3. Викрутка ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель 3612 3612C Потужність цангового патрона 12 мм або 1/2" Здатність занурення 0 - 60 мм Швидкість холостого ходу (хв 22000 9000 - 23000 Загальна...
 • Page 14 GEB018-1 вимикачем плавного розчіплювання. Особливі правила техніки безпеки Для моделі 3612 ENG003-2 НІКОЛИ НЕ СЛІД втрачати пильності та Тільки для країн Європи розслаблюватися при користуванні виробом (що Шум та вібрація приходить при частому користуванні), слід Типовий рівень звукового тиску за шкалою А...
 • Page 15: Інструкція З Використання

  через недбайливість розчинником, ОБЕРЕЖНО: бензином або мастилом і т.і. Вони можуть Оскільки надмірне різання може призвести до • призвести до тріщин основи інструменту. перевантаження мотора або утруднити 16. Під час користування різаками слід контроль інструмента, глибина різання не звертати увагу на діаметр хвостовика, який повинна...
 • Page 16 Перевірте, щоб блокування вала було Диск регулювання швидкості можна повертати • • відпущене перед тим, як перемикач буде тільки від 1 до 5 та назад. Не намагайтесь увімкнений. повернути його силою за межу 1 або 5, бо це Під час вимикання інструмент слід міцно може...
 • Page 17 Під час зняття фасок, поверхня деталі повинна бути Шаблонна напрямна (додаткова встановлена зліва від голівки у напрямку подачі. приналежність) Fig.15 Fig.10 Шаблонна напрямна має гільзу, через яку проходить ПРИМІТКА: голівка, що дозволяє використовувати інструмент із Якщо інструмент пересувати вперед занадто •...
 • Page 18: Технічне Обслуговування

  У разі заміни графітової щітки, що розташована • Під час експлуатації інструмента в перевернутому на одній стороні із ручкою, перед тим, як положенні зі стойкою для фрезера Makita слід відгвинчувати ковпачок держака щітки, слід використовувати проставку. спочатку зняти ручку. Проставка запобігає впаданню голівки фрезера в...
 • Page 19 Голівки фрезера Голівка типа свердла для обробки бокових звісів Fig.35 Пряма голівка Fig.31 мм мм 1/2" 1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 006456 1/2" Голівка типа свердла для подвійної обробки бокових звісів 1/4" Fig.36 1/4" мм 1/2" 006452 1/2" Голівка для U-образного паза 3/8"...
 • Page 20 Голівка для фальцювання Голівка для фальцювання із кульковим Fig.41 підшипником Fig.47 мм мм 1/2" 006461 45 E 1/4" Fig.42 60 E 1/4" 006467 мм Голівка для зенковки із кульковим підшипником 30 E 1/4" Fig.48 мм 45 E 1/4" 60 E 1/4"...
 • Page 21 30-2. Gałka 10-2. Kierunek obrotów końcówki wzoru 30-3. Śrubokręt 10-3. Widok z góry narzędzia 18-7. Prowadnica wzoru SPECYFIAKCJE Model 3612 3612C Zaciskowy uchwyt wiertarski 12 mm lub 1/2" Wydajność cięcia wgłębnego 0 - 60 mm Prędkość bez obciążenia (min 22 000 9 000 - 23 000 Długość...
 • Page 22 12. Nie pozostawiać załączonego elektronarzędzia. 8JD, ENGLAND (ANGLIA) Można uruchomić elektronarzędzie tylko Producent odpowiedzialny: wtedy, gdy jest trzymane w rękach. Makita Corporation Anjo Aichi Japan (Japonia) 13. Przed wyjęciem wiertła należy wyłączyć narzędzie i odczekać aż wiertło całkowicie się zatrzyma.
 • Page 23: Opis Działania

