Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
STEAMER SDG 800 B2
STEAMER
Operating instructions
PÁROLÓ
Kezelési útmutató
PARNÍ HRNEC
Návod k obsluze
DAMPFGARER
Bedienungsanleitung
IAN 42772
RP42772_Dampfgarer_Cover_LB4.indd 2
URZĄDZENIE DO GOTOWANIA
NA PARZE
Instrukcja obsługi
PARNI KUHALNIK
Navodilo za uporabo
PARNÝ HRNIEC
Návod na obsluhu
12.08.13 11:19

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SDG 800 B2

 • Page 1 STEAMER SDG 800 B2 STEAMER URZĄDZENIE DO GOTOWANIA Operating instructions NA PARZE Instrukcja obsługi PÁROLÓ Kezelési útmutató PARNI KUHALNIK Navodilo za uporabo PARNÍ HRNEC Návod k obsluze PARNÝ HRNIEC Návod na obsluhu DAMPFGARER Bedienungsanleitung IAN 42772 RP42772_Dampfgarer_Cover_LB4.indd 2 12.08.13 11:19...
 • Page 2 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 1 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 English ......... . 2 Be sure to note the fold-out page.
 • Page 3 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 1 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18...
 • Page 4: Table Of Contents

  1.1 Intended purpose • customers in hotels, motels and other accommodation, • bed-and-breakfast establishments. This SilverCrest SDG 800 B2 steamer is used to cook food gently. 1.2 Scope of supply This appliance should only be used in dry rooms. It must not be used out in the open or •...
 • Page 5: Names Of Parts (See Fold-Out Page)

  Caution! must be kept to hand at all times. Medium risk: ignoring this warning may • Use the appliance only for the purpose result in damage. described (see “1.1 Intended purpose” on page 2). SDG 800 B2...
 • Page 6 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 4 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 • To prevent damage, check that the by a qualified specialist. The contact mains voltage required (see type plate data can be found in “Service Centre” on the appliance) is compatible with on page 18.
 • Page 7 Warning! To prevent injury, the mains cable. please observe the following • Ensure that the packing foil does not information. become a deadly trap for a child. Packing foils are not toys. SDG 800 B2...
 • Page 8: Unpacking And Setting Up

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 6 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 4.7 Material damage appliance can neither fall over nor slide off. • Do not place the appliance immediately Warning! Follow the instructions below to underneath a suspended cupboard, as prevent material damage. steam escapes upwards and might •...
 • Page 9: Operating The Appliance

  14 to the new time required steamer basket is shown on its to continue the cooking process. To be handles. on the safe side, check the water level 7. Place lid 3 on the top steamer basket. on water level indicator 13. SDG 800 B2...
 • Page 10: Hints On Cooking With The Steamer

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 8 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 6.3 Topping up the water 4. Remove steamer baskets 5 with the cooked food. If the water level on water level indicator 13 Warning! The condensate in drops below the MIN marking during collector 7 is hot.
 • Page 11: Cooking Times

  The times quoted in the tables are intended • how full the steamer baskets are; as a guide. Actual cooking time depends • the position of the steamer basket (top or bottom); • the size and freshness of the foods; SDG 800 B2...
 • Page 12 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 10 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 • the temperature of the water (the times • Ensure that all the pieces are about the quoted assume cold water. Cooking same size. Arrange smaller pieces on time is slightly reduced with hot water); top.
 • Page 13 Meat suitable for grilling is also good for steaming. • Any fat still in the meat is reduced further by the steaming process. • Poultry, in particular, needs to be cooked right through to prevent the risk of salmonella infection. SDG 800 B2...
 • Page 14 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 12 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 boiled already (e.g. bockwurst, wieners etc.). Meat Quantity Cooking Comments time Beef 250 g 10 - 15 min - In slices, e.g. fillet steak, roasting beef Meatballs 500 g 22 - 24 min - Made of beef or mixed mince Pork 400 g or...
 • Page 15: Recipes

  7. Season the potatoes with a little salt. 5. Clean the spring onions, mushrooms, cel- 8. Season the sprouts with salt, pepper and ery and carrots, cut into roughly equal nutmeg. dice and put in a bowl. SDG 800 B2...
 • Page 16 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 14 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 6. Make a marinade from 10 ml each of 9.3 Filled curd cheese dumplings soy sauce, vinegar and oil. Ingredients 7. Season the marinade with cayenne pep- per, a little grated ginger, a pinch of salt •...
 • Page 17: Cleaning And Storing

  Depending on the hardness of your water, Wash plastic accessories by hand in the limescale may build up in the appliance. sink. You should remove this regularly to save energy, increase the service life of the appliance and for hygiene reasons. SDG 800 B2...
 • Page 18: Disposal

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 16 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 1. Wipe over surfaces with limescale using Caution! The appliance may under no a cloth soaked in a little vinegar. circumstances be switched on whilst being descaled. This could lead to 2.
 • Page 19 The product is intended for only private use and not for commercial purposes. The warranty is void in the event of misuse, incorrect treatment, use of force or interference by anyone other than our authorized service centre. SDG 800 B2...
 • Page 20 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 18 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 Service Centre Supplier Please note that the address below is not a Service Great Britain service address. In the first instance, con- Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) tact the service centre mentioned above. E-Mail: hoyer@lidl.co.uk HOYER Handel GmbH Service Ireland...
 • Page 21: Opis Urządzenia

