Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
4
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SDG 800 A1-08/11-V1
IAN: 71108
KITCHEN TOOLS
Steamer SDG 800 A1
Steamer
Urządzenie do gotowania
na parze
Operating instructions
Instrukcja obsługi
Pároló
Parni kuhalnik
Használati utasítás
Navodila za uporabo
Parní vařič
Prístroj na parné dusenie
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Dampfgarer
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SDG 800 A1

 • Page 1 KITCHEN TOOLS Steamer SDG 800 A1 Steamer Urządzenie do gotowania na parze Operating instructions Instrukcja obsługi Pároló Parni kuhalnik Használati utasítás Navodila za uporabo Parní vařič Prístroj na parné dusenie KOMPERNASS GMBH Návod k obsluze Návod na obsluhu BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com...
 • Page 2 SDG 800 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  Table of contents Introduction Intended Use ........................Page 6 Technical Data ........................ Page 6 Scope of Supply ......................Page 6 Description of Components .................... Page 7 Safety ..........................Page 7 Use Original Accessories ....................Page 8 Prior to Initial Use ....................
 • Page 4: Introduction

  Check that the device, mains lead Food-safe! and plug are in good condition! Proper procedure and handling. Risk of fire! Dispose packaging and appliance in an environmentally-friendly way! Steamer SDG 800 A1 Technical Data Q Type designation SDG 800 A1 Introduction Q Nominal voltage: 220–240 V∼, 50 Hz...
 • Page 5: Description Of Components

  Introduction / Safety Description of Components Q Do not operate the appliance in explosive environments, where Cover inflammable liquids or gases are Rice bowl located. Upper steam tray (3) C hildren and persons, not having the knowledge Middle steam tray (2) or experience in operating the appliance or Egg cups (recesses) having handicaps of physical, sensorial or...
 • Page 6: Use Original Accessories

  Safety / Prior to Initial Use / Initial Operation Use Original Accessories Q A lways fill the base of the appliance / water tank with sufficient water for the period of steaming. Do not cover the base of the appli- O nly use accessories and additional equipment ance / water tank with aluminium foil or...
 • Page 7: Setting The Clock

  Initial Operation level. Thus, the turbo ring will be kept in P ress the PLUS / MINUS button to increase position. the steaming time in 5-minute steps or decrease P lace the food in the steam trays it in 1-minute steps. E nsure that all parts are positioned correctly Note: The maximum steaming time is 90 minutes.
 • Page 8: Using Delay-Start Function

  Initial Operation cess gets stopped. The indicator on the LCD- the appliance will start the steaming process display switches back to the time indicator automatically. again (see Fig. A). Therefore, regularly ATTENTION! HAZARD OF BURNS! check the water level on the water level indica- The appliance will become hot during use.
 • Page 9: Useful Tips

  Initial Operation P lease note that the steaming times in the up- W hen steaming larger amounts, stir the food and middle steam tray increase by with a long-handled spoon after half of the 5–10 minutes. Consider this when setting the steaming time.
 • Page 10 Initial Operation Recommen- Vegetables Type Quantity Steaming time dations Artichokes fresh 2–3, medium size 50–55 minutes Asparagus fresh 400 g 15–20 minutes lay flat in steam tray frozen 400 g 15–20 minutes criss-cross 2nd layer to allow steam flow Beans, green fresh 400 g 25–30 minutes...
 • Page 11 Initial Operation Fish and Recommen- Type Quantity Steaming time Seafood dations Lobster, tails fresh 2 pieces 20–25 minutes meat will be opa- que; cook longer if necessary Fish, fillets frozen 250 g 10–15 minutes fresh 250 g 10–15 minutes Fish, thick steaks salmon, cod 250 / 400 g 10–15 minutes...
 • Page 12: Storing The Steamer In A Space-Saving Way

  Initial Operation Meat and Recommen- Type Quantity Steaming time Type sausages dations Sausages beef or pork 400 g 10–15 minutes pierce skins before (pre-cooked) sausages steaming (e.g. “frankfurter”) knackwurst 400 g approx. 15 minutes Tips: some sauces or marinade before steaming. Steaming has the advantage of allowing all Thoroughly cook all food before serving.
 • Page 13: Descaling The Base Of The Appliance / Water Tank

  Initial Operation / Cleaning and maintenance / Service L eave the appliance to descale overnight. P our the decalcifier out and rinse the appliance thoroughly. T hen wipe and dry the appliance thoroughly. Cleaning and maintenance Q ATTENTION! HAZARD OF INJURY! Always switch the appliance off and pull the mains plug prior to all occupations with the appliance.
 • Page 14: Warranty

  Warranty / Disposal Warranty Do not dispose of electrical equipment in the household The warranty for this appliance is for 3 years waste! from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and me- In accordance with European Directive 2002 / 96 / EC ticulously examined before delivery.
 • Page 15: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  250 ml cream Salt, pepper, nutmeg Type / Device description: Quantity of liquid in water reservoir: Steamer SDG 800 A1 Maximum filling level Serial number: IAN 71108 1. Peel the asparagus, cut it into small pieces and cook it in the steaming basket for about 25 minutes.
 • Page 16 Recipes 3. Divide the dough into 3 equally sized portions 1. Wash and dice the tomatoes. Thinly slice the garlic. Pull the dill off the stems and chop it up. and press them flat. 2. Peel the potatoes, place them in the top steam- 4.
 • Page 17 Recipes Vegetable-mozzarella casserole 3. Place the dumplings about 1 cm apart in the steaming basket. Cook the dumplings for about (4–6 portions) 6 minutes in the steam cooker. 4. Sauté the breadcrumbs in a pan with butter. Ingredients Turn the dumplings in the sautéed breadcrumbs 250 g carrots, peeled until they are covered with breadcrumbs.
 • Page 19 Spis zawartości Wstęp Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ..............Strona 22 Dane techniczne ......................Strona 22 Zakres dostawy ......................Strona 23 Opis części ........................Strona 23 Bezpieczeństwo ....................Strona 23 Zastosowanie oryginalnych akcesoriόw ..............Strona 24 Przed pierwszym uruchomieniem ............Strona 25 Uruchomienie Ustawienie czasu ......................Strona 25 Zastosowanie funkcji natychmiastowego startu ............Strona 25 Zastosowanie opόźnionego startu ................Strona 26 Tryb utrzymywania temperatury ..................Strona 27 Zastosowanie kilku misek parowych ................Strona 27...
 • Page 20: Wstęp