  co grozi poparzeniem skóry. UWAGA: 15. Nie zabrudź podstawy narzędzia Ponieważ nadmierna eksploatacja może • rozpuszczalnikiem benzyną, olejem itp. spowodować przeciążenie silnika, głębokość Substancje te mogą spowodować pęknięcia cięcia nie powinna przekraczać 20 mm przy podstawy. jednym przejściu. Jeżeli głębokość cięcia ma 16.
 • Page 24 W przypadku narzędzia wyposażonego w przycisk Montaż lub demontaż końcówki blokady załączenia Rys.8 Rys.6 UWAGA: UWAGA: Zamontuj wiertło. Zawsze używaj w tym celu • Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci klucza dostarczonego wraz z narzędziem. Luz lub • zawsze sprawdzać czy spust włącznika działa nadmierne dokręcenie wiertła...
 • Page 25 Rozpórka (osprzęt dodatkowy) śruby. Rys.23 Gdy narzędzie jest używane w odwróconej pozycji wraz Rys.16 ze stojakiem firmy Makita, zaleca się stosowanie W przypadku narzędzia z płytką blokady rozpórki. Aby zainstalować prowadnicę wzoru, pociągnij dźwignię Zapobiega ona zsunięciu się wiertła na uchwyt podczas płytki blokady i wsuń...
 • Page 26: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  Po włożeniu nowej szczotki węglowej upewnij się, • 1/2" że gałka została ponownie zamontowana. 006452 zachowania BEZPIECZEŃSTWA NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita.
 • Page 27 Końcówki do żłobienia w kształt "U" Ostrze do wycinania wlotów Rys.32 Rys.37 1/2" 1/2" 1/4" 1/2" 006453 006458 Końcówki do żłobienia w kształt "V" Końcówka do łączenia desek Rys.33 Rys.38 Rys.39 1/4" 006454 1/2" Końcówka zazębiająca 1/2" 006459 Rys.34 Końcówka zaokąglająca narożniki Rys.40 14,5 15SE...
 • Page 28 Końcówka do profiowania wklęsłości Rys.44 Łożysko kulkowe do końcówk do esownicy Rys.50 1/4" 1/4" 1/4" 006464 1/4" 006470 Łożysko kulkowe do końcówki przycinającej Rys.45 Podwójne łożysko kulkowe do końcówki zaokrąglającej narożniki Rys.51 1/4" 006465 1/2" Łożysko kulkowe do końcówki zaokrąglającej 006471 narożniki Rys.46...
 • Page 29 10-2. Direcţie de rotire a sculei şablonului 30-3. Şurubelniţă 10-3. Vedere de sus a maşinii 18-7. Ghidaj şablon SPECIFICAŢII Model 3612 3612C Capacitatea mandrinei cu bucşă elastică 12 mm sau 1/2" Capacitate de pătrundere 0 - 60 mm Turaţia în gol (min 22.000...
 • Page 30 8JD, ANGLIA utiliza freze cu un diametru corect al cozii şi Producător: care sunt adecvate pentru viteza maşinii. Makita Corporation Anjo Aichi Japan 17. Unele materiale conţin substanţe chimice care GEB018-1 pot fi toxice. Aveţi grijă să nu inhalaţi praful şi REGULI SPECIALE DE evitaţi...
 • Page 31 Bloc opritor AVERTISMENT: Fig.4 Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea Blocul opritor dispune de trei şuruburi de reglare cu cap regulilor din manualul de instrucţiuni poate cauza hexagonal care se ridică sau coboară cu 0,8 mm la vătămări personale grave fiecare rotaţie. Puteţi obţine cu uşurinţă trei adâncimi de DESCRIERE FUNCŢIONALĂ...
 • Page 32 FUNCŢIONARE rondelei în direcţia numărului 1. Aceasta permite selectarea vitezei ideale pentru pentru Fig.9 prelucrarea optimă a materialului, adică viteza poate fi ATENŢIE: adaptată corect la material şi diametrul frezei. Înainte de utilizare, asiguraţi-vă întotdeauna că • Consultaţi tabelul de mai jos pentru relaţia dintre maşina se ridică...
 • Page 33 Periile de carbon trebuie să fie în permanenţă Fig.22 curate şi să alunece uşor în suport. Ambele perii de Pentru a echiparea sculei când este utilizată în poziţie carbon trebuie să fie înlocuite simultan cu alte perii răsturnată cu stativul Makita pentru maşina de frezat identice. verticală.
 • Page 34 1/4" Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la 1/4" Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. 1/2" 006452 ACCESORII Freză pentru nuturi "U"...
 • Page 35 Freză pentru decupare plană cu vârf de burghiu Teşitor Fig.35 Fig.41 1/2" 1/2" 006461 3/8" Fig.42 1/4" 006456 Freză pentru decupare plană cu vârf de burghiu cu 30 E 1/4" canal dublu Fig.36 45 E 1/4" 60 E 1/4" 006462 1/2"...
 • Page 36 Teşitor cu rulment Fig.47 45 E 1/4" 60 E 1/4" 006467 Freză de fălţuit cu rulment Fig.48 1/4" 1/4" 006468 Freză de fălţuit convexă cu rulment Fig.49 1/4" 1/4" 006469 Freză profilată cu rulment Fig.50 1/4" 1/4" 006470 Freză de rotunjit muchii cu rulment dublu Fig.51 1/2"...
 • Page 37: Technische Daten

