Download Print this page

Makita BHR162 Instruction Manual

Cordless rotary hammer
Hide thumbs

Advertisement

Cordless Rotary Hammer
GB
Batteridriven borrhammare
S
Batteridrevet borhammer
N
Akkukäyttöinen poravasara
FIN
Bezvada perforators
LV
Belaidis rotacinis plaktukas
LT
Juhtmeta puurvasar
EE
Аккумуляторный Перфоратор
RUS
BHR162
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita BHR162

  Summary of Contents for Makita BHR162

 • Page 1 Cordless Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL Batteridriven borrhammare BRUKSANVISNING Batteridrevet borhammer BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen poravasara KÄYTTÖOHJE Bezvada perforators LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis rotacinis plaktukas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta puurvasar KASUTUSJUHEND Аккумуляторный Перфоратор РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BHR162...
 • Page 2 012151 007375 012128 007375 007376 007378 007377 007370 001296 007372 007373 007374...
 • Page 3 001300 007379 002449 007380 007048 001145 007381 007382...
 • Page 4: Specifications

  6-2. Rotation with hammering 11-1. Bit 20-2. Screwdriver 6-3. Action mode changing knob 11-2. Chuck cover 7-1. Rotation only 12-1. Depth gauge SPECIFICATIONS Model BHR162 Concrete 16 mm Capacities Steel 13 mm Wood 24 mm No load speed (min 0 - 1,500...
 • Page 5: Cordless Rotary Hammer Safety Warnings

  Makita Corporation responsible mask and thickly padded gloves. manufacturer declare that the following Makita Be sure the bit is secured in place before machine(s): operation. Designation of Machine: Under normal operation, the tool is designed Cordless Rotary Hammer to produce vibration.
 • Page 6: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION and even an explosion. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical CAUTION: attention right away. It may result in loss of Always be sure that the tool is switched off and the •...
 • Page 7 released. action mode positions. To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed Torque limiter is increased by increasing pressure on the switch trigger. The torque limiter will actuate when a certain torque level Release the switch trigger to stop. is reached.
 • Page 8: Operation

  Drilling in wood or metal NOTE: The depth gauge cannot be used at the position Fig.16 • where the depth gauge strikes against the gear Fig.17 housing. Use the optional drill chuck assembly. When installing it, Dust cup refer to "Installing or removing the bit" described on the previous page.
 • Page 9: Optional Accessories

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. SDS-Plus Carbide-tipped bits • Drill chuck assembly • Drill chuck S13 •...
 • Page 10 20-1. Kolhållarlock 6-2. Slagborrning 11-1. Bits 20-2. Skruvmejsel 6-3. Knapp för byte av arbetsläge 11-2. Chuckskydd 7-1. Endast borrning 12-1. Djupmätare SPECIFIKATIONER Modell BHR162 Cement 16 mm Kapacitet Stål 13 mm Trä 24 mm Obelastat varvtal (min 0 - 1 500...
 • Page 11 EU-konformitetsdeklaration Vanliga glasögon och solglasögon är INTE skyddsglasögon. Du bör också bära ett Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare dammskydd och tjockt fodrade handskar. deklarerar att följande Makita-maskin(er): Se till att borret sitter säkert innan maskinen Maskinbeteckning: används.
 • Page 12 FUNKTIONSBESKRIVNING Om driftstiden blivit avsevärt kortare ska användningen avbrytas omedelbart. Det kan uppstå överhettning, brännskador och t o m FÖRSIKTIGT! en explosion. Se alltid till att maskinen är avstängd och • Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas batterikassetten borttagen innan du justerar eller rent vatten...
 • Page 13 Avtryckarens funktion FÖRSIKTIGT! Använd inte reglaget för byte av arbetsläge när Fig.3 • maskinen körs. Eftersom den då kan skadas. FÖRSIKTIGT! För att undvik slitage på mekanismen för • Innan du sätter i batterikassetten i maskinen ska du • lägesändring, skall du se till att reglaget för byte av kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till arbetsläge alltid säkert är placerat i ett av de tre läget "OFF"...
 • Page 14 Djupmätare Gummituta (tillbehör) Fig.12 Fig.15 Djupmätaren är ett bekvämt hjälpmedel för att borra flera Efter borrning av hålet används gummitutan för att blåsa hål med samma djup. Lossa sidohandtaget och sätt i rent hålet. djupmätaren i sidohandtagets hål. Ställ in djupmätaren Borrning i trä...
 • Page 15: Valfria Tillbehör

  Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. SDS-Plus borr med hårdmetallspets •...
 • Page 16: Tekniske Data