  Opakowanie i urządzenie przekaż do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska! Urządzenie do gotowania Zastosowanie zgodne na parze SDG 800 A1 z przeznaczeniem Urządzenie przeznaczone jest do gotowania Wstęp Q artykułόw żywnościowych na parze. Parowar wolno stosować jedynie w suchych i zamkniętych pomiesz- Ogromnie nas cieszy, że zdecydowaliście...
 • Page 21: Zakres Dostawy

  Wstęp / Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo Q Nominalne zużycie energii: 800 W Pojemność miski parowej: Pojemność miski na ryż: Należy przeczytać wszystkie Wymiary: ok. 31,5 x 39,7 x wskazόwki bezpieczeństwa oraz instrukcje. Niesto- 23,2 cm sowanie się do ostrzeżeń oraz instrukcji może spo- (szer.
 • Page 22: Zastosowanie Oryginalnych Akcesoriόw

  Bezpieczeństwo Należy unikać niebezpieczeństwa spłynęła do tyłu. Nie należy się nachylać nad urządzeniem w trakcie wytwarzania przez nie- porażenia prądem elektrycznym: go pary. Dotykając pokrywy oraz misek parowych należy używać szmatek Upewnij się, że napięcie w sieci jest identyczne do garnkόw. Aby sprawdzić, czy żywność jest z informacjami podanymi na tabliczce znamio- całkowicie ugotowana na parze należy użyć...
 • Page 23: Przed Pierwszym Uruchomieniem

  Przed pierwszym uruchomieniem / Uruchomienie Przed pierwszym Q Sprawia to, że dyfuzor pary utrzymywany uruchomieniem jest w swojej pozycji. A rtykuły żywnościowe należy teraz nałożyć na Przed pierwszym zastosowaniem należy oczy- miski parowe ścić wszystkie części ruchome ciepłą wodą z P rzed uruchomieniem urządzenia należy za- dodatkiem detergentu oraz dokładnie wysuszyć.
 • Page 24: Zastosowanie Opόźnionego Startu

  Uruchomienie pełniony wodą co najmniej do poziomu Minimal wania temperatury (zobacz „Tryb utrzymywania Należy się upewnić, że dyfuzor pary oraz tacka temperatury“). ociekowa zostały właściwie osadzone. OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE POPARZE- NIEM! Pokrywę należy zawsze podnosić P roszę nacisnąć przycisk ZAŁ./WYŁ. wolno, w kierunku od siebie oraz pozwolić, aby wyświetlaczu LC miga wstępnie zaprogramo- para spłynęła do tyłu.
 • Page 25: Tryb Utrzymywania Temperatury

  Uruchomienie odstępach czasu o co 10 minut lub redukować P roszę nacisnąć przycisk PROG , aby anu- w odstępach czasu o co 1 minutę. lować opόźniony start. Symbol PROG Wskazόwka: Nastawiony czas opόźnienia gaśnie w wyświetlaczu LC odnosi się do aktualnego czasu. To znaczy, jeśli czas opόźnienia zostaje nastawiony o godz.
 • Page 26: Przydatne Rady

  Uruchomienie ile zamierza się przygotować najpierw artykuły A rtykułόw żywnościowych nie należy upychać żywnościowe wymagające dłuższego czasu w miskach parowych . Należy gotowania. Rybę lub mięso należy następnie pozostawić wolne miejsce pomiędzy pojedyn- w stosownym czasie umieścić w dolnej misce czymi częściami.
 • Page 27 Uruchomienie Czas Warzywo Rodzaj Ilość Uwagi gotowania Karczochy świeże 2–3, średnie 50–55 minut Szparagi świeże 400 g 15–20 minut ułożyć płasko w misce parowej mrożone 400 g 15–20 minut 2. warstwę ułożyć na krzyż, dla lepszej cyrkulacji pary Fasola, zielona świeża 400 g 25–30 minut...
 • Page 28 Uruchomienie Czas Warzywo Rodzaj Ilość Uwagi gotowania Ziemniaki obrane oraz 900 g 25–30 minut w połowie drobno pokrojone gotowania, zamieszać Nowe ziemniaki świeże, w całości 400 g 30–35 minut Szpinak świeży 250 g 10–15 minut mrożony 400 g 15–20 minut Przydatne rady: Najlepszy rezultat gotowania uzyskuje się, Proszę...
 • Page 29 Uruchomienie Przydatne rady: W trakcie gotowania proszę ułożyć na rybie w Ryba jest ugotowana, kiedy przybrała nieprze- misce parowej kawałek cytryny oraz przyprawy, źroczysty kolor. aby wzbogacić wartości smakowe. Ryba mrożona może być gotowana na parze bez rozmrażania, o ile jej części zostały przed gotowaniem rozdzielone i wydłużony zostanie czas gotowania.
 • Page 30: Oszczędne Przechowywanie Parowaru

  Uruchomienie Czas Ryż Rodzaj Ilość Ilość wody Uwagi gotowania Ryż biały 200 g 300 ml 25 minut 2 porcje 300 g 600 ml 35 minut 4 porcje brązowy 300 g 600 ml 40 minut 4–6 porcji Budyń ryżowy ryż budyniowy 100 g ryżu + ciepłe mleko 75–80 30 g...
 • Page 31: Czyszczenie I Pielęgnacja

  Uruchomienie / Czyszczenie i pielęgnacja / Serwis / Gwarancja OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE POPARZENIEM! OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO SZKÓD Przed rozpoczęciem odwapniania należy najpierw MATERIALNYCH! Nie używać agresywnych pozostawić parowar do całkowitego ochłodzenia. środków czyszczących, takich jak proszek do szo- rowania, gąbka do szorowania, wełna stalowa, J ednostkę...
 • Page 32: Utylizacja