  18-6. Außendurchmesser der 30-3. Schraubenzieher 10-2. Einsatz-Drehrichtung Schablonenführung 10-3. Ansicht von oben auf das 18-7. Schablonenführung Werkzeug. 20-1. Flügelschraube (A) TECHNISCHE DATEN Modell 3612 3612C Spannzangenfutterweite 12 mm oder 1/2" Tauchkapazität 0 - 60 mm Leerlaufdrehzahl (min 22.000 9.000 - 23.000 Gesamtlänge...
 • Page 38 Gerät verwendete Verantwortlicher Hersteller: Netzsteckdose muss durch eine Sicherung oder einen Makita Corporation Anjo Aichi Japan GEB018-1 Schutzschalter trägen Auslöseeigenschaften geschützt sein. Besondere Sicherheitsgrundsätze Für Modell 3612 Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus ENG003-2 fortwährendem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit Nur für europäische Länder...
 • Page 39 ihm, wenn Sie es in der Hand halten. Bewegung der Anschlagstange kann mit der Skala (1 13. Schalten Sie das Werkzeug immer aus und mm pro Einteilung) am Werkzeugkörper überprüft warten Sie auf den völligen Stillstand des werden. Exakte Tiefeneinstellungen lassen sich durch Einsatzes, bevor Sie das Werkzeug aus dem Drehen der Anschlagstange erreichen (1,5 mm pro Werkstück herausziehen.
 • Page 40: Montage

  tieferer Einsatzeinstellung vornehmen. ACHTUNG: Wenn das Werkzeug längere Zeit dauerhaft bei Einschalten • niedriger Drehzahl betrieben wird, wird der Motor Werkzeug ohne Entsperrungstaste überlastet, und es treten Fehlfunktionen beim Abb.5 Werkzeug auf. ACHTUNG: Das Drehzahl-Einstellrad lässt sich nur bis 5 und •...
 • Page 41 Setzen Sie den Werkzeuggleitschuh auf das zu Achten beim Schneiden darauf, dass schneidende Werkstück auf, ohne dass der Einsatz mit Führungsschiene Seitenkante ihm in Berührung kommt. Schalten Sie anschließend Werkstücks anliegt. das Werkzeug ein und warten Sie, bis der Einsatz die Schablonenführung (optionales Zubehör) volle Drehzahl...
 • Page 42: Wartung

