Download Print this page

Makita BHR162 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Cordless Rotary Hammer
GB
Batteridriven borrhammare
S
Batteridrevet borhammer
N
Akkukäyttöinen poravasara
FIN
Bezvada perforators
LV
Belaidis rotacinis plaktukas
LT
Juhtmeta puurvasar
EE
Аккумуляторный бурильный молоток для вращательного бурения
RUS
BHR162
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita BHR162

  Summary of Contents for Makita BHR162

 • Page 1 Cordless Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL Batteridriven borrhammare BRUKSANVISNING Batteridrevet borhammer BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen poravasara KÄYTTÖOHJE Bezvada perforators LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis rotacinis plaktukas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta puurvasar KASUTUSJUHEND РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Аккумуляторный бурильный молоток для вращательного бурения BHR162...
 • Page 2 007371 007375 007375 007376 007378 007377 007370 001296 007372 007373 007374 001300...
 • Page 3 007379 002449 007380 007048 001145 007381 007382...
 • Page 4: Specifications

  Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 metal, ceramic and plastic. 8JD, ENGLAND ENG006-2 Responsible manufacturer: For European countries only Makita Corporation Anjo Aichi Japan Noise and Vibration GEB007-2 The typical A-weighted noise levels are SPECIFIC SAFETY RULES sound pressure level: 86 dB (A)
 • Page 5 ENC007-2 (gained from repeated use) replace strict adherence to rotary hammer safety rules. If you use this tool IMPORTANT SAFETY unsafely or incorrectly, you can suffer serious INSTRUCTIONS personal injury. Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss. FOR BATTERY CARTRIDGE Use auxiliary handles supplied with the tool.
 • Page 6: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Reversing switch action Fig.4 This tool has a reversing switch to change the direction CAUTION: of rotation. Depress the reversing switch lever from the A Always be sure that the tool is switched off and the • side for clockwise rotation or from the B side for battery cartridge is removed before adjusting or counterclockwise rotation.
 • Page 7: Operation

  OPERATION Side grip (auxiliary handle) Fig.7 Hammer drilling operation CAUTION: Fig.13 Always use the side grip to ensure operating Set the action mode changing knob to the symbol. • safety. Position the bit at the desired location for the hole, then Install the side grip so that the teeth on the grip fit in pull the switch trigger.
 • Page 8: Maintenance

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. SDS-Plus Carbide-tipped bits • Drill chuck assembly • Drill chuck S13 •...
 • Page 9: Eg-Deklaration Om Överensstämmelse

  MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. keramik och plast. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 ENG006-2 8JD, ENGLAND Gäller endast Europa Ansvarig tillverkare: Buller och vibrationer Makita Corporation Anjo Aichi Japan Typiska A-vägda bullernivåer är ljudtrycksnivå: 86 dB (A) ljudeffektnivå: 97 dB (A)
 • Page 10 GEB007-2 VARNING! Specifika säkerhetsanvisningar OVARSAM hantering eller användning som inte följer säkerhetsanvisningarna denna GLÖM INTE att strikt följa säkerhetsanvisningarna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador. för denna borrhammare efter att du blivit van att ENC007-2 använda den (genom regelbunden användning). VIKTIGA Ovarsam eller felaktig användning kan leda till allvarliga personskador.
 • Page 11 varm batterikassett svalna innan den laddas. Reverseringsknappens funktion Fig.4 FUNKTIONSBESKRIVNING Denna maskin har en reverseringsknapp för att byta rotationsriktning. Tryck in reverseringsknappen från sidan A för medurs rotation och från sidan B för moturs FÖRSIKTIGT! rotation. Se alltid till att maskinen är avstängd och •...
 • Page 12 ANVÄNDNING Sidohandtag (extrahandtag) Fig.7 Slagborrning FÖRSIKTIGT! Fig.13 Använd alltid sidohandtaget av säkerhetsskäl. Ställ reglaget för byte av arbetsläge till symbolen • Sätt i sidohandtaget så att tänderna på handtaget passar Placera borret där hålet ska vara och tryck sedan in in i spåren på...
 • Page 13 Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. SDS-Plus borr med hårdmetallspets •...
 • Page 14: Tekniske Data