  Typ / Oznaczenie urządzenia: po rozpakowaniu, nie później niż po upływie dwóch Urządzenie do gotowania na parze SDG 800 A1 dni od daty zakupu. Po upływie okresu gwarancyj- nego wszystkie naprawy będą wykonywane płatnie.
 • Page 33: Przepisy

  Przepisy Przepisy Ilość wody w zbiorniku: maksymalne napełnienie Zupa-krem ze szparagów (4 porcje) 1. Umyć pomidory i pokroić w kostkę. Pokroić czosnek w cienkie plasterki. Poobrywać koper Składniki z łodyg i posiekać. 500 g świeżych szparagów 2. Obrać ziemniaki, włożyć do najwyższego 250 ml wody pojemnika i posypać...
 • Page 34 Przepisy okienka czekolady mlecznej. Uformować knedle 1. Wymieszać mąkę, jajko, mleko, drożdże, cukier i margarynę, i zagnieść ciasto. Pozostawić na o średnicy około 4 cm. Zwrócić uwagę na to, 30 minut do wyrośnięcia. aby czekolada znajdowała się wewnątrz knedla, 2. Wymieszać powidła śliwkowe z rumem i w przeciwnym razie może zacząć...
 • Page 35 Przepisy 5. Polać warzywa równomiernie sosem. Dodać do ryby i warzyw na ostatnie 10–15 minut gotowania w parowarze. 6. Pokroić mozzarellę w cienkie plasterki. Rozło- 6. Obrać ziemniaki i ugotować w parowarze w żyć mozzarellę na warzywach. oddzielnym pojemniku. Podać jako przystaw- 7.
 • Page 37 Tartalomjegyzék Bevezető Rendeltetésszerű használat ................... Oldal 40 Műszaki adatok ......................Oldal 40 Csomagolás tartalma..................... Oldal 40 A részek megnevezése ....................Oldal 41 Biztonság ........................Oldal 41 Hasznájon originál tartozékokat ................... Oldal 42 Az első üzembevétel előtt ................Oldal 42 Üzembevétel ......................
 • Page 38: Bevezető

  Élelmiszer minőségű! és a hálózati dugó sértetlenségére! Így jár el helyesen! Tűzveszély! Környzetbarát módon távolítsa el a csomagolóanyagot! Pároló SDG 800 A1 kizárólag magánháztartásban történő használatra való. Ne használja a készüléket üzleti célokra! Bevezető Műszaki adatok Q Örülünk, hogy ezt a terméket választotta.
 • Page 39: A Részek Megnevezése

  Bevezető / Biztonság ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLY 3 főzőtartály 1 rizsfőző edény(1 l) KISGYEREKEK ÉS GYEREKEK 1 fedél SZÁMÁRA! Sohase hagyja a 1 használati utasítás gyerekeket felügyelet nélkül a csomagolóanya- gokkal. A csomagoló anyagok által fulladásve- szély áll fenn. A gyerekek gyakran lebecsülik a A részek megnevezése Q veszélyeket.
 • Page 40: Hasznájon Originál Tartozékokat

  Biztonság / Az első üzembevétel előtt / Üzembevétel Állítsa a készüléket hővel szemben nem érzékeny szélektől és mechanikai megterhelésektől távol. alapra (ne lakkozott asztalra, ne abroszra). Ne A sérült vagy összegabalyodott hálózati csatla- üzemeltesse más hőforrások közelében (tűzhely, kozó kábelek növelik az áramütés veszélyét.
 • Page 41: Az Időpont Beállítása

  Üzembevétel Utalás: Ügyeljen arra, hogy az alapkészü- M ost az időpont-kijelzés 10–10 perces nö- lék / víztartály legalább a minimum-megje- veléséhez nyomogassa a Plus-gombot . Az lölésig legyen vizzel teletöltve. időpont-kijelzés 1– perces csökkentéséhez VIGYÁZAT! ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉ- nyomogassa a MINUS-gombot LYE! Ügyeljen arra, hogy a víz szintje a MAX- A bevitele megerősítéséhez nyomja meg a megjelölést...
 • Page 42: Start Késleltetés Alkalmazása

  Üzembevétel M ihelyt a beállított gőzölési idő lejárt, a készülék N yomja meg a PROG-gombot . Az LC- automatikusan a melegentartó-módusra kapcsol diszplén megjelenik az időpont-kijelzés (lásd a „Melegentartó-módus“ fejezetet). valamint a PROG-szimbólum (lásd az A ábrát). Utalás: A gőzölési folyamat ideje alatt a A kívánt késleltetési idő...
 • Page 43: Melegentartó-Módus

  Üzembevétel A start késleltetés megszakításához nyomja készülék fölé, miközben az vízgőzőket hoz létre. meg a PROG-gombot . Az LC-diszplén Használjon edényfogó kendőt, amikor a fedőt PROG-szimbólum kialszik. és a főzőtartályokat megfogja. Amikor megvizsgálja, hogy az élelmiszerek meg vannak e főve, használjon egy hosszú nyelű Melegentartó-módus Q villát vagy fogót.
 • Page 44: Gőzölési Idők Táblázata

  Üzembevétel ételek föttségi fokát. A gőzölési idők a táblázatban nak. Ha meleg (nem fővő) vizet használ, a gő- zölési időket le kell enyhén csökkenteni. megadott mennyiségekre érvényesek. Ha azt nem A rizsfőző edény ideálisan alkalmas más másképpen adták meg, a gőzölési idők az alsó élelmiszerek, mint pld.
 • Page 45 Üzembevétel Zöldségféle Típus Mennyiség Gőzölési idő Megjegyzések Karfiol friss, rózsákra 400 g 15–20 perc a főzési idő felénél bontva kavarja át Fagyasztott 400 g 20–25 perc Cukkini frisss, karikákra 400 g 15–20 perc a főzési idő felénél vágott kavarja át Gombák friss 200 g...
 • Page 46 Üzembevétel Halak és tenger Tpus Mennyiség Gőzölési idő Megjegyzések gyümölcsei Osztrigák friss 6 darab 15–20 perc A párolási idő akkor fejeződik be, ha a héjak teljesen felnyíltak Garnélák friss 400 g 10–15 perc a főzési idő felénél kavarja át Tippek: Az ízek finomítása céljából tegyen gőzölés A halak akkor vannak megfőve, amikor nem át- közben a főzőtartályban található...
 • Page 47: A Gőzfőzó Helytakarékos Tárolása