  1. Opis urządzenia 1.1 Zastosowanie Urządzenie nadaje się również do: • używania w kuchniach pracowniczych sklepach, biurach innych Parowar SilverCrest SDG 800 B2 umożliwia pomieszczeniach pracowniczych, delikatne gotowanie artykułów spożywczych. • używania w gospodarstwach rolnych, • używania przez klientów w hotelach, Urządzenie to można użytkować...
 • Page 22: Nazwy Części (Patrz Strona Rozkładana)

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 20 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 1.2 Zawartość opakowania 1.3 Oznaczenia na urządzeniu Widoczne obok symbole 2 i 10 • 1 parowar, złożony z następujących elementów: ostrzegają przed dotknięciem – 1 podstawa gorących powierzchni. – 1 wanienka z króćcem prowadzącym parę...
 • Page 23: Wskazówki Bezpieczeństwa

  żadnym wypadku go używać. pozostają nadzorem osoby Należy oddać urządzenie do naprawy odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo wykwalifikowanemu personelowi. Dane lub otrzymają od niej wskazówki kontaktowe znajdziesz w "Centrum dotyczące używania. Dzieci powinny serwisowe" na stronie 36. SDG 800 B2...
 • Page 24 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 22 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 • W razie uszkodzenia przewodu • Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane sieciowego urządzenia musi on zostać przez dłuższy okres, należy wyciągnąć wymieniony przez producenta wtyczkę z gniazda sieciowego. Tylko w podobnie wykwalifikowaną...
 • Page 25 MAX (1,2 l) i się nagromadzić gorąca para pod MIN (0,2 l). ciśnieniem, która nagle wydobędzie • Urządzenie należy stawiać wyłącznie się z urządzenia po otwarciu. na równej, suchej i przeciwpoślizgowej SDG 800 B2...
 • Page 26: Rozpakowywanie I Ustawianie

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 24 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 powierzchni tak, by nie mogło się • Nigdy nie stawiać urządzenia na przewrócić lub zsunąć. gorącej płycie palnikowej. • Nie stawiać urządzenia bezpośrednio • Ani urządzenia, ani jego akcesoriów nie wolno wstawiać...
 • Page 27: Obsługa Urządzenia

  1, na nim koszyk 2, a na górze potrawy nie są ugotowane, ponownie koszyk Numer koszyka jest ustawić czasomierz 14 na żądany widoczny na uchwytach. czas, aby kontynuować gotowanie. 7. Założyć pokrywkę 3 na najwyższy Sprawdzić stan wody na wskaźniku koszyk. poziomu wody 13. SDG 800 B2...
 • Page 28: Wskazówki Dotyczące Gotowania Potraw W Parowarze

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 26 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 6.3 Dolewanie wody 4. Wyjąć koszyki 5 z potrawami. Ostrzeżenie! Kondensat wanience 7 jest gorący. Przed Jeżeli pokazany na wskaźniku 13 poziom wyjęciem wanienki 7 zaczekać, aż wody spadnie w czasie pracy urządzenia kondensat wystygnie, aby uniknąć...
 • Page 29 • Ze względu na to, że działanie pary jest najsilniejsze w najniższym koszyku i zmniejsza się wraz z wysokością, czas gotowania w wyższych koszykach jest o kilka minut dłuższy. Należy si więc stosować do zasad podanych w SDG 800 B2...
 • Page 30: Czasy Gotowania

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 28 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 8. Czasy gotowania Podane w tabelach czasy są wartościami Wskazówki: orientacyjnymi. Rzeczywisty czas • Od czasu do czasu mieszać lub gotowania zależy od: przekładać artykuły długą chochlą. • wielkości kawałków świeżości •...
 • Page 31 250 g 10 - 15 min - świeży Filet z ryby 250 g 15 - 20 min - mrożony Kotlety z 400 g 10 - 15 min - zamrożone gotują się o około 5 min dłużej łososia SDG 800 B2...
 • Page 32 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 30 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 Ryba Ilość Czas Uwagi gotowania Stek z 400 g 15 - 20 min - zamrożone gotują się o około 5 min dłużej tuńczyka Małże 400 g 10 - 15 min - gotować...
 • Page 33 6 na 400 ml 10 - 15 min - Wstawić jaja we wgłębienia w koszyk dnach koszyków. na twardo 20 - 25 min - Jaja w dolnych koszykach są gotowe nieco szybciej niż jaja w górnych koszykach. SDG 800 B2...
 • Page 34: Przepisy

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 32 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 9. Przepisy 9.1 Schab z brukselką i ziemniakami • sos sojowy, ocet, olej, pieprz cayenne i curry na zalewę • 200 g ryżu Składniki: • sól • 500 g brukselki, świeżej Przygotowanie: •...
 • Page 35: Czyszczenie I Przechowywanie

  Ostrożnie! Nie stosować środków do 2. Następnie przetrzeć powierzchnię szorowania ani żrących lub rysujących czystą wodą. środków czyszczących. Można przez to 3. Urządzenia używać dopiero po jego uszkodzić urządzenie. całkowitym wyschnięciu. 10.1 Demontaż urządzenia 1. Odłączyć wtyczkę od z gniazdka sieciowego. SDG 800 B2...
 • Page 36: Utylizacja