  Haken im Gleitschuh gehalten wird. Führen Sie die Stützen des Staubsaugerkopfs in den Haken vorne am ZUBEHÖR Werkzeuggleitschuh ein. Drücken Sie den Entsperrungshebel nach unten auf den Werkzeuggleitschuh. ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • Abb.27 beschrieben ist, empfehlen folgende Schließen Sie dann einen Staubsauger an den...
 • Page 43 Schablonenführungen Flachbohrfräser • Schablonenführungsadapter Abb.35 • Sicherungsmutter • Spannkegel 12 mm, 1/2" • Spannzangenkranz 6 mm, 8 mm, 10 mm • 1/2" Spannzangenkranz 3/8", 1/4" • Schlüssel 8 • 3/8" Schlüssel 24 • Staubsaugerkopfsatz • 1/4" Oberfräseneinsätze 006456 Gerader Einsatz Abb.31 Doppelflachbohrfräser Abb.36...
 • Page 44 Anfaseinsatz Kugellager-Anfaseinsatz Abb.41 Abb.47 1/2" 45 E 1/4" 006461 60 E 1/4" Abb.42 006467 Kugellager-Bördeleinsatz Abb.48 30 E 1/4" 45 E 1/4" 1/4" 60 E 1/4" 006462 1/4" 006468 Bördeleinsatz Abb.43 Kugellager-Wölbungsbördeleinsatz Abb.49 1/2" 006463 1/4" Wölbungsbördeleinsatz 1/4" Abb.44 006469 Kugellager-Hohlkehleneinsatz Abb.50 1/4"...
 • Page 45: Részletes Leírás

  30-3. Csavarhúzó 10-2. Vágószerszám forgási iránya 18-7. Sablonvezető 10-3. A szerszám felső része felől nézve 20-1. Szárnyascsavar (A) RÉSZLETES LEÍRÁS Modell 3612 3612C Patronos tokmány befogadóképessége 12 mm vagy 1/2" Leszúrómélység 0 - 60 mm Üresjárati sebeség (perc 22 000...
 • Page 46 Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 szerszám alaplemezét hígítóval, benzinnel 8JD, ENGLAND vagy hasonló anyagokkal. Azok a szerszám Felelős gyártó: alaplemezének megrepedését okozhatják. Makita Corporation Anjo Aichi Japan 16. Figyeljen oda, hogy a helyes szárátmérőjű GEB018-1 vágószerszámokat használja, amelyek Különleges biztonsági szabályok...
 • Page 47: Működési Leírás

  alkalmazásnak megfelelő Műanyag anyával felszerelt szerszám pormaszkot/gázálarcot használja. Fig.3 ŐRIZZE MEG EZEKET AZ A műanyag anya elforgatásával a szerszám házának felső korláta állítható be. Ne engedje túl alacsonyra a UTASÍTÁSOKAT műanyag anyát. A marófej veszélyesen kiemelkedhet. Ütközőtömb FIGYELMEZTETÉS: Fig.4 Az ebben a használati utasításban közölt szabályok ütközőtömbön három beállítócsavar...
 • Page 48 Sebességszabályozó tárcsa sebességét. Teljesen tolja be a marófejet a befogópatronba. Nyomja Csak a 3612C típus le a tengelyreteszt a tengely rögzítéséhez és a kulcs Fig.7 segítségével húzza meg a befogópatront. Ha kisebb A szerszám forgási sebessége a sebességszabályozó átmérőjű marófejszárral rendelkező marófejeket használ, tárcsa elforgatásával állítható...
 • Page 49 Ha nagyobb átmérőjű marófejet használ, toldjon olyan Porfogó (tartozék) fadarabokat az egyenesvezetőhöz, amelyek mérete Fig.22 nagyobb, mint 15 mm, elkerülendő, hogy a marófej A szerszám alkalmassá tételéhez felfordított helyzetben eltalálja az egyenesvezetőt. való működéshez és a Makita felsőmaró állvánnyal való Vágáskor tolja szerszámot úgy, hogy használathoz egyenesvezető...
 • Page 50 A tartozékot vagy kelléket használja Fig.34 csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. 14,5 15SE 3/8" Egyenes és horonykiképző vágószerszámok • Élkiképző vágószerszámok 14,5 14,5 •...
 • Page 51 Éllemunkáló vágószerszám Fig.41 Fúróhegyes szintszélező vágószerszám Fig.35 1/2" 006461 1/2" Fig.42 3/8" 1/4" 006456 30 E 1/4" Fúróhegyes kettős szintszélező vágószerszám 45 E 1/4" Fig.36 60 E 1/4" 006462 1/2" Peremező marófej Fig.43 3/8" 1/4" 006457 1/2" 006463 Bevéső vágó Fig.37 Mélyperemező...
 • Page 52 Golyóscsapágyas éllemunkáló vágószerszám Fig.47 45 E 1/4" 60 E 1/4" 006467 Golyóscsapágyas peremező vágószerszám Fig.48 1/4" 1/4" 006468 Golyóscsapágyas mélyperemező vágószerszám Fig.49 1/4" 1/4" 006469 Golyóscsapágyas antik hullám kiképző vágószerszám Fig.50 1/4" 1/4" 006470 Kettős golyóscsapágyas sarokkerekítő marófej Fig.51 1/2" 006471...
 • Page 53: Technické Údaje