  Üzembevétel Tippek: A tálalás előtt főzze meg gondosan a főzniva- A gőzölésnak előnye, hogy a zsírok a gőzölési lókat. A főzöttségi állapot megvizsgálására folyamat alatt teljesen kifutnak. Gőzölésre a szúrjon a húsba egy hosszabb tárggyal (héssel kíméletes hő miatt kizárólag puha, sovány húst vagy nyárssal).
 • Page 48: Az Alapkészülék / Víztartály Vízkőtlenítése

  Üzembevétel / Tisztítás és ápolás / Szervíz T ölse meg a turbo gyűrű belsejét a kereske- delemben kapható vízkőtlenítővel. N e forrósítsa fel a készüléket. H agyja a készüléket egy éjszakán át a vízkőtlenítés céljából állni. T öltse ki a vízkőtlenítőt és öblítse ki alaposan a készüléket.
 • Page 49: Garancia

  Szervíz / Garancia / Mentesítés Mentesítés jával, vagy a vevőszolgálatával. Ezál- tal bíztosítja, hogy a készülék biztonságossága megmaradjon. A csomagolás környezetbarát anyagok- ból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési helyeken mentesíthet. Garancia Ne dobjon elektromos szerszá- A készülékre 3 év garanciát adunk a vá- mokat a háztartási szemétbe! sárlás dátumától számítva.
 • Page 50: Konformitásnyilatkozat / Gyártó Receptek

  250 ml tejföl só, bors, szerecsendió-virág Típus / A készülék megnevezése: A víztartálybeli folyadék mennyisége: Pároló SDG 800 A1 maximális szintnek megfelelő mennyiség Sorozatszám: IAN 71108 1. Hámozza meg a spárgát, vágja azt kis dara- bokra és hagyja azokat a főzőtartályban kb.
 • Page 51 Receptek A víztartálybeli folyadék mennyisége : A víztartálybeli folyadék mennyisége : maximális szintnek megfelelő mennyiség maximális szintnek megfelelő mennyiség 1. Mossa meg és vágja kockákra a paradicsomot. 1. Gyúrjon a lisztből, a tojásból, a tejből, az Vágja a fokhagymacikket vékony szeletekre. élesztőből, a cukorból és a margarinból tésztát.
 • Page 52 Receptek 4. Helyezze a halat a rizstartályba. Ha a hal nem 1. Gyúrja össze a túrót, a tojást, a sót, a zsemle- morzsát és az olajat sima tésztává. Hagyja a férne a rizstartályba, a főzés előtt vágja azt ketté. tésztát egy keveset állni hogy ezáltal jobban Tegye hozzá...
 • Page 53 Receptek 2. Hagyja a zödséget kb. 5 percig lehűlni, hogy a feldarabolásuk céljából azokat meg tudja fogni. Darabolja fel a burgonyákat és a sárga- répákat kb. 1 cm vastag szeletekre. Vágja a brokkoli- és karfiol-rózsákat kb. 2 x 2 cm nagy- ságú...
 • Page 55 Kazalo Uvod Namen uporabe ......................Stran 58 Tehnični podatki ......................Stran 58 Obseg dobave ........................Stran 58 Opis delov ........................Stran 59 Varnost ..........................Stran 59 Uporaba originalne opreme ..................Stran 60 Pred začetkom obratovanja ...............Stran 60 Začetek uporabe ....................Stran 60 Nastavljanje urnega časa ....................Stran 61 Uporaba funkcije takojšnji štart ..................Stran 61 Uporaba zakasnitve štarta .....................Stran 62 Modus ohranjanja toplote ....................Stran 62...
 • Page 56: Uvod

  Primerno za uporabo z živili! kabla za priključitev na omrežje in vtiča! Nasvet! Tako ravnate pravilno. Nevarnost požara! Embalažo in napravo odstranite okolju prijazno! Parni kuhalnik SDG 800 A1 Tehnični podatki Oznaka tipa: SDG 800 A1 Uvod Q Nazivna napetost: 220–240 V∼, 50 Hz...
 • Page 57: Opis Delov

  Uvod / Varnost Opis delov Z napravo ne delajte v potencialno eksplozivnem okolju, v katerem se pokrov nahajajo vnetljive tekočine ali vnetljivi skleda za riž plini. zgornja posoda za parno kuhanje (3) O troci ali osebe, ki jih primanjkuje znanja ali srednja posoda za parno kuhanje (2) izkušenj v ravnanju z napravo, ali ki so omejeni jajčnik (vdolbine)
 • Page 58: Uporaba Originalne Opreme

  Varnost / Pred začetkom obratovanja / Začetek uporabe Uporaba originalne opreme Pazite na to, da sta osnovna naprava / tank za vodo med postopkom parnega kuhanja napolnjena z zadostno količino vode. Osnovne Uporabljajte samo dodatno opremo in dodatne naprave/tanka za vodo ne oblagajte z naprave, ki so navedene v navodilu za uporabo.
 • Page 59: Nastavljanje Urnega Časa

  Začetek uporabe vljanje in ravno leži na podlagi. Na ta način se P ritisnite tipko za VKLOP / IZKLOP . Na LC turbo obroč drži na svojem položaju. prikazovalniku zdaj utripa vnaprej progra- Z daj dajte živila v posode za parno kuhanje mirani čas parnega kuhanja 45 minut (glejte sl.
 • Page 60: Uporaba Zakasnitve Štarta

  Začetek uporabe Opozorilo: Upoštevajte, da morate pri daljšem živila gotova, uporabljajte dolge vilice z roča- jem ali klešče. času parnega kuhanja eventualno dodati vodo. Z a predhodno prekinitev postopka parnega kuha- Za dodajanje uporabljajte stranski odprtini na nja ali za izklop naprave, pritisnite tipko VKLOP / skledi za prestrezanje kondenzata .
 • Page 61: Uporaba Več Posod Za Parno Kuhanje