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 34 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 10.3 Czyszczenie akcesoriów 4. Wstawić pojemnik na ryż 4 do koszyków 5. 5. Założyć pokrywę 3. Plastikowe akcesoria myć ręcznie 6. Założyć koszyki na podstawę 12. zlewozmywaku. 7. Schować urządzenie. 10.4 Składanie akcesoriów 10.6 Usuwanie kamienia 1.
 • Page 37: Gwarancja Firmy Hoyer Handel Gmbh

  Jeżeli defekt jest objęty naszą gwarancją, przeznaczeniem użytkowania Klient otrzyma z powrotem naprawiony nieprawidłowej pielęgnacji. Warunkiem albo nowy produkt. Fakt naprawy lub zgodnego z przeznaczeniem użytkowania wymiany produktu powoduje produktu jest dokładne przestrzeganie wznowienia upływu okresu gwarancji. wszystkich wskazówek zawartych instrukcji obsługi. SDG 800 B2...
 • Page 38 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 36 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 Należy wykluczyć takie sposoby używania stronie www.lidl- produktu i czynności, których zakazuje lub service.com można pobrać tę przed którymi przestrzega instrukcja obsługi. instrukcję obsługi i wiele innych podręczników użytkownika i Produkt jest przeznaczony tylko do użytku filmów wideo...
 • Page 39: A Készülék Leírása

  • mezőgazdasági gazdaságban történő készülék csak száraz helyiségben használat, használható. Alkalmazása szabadban vagy • szállodák, motelek és más szállások nedves helyiségekben nem megengedett. ügyfelei számára, A készülék háztartási használatra készül, • reggeliztető panziók. üzleti felhasználásra nem alkalmas. SDG 800 B2...
 • Page 40: Az Alkatrészek Megnevezése (Lásd A Kihajtható Oldalon)

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 38 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 1.2 Szállítási terjedelem 1.3 Jelölések a készüléken Az itt látható 2 és 10 szimbólum a • 1 db gőzpároló, amely a következő szerkezeti elemekből forró felületek megérintésének áll: elkerülésére figyelmeztet. –...
 • Page 41: Biztonsági Előírások

  • Ügyeljen arra, hogy az alsó rész 12 miként kell a készüléket használni. A burkolatán belülre ne kerülhessen víz gyermekeket célszerű felügyelet alatt vagy egyéb folyadék Ezért: SDG 800 B2...
 • Page 42 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 40 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 – a készüléket soha ne használja a • Ne csatlakoztasson egyéb készüléket a szabadban hálózati csatlakozó dugóhoz, mivel az – az alsó részt 12 soha ne mártsa vízbe megterhelheti villamoshálózatot –...
 • Page 43: Kicsomagolás És Felállítás

  Figyelem: Mivel a készüléket, illetve a múlva megszűnik. Kérjük, addig gőzgerjesztőt enyhén kenőzsíros gondoskodjon a kellő szellőztetésről. állapotban szállítják, első használatkor 1. Vegye tartozékokat előfordulhat, hogy enyhe füst vagy rossz csomagolásból. szag keletkezik. Ez nem ártalmas, és kis idő SDG 800 B2...
 • Page 44: A Készülék Kezelése

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 42 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 2. Ellenőrizze, hogy az összes tartozék mindig az 1-es gőzkosár van, azon a meglegyen (lásd „1.2 Szállítási 2-es, legfelül pedig a 3-as gőzkosár. terjedelem“ a 38. oldalon) és épségben A gőzkosár számát a kosár fülén legyen.
 • Page 45 Ha az alsó részből 12 elfogy a és főzzön tovább. víz, és ezáltal a hőmérséklet túlságosan – Ha a beállított idő lejért, de a párolásra szánt élelmiszer még nem megnő, a készülék azonnal automatikusan kikapcsol. készült el, az időkapcsolót 14 állítsa SDG 800 B2...
 • Page 46: Ötletek A Gőzpárolóval Történő Főzéshez

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 44 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 Ebben az esetben húzza ki azonnal a Ezután a készüléket vízzel feltöltve ismét hálózati csatlakozódugót, hagyja üzembe veheti. készüléket kihűlni.. 7. Ötletek a gőzpárolóval történő főzéshez 7.3 Rizs és folyadékok főzése A gőzpárolás az élelmiszerek elkészítésének egyik legegészségesebb módja.
 • Page 47: Párolási Idő

  Néhány egyforma darabokra. zöldségféle esetén megnő a párolási idő, ha le van fagyasztva. • A levélzöldségeket lehetőleg rövid ideig párolja, hogy ne veszítsék el színüket. • Csak akkor sózza és fűszerezze a zöldségeket, ha már megpuhultak. SDG 800 B2...
 • Page 48 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 46 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 Zöldség Mennyiség Párolási Megjegyzések idő Brokkoli 40 dkg 10–15 perc - bontsa rózsákra - ha fagyasztott, a párolási idő kb. 5 perccel hosszabb - a párolási idő felénél keverje meg / rétegezze át Karfiol 40 dkg 15–20 perc...
 • Page 49 - szurkálja meg párolás előtt Csirkemell 40 dkg 15–20 perc - a bőrt párolás előtt távolítsa el - a húst teljesen párolja át Csirkecomb 2 db 20–30 perc - a húst teljesen párolja át - párolás után esetleg grillezőben pirítsa meg SDG 800 B2...
 • Page 50 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 48 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 8.4 Rizs párolási ideje • Tegyen rizst, megfelelő mennyiségű vizet • A fedő nyitásakor ügyeljen arra, hogy és egy csipet sót a rizsestálba 4. ne érje Önt a kicsapódó forró gőz, és ne csöpögjön a rizsbe kondenzvíz.
 • Page 51: Receptek