  Den passer også til å drille uten kraft i tre, metall, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 keramikk og plast. 8JD, ENGLAND ENG006-2 Ansvarlig produsent: Kun for europeiske land Makita Corporation Anjo Aichi Japan Lyd og vibrering Typisk A-vektede lydtrykknivåer er Lydtrykknivå: 86 dB (A) Lydtrykknivå: 97 dB (A)
 • Page 15 GEB007-2 TA VARE PÅ DISSE Spesifikke sikkerhetsregler INSTRUKSENE. IKKE LA hensynet til hva som er "behagelig" eller det faktum at du kjenner produktet godt (etter mange ADVARSEL: gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på MISBRUK verktøyet eller mislighold sikkerhetsreglene for bruken av borhammeren. Hvis sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan du bruker dette verktøyet på...
 • Page 16 batteriet til lading. MERK: Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lampelinsen. • lading. Vær forsiktig så det ikke blir riper i lampelinsen, da Overopplading forkorter batteriets levetid. dette kan redusere lysstyrken.
 • Page 17 MONTERING Bitsdiameter Støvkopp 5 6 mm - 14,5 mm Støvkopp 9 12 mm - 16 mm FORSIKTIG: 006406 Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og • batteriet tatt ut før du utfører noe arbeid på BRUK maskinen. Slagborfunksjon Støttehåndtak (hjelpehåndtak) Fig.13...
 • Page 18 Hvis du bruker for mye kraft på verktøyet, vil det Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du • ikke øke borehastigheten. Overdreven bruk av trenger mer informasjon om dette tilbehøret. kraft vil tvert imot kunne bidra til å ødelegge SDS-Plus-bits med karbidspiss •...
 • Page 19: Tekniset Tiedot

  Koskee vain EU-maita ENH102-5 Älä hävitä sähkötarvikkeita tavallisen VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA kotitalousjätteen mukana! Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita Makita ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote täyttää koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja seuraavien standardien vaatimukset; maakohtaisten sovellusten EN60745, EN55014 Euroopan neuvoston direktiivien mukaisesti käytetyt sähkötarvikkeet on 89/336/ETY ja 98/37/EY mukaisesti.
 • Page 20 GEB007-2 SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Erityiset turvasäännöt VAROITUS: ÄLÄ anna tuotteen helppokäyttöisyyden VÄÄRINKÄYTTÖ tässä käyttöohjeessa tuttuuden (seuraa toistuvasta käytöstä) tuudittaa ilmoitettujen turvamääräysten laiminlyönti sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. laiminlyöt iskuporakonetta koskevien turvaohjeiden ENC007-2 noudattamisen. tätä työkalua käytetään varomattomasti tai väärin, seurauksena voi olla AKKUA KOSKEVIA vakava henkilövahinko.
 • Page 21 TOIMINTAKUVAUS Jos pyörimissuunnan vaihtokytkin on keskiasennossa, liipaisinkytkin lukittuu. HUOMAUTUS: HUOMAUTUS: Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • Tarkista aina pyörimissuunta ennen käyttöä. • työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. Käytä pyörimissuunnan vaihtokytkintä vasta sen • Akun asentaminen tai irrottaminen jälkeen, kone lakannut...
 • Page 22 Kiinnitä sivukahva siten, että kahvassa olevat hampaat Älä käytä tarpeetonta voimaa. Kevyt paine takaa osuvat koneen vaipassa olevien ulkonemien väliin. parhaan lopputuloksen. Pidä työkalu asemassaan ja Kiristä sitten kahva kääntämällä sitä myötäpäivään estä sen liukumista pois aukosta. haluttuun asentoon. Kahva kääntyy 360° ja voidaan Älä...
 • Page 23 HUOMAUTUS: Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan • käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa vammautumisriskin. Käytä lisävarustetta tai laitetta vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Jos tarvitset lisätietoja näistä lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makita-huoltopisteeseen. SDS-Plus-volframi-karbidikärjellä varustetut terät •...
 • Page 24: Ek Atbilstības Deklarācija

  MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Tas ir piemērots arī parastai urbšanai kokā, metālā, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 keramikā un plastmasā. 8JD, ANGLIJA ENG006-2 Atbildīgais ražotājs: Tikai Eiropas valstīm Makita Corporation Anjo Aichi Japan Troksnis un vibrācija Tipiskie A-svērtie trokšņa līmeņi ir...
 • Page 25 SAGLABĀJIET ŠOS GEB007-2 Papildus drošības noteikumi NORĀDĪJUMUS. NEZAUDĒJIET modrību darbarīka lietošanas laikā (tas var gadīties pēc darbarīka daudzkārtējas BRĪDINĀJUMS: izmantošanas), rūpīgi ievērojiet perforatora drošības NEPAREIZAS LIETOŠANAS vai šīs rokasgrāmatas noteikumus. Šī darbarīka nedrošas vai nepareizas drošības noteikumu neievērošanas gadījumā var gūt izmantošanas gadījumā...
 • Page 26 akumulatora kasetni. PIEZĪME: Pārmērīga uzlāde saīsina akumulatora Ar sausu lupatiņu noslaukiet netīrumus no lampas • kalpošanas laiku. lēcas. Izvairieties saskrāpēt lampas lēcu, jo Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas tādējādi tiek samazināts apgaismojums. temperatūrā 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). Lai tīrītu lampu, neizmantojiet šķīdinātāju vai •...
 • Page 27 UZMANĪBU: PIEZĪME: Tiklīdz ieslēdzas griezes momenta ierobežotājs, • Dziļummēru nevar izmantot tādā stāvoklī, kad • nekavējoties izslēdziet darbarīku. Tādējādi dziļummērs pieskaras zobratu korpusam. novērsīsiet priekšlaicīgu darbarīka nolietošanos. Šim darbarīkam nedrīkst izmantot gredzenzāģus. Putekļu piltuve • Tie var ātri iespiesties vai ieķerties caurumā. Att.12 Tādējādi pārāk bieži ieslēgsies griezes momenta Urbjot virs galvas līmeņa, izmantojiet putekļu piltuvi, lai...
 • Page 28 Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija Pārmērīgs spiediens darbarīku urbšanas • par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita ātrumu nepalielinās. Būtībā, pārmērīgs spiediens apkopes centrā. tikai bojās urbja uzgali, samazinās darbarīka jaudu SDS-Plus ar karbīdu stiegroti uzgaļi • un saīsinās tā kalpošanas laiku.
 • Page 29 MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. ENG006-2 Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 Tik Europos šalims 8JD, ENGLAND / Anglija Triukšmas ir vibracija Atsakingasis gamintojas: Būdingieji A-svertiniai triukšmo lygiai yra Makita Corporation Anjo Aichi Japan garso slėgio lygis: 86 dB (A)
 • Page 30 GEB007-2 ĮSPĖJIMAS: Konkrečios saugos taisyklės Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisyklių NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas nesilaikymo, kurios pateiktos šioje instrukcijoje (įgyjamas pakartotinai naudojant) susilpnintų griežtą galima rimtai susižeisti. sukamojo kalamojo gręžimo taisyklių laikymąsi. Jei ENC007-2 naudosite šį įrankį nesaugiai ar neteisingai, galite SVARBIOS SAUGOS rimtai susižeisti.
 • Page 31: Veikimo Aprašymas

  akumuliatoriaus eksploatacijos laiką. Atbulinės eigos jungimas Kraukite akumuliatoriaus kasetę kambario Pav.4 temperatūroje 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). Šis įrankis turi atbulinės eigos jungiklį sukimosi krypčiai Prieš kraudami leiskite atvėsti karštai keisti. Nuspauskite atbulinės eigos jungiklio svirtelę iš akumuliatoriaus kasetei.
 • Page 32 SURINKIMAS Grąžto skersmuo Dulkių surinkimo indas 5 6 mm - 14,5 mm Dulkių surinkimo indas 9 12 mm - 16 mm DĖMESIO: 006406 Prieš darydami ką nors įrankiui visada patikrinkite, • ar įrenginys išjungtas, o akumuliatorių kasetė - NAUDOJIMAS nuimta. Kalamasis gręžimas Šoninė...
 • Page 33: Techninė Priežiūra