  Začetek uporabe POZOR! NEVARNOST OPEKLIN! Naprava Nasveti se med uporabo segreje. Pazite na to, da ne pridete v stik z dvigajočo se paro ali z deli naprave. V preglednici navedeni časi parnega kuhanja so Modus ohranjanja toplote ostane aktiven tako samo orientacijske vrednosti.
 • Page 62 Začetek uporabe drugače, se vsi časi parnega kuhanja nanašajo na Vsi časi, navedeni v preglednici, se nanašajo na uporabo spodnje posode za parno kuhanje uporabo mrzle vode. Živila v zgornji in srednji posodi za parno kuhanje potrebujejo 5–10 minut več. Čas parnega Zelenjava Količina...
 • Page 63 Začetek uporabe Čas parnega Zelenjava Količina Opombe kuhanja gobe sveže 200 g 15–20 minut po preteku polovice časa kuhanja premešajte grah zamrznjeno 400 g 15–20 minut po preteku polovice časa kuhanja premešajte krompir olupljeno in 900 g 25–30 minut po preteku majhno narezano polovice časa kuhanja...
 • Page 64 Začetek uporabe Ribe in morski Čas parnega Količina Opombe sadeži kuhanja ostrige sveže 6 kosov 15–20 minut čas kuhanja je končan, kadar so lupine školjk popolnoma odprte kozice sveže 400 g 10–15 minut po preteku polovice časa kuhanja premešajte Nasveti: Med parnim kuhanjem ribi dodajte rezine limone Riba je gotova, kadar dobi neprozorno barvo.
 • Page 65: Shranjevanje Parnega Kuhalnika Z Varčno Izrabo Prostora

  Začetek uporabe Nasveti: omakami ali ju pred postopkom kuhanja mari- Prednost dušenja je, da maščobe med postop- nirajte. kom kuhanja popolnoma odtečejo. Zaradi blage Živila pred serviranjem skrbno skuhajte. Za vročine izbirajte izključno mehko, nemastno preverjanje, ali je meso gotovo, vanj zabodite meso, s katerega maščobo v celoti odstranite.
 • Page 66: Odstranjevanje Vodnega Kamna Iz Osnovne Naprave /Tanka Za Vodo

  Začetek uporabe / Čiščenje in nega / Servis Odstranjevanje vodnega kamna iz osnovne naprave/tanka za vodo: T urbo obroč z vrhnjo stranjo obrnjeno navzdol nataknite na grelni element (večja stran je obrnjena navzdol). O snovno napravo/tank za vodo napolnite s hladno vodo do oznake MAX V notranjost turbo obroča nalijte trgovsko obi- čajno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna.
 • Page 67: Garancija

  Oznaka tipa / Naprave: za zamenjane in popravljene dele. Morebitne poškod- be in pomanjkljivosti, ki obstajajo že pri nakupu, je Parni kuhalnik SDG 800 A1 treba javiti takoj po razpakiranju, najpozneje pa dva dni po datumu nakupa.Popravila po preteku Serijska številka: IAN 71108 garancijske dobe je treba plačati.
 • Page 68: Garancijski List

  Garancijski list Kompernaß GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in tevkov iz te garancije.
 • Page 69: Recepti

  Recepti Recepti Količina tekočine v rezervoarju za vodo: maksimalna količina nivoja polnjenja Beluševa kremna juha (4 porcije) 1. Paradižnik operite in ga narežite na kocke. Česen narežite na tanke rezine. Koper populite Sestavine s stebel in ga nasekljajte. 500 g svežih belušev 2.
 • Page 70 Recepti 3. Cmoke položite v posodo na razdalji približno 1. Iz moke, jajca, mleka, kvasa, sladkorja in margarine naredite testo. Testo pustite vzhajati 1 cm. Cmoke pustite kuhati v parnem kuhalniku 30 minut. 6 minut. 2. Slivovo čežano zmešajte z rumom in cimetom. 4.
 • Page 71 Recepti Zelenjavni narastek z mocarelo (4–6 porcij) Sestavine 250 g korenja, olupljenega 250 g srednje velikega krompirja, olupljenega in razpolovljenega 250 g brokolija, samo cvetovi 250 g cvetače, samo cvetovi 1 velika bučka (cela) 400 g mocarele za omako: 1 žlička instantne zelenjavne juhe ½...
 • Page 73 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu..................Strana 76 Technické údaje ......................Strana 76 Obsah dodávky ......................Strana 76 Popis dílů ........................Strana 77 Bezpečnost .......................Strana 77 Použití originálního příslušenství ...................Strana 78 Před prvním uvedením do provozu ...........Strana 78 Uvedení do provozu ..................Strana 78 Nastavení...
 • Page 74: Úvod

  Tak se budete bezpečně chovat. Nebezpečí požáru! Obal i přístroj nechte zlikvidovat v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí! Parní vařič SDG 800 A1 převezme výrobce ručení. Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnostech. Nepoužívejte přístroj komerčně! Úvod Technické...
 • Page 75: Popis Dílů

  Úvod / Bezpečnost Vyhněte se poraněním a poško- 1 základní zařízení 1 turbokroužek zením elektrického spotřebiče: 1 zachycovací miska kondenzátu 3 nádoba k dušení NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVO- 1 miska na rýži (1 l) TA A ÚRAZU PRO MALÉ DĚTI 1 poklice A DĚTI! Nikdy nenechejte děti bez 1 návod k obsluze dozoru s obalovým materiálem.
 • Page 76: Použití Originálního Příslušenství

  Bezpečnost / Před prvním uvedením do provozu / Uvedení do provozu v blízkosti jiných zdrojů tepla (sporák, plynový Neprovozujte zařízení venku. Dbejte na to, aby plamen). Jinak hrozí poškození výrobku a / nebo napájecí vodič nebyl nikdy během provozu kusů nábytku. mokrý...
 • Page 77: Nastavení Hodinového Času

  Uvedení do provozu Použití funkce okamžitého Q POZOR! Nikdy nedávejte do vody přísady, spuštění jako jsou koření apod. Tyto by mohly omezit cirkulaci páry a / nebo poškodit povrchy zá- kladního zařízení / vodní nádrže a topného Upozornění: Dbejte na to, aby byly základní prvku zařízení...
 • Page 78: Použití Zpožděného Spuštění