  4 a rizzsel és a 2-es, Hozzávalók 2 személyre: zöldséges gőzkosarat tegye az 1-es • 30 dkg lazacfilé gőzkosárra. • 3 zöldhagyma 14.Helyezze a rizsestálat 4 a 3-as • 20 dkg csiperkegomba gőzkosárba. • 3 rúd zeller SDG 800 B2...
 • Page 52: Tisztítás És Tárolás

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 50 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 15.Helyezze 3-as gőzkosarat • 2 evőkanál étolaj rizsestállal 4 a 2-es gőzkosárra, és • 5 evőkanál zsemlemorzsa folytassa a főzést. • csokoládé vagy nugátkrém 16.8 perccel a főzési idő befejezése előtt Elkészítés: nyissa fel a gőzpárolót, vegye ki a 3-as 1.
 • Page 53: Ártalmatlanítás

  Ön Európai Unióban szelektív országában érvényes ártalmatlanítási hulladékgyűjtő-helyre kell vinni. előírásokat. Ez a termékre és valamennyi ilyen jellel ellátott tartozékára vonatkozik. A jelzett termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékok közé dobni, hanem SDG 800 B2...
 • Page 54: Jótállási

  12. Jótállási JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ Gőzpároló Gyártási szám: 42772 A termék megnevezése: A termék típusa: SDG 800 B2 A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása: Alsó rész A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: HOYER Handel GmbH Szerviz Magyarosrzag Kühnehöfe 5...
 • Page 55 Ezt a dokumentumot, egyéb felelős. jótállási igény kézikönyveinket, termékvideóin- érvényesíthetőségének határideje kat és szoftvereinket a termék, vagy fődarabjának kicserélése, www.lidl-service.com kijavítása esetén a kicserélt, vagy címről töltheti le. kijavított termékre, illetve alkatrészre újra kezdődik. SDG 800 B2...
 • Page 56 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 54 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.
 • Page 57: Opis Naprave

  1.1 Namen uporabe • stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih objektih, • prenočišča z zajtrkom. S tem parnim kuhalnikom SilverCrest SDG 800 B2 lahko živila kuhate pazljivo. 1.2 Obseg dobave Stroj lahko uporabljate samo v suhih prostorih. Uporaba stroja na prostem ali v •...
 • Page 58: Poimenovanja Delov (Glejte Pregibno Stran)

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 56 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 1.3 Oznake na napravi Sosednja simbola opozarjata na to, da se ne smete dotikati vročih površin. 2. Poimenovanja delov (glejte pregibno stran) 1 Odprtine za paro 9 Ročaja z odprtino za dolivanje 2 Opozorilni simbol „Pozor, vroče 10 Opozorilni simbol „Pozor, vroče površine“...
 • Page 59 • Če je naprava poškodovana, je v napetosti. nobenem primeru uporabljajte. • Izogibajte uporabi kabelskih Popraviti mora strokovno podaljškov. Uporaba je dovoljena le usposobljena oseba. Kontaktni podatki pod naslednjimi pogoji: so na voljo v »Servisni center« na strani 69. SDG 800 B2...
 • Page 60 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 58 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 – Kabelski podaljšek mora ustrezati • Pazite, da napajalni kabel ni napeljan jakosti toka stroja. tako, da bi se lahko ob njega kdo – Kabelski podaljšek ne sme biti speljan spotaknil, se vanj zapletel ali ga »leteče«: onemogočeno mora biti pohodil.
 • Page 61: Razpakiranje In Namestitev

  Naprava se začne segrevati in prikaz 6. Tulec paro namestite delovanja 15 sveti. proizvajalec pare 11. Ožji konec tulca za paro 8 mora biti obrnjen navzgor. 7. Lovilno posodo vstavite 7 vstavljen v spodnji del 12. SDG 800 B2...
 • Page 62: Upravljanje Naprave

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 60 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 13.Ko nastavljeni čas poteče, pustite napravo, da se ohladi in nato ponovno izvedite čiščenje (glejte poglavje »10. Čiščenje shranjevanje« strani 68). Naprava je nato pripravljena na delovanje. 6. Upravljanje naprave 6.1 Kuhanje košara 3.
 • Page 63: Nasveti Za Kuhanje S Parnim Kuhalnikom

  Parni kuhalnik je primeren tudi za kuhanje parne košare 5. jajc. V ta namen je na dnu vsake parne Parne košare 5 so različnih velikosti in košare 5 po 6 vdolbin, v katere lahko oštevilčene različnimi številkami. položite jajca. SDG 800 B2...
 • Page 64: Čas Kuhanja

