Download Print this page

Hướng Dẫn An Toàn - Black & Decker DV4800 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

WD9610
MÁY HÚT B I C M TAY DUSTBUSTER
Thông s k thu t
Dustbuster
V
Đi n áp
dc
Lo i
Pin
kg
Tr ng lư ng
B s c
Đi n áp đ u vào
V
ac
Đi n áp đ u ra
V
ac
Dòng đi n
mA
h
Th i gian s c
x p x
kg
Tr ng lư ng
*
Như ghi trên nhãn bộ sạc
Mục đích sử dụng
Máy hút bụi cầm tay Black & Decker Dustbuster
được thiết kế để hút bụi khô và nhẹ (DV4800,
DV9610P). Thiết bị này được thiết kế để sử dụng
trong gia đình.
Máy hút bụi cầm tay Black & Decker Dustbuster
được thiết kế để hút bụi khô và ướt nhẹ (WD4810,
WD7210 và WD9610). Thiết bị này được thiết kế để
sử dụng trong gia đình.
@
Hướng dẫn an toàn
Cảnh báo! Hãy đọc tất cả các cảnh báo
và hướng dẫn về an toàn. Việc không
tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn
được liệt kê dưới đây có thể gây giật điện,
cháy nổ và/hoặc chấn thương nghiêm
@
trọng.
Cảnh báo! Khi sử dụng các thiết bị chạy
bằng pin, luôn phải tuân theo các biện
pháp an toàn cơ bản dưới đây để giảm
thiểu nguy cơ cháy, rò rỉ pin, chấn thương
cá nhân và hư hỏng vật liệu.
♦ Đ ọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi sử dụng
thiết bị.
♦ M ục đích sử dụng được mô tả trong tài liệu hướng
dẫn này. Việc sử dụng bất kỳ phụ kiện hay thiết bị
DV4800 WD7210
DV9610
WD4810
WD9610
4.8
7.2
9.6
NiCd
NiCd
NiCd
0,95
1,04
1,12
220-240*
220-240*
220-240*
9
11
24V
200
200
210
16
16
9
0,17
0,17
0,22
đi kèm hoặc thực hiện bất kỳ thao tác nào bằng
thiết bị này ngoài các mục đích sử dụng khuyến
nghị trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến
nguy cơ bị chấn thương cá nhân.
♦ G iữ lại tài liệu hướng dẫn này để tham khảo về
sau.
Cách sử dụng thiết bị
♦ K hông sử dụng thiết bị để hút các loại chất lỏng
hoặc vật liệu có thể bắt lửa.
♦ K hông sử dụng thiết bị gần nơi có nước.
♦ K hông ngâm thiết bị trong nước.
♦ T uyệt đối không kéo dây sạc khi muốn rút bộ
sạc khỏi ổ cắm. Giữ dây sạc cách xa khỏi nguồn
nhiệt, dầu và các cạnh sắc.
♦ T hiết bị này không được thiết kế cho người thiếu
kinh nghiệm hoặc không đủ sức khỏe sử dụng
dc
mà không có sự giám sát. Phải giám sát để đảm
bảo trẻ không nghịch thiết bị này.
Sau khi sử dụng
♦ R út phích cắm bộ sạc trước khi vệ sinh bộ sạc
hoặc đế sạc.
♦ K hi không sử dụng, phải bảo quản thiết bị ở nơi
khô ráo.
♦ K hông được cho trẻ em ra vào khu vực bảo
quản thiết bị.
®
Kiểm tra và sửa chữa
♦ T rước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem có bộ phận
nào bị hỏng hoặc lỗi không. Kiểm tra các bộ
®
phận bị gãy, công tắc bị hỏng và các điều kiện
khác nhau có thể ảnh hưởng đến vận hành của
thiết bị.
♦ K hông sử dụng thiết bị có bất kỳ bộ phận nào bị
hỏng hoặc lỗi.
♦ M ang các bộ phận bị hỏng hoặc lỗi đến đại lý
được ủy quyền để sữa chữa hoặc thay thế.
♦ T hường xuyên kiểm tra dây sạc xem có hỏng
hóc không. Thay bộ sạc nếu dây bị hỏng hoặc
lỗi.
♦ T uyệt đối không tháo hoặc thay bất kỳ bộ phận
nào ngoài những bộ phận được quy định trong
tài liệu này.
Các hướng dẫn an toàn bổ sung cho
pin và bộ sạc
Pin
♦ K hông được cố mở pin dù bất cứ lý do nào.
♦ K hông để pin tiếp xúc với nước.
Tiếng Việt
21

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv9610pWd7210Wd9610Wd4810