  10-2. Smer otáčania ostria vzorkovnice 30-2. Gombík 10-3. Pohľad z vrchu nástroja 18-7. Vodidlo vzorkovnice 30-3. Šraubovák TECHNICKÉ ÚDAJE Model 3612 3612C Kapacita objímky puzdra 12 mm alebo 1/2" Kapacita ponoru 0 - 60 mm Otáčky naprázdno (min 22000 9000 - 23000 Celková...
 • Page 54 Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 drieku ostria a také, ktoré sú vhodné pre 8JD, ANGLICKO konkrétnu rýchlosť nástroja. Zodpovedný výrobca: 17. Niektoré materiály obsahujú chemikálie, ktoré Makita Corporation Anjo Aichi Japan môžu byť jedovaté. Dávajte pozor, abyste ich GEB018-1 nevdychovali alebo nedotýkali.
 • Page 55: Popis Funkcie

  Blok zarážky VAROVANIE: Fig.4 NESPRÁVNE POUŽÍVANIE alebo nedodržovanie Blok zarážky má tri nastavovacie šesťboké závory, ktoré bezpečnostných zásad uvedených v tomto návode sa zvýšia alebo znížia o 0,8 mm na jedno otočenie. môže viesť k vážnemu zraneniu. Môžete ľahko získať tri rozličné hĺbky rezu pomocou POPIS FUNKCIE týchto nastavovacích šesťbokých závor bez opätovného nastavenia uťahovacej matky.
 • Page 56 PRÁCA Toto umožní výber ideálnej rýchlosti pre optimálne spracovanie materiálu, t. j. rýchlosť sa môže správne Fig.9 nastaviť, aby sa prispôsobila materiálu a priemeru ostria. POZOR: min. Číslo Pred úkonom sa vždy uistite, že sa telo nástroja • 9000 automaticky dvíha k hornému limitu a že ostrie 12000 neprečnieva základne...
 • Page 57 Počas prevádzky nástroja v obrátenej polohe so Pre nástroj bez uzatváracej dosky stojanom hornej frézy Makita použite rozperu. Ak chcete nainštalovať vodidlo vzorkovnice, uvoľnite Rozpera zabráni ostriu hornej frézy spadnúť do objímky, skrutky na základni nástroja, vložte vodidlo vzorkovnice keď...
 • Page 58 Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI 1/4" výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými 1/4" strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita. 1/2" 006452 PRÍSLUŠENSTVO Ostrie žliabkované v tvare "U" Fig.32 POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, •...
 • Page 59 Orezávacie ostrie s prúdovým hrotom vrtáka Zošikmujúce ostrie Fig.35 Fig.41 1/2" 1/2" 006461 3/8" Fig.42 1/4" 006456 Orezávacie ostrie s dvojprúdovým hrotom vrtáka 30 E 1/4" Fig.36 45 E 1/4" 60 E 1/4" 006462 1/2" Obrubovacie ostrie 3/8" Fig.43 1/4" 006457 Drážkovacie rezanie 1/2"...
 • Page 60 Zošikmujúce ostrie na guličkové ložisko Fig.47 45 E 1/4" 60 E 1/4" 006467 Obrubovacie ostrie na guličkové ložisko Fig.48 1/4" 1/4" 006468 Ostrie na obrubovanie rohovej lišty guličkového ložiska Fig.49 1/4" 1/4" 006469 Ostrie na rímsky lomený oblúk guličkového ložiska Fig.50 1/4"...
 • Page 61 9-1. Vychylovač třísek 18-5. Vzdálenost (X) 30-2. Knoflík 10-1. Zpracovávaný díl 18-6. Vnější průměr vodicí šablony 30-3. Šroubovák TECHNICKÉ ÚDAJE Model 3612 3612C Rozměr upínacího pouzdra 12 mm nebo 1/2" Výška zdvihu 0 - 60 mm Otáčky naprázdno (min 22 000 9 000 - 23 000 Celková...
 • Page 62 16. Nezapomeňte, že je potřeba používat frézy se 8JD, ANGLIE správným průměrem dříku, které jsou vhodné Odpovědný výrobce: pro otáčky nástroje. Makita Corporation Anjo Aichi Japan 17. Některé materiály obsahují chemikálie, které GEB018-1 mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je Zvláštní bezpečnostní zásady nevdechovali nebo se jich nedotýkali.
 • Page 63: Popis Funkce