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 62 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 Če uporabite vse 3 parne košare 5, lahko • delovanje pare je v najnižji parni košari hkrati skuhate do 18 jajc. Pri tem najmočnejše, na poti navzgor pa upoštevajte, da so jajca v najnižji parni nekoliko manjše, zato se čas kuhanja v košari vedno kuhana nekoliko hitreje, kot zgornjih košarah podaljša za nekaj...
 • Page 65 - po polovici časa kuhanja premešajte/prerazporedite Mlad ali 500 g 35–40 min - svež, olupljen in cel majhen krompir Šparglji 400 g 15–20 min - plosko jih položite v parno košaro, druga plast naj bo križno položena nad prvo SDG 800 B2...
 • Page 66 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 64 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 Zelenjava Količina Čas Opombe kuhanja Artičoke 2–3 srednje 50–55 min - v parno košaro jih položite z odprtim delom navzdol, velikosti da lahko odteka kondenzirana voda 8.2 Čas kuhanja rib •...
 • Page 67 - dodajte 1,75 skodelice vode skuha Ostali riž Instant riž 1 skodelica 12–15 min - dodajte 1,5 skodelice vode Mlečni riž 100 g + 30 g 75–80 min - toplo mleko v ustrezni količini namesto vode (rižev puding) sladkorja SDG 800 B2...
 • Page 68: Recepti

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 66 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 8.5 Čas kuhanja jajc Jajca Količina Količina Čas Opombe vode kuhanja mehko največ 6 na 400 ml 10–15 min - jajca položite v vdolbine na dnu parno košaro parnih košar. trdo 20–25 min - Jajca v spodnjih parnih košarah so...
 • Page 69 2 z zelenjavo. tudi vanilijevo omako. 17. Ribo položite v parno košaro 1. 18.Ponovno vstavite parno košaro 2 z zelenjavo in nato še parno košaro 3 z rižem. 19. Nadaljujte s kuhanjem, dokler se čas kuhanja ne izteče. SDG 800 B2...
 • Page 70: Čiščenje In Shranjevanje

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 68 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 10. Čiščenje in shranjevanje 10.4 Sestavljanje pribora Opozorilo! Da ne bo prišlo do električnega udara, telesne poškodbe ali poškodbe naprave: 1. Dna vstavite v parne košare 5: – Pred vsakim čiščenjem izvlecite –...
 • Page 71: Odlaganje Odpadkov

  Kühnehöfe 5 IAN: 42772 D-22761 Hamburg Garancijski list Nemčija 1. S tem garancijskim listom jamčimo Hoyer Handel GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih SDG 800 B2...
 • Page 72 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 70 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 spodaj navedenih pogojih odpravili 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje morebitne pomanjkljivosti in okvare pravic potrošnika, izhajajo zaradi napak v materialu ali izdelavi oz. odgovornosti prodajalca za napake na po svoji presoji izdelek zamenjali ali blagu.
 • Page 73: Popis Přístroje

  1.1 Účel použití • zákazníky v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, • penziony garni. Pomocí tohoto parního hrnce SilverCrest SDG 800 B2 můžete šetrně připravovat 1.2 Rozsah dodávky potraviny. Tento přístroj se smí používat pouze v • 1 parní hrnec, suchých prostorách.
 • Page 74: Označení Dílů (Viz Rozkládací Strana)

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 72 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 1.3 Označení na přístroji Uvedené symboly 2 a 10 varují před dotykem horkých ploch. 2. Označení dílů (viz rozkládací strana) 1 parní otvory 9 rukojeti s plnicím otvorem 2 varovný symbol „Pozor, horké povrchy“ 10 varovný...
 • Page 75 Kontaktní vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové údaje jsou uvedeny v »Servisní zásuvky. Jen pak není přístroj pod středisko« na straně 87. proudem. • Je-li poškozen přívodní kabel přístroje, je nutno jej nechat vyměnit u výrobce nebo SDG 800 B2...
 • Page 76 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 74 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 • Měli byste se vyhýbat používání 4.5 Ochrana před úrazem prodlužovacích kabelů. To je dovoleno pouze za zcela určitých předpokladů: Výstraha! Dodržujte následující – prodlužovací kabel musí být vhodný pokyny, aby se zabránilo zranění. pro intenzitu proudu přístroje;...
 • Page 77: Vybalení A Instalace

  Úzký konec parního přístroj zchladit a poté proveďte pouzdra 8 musí ukazovat směrem opětovné čištění (viz »10. Čištění a nahoru. uskladnění« na straně 84). 7. Umístěte odkapní misku 7 do spodní Nyní je přístroj připraven k provozu. část 12. SDG 800 B2...
 • Page 78: Obsluha Přístroje

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 76 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 6. Obsluha přístroje 6.1 Tepelná úprava potravin 8. Zasuňte síťovou zástrčku do vhodné síťové zásuvky s ochranným kontaktem (viz »3. Technické údaje« na straně 72). Výstraha!P řístroj připojujte 9. Na časovači 14 nastavte požadovanou výhradně...
 • Page 79: Tipy Pro Vaření S Parním Hrncem

  Parní koše 5 jsou různě velké a jsou ostatních koších. očíslované. Příslušné číslo je uvedeno na rukojeti parního koše. Při úpravě v páře se vždy nejprve nasadí parní koš s číslem 1, na něj číslo 2 a nakonec číslo 3. SDG 800 B2...
 • Page 80: Doba Tepelné Úpravy