  20-1. Børsteholderhette 6-2. Slagborfunksjon 11-1. Bits 20-2. Skrutrekker 6-3. Funksjonsvelgerknott 11-2. Kjoksdeksel 7-1. Bare rotasjon 12-1. Dybdemåler TEKNISKE DATA Modell BHR162 Betong 16 mm Kapasitet Stål 13 mm 24 mm Ubelastet turtall (min 0 - 1 500 Slag per minutt...
 • Page 17 å bruke støvmaske og kraftig ansvarlig produsent erklærer Makita polstrede hansker. Corporation at følgende Makita-maskin(er): Vær sikker på at meiselen er skikkelig festet Maskinbetegnelse: før du starter maskinen. Batteridrevet borhammer Verktøyet er laget slik at det vil vibrere under Modellnr./type: BHR162...
 • Page 18 FUNKSJONSBESKRIVELSE batteriladeren, batteriet produktet batteriet skal brukes i. Ikke ta fra hverandre batteriet. FORSIKTIG: Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og • du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige kontrollerer dens mekaniske funksjoner.
 • Page 19 For å starte maskinen må du ganske enkelt trykke på Momentbegrenser startbryteren. Hvis du trykker hardere på startbryteren, Momentbegrenseren aktiveres når bestemt økes turtallet på maskinen. Slipp startbryteren for å momentnivå blir nådd. Motoren vil da frikoble seg fra stoppe maskinen. utgående aksel.
 • Page 20 å opprettholde produktets SIKKERHET PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold Fig.16 justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, Fig.17 og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. Bruk borekjoksmodulen (tilleggsutstyr). Når du monterer den, må du slå opp under "Montere eller fjerne boret",...
 • Page 21: Valgfritt Tilbehør

  Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. SDS-Plus-bits med karbidspiss •...
 • Page 22: Tekniset Tiedot

  20-1. Harjanpitimen kansi 6-2. Poraus iskutoiminnolla 11-1. Kärki 20-2. Ruuvitaltta 6-3. Toimintatavan vaihtonuppi 11-2. Istukan suojus 7-1. Vain poraus 12-1. Syvyystulkki TEKNISET TIEDOT Malli BHR162 Betoni 16 mm Teho Teräs 13 mm 24 mm Tyhjäkäyntinopeus (min 0 - 1 500 Lyöntiä minuutissa...
 • Page 23 Koskee vain Euroopan maita leikkaustyökalu joutua kosketukseen VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA piilossa olevien johtojen kanssa, pidä kiinni työkalusta eristetyn tarttumispinnan Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa kohdalta. leikkaustyökalu joutuu vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan kosketukseen jännitteisen johdon kanssa, jännite valmistama(t) kone(et): voi siirtyä...
 • Page 24: Toimintojen Kuvaus

  ENC007-7 TOIMINTOJEN KUVAUS AKKUA KOSKEVIA HUOMIO: TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä Akun asentaminen tai irrottaminen tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin. Kuva1 Älä...
 • Page 25 Käynnistä työkalu painamalla liipaisinkytkintä. Mitä Vääntömomentin rajoitin voimakkaammin kytkintä painetaan, sitä nopeammin Vääntömomentin rajoitin aktivoituu, kun vääntömomentti kone käy. Laite pysäytetään vapauttamalla liipaisinkytkin. saavuttaa tietyn tason. Tällöin moottori kytkeytyy irti käyttöakselista. Samalla terä lakkaa pyörimästä. Lampun sytyttäminen Kuva4 HUOMIO: HUOMIO: Sammuta pora heti, kun vääntömomentin rajoitin •...
 • Page 26 syvyydensäätö haluttuun syvyyteen ja kiristä sivukahva. irrotus" kohdassa annettuja ohjeita. Käännä toimintatavan valintanuppi siten, että osoitin HUOMAUTUS: osoittaa symboliin. Syvyystulkkia ei voida käyttää asennossa, jossa se • HUOMIO: ottaa vaihdelaatikkoon. Älä koskaan poraa iskutoiminnolla, kun teräistukka • Pölysuojus asennettuna työkaluun. Teräistukka Kuva13 rikkoutua.
 • Page 27 Terärasva • Sivukahva • Syvyydensäätöhammas • Puhallin • Pölysuojus • Pölynkeräin • Suojalasit • Muovinen kantolaukku • Pikaistukka • Erilaisia alkuperäisiä Makita-akkuja ja latureita • HUOMAUTUS: Jotkin luettelossa mainitut varusteet voivat sisältyä • työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.
 • Page 28 10-2. Spīļpatronas aizsargs 20-1. Sukas turekļa vāks 6-2. Triecienurbšana 11-1. Urbis 20-2. Skrūvgriezis 6-3. Darba režīma maiņas rokturis 11-2. Spīļpatronas aizsargs SPECIFIKĀCIJAS Modelis BHR162 Betons 16 mm Urbšanas jauda Tērauds 13 mm Koksne 24 mm Apgriezieni minūtē bez slodzes (min 0 - 1 500 Triecieni minūtē...
 • Page 29 EK Atbilstības deklarācija darbarīks varētu saskarties apslēptu elektroinstalāciju savu vadu. Mēs, uzņēmums „Makita Corporation", kā atbildīgs griešanas darbarīks saskarsies ar vadu, kurā ir ražotājs paziņojam, sekojošais/-ie „Makita" strāva, visas darbarīka ārējās metāla virsmas darbarīks/-i: vadīs strāvu un radīs elektriskās strāvas trieciena Darbarīka nosaukums:...
 • Page 30 ENC007-7 FUNKCIJU APRAKSTS SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI UZMANĪBU: AKUMULATORA LIETOŠANAI Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības • pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta. norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz (1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un Akumulatora kasetnes uzstādīšana un (3) ierīci, kurā...
 • Page 31 Slēdža darbība Parasta urbšana Att.7 Att.3 Urbšanai kokā, metālā vai plastmasā nospiediet UZMANĪBU: bloķēšanas pogu un pagrieziet darba režīma maiņas Pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas • rokturi uz simbolu. Izmantojiet spirālurbja uzgali vai darbarīkā, vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte kokurbja uzgali. darbojas pareizi un pēc atlaišanas atgriežas "OFF"...
 • Page 32 Att.9 spēks. Darba laikā vienmēr izmantojiet sānu rokturi Ievietojiet uzgali darbarīkā. Pagrieziet uzgali (palīgrokturi) un stingri turiet darbarīku aiz abiem iespiediet to iekšā, līdz tas nofiksējas. sānu rokturiem un slēdža roktura. Ja šādi nerīkosieties, varat zaudēt darbarīka kontroli un, Att.10 iespējams, gūsiet nopietnus ievainojumus.
 • Page 33: Papildu Piederumi

  Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. SDS-Plus ar karbīdu stiegroti uzgaļi • Urbja spīļpatronas montējums •...
 • Page 34 11-1. Grąžtas 20-1. Šepetėlio laikiklio dangtelis 6-3. Veikimo režimo keitimo rankenėlė 11-2. Kumštelinio griebtuvo gaubtas 20-2. Atsuktuvas 7-1. TIk gręžimas 12-1. Gylio ribotuvas SPECIFIKACIJOS Modelis BHR162 Betonas 16 mm Paskirtis Plienas 13 mm Medis 24 mm Greitis be apkrovos (min 0 - 1 500 Smūgiai per minutę...
 • Page 35 Mechanizmo paskirtis: Užsidėkite kietą galvos apdangalą (apsauginį Belaidis rotacinis plaktukas šalmą), apsauginius akinius ir (arba) veido Modelio Nr./ tipas: BHR162 skydelį. Įprastiniai akiniai ar akiniai nuo saulės priklauso serijinei gamybai ir NĖRA apsauginiai akiniai. Taip pat primygtinai atitinka šias Europos direktyvas: rekomenduojama užsidėti kaukę, saugančią...
 • Page 36: Veikimo Aprašymas

  ENC007-7 Įkraukite akumuliatoriaus kasetę kas šešis mėnesius, kai jos ilgai nenaudojate. SVARBIOS SAUGOS VEIKIMO APRAŠYMAS INSTRUKCIJOS AKUMULIATORIAUS KASETEI DĖMESIO: Prieš naudodami akumuliatoriaus kasetę, Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo • perskaitykite visas instrukcijas ir perspėjimus veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, o akumuliatorių...
 • Page 37 Jungiklio veikimas DĖMESIO: Nesukite veikimo režimo keitimo rankenėlės, kai Pav.3 • įrankis įjungtas. Sugadinsite įrankį. DĖMESIO: Norint išvengti greito režimo keitimo mechanizmo • Prieš dėdami akumuliatoriaus kasetę į įrankį, • nusidėvėjimo, pakeitę režimą visada patikrinkite, ar visuomet patikrinkite, kad jungilkio mygtukas gerai tiksliai nustatėte veikimo režimo keitimo rnkenėlę...
 • Page 38: Techninė Priežiūra

  Norėdami ištraukti grąžtą, atitraukite kumštelinio Išpūtimo kriaušė (pasirenkamas priedas) griebtuvo gaubtą iki galo žemyn ir ištraukite grąžtą. Pav.15 Pav.11 Išgręžus skylę naudokite išpūtimo kriaušę dulkėms iš skylės išvalyti. Gylio ribotuvas Gręžimas į medį arba metalą Pav.12 Gylio ribotuvas yra patogus, kai reikia gręžti vienodo Pav.16 gylio skyles.
 • Page 39 šepetėlius, įdėkite naujus ir įtvirtinkite šepetėlį laikiklio dangtelį. Pav.20 Atgal uždėkite laikiklio dangtelį ant įrankio. Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros centras; reikia naudoti kompanijos „Makita"...
 • Page 40: Tehnilised Andmed

