Cách Sử Dụng - Black & Decker DV4800 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Tiếng Việt
sạc khỏi nguồn điện và đem tới trung tâm
$
bảo hành được ủy quyền để sửa chữa.
Đế sạc chỉ được thiết kế để sử dụng trong
nhà.
Tính năng
Dụng cụ này gồm một số hoặc tất cả những tính
năng sau.
1. Công tắc bật/tắt
2. Nút tháo lắp phễu đựng bụi
3. Đèn báo sạc
4. Lỗ cắm sạc (chỉ có ở DV4800, DV9610P)
5. Phễu đựng bụi
6. Bộ sạc
7. Đế sạc (chỉ có ở WD4810, WD7210 và WD9610)
Hình A
8. Túi lọc bụi khô (chỉ có ở DV4800, DV9610P)
9. Bộ lọc sơ cấp (chỉ có ở DV9610)
10. Lớp đệm bọt khô/ướt (chỉ có ở WD4810,
WD7210 và WD9610)
11. Bộ phận chuyển hướng bụi ướt/khô (chỉ có ở
WD4810, WD7210 và WD9610)
Hình B
12. Ống lăn (chỉ có ở WD4810, WD7210 và
WD9610)
13. Đầu chổi hút mạnh (chỉ có ở DV9610P)
Lắp
Treo tường (hình C) (chỉ có ở DV9610P)
Có thể treo sản phẩm lên tường để thuận tiện trong
việc bảo quản và sạc thiết bị.
Khi treo cố định lên tường, đảm bảo phương pháp
treo phải phù hợp với loại tường và trọng lượng của
thiết bị.
♦ Đ ánh dấu các vị trí lỗ vít (trong phạm vi ổ cắm
điện để sạc thiết bị khi đang ở trạng thái treo trên
tường).
♦ L uồn dây sạc vào khe cong của giá đỡ trên tường,
để thừa ra khoảng 8-9 inch.
♦ T reo thiết bị trên tường bằng cách móc khe hở
trên đế của máy hút bụi vào móc của giá đỡ trên
tường.
22
Lắp ráp
Phụ kiện (hình B)
Các model này có thể được cung cấp cùng với
một vài phụ kiện sau:
♦ Ố ng lăn (12) để hút chất lỏng trên các bề mặt
cứng. (chỉ có ở WD4810, WD7210 và WD9610)
♦ Đ ầu chổi hút mạnh (13) để hút bụi trên thảm lông
xù. Đầu chổi đặc biệt hữu ích khi hút tóc, chỉ,
v.v... (chỉ có ở DV9610P)
Lắp (Hình D)
♦ L ắp phụ kiện phù hợp vào mặt trước của thiết bị.
Đảm bảo ấn phụ kiện vào trong hết cỡ.
Cách sử dụng
♦ T rước khi sử dụng lần đầu, phải sạc pin trong ít
nhất 24 giờ.
♦ Đ ặt thiết bị trên giá đỡ sạc khi không sử dụng.
(chỉ có ở WD4810, WD7210 và WD9610)
Cảnh báo! Trước khi sạc, đảm bảo đổ hết chất lỏng
và để khô hoàn toàn để tránh làm hỏng thiết bị.
Sạc pin (hình E & F)
♦ Đ ảm bảo rằng bạn đã tắt thiết bị. Không sạc pin
khi công tắc bật/tắt ở vị trí bật.
♦ C ắm phích cắm của bộ sạc (6) vào lỗ cắm sạc
(4) của thiết bị (hình E). (chỉ có ở DV4800 và
DV9610P)
♦ Đ ặt thiết bị lên đế sạc (7) (hình F). (chỉ có ở
WD4810, WD7210 và WD9610)
♦ C ắm bộ sạc vào nguồn điện. Bật nguồn điện.
Đèn báo sạc (3) sẽ sáng.
♦ Đ ể thiết bị sạc trong ít nhất 16 giờ.
Trong khi sạc, bộ sạc có thể ấm lên. Điều này là
bình thường và không gây ảnh hưởng gì. Có thể
cắm thoải mái bộ sạc vào thiết bị mà không cần rút
ra. Đèn báo sạc (3) sẽ sáng ngay khi thiết bị được
kết nối với bộ sạc đã cắm nguồn.
Cảnh báo! Không sạc pin khi nhiệt độ xung quanh
dưới 4 °C hoặc trên 40 °C.
Bật và tắt (Hình G)
♦ Đ ể bật thiết bị, trượt công tắc bật/tắt (1) vào vị trí
1.
♦ Đ ể tắt thiết bị, hãy trượt công tắc bật/tắt (1) trở lại
vị trí 0.
Hút bụi khô (DV4800, DV9610P)
♦ Đ ể hút bụi khô hàng ngày.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv9610pWd7210Wd9610Wd4810