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 78 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 7.3 Vaření rýže a tekutin poněkud zeslabuje, proto je doba přípravy v horních koších delší o několik minut. Dbejte proto »6.2 Kontrola V dodané misce na rýži 4 můžete vařit uvaření« na straně 76. omáčky nebo jiné...
 • Page 81 35 - 40 min - čerstvé a nakrájené na malé kousky - po uplynutí poloviny doby úpravy promíchejte/ převrstvěte Mrkev 400 g 20 - 25 min - čerstvá a nakrájená na kolečka - po uplynutí poloviny doby úpravy promíchejte/ převrstvěte SDG 800 B2...
 • Page 82 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 80 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 Zelenina Množství Doba Poznámky tepelné úpravy Hrášek 400 g 15 - 20 min - po uplynutí poloviny doby úpravy promíchejte/ převrstvěte Cuketa 400 g 20 - 25 min - čerstvá a nakrájená na kolečka - po uplynutí...
 • Page 83 8.4 Doby tepelné úpravy rýže • Do misky na rýži vložte rýži, příslušné • Misku na rýži umístěte do nejvýše množství vody a špetku soli 4. umístěného parního koše, aby do misky nemohl kapat kondenzát. • Rýži čas od času promíchejte. SDG 800 B2...
 • Page 84 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 82 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 • Při otvírání víka dbejte na to, abyste • Existuje velké množství druhů rýže. nebyli zasaženi přívalem páry a aby do Množství vody viz příslušný návod na rýže nekapala kondenzovaná voda. vaření.
 • Page 85: Recepty

  • 3 jarní cibulky koše č. 3. • 200 g žampionů 15.Umístěte parní koš č. 3 s miskou na • 3 řapíky celeru rýži 4 na parní koš č. 2 a pokračujte ve • 2 mrkve vaření. SDG 800 B2...
 • Page 86: Čištění A Uskladnění

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 84 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 16.8 minut před koncem doby tepelné Příprava: úpravy otevřete parní hrnec, vyjměte 1. Všechny přísady dejte do mísy a parní koš č. 3 s rýží a parní koš č. 2 se zpracujte na hladké...
 • Page 87: Likvidace

  To platí pro výrobek a pro všechny díly příslušenství Při likvidaci obalu respektujte příslušné označené tímto symbolem. Takto označené předpisy o ochraně životního prostředí své výrobky nesmějí odhazovat země. domovního odpadu, ale je třeba je odevzdat k recyklaci ve sběrně elektrických SDG 800 B2...
 • Page 88: Záruka Společnosti Hoyer Handel Gmbh

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 86 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 12. Záruka společnosti HOYER Handel GmbH Rozsah záruky Vážená zákaznice, vážený zákazníku, na tento výrobek obdržíte záruku 3 roky od data nákupu. V případě závad na tomto Přístroj byl vyroben precizně za dodržení výrobku Vám při jednání...
 • Page 89 Vám byla sdělena. Níže uvedená adresa není adresou Na stránkách servisu. Kontaktujte nejprve výše uvedené www.lidl-service.com servisní středisko. můžete stáhnout tuto a mnoho dalších příruček, videdokumentací o výrobcích a HOYER Handel GmbH software. Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Německo SDG 800 B2...
 • Page 90: Popis Prístroja

  Prístroj je vhodný taktiež na/pre: • použitie v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných Pomocou tohto parného hrnca SilverCrest komerčných oblastiach, SDG 800 B2 môžete potraviny šetrne tepelne upraviť. • použitie poľnohospodárskych usadlostiach, Prístroj používajte len v suchých priestoroch.
 • Page 91: Označenie Častí (Pozri Odklápaciu Stránku)

  V návode na obsluhu nájdete tie signálne škody. pojmy: Upozornenie: Výstraha! Nízke riziko: Skutočnosti, ktoré je pri Vysoké riziko: Neuposlúchnutie zachádzaní s prístrojom potrebné brať do výstrahy môže mať za následok úvahy. škody na zdraví a ohrozenie života. SDG 800 B2...
 • Page 92 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 90 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 4.2 Všeobecné informácie 4.3 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom • Pred použitím si, prosím, starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu. Je Výstraha! Nasledujúce súčasťou prístroja aþmusí byť bezpečnostné pokyny vás majú kedykoľvek kþdispozícii.
 • Page 93 – Predtým, ako prístroj postavíte na iné miesto, nechajte najskôr vychladnúť. • Prístroj pracuje s horúcou parou. Ak sa chcete vyhnúť obareniu: SDG 800 B2...
 • Page 94: Vybalenie A Inštalácia

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 92 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 – pokiaľ je to možné neotvárajte veko • Dbajte na to, aby obalová fólia počas procesu tepelnej úpravy, nezavinila smrť dieťaťa. Obalové fólie pretože vychádza horúca para; nie sú určené na hranie. –...
 • Page 95: Obsluha Prístroja

  – pri založenej zachytávacej miske 7 vždy nachádza naparovací kôš 1, na môžete vodu napĺňať aj cez rukoväte tom naparovací kôš 2 a celkom s plniacim otvorom 9. navrchu naparovací kôš 3. Číslo naparovacieho koša je uvedené na rukovätiach. SDG 800 B2...
 • Page 96 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 94 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 7. Veko nasaďte najvrchnejší 6.3 Doplnenie vody naparovací kôš. 8. Zasuňte sieťovú zástrčku do vhodnej Keď výška vodnej hladiny na indikátore sieťovej zásuvky s ochranným kontaktom výšky vodnej hladiny 13 počas prevádzky (pozri tiež...
 • Page 97: Tipy Na Varenie S Parným Hrncom

