Download Print this page

Black & Decker DV4800 Original Instructions Manual page 24

Hide thumbs

Advertisement

Tiếng Việt
lai nữa, đừng vứt bỏ cùng với rác thải gia đình. Sản
phẩm phải được thu gom riêng.
z
Thu gom riêng sản phẩm và bao bì đóng gói
đã qua sử dụng sẽ cho phép tái chế và tái sử
dụng vật liệu.
Tái sử dụng vật liệu tái chế giúp ngăn chặn
ô nhiễm môi trường và giảm nhu cầu vật liệu
thô.
Pin
Z
Nếu muốn tự vứt bỏ sản phẩm, bạn phải
tháo pin theo hướng dẫn bên dưới và vứt bỏ
theo quy định tại địa phương.
♦ Ư u tiên rút pin bằng cách vận hành thiết bị cho
đến khi động cơ ngừng lại.
♦ Ấ n nút khóa (2) và tháo phễu đựng bụi (5).
♦ T háo đồng thời bảy vít giữ thân của thiết bị.
♦ N âng nắp vỏ khỏi cụm máy.
♦ T háo các đầu nối dây khỏi pin.
♦ T háo pin.
♦ Đ ặt pin trong túi đựng phù hợp để đảm bảo các
cực pin không bị đoản mạch.
♦ M ang pin tới đại lý bảo hành hoặc cơ sở tái chế tại
địa phương.
Khi đã tháo, không thể lắp lại pin đó.
Thông tin dịch vụ
Black & Decker có sẵn một mạng lưới các trung
tâm trực thuộc và ủy quyền trên toàn Châu Á. Tất
cả các trung tâm dịch vụ của Black & Decker đều có
đội ngũ nhân viên lành nghề để cung cấp tới khách
hàng dịch vụ hiệu quả và đáng tin cậy. Khi bạn
cần tư vấn kỹ thuật, sửa chữa hoặc phụ tùng thay
thế chính hãng, vui lòng liên hệ với cơ sở Black &
Decker gần nhất.
Lưu ý
♦ C hính sách của Black & Decker là không ngừng
cải tiến sản phẩm và do đó, chúng tôi có quyền
thay đổi thông số kỹ thuật sản phẩm mà không
cần báo trước.
♦ C ác thiết bị và phụ kiện chuẩn có thể khác nhau
tùy theo từng quốc gia.
♦ T hông số kỹ thuật của sản phẩm có thể khác nhau
tùy theo từng quốc gia.
♦ D anh mục sản phẩm hoàn chỉnh có thể không có
mặt tại tất cả các quốc gia.
♦ L iên hệ với các đại lý của Black & Decker tại quốc
gia bạn để được cung cấp danh mục sản phẩm.
24
90619290
01/2015

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv9610pWd7210Wd9610Wd4810