  • • panašiame laikiklyje. Plastikinis dėklas • Berakčio grąžto kumštelinis griebtuvas • TECHNINĖ PRIEŽIŪRA Įvairių tipų Makita originalūs akumuliatoriai ir • krovikliai DĖMESIO: Visuomet įsitikinkite, kad įrankis yra išjungtas ir • akumuliatoriaus kasetė yra nuimta prieš atliekant apžiūrą ir priežiūrą.
 • Page 34: Tehnilised Andmed

  Direktor Samuti sobib see puidu, metalli, keraamiliste materjalide MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. ja plastiku puurimiseks löökrežiimi kasutamata. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 ENG006-2 8JD, ENGLAND Ainult Euroopa riikidele Vastutav tootja: Müra ja vibratsioon Makita Corporation Anjo Aichi Japan...
 • Page 35 GEB007-2 vältimiseks. Järgige materjali tarnija ohutusalast teavet. Ohutuse erijuhised HOIDKE JUHEND ALLES. ÄRGE laske mugavusel või toote kasutamisharjumustel (mis on saadud korduva kasutuse jooksul) asendada vankumatut puurvasara HOIATUS: ohutuseeskirjade järgimist. Kui kasutate käesolevat VALE KASUTUS või käesoleva kasutusjuhendi elektritööriista ohtlikult või valesti, võite põhjustada ohutuse eeskirjade eiramine...
 • Page 36 laadimist maha jahtuda. Suunamuutmise lüliti töötamisviis Joon.4 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Sellel tööriistal on suunamuutmise lüliti, millega saab muuta pöörlemise suunda. Suruge suunamuutmislüliti hoob A-küljel alla ning tööriist pöörleb päripäeva või HOIATUS: vastupäeva pöörlemiseks suruge see alla B-küljel. Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne •...
 • Page 37 KOKKUPANEK Tolmutopsi saab kinnitada järgmise suurusega otsakutele. Otsaku läbimõõt HOIATUS: Tolmutops nr 5 6 mm - 14,5 mm Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • Tolmutops nr 9 12 mm - 16 mm igasuguseid hooldustöid välja lülitatud 006406 akukassett eemaldatud.
 • Page 38 Väiksed töödeldavad detailid kinnitage alati kas Plastist kandekohver • • kruustangide või sarnaste abivahenditega. Võtmeta puuripadrun • Mitut tüüpi Makita originaalakud ja laadijad • HOOLDUS HOIATUS: Kandke alati enne kontroll- või hooldustoimingute • teostamist hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud ja akukassett korpuse küljest eemaldatud.
 • Page 39: Русский Язык

  5-2. Вращение с ударным действием 10-1. Бита 19-2. Отвертка 5-3. Ручка изменения режима работы 10-2. Крышка патрона 6-1. Только вращение 11-1. Глубиномер ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель BHR162 Бетон 16 мм Производительность Сталь 13 мм Дерево 24 мм Скорость без нагрузки (об/мин) 0 - 1 500 Ударов...
 • Page 40 При использовании инструмента на высоте 8JD, ENGLAND убедитесь в отсутствии людей внизу. Ответственный изготовитель: Крепко держите инструмент обеими руками. Makita Corporation Anjo Aichi, Япония 10. Руки должны находиться на расстоянии от GEB007-2 движущихся деталей. Не оставляйте работающий инструмент без СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА...
 • Page 41 ОПИСАНИЕ Не разбирайте аккумуляторный блок. Если время работы аккумуляторного блока ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву. Перед регулировкой или проверкой • В случае попадания электролита в глаза, функционирования...
 • Page 42 Ограничитель крутящего момента Примечание: Ограничитель крутящего момента срабатывает при Используйте сухую ткань для очистки грязи с • достижении определенного уровня крутящего линзы лампы. Следите за тем, чтобы не момента. Двигатель отключится от выходного вала. поцарапать линзу лампы, так как это может Если...
 • Page 43 После установки всегда поверяйте надежность Всегда пользуйтесь боковой рукояткой крепления биты, попытайтесь вытащить ее. (вспомогательной ручкой) и крепко держите Чтобы удалить биту, нажмите вниз на крышку инструмент и за боковую рукоятку, и за ручку патрона и вытащите биту. переключения при работе.
 • Page 44 ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других...
 • Page 48 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884678-980...