  • pretože účinok pary je najsilnejší v naparovacom koši budú o niečo rýchlejšie najspodnejšom naparovacom koši a hotové, ako vajcia v nad ním ležiacich smerom hore trochu znižuje, naparovacích košoch. predlžuje sa čas tepelnej úpravy v horných košoch o niekoľko minút. Preto SDG 800 B2...
 • Page 98: Časy Tepelnej Úpravy

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 96 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 dodržiavajte »6.2 Kontrola bodu 3. Naparovací kôš 2 naplňte potravinami, ktoré si vyžadujú stredne dlhý čas tepelnej úpravy« na strane 94. tepelnej úpravy. • Občas zamiešajte alebo prevrstvite Výstraha! neopatrnom tepelne upravované potraviny pomocou otvorení...
 • Page 99 - po uplynutí polovice času tepelnej úpravy zamiešajte/prevrstvite Nové alebo 500 g 35 - 40 min. - čerstvé a ošúpané v celku malé zemiaky Špargľa 400 g 15 - 20 min. - naplocho rozložená v naparovacom koši, 2. vrstva krížom cez spodnú SDG 800 B2...
 • Page 100 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 98 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 Zelenina Množstvo Čas Poznámky tepelnej úpravy Artičoky 2 - 3 stredne 50 - 55 min. - do naparovacieho koša položte otvorom smerom veľké nadol, aby kondenzovaná voda mohla odtiecť 8.2 Časy tepelnej úpravy ryby •...
 • Page 101 50 - 55 min. - pridajte 1,75 šálky vody ryža Prírodná ryža (hnedá) Bežná 1 šálka 40 - 45 min. - pridajte 2 šálky vody Parboiled 1 šálka 45 - 55 min. - pridajte 1,5 šálky vody ryža SDG 800 B2...
 • Page 102: Recepty

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 100 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 Ryža Množstvo Čas Poznámky tepelnej úpravy Zmes ryže z dlhozrnnej ryže a divej ryže Bežná 1 šálka 55 - 60 min. - pridajte 1,5 šálky vody Rýchlovarná 1 šálka 20 - 25 min. - pridajte 1,75 šálky vody ryža Iná...
 • Page 103 9. Ryžu dajte spolu správnym naplňte čokoládou alebo nugátovým množstvom vody a so štipkou soli do krémom a vyformujte malé knedličky. misky na ryžu 4. 4. Knedličky rozmiestnite do naparovacích 10.Misku ryžu postavte košov. naparovacieho koša 1. SDG 800 B2...
 • Page 104: Čistenie A Skladovanie

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 102 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 5. Varte 15 minút v parnom hrnci. • Namiesto krokantu môžete použiť aj sladkú praženú strúhanku, ktorú vyrobíte Tipy: tak, že strúhanku opatrne opražíte na • Hotové knedličky môžete pred varením masle.
 • Page 105: Likvidácia

  Ak sa v priebehu troch rokov od dátumu nižšie uvedenou zárukou. kúpy tohto výrobku vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba, výrobok vám – podľa nášho rozhodnutia – zdarma opravíme alebo vymeníme. Predpokladom SDG 800 B2...
 • Page 106 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 104 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 tohto záručného plnenia je v priebehu Prístroj je určený na len súkromné, nie na trojročnej lehoty predložiť chybný výrobok a komerčné použitie. doklad o kúpe (pokladničný blok) a nenáležitom a nesprávnom písomne v krátkosti opísať, v čom spočíva zaobchádzaní, násilnom...
 • Page 107 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 105 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 Servisné stredisko Dodávateľ Servis Slovensko Všimnite si prosím, že nasledujúca adresa nie je adresa servisu. Kontaktujte Tel.: 0850 232001 najprv vyššie uvedené servisné stredisko. E-Mail: hoyer@lidl.sk HOYER Handel GmbH IAN: 42772 Kühnehöfe 5 D-22761 Hamburg Nemecko SDG 800 B2...
 • Page 108: Gerätebeschreibung

  1. Gerätebeschreibung 1.1 Verwendungszweck Das Gerät ist ebenfalls geeignet für: • den Einsatz in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Mit diesem Dampfgarer SilverCrest SDG Bereichen, 800 B2 können Sie Lebensmittel schonend garen. • den Einsatz in landwirtschaftlichen Anwesen, Dieses Gerät darf nur in trockenen Räumen...
 • Page 109: Benennung Der Teile (Siehe Ausklappseite)

  Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann einen Sachschaden verursachen. • Überprüfen Sie, ob die erforderliche Netzspannung (siehe Typenschild am Hinweis: Gerät) mit Ihrer Netzspannung überein- Geringes Risiko: Sachverhalte, die im Um- stimmt. gang mit dem Gerät beachtet werden sollten. SDG 800 B2...
 • Page 110 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 108 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, Kontaktdaten finden Sie in „Service-Cen- durch Personen (einschließlich Kinder) ter” auf Seite 123. mit eingeschränkten physischen, sensori- • Wenn die Netzanschlussleitung dieses schen oder geistigen Fähigkeiten oder Gerätes beschädigt wird, muss sie durch mit mangelnder Erfahrung und/oder den Hersteller oder eine ähnlich quali-...
 • Page 111 Er muss stets zwischen MAX (1,2 l) und • Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt MIN (0,2 l) liegen. laufen. Schäden kündigen sich fast immer durch intensive Geruchsbildung an. Ziehen Sie in diesem Falle sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät SDG 800 B2...
 • Page 112: Auspacken Und Aufstellen