  Uvedení do provozu POZOR! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ! Poklici Upozornění: Maximální doba dušení činí vždy pomalu nadzvedněte, směrem od sebe a 90 minut. nechejte tak vodní páru uniknout dozadu. Nena- Upozornění: Mějte na paměti, že při delší hýbejte se přes zařízení, zatímco se vytváří době...
 • Page 79: Použití Několika Nádob K Dušení

  Uvedení do provozu Režim udržování tepla zůstane tak dlouho seznámeni s elektrickým parním hrncem, můžete aktivní, pokud se nespotřebuje zásoba vody doby dušení přizpůsobit. nebo nestisknete-li některé tlačítko. M ějte na paměti, že se jedna vrstva rychleji dusí S tiskněte tlačítko ZAP / VYP , abyste režim než...
 • Page 80 Uvedení do provozu Zelenina Množství Doba dušení Poznámky Artyčoky čerstvé 2–3, středně velké 50–55 minut Chřest čerstvý 400 g 15–20 minut vložit naplocho do nádoby k dušení zmrazený 400 g 15–20 minut 2. vrstvu k cirkulaci páry navrstvěte křížem Fazolové lusky čerstvé...
 • Page 81 Uvedení do provozu Zelenina Množství Doba dušení Poznámky Špenát čerstvý 250 g 10–15 minut zmrazený 400 g 15–20 minut Tipy: Z květáku, brokolice a zelí odstraňte tlusté Zmrazená zelenina se nemusí před dušením košťály. ponořit. Zelenou listovou zeleninu duste co možná krátce, neboť...
 • Page 82 Uvedení do provozu Drůbež Množství Doba dušení Poznámky Kuře Hruď, 400 g 15–20 minut před dušením bez kostí odstranit kůži Stehno 400 g 20–30 minut po dušení příp. v troubě (funkce grilu) nechat zhnědnout Maso a párky Množství Doba dušení Poznámky Hovězí...
 • Page 83: Skladování Elektrického Parního Hrnce S Úsporou Místa

  Uvedení do provozu Tipy: jiných pokrmů může přenést kondenzační Do misky na rýži dejte potřebné množství vodou. vody společně s rýží. K dušení menu umístěte misku na rýži vždy do vrchní nádoby k dušení, neboť se aróma Vejce Množství Množství vody Doba dušení Poznámky Vařené...
 • Page 84: Čistění A Ošetřování

  Uvedení do provozu / Čistění a ošetřování / Servis / Záruka / Zlikvidování Záruka Z ařízení nezahřejte. K  odvápnění nechejte zařízení přes noc stát. O dvápňující prostředek vylijte a zařízení Na tento přístroj platí tříletá záruka od důkladně opláchněte. data zakoupení. Přístroj byl vyroben s P ak zařízení...
 • Page 85: Prohlášení O Shodnosti / Výrobce

  Za stálého míchání nechejte vše 5 minut vařit. Typ / Označení přístroje: 4. Sundejte kastrol ze sporáku a zahusťte polévku Parní vařič SDG 800 A1 dvěma žloutky. 5. Vmíchejte smetanu a bílé víno. Ochuťte polévku Sériové číslo: IAN 71108 solí, pepřem a muškátem.
 • Page 86 Recepty 3. Rozdělte těsto na 3 stejně velké díly a udělejte 1. Omyjte rajčata a nakrájejte je na kostičky. Na- krájejte česnek na tenké plátky. Otrhejte kopr z jednotlivých dílů placky. ze stonku a nasekejte jej. 4. Na každou placku dejte čajovou lžičku povidel 2.
 • Page 87 Recepty Nákyp z mozzarelly a zeleniny 3. Umístěte knedlíky do nádoby ve vzdálenosti asi 1 cm od sebe. Nechejte knedlíky asi 6 mi- (4–6 porcí) nut vařit v páře. 4. Orestujte strouhanku na pánvi s máslem. Obalte Přísady knedlíky do pražené strouhanky tak, aby byly 250 g mrkve, oškrábané...
 • Page 89 Obsah Úvod Používanie podľa určenia ..................Strana 92 Technické údaje ......................Strana 92 Rozsah dodávky ......................Strana 92 Opis dielov ........................Strana 93 Bezpečnosť ......................Strana 93 Používanie originálneho príslušenstva ............... Strana 94 Pred prvým uvedením do prevádzky ..........Strana 94 Uvedenie do prevádzky ................
 • Page 90: Úvod

  Balenie prístroja a prístroj zlikvidujte ekologickým spôsobom! Prístroj na parné dusenie za škody vzniknuté v dôsledku používania v rozpore SDG 800 A1 s určením. Toto zariadenie je určené výlučne na po- užívanie v domácnosti a na súkromné účely. Nepoužívajte ho na komerčné účely! Úvod...
 • Page 91: Opis Dielov

  Úvod / Bezpečnosť Zabráňte poraneniam a poško- 1 základný prístroj 1 turbo krúžok deniam elektrického prístroja: 1 miska na zachytávanie kondenzátu 3 parná nádoba NEBEZPEČENSTVO OHROZE- 1 miska na ryžu (1 l) NIA ŽIVOTA A ÚRAZU PRE 1 pokrievka MALÉ DETI A DETI! Nenechávajte 1 návod na obsluhu nikdy deti mimo dohľadu s obalovým materiálom.
 • Page 92: Používanie Originálneho Príslušenstva

  Bezpečnosť / Pred prvým uvedením do prevádzky / Uvedenie do prevádzky skrinkami alebo inými horľavými materiálmi Pri vyťahovaní prístroja zo zásuvky nepoužívajte alebo v ich blízkosti. sieťové vedenie na iné účely. Sieťové vede- Prístroj postavte na podklad, ktorý je necitlivý držte mimo dosahu horúcich povrchov, na teplo (žiadne lakované...
 • Page 93: Nastavenie Času