  Blok zarážky VAROVÁNÍ: Fig.4 NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržování Blok zarážky je vybaven třemi stavěcími šrouby s bezpečnostních zásad uvedených v tomto návodu šestihrannou hlavou, které se zvedají nebo klesají o 0,8 může vést k vážnému zranění. mm za otáčku. Pomocí těchto stavěcích šroubů s POPIS FUNKCE šestihrannou hlavou lze snadno dosáhnout třech různých hloubek řezu bez nutnosti opakovaného...
 • Page 64 Vyšších otáček se dosahuje při otáčení voličem ve PRÁCE směru číslice 5. Nižší otáčky lze získat při otáčení voličem ve směru číslice 1. Fig.9 vybrat ideální rychlost optimální POZOR: zpracovávání materiálu, tj. otáčky lze správně seřídit tak, Před zahájením provozu se vždy přesvědčte, zda •...
 • Page 65 šablonami. Fig.23 Nástroj bez pojistné desky Při provozování nástroje v obrácené poloze v kombinaci Při instalaci vodicí šablony povolte šrouby na základně se stojanem frézky Makita, používejte distanční vložku. nástroje, vložte vodicí šablonu a poté šrouby opět Distanční vložka zabraňuje upadnutí...
 • Page 66 Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI 1/4" výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními 1/4" středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. 1/2" 006452 PŘÍSLUŠENSTVÍ Nástroj pro drážkování „U" Fig.32 POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, •...
 • Page 67 Lemovací nástroj s vrtacím hrotem Úkosovací nástroj Fig.35 Fig.41 1/2" 1/2" 006461 3/8" Fig.42 1/4" 006456 Zdvojený lemovací nástroj s vrtacím hrotem 30 E 1/4" Fig.36 45 E 1/4" 60 E 1/4" 006462 1/2" Obrubovací nástroj 3/8" Fig.43 1/4" 006457 Vyřezávač...
 • Page 68 Úkosovací nástroj s kuličkovým ložiskem Fig.47 45 E 1/4" 60 E 1/4" 006467 Obrubovací nástroj s kuličkovým ložiskem Fig.48 1/4" 1/4" 006468 Obrubovací nástroj na lišty s kuličkovým ložiskem Fig.49 1/4" 1/4" 006469 Profilovací nástroj Roman Ogee s kuličkovým ložiskem Fig.50 1/4"...
 • Page 72 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 883865-926...

This manual is also suitable for:

3612c

Table of Contents