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 110 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 4.6 Zur Sicherheit Ihres Kindes 4.7 Sachschäden Warnung! Achtung! Um Sachschäden zu vermeiden, Kinder können Gefahren oft nicht richtig ein- beachten Sie folgende Bestimmungen. schätzen und sich dadurch Ver- • Betreiben Sie den Dampfgarer nie ohne letzungen zuziehen.
 • Page 113: Bedienen Des Gerätes

  2 und ganz oben Dampfkorb 3. Die Griffe mit Einfüllöffnung 9 einfüllen. Nummer des Dampfkorbes steht auf den Griffen. 3. Setzen Sie die Dampfhülse 8 auf den Dampferzeuger 11. Das schmale Ende 7. Setzen Sie den Deckel 3 auf den obersten Dampfkorb. SDG 800 B2...
 • Page 114 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 112 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 8. Stecken Sie den Netzstecker in eine 6.3 Wasser nachfüllen geeignete Netzsteckdose mit Schutzkon- takt (siehe „3. Technische Daten“ auf Wenn der Wasserstand im Wasserstandsan- Seite 107). zeiger 13 während des Betriebes unter die MIN-Markierung fällt, müssen Sie Wasser 9.
 • Page 115: Tipps Zum Kochen Mit Dem Dampfgarer

  Dampfkorb am stärksten ist und nach die Eier im untersten Dampfkorb etwas oben hin etwas nachlässt, verlängert schneller fertig sind, als die Eier in den dar- sich die Garzeit in den oberen Körben über liegenden Dampfkörben. um einige Minuten. Beachten Sie daher SDG 800 B2...
 • Page 116: Garzeiten

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 114 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 „6.2 Garpunkt überprüfen” Warnung! Beim unvorsichtigen Seite 112. Öffnen des Deckels während des Betriebes kann ein Schwall heißer • Rühren bzw. schichten Sie das Gargut Dampf austreten. gelegentlich mit einem langen Kochlöffel 4.
 • Page 117 15 - 20 min - flach im Dampfkorb auslegen, 2. Schicht kreuzweise darüber Artischocken 2 - 3 mittel- 50 - 55 min - mit der Öffnung nach unten in den Dampfkorb legen, große damit Kondenswasser ablaufen kann SDG 800 B2...
 • Page 118 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 116 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 8.2 Garzeiten Fisch • Gefrorener Fisch kann ohne Auftauen sich die Garzeit um einige Minuten gegart werden. Achten Sie darauf, das verlängern. einzelnen Stücke voneinander • Überwachen Sie die Garzeit. Zu kurz getrennt sind, damit der Dampf überall gegarter Fisch ist innen noch glasig.
 • Page 119 - 1,75 Tassen Wasser zugeben kochreis Sonstiger Reis Instantreis 1 Tasse 12 - 15 min - 1,5 Tassen Wasser zugeben Milchreis 100 g + 30 g 75 - 80 min - warme Milch in entsprechender Menge statt Wasser (Reispudding) Zucker SDG 800 B2...
 • Page 120: Rezepte

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 118 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 8.5 Garzeiten Eier Eier Menge Wasser- Garzeit Bemerkungen menge weich max. 6 pro 400 ml 10 - 15 min - Eier in die Vertiefungen im Boden Dampfkorb der Dampfkörbe stellen. hart 20 - 25 min - Die Eier in den unteren Dampfkör-...
 • Page 121 17. Geben Sie den Fisch in Dampfkorb 1. 18.Setzen Sie den Dampfkorb 2 mit dem Gemüse und danach den Dampfkorb 3 mit dem Reis wieder ein. 19. Fahren Sie mit dem Garen bis zum Ablauf der Zeit fort. SDG 800 B2...
 • Page 122: Reinigen Und Lagern

  RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 120 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 10. Reinigen und lagern 10.4 Zubehör zusammenbauen Warnung! Um die Gefahr eines elektrischen Schlages, einer Ver- letzung oder einer Beschädigung 1. Setzen Böden zu vermeiden: Dampfkörbe 5 ein: – Ziehen Sie vor jeder Reinigung –...
 • Page 123: Entsorgung

  Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte wer- als Nachweis für den Kauf benötigt. den durch unsere im Folgenden dargestellte Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kauf- Garantie nicht eingeschränkt. datum dieses Geräts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Gerät von SDG 800 B2...
 • Page 124 RP42772-Dampfgarer LB4 Seite 122 Dienstag, 8. Oktober 2013 6:34 18 uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos Verwendungszwecke und Handlungen, von repariert oder ersetzt. Diese Garantie- denen in der Bedienungsanleitung abgera- leistung setzt voraus, dass innerhalb der ten oder vor denen gewarnt wird, sind unbe- Dreijahresfrist das defekte Gerät und der dingt zu vermeiden.
 • Page 125: Deutsch

  Service-Center. E-Mail: hoyer@lidl.de HOYER Handel GmbH Service Österreich Kühnehöfe 5 Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) 22761 Hamburg E-Mail: hoyer@lidl.at Deutschland Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.ch IAN: 42772 SDG 800 B2...
 • Page 126 HOYER HANDEL GMBH Kühnehöfe 5 D-22761 Hamburg Status of information · Stan informacji · Az információ kelte · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 08/2013 · Ident.-Nr.: SDG 800 B2 IAN 42772 RP42772_Dampfgarer_Cover_LB4.indd 1 12.08.13 11:19...

Table of Contents