  10-2. Padruni kate 20-1. Harjahoidiku kate haamrifunktsiooniga 11-1. Otsak 20-2. Kruvikeeraja 6-3. Töörežiimi muutmise nupp 11-2. Padruni kate TEHNILISED ANDMED Mudel BHR162 Betoon 16 mm Suutlikkus Metall 13 mm Puit 24 mm Ilma koormuseta kiirus (min 0 - 1 500 Löökide arv minutis...
 • Page 41 Kandke tugevat peakatet (kaitsekiiver), EÜ vastavusdeklaratsioon kaitseprille ja/või näokatet. Tavalised prillid või päikeseprillid kaitseprillid. Eriti Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, soovitatakse kanda ka tolmumaski ja paksult et alljärgnev(ad) Makita masin(ad): polsterdatud kindaid. masina tähistus: Enne toimingu teostamist veenduge, Juhtmeta puurvasar lõikeotsik on kindlalt kinnitatud.
 • Page 42 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS juhised ja hoiatused läbi. Ärge akukassetti lahti monteerige. Kui tööaeg järjest lüheneb, siis lõpetage HOIATUS: kasutamine koheselt. Edasise kasutamise Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • tulemuseks võib olla ülekuumenemisoht, reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja võimalikud põletused või isegi plahvatus.
 • Page 43 väljalülitatud asendisse. Režiimimuutmise mehhanismi kiire kulumise • Tööriista töölelülitamiseks on vaja lihtsalt lüliti päästikut vältimiseks veenduge, et töörežiimi muutmise nupp tõmmata. Tööriista kiirus kasvab siis, kui suurendate on alati korralikult ühes kolmest töörežiimi asendist. survet lüliti päästikule. Seiskamiseks vabastage lüliti Väändemomendi piirik päästik.
 • Page 44 Sügavuse piiraja Väljapuhke kolb (lisatarvik) Joon.12 Joon.15 Sügavuse piiraja on mugav abivahend ühesuguse Kui auk on valmis puuritud kasutage väljapuhke kolbi, et sügavusega aukude puurimiseks. Lõdvestage auku tolmust puhastada. külgkäepidet paigaldage sügavuse piiraja Puidu või metalli puurimine külgkäepidemes olevasse avasse. Reguleerige Joon.16 sügavuse piiraja soovitud sügavusele ja pingutage...
 • Page 45 Joon.20 Pange hoidikukaante katted tagasi tööriista külge. Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada •...
 • Page 46: Технические Характеристики

  20-1. Колпачок держателя щетки 6-2. Вращение с ударным действием 11-1. Бита 20-2. Отвертка 6-3. Ручка изменения режима работы 11-2. Крышка патрона ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель BHR162 Бетон 16 мм Производительность Сталь 13 мм Дерево 24 мм Число оборотов без нагрузки (мин...
 • Page 47 Техническая документация хранится у официального металлические детали инструмента также представителя в Европе: будут под напряжением, что приведет к Makita International Europe Ltd. поражению оператора электрическим током. Michigan Drive, Tongwell, Надевайте защитную каску, защитные очки Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England и/или защитную...
 • Page 48 12. При выполнении работ не направляйте Не замыкайте контакты аккумуляторного инструмент на кого-либо, находящегося в блока между собой: месте выполнения работ. Бита может Не прикасайтесь к контактам выскочить и привести к травме других какими-либо токопроводящими людей. предметами. 13. Сразу после окончания...
 • Page 49: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ Низкое напряжение аккумуляторной батареи: • Уровень оставшегося заряда аккумулятора ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ слишком низкий и инструмент не работает. В этом случае снимите и зарядите ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: аккумуляторный блок. Перед регулировкой или проверкой • Действие переключения функционирования всегда отключайте Рис.3 инструмент и вынимайте блок аккумуляторов. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Установка...
 • Page 50 остановки инструмента может привести к его Боковая рукоятка (вспомогательная ручка) повреждению. Рис.8 Если инструмент не используется, всегда • ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: переводите рычаг реверсивного переключателя Всегда используйте боковую рукоятку в целях в нейтральное положение. • обеспечения безопасности при работе. Выбор режима действия Установите...
 • Page 51 Сверление дерева или металла Диаметр биты Пылезащитная манжета 5 6 мм - 14,5 мм Рис.16 Пылезащитная манжета 9 12 мм - 16 мм 006406 Рис.17 Используйте дополнительный сверлильный патрон. ЭКСПЛУАТАЦИЯ При его установке, см. параграф "Установка или Сверление с ударным действием снятие...
 • Page 52: Дополнительные Аксессуары

  оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других...
 • Page 56 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884678B980...