Table of Contents
 • Polski

  • Opis Urządzenia
  • Dane Techniczne
  • Nazwy CzęśCI (Patrz Strona Rozkładana)
  • Wskazówki Bezpieczeństwa
  • Rozpakowywanie I Ustawianie
  • Obsługa Urządzenia
  • Wskazówki Dotyczące Gotowania Potraw W Parowarze
  • Czasy Gotowania
  • Przepisy
  • Czyszczenie I Przechowywanie
  • Gwarancja Firmy HOYER Handel Gmbh
  • Utylizacja
 • Magyar

  • A Készülék Leírása
  • Az Alkatrészek Megnevezése (Lásd a Kihajtható Oldalon)
  • Műszaki Adatok
  • Biztonsági Előírások
  • Magyar
  • A Készülék Kezelése
  • Kicsomagolás És Felállítás
  • Ötletek