  Uvedenie do prevádzky Upozornenie: Upozorňujeme, že základný T eraz stlačte tlačidlo PLUS pre zvýšenie prístroj / nádobka na vodu musí byť naplnený údaja na ukazovateli času po 10 minútach. vodou minimálne po značku minima Stlačte tlačidlo MÍNUS pre zníženie údaja POZOR! NEBEZPEČENSTVO POPÁLE- na ukazovateli času po 1 minúte.
 • Page 94: Používanie Odloženia Štartu

  Uvedenie do prevádzky P o uplynutí nastaveného času dusenia sa prístroj S tlačte tlačidlo PLUS / MÍNUS pre zvýšenie automaticky prepne do režimu udržiavania tep- požadovaného času odloženia v krokoch po loty (pozri odsek „Režim udržiavania teploty“). 10 minútach, resp. pre jeho zníženie v krokoch Upozornenie: Čas dusenia môžete počas po 1 minúte.
 • Page 95: Režim Udržiavania Teploty

  Uvedenie do prevádzky Režim udržiavania teploty Q P otraviny s dlhším časom dusenia vložte do spodnej parnej nádoby , ak chcete pripraviť Po uplynutí nastavenej doby dusenia sa prístroj potraviny s rozdielnym časom dusenia. Opatrne automaticky prepne do režimu udržiavania teploty. zložte pokrievku a ďalšiu parnú...
 • Page 96 Uvedenie do prevádzky pred koncom nastaveného času dusenia pomocou Všetky časy uvedené v tabuľke sa vzťahujú na pou- dlhého predmetu (vidlička alebo špajdľa) skontrolo- žitie so studenou vodou. vať stav dusenia. Časy dusenia platia pre množstvá uvedené v tabuľke. Ak nie je uvedené inak, vzťahu- jú...
 • Page 97 Uvedenie do prevádzky Zelenina Množstvo Čas dusenia Poznámky Cuketa čerstvá, plátky 400 g 15–20 minút po uplynutí polovice času dusenia premiešajte Huby čerstvé 200 g 15–20 minút po uplynutí polovice času dusenia premiešajte Hrášok mrazený 400 g 15–20 minút po uplynutí polovice času dusenia premiešajte...
 • Page 98 Uvedenie do prevádzky Ryby a morské Množstvo Čas dusenia Poznámky plody Mušle čerstvé 400 g 10–15 minút čas dusenia je ukončený vtedy, keď sa ulity úplne otvoria Ustrice čerstvé 6 kusov 15–20 minút čas dusenia je ukončený vtedy, keď sa ulity úplne otvoria Garnáty čerstvé...
 • Page 99: Priestorovo Úsporné Uschovanie Parného Hrnca

  Uvedenie do prevádzky Tipy: Varené jedlo pred servírovaním dôkladne po- Výhodou dusenia je, že tuk počas procesu duste. Pri kontrole dusenia zapichnite do mäsa dusenia úplne odtečie. Vzhľadom na mierne dlhý predmet (nôž alebo špajlu). teplo vyberte mäkké, chudé mäso, z ktorého Párky musia byť...
 • Page 100: Odvápňovanie Základného Prístroja / Nádobky Na Vodu

  Uvedenie do prevádzky / Čistenie a údržba / Servis V nútro turbo krúžku naplňte bežným odváp- ňovačom. P rístroj nezahrievajte. P rístroj nechajte cez noc stáť, aby sa odvápnil. V ylejte odvápňovač a prístroj dôkladne vyplách- nite. P rístroj následne riadne opláchnite a dôkladne ho osušte.
 • Page 101: Záruśná Lehota

  To platí aj na vymenené alebo opravené Typ / Názov prístroja: diely. Prípadné poškodenia a nedostatky zistené už Prístroj na parné dusenie SDG 800 A1 pri nákupe musíte ohlásiť ihneď po vybalení, najne- Sériové číslo: IAN 71108 skoršie však do dvoch dní od dátumu zakúpenia. V prípade opráv spadajúcich do obdobia po uplynu-...
 • Page 102: Recepty

  Recepty Recepty Množstvo vody vo vodnej nádrži: maximálne množstvo naplnenia Špargľová krémová polievka (4 porcie) 1. Umyte paradajky a pokrájajte ich na kocky. Po- krájajte cesnak na tenké plátky. Stiahnite kôpor Prísady zo stebla a rozsekajte ho. 500 g čerstvej špargle 2.
 • Page 103 Recepty koláda nachádzala stále v strede knedlíka, a 1. Z múky, vajca, mlieka, droždia, cukru a marga- rínu pripravte cesto. Cesto nechajte kysnúť 30 teda aby pri pôsobení tepla nevytiekla. minút. 3. Knedlíky vložte s rozstupom približne 1 cm do 2.
 • Page 104 Recepty 7. Zakryte nákypovú formu. Nechajte nákyp piecť 6. Ošúpte zemiaky a duste ich v parnom hrnci v dodatočnej parnej nádobe. Podávajte ich ako v peci približne 10 až 15 minút. Syr by mal prílohu. byť roztečený. Zeleninový nákyp s mozzarellou (4 až...
 • Page 105 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................. Seite 108 Technische Daten ......................Seite 108 Lieferumfang ........................Seite 108 Teilebeschreibung ......................Seite 109 Sicherheit ........................Seite 109 Originalzubehör verwenden ..................Seite 110 Vor der ersten Inbetriebnahme .............. Seite 110 Inbetriebnahme ....................Seite 110 Uhrzeit einstellen ......................
 • Page 106: Einleitung

  Netzkabel und Netzstecker achten! Tipp! So verhalten Sie sich richtig. Brandgefahr! Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht! Dampfgarer SDG 800 A1 bergen erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestim- mungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Dieses Ge- Einleitung rät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt.
 • Page 107: Teilebeschreibung

  Einleitung / Sicherheit Vermeiden Sie Verletzungen 1 Basisgerät 1 Turboring und Beschädigungen des Elek- 1 Kondensat-Auffangschale trogerätes: 3 Garbehälter 1 Reisschale (1 l) LEBENS- UND UNFALLGEFAHR 1 Deckel FÜR KLEINKINDER UND KIN- 1 Bedienungsanleitung DER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt.
 • Page 108: Originalzubehör Verwenden

  Sicherheit / Vor der ersten Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigter bevor Sie das Restwasser aus dem Basisgerät / Netzleitung oder beschädigtem Netzstecker. Wassertank entfernen. VORSICHT! Beschädigte Netzleitungen VORSICHT! BRANDGEFAHR! bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Nehmen Sie den Dampfgarer nicht Schlag.
 • Page 109: Uhrzeit Einstellen

  Inbetriebnahme Uhrzeit einstellen Stellen Sie das Basisgerät / den Wassertank auf einen stabilen, ebenen Untergrund. Stecken Sie dann den schwarzen Turboring Gehen Sie wie folgt vor: auf das mittig angebrachte Heizelement Drücken Sie die Tasten PROG und EIN / Achten Sie darauf, dass die größere Seite gleichzeitig für 2–3 Sekunden.
 • Page 110: Startverzögerung Verwenden

  Inbetriebnahme Startverzögerung verwenden rot und das Gerät startet automatisch den Dämpfvorgang. Das LC-Display zeigt die verbleibende Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Basisgerät / Dämpfzeit an. der Wassertank mindestens bis zur Minimal- VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR! Markierung mit Wasser gefüllt sein muss. Ver- Das Gerät wird während der Benutzung heiß.
 • Page 111: Warmhalte-Modus

  Inbetriebnahme Hinweis: Sobald der Wasservorrat während 5–10 Minuten erhöhen. Beachten Sie dies bei des Betriebs aufgebraucht ist, ertönen Signaltöne. der Einstellung der Dämpfzeit. Der Dämpfvorgang wird abgebrochen. Kontrol- Der Geschmack der Lebensmittel kann sich lieren Sie deshalb regelmäßig den Wasserstand über das Kondenswasser übertragen.
 • Page 112: Dämpfzeit-Tabelle

  Inbetriebnahme oben, wenn die Stücke verschiedene Größen Wir empfehlen daher, gegen Ende der eingestellten haben und geschichtet werden müssen. Dämpfzeit mit einem langen Gegenstand (Gabel Stopfen Sie die Lebensmittel nicht in die Gar- oder Spießchen) den Dämpfgrad zu prüfen. Die behälter .
 • Page 113 Inbetriebnahme Gemüse Menge Dämpfzeit Bemerkungen Rosenkohl frisch 400 g 20–25 Minuten nach der Hälfte der Garzeit umrühren Kohl frisch, 400 g 35–40 Minuten nach der Hälfte klein geschnitten der Garzeit umrühren Karotten frisch, in Scheiben 400 g 20–25 Minuten nach der Hälfte der Garzeit umrühren Maiskolben...
 • Page 114 Inbetriebnahme Fisch und Menge Dämpfzeit Bemerkungen Meeresfrüchte Hummerschwänze frisch 2 Stück 20–25 Minuten Fleisch wird undurchsichtig; bei Bedarf länger garen Fischfilet gefroren 250 g 10–15 Minuten frisch 250 g 10–15 Minuten Fisch, dicke Steaks Lachs, Kabeljau 250 / 400 g 10–15 Minuten Thunfisch 400 g...
 • Page 115 Inbetriebnahme Fleisch und Menge Dämpfzeit Bemerkungen Würstchen Lamm Kotelett, mit oder 4 Koteletts 15–20 Minuten Fett vollständig ohne Knochen entfernen Schweinefleisch Filet, Lendensteak 400 g oder 10–15 Minuten Fett vollständig oder Lendenstücke 4 Stück entfernen Würstchen Frankfurter 400 g 10–15 Minuten Haut vor dem (vorgekocht) Dämpfen einste-...
 • Page 116: Dampfgarer Platzsparend Aufbewahren

  Inbetriebnahme / Reinigung und Pflege Dampfgarer platzsparend Leichte und hartnäckige Verkalkungen: aufbewahren Verwendung Sie bei leichter Verkalkung ein mit Essig befeuchtetes Tuch. Stellen Sie die Reisschale in den unteren Wischen Sie damit die verkalkten Stellen ab. Garbehälter Verwenden Sie bei hartnäckigen Verkalkungen Stellen Sie den unteren Garbehälter mit der entsprechend mehr Essig.
 • Page 117: Service

  Reinigung und Pflege / Service / Garantie / Entsorgung Teile anschließend gründlich nach und trocknen und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken sie sorgfältig ab. gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Service Lassen Sie Ihre Geräte nur Service Deutschland...
 • Page 118: Konformitätserklärung / Hersteller

  Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: EG-Niederspannungsrichtlinie (2006 / 95 / EC) Elektromagnetische Verträglichkeit (2004 / 108 / EC) Typ / Gerätebezeichnung: Dampfgarer SDG 800 A1 Seriennummer: IAN 71108 Bochum, 30.09.2011 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Page 119: Rezepte

  Rezepte Rezepte Flüssigkeitsmenge im Wassertank: maximale Füllstandsmenge Spargelcremesuppe (4 Portionen) 1. Waschen und würfeln Sie die Tomaten. Schneiden Sie den Knoblauch in dünne Scheiben. Zupfen Zutaten Sie den Dill von den Stielen und hacken Sie ihn. 500 g frischer Spargel 2.
 • Page 120 Rezepte Flüssigkeitsmenge im Wassertank: Teig. Lassen Sie den Teig etwas stehen, damit maximale Füllstandsmenge dieser sich besser verarbeiten lässt. 2. Schneiden Sie den Teig in 20 gleich große Teile. 1. Stellen Sie aus dem Mehl, dem Ei, der Milch, der Füllen Sie diese Teile jeweils mit maximal einem Hefe, dem Zucker und der Margarine einen Teig halben Stück Vollmilchschokolade.
 • Page 121 Rezepte 2. Lassen Sie das Gemüse ca. 5 Minuten abkühlen, übrige Gemüse dazu und bestreuen Sie das Gemüse mit etwas Dill. Garen Sie den Fisch damit Sie es zum Zerkleinern anfassen können. mit dem Gemüse mit dem Dampfgarer etwa Schneiden Sie die Kartoffeln, die Möhren in 25–30 Minuten.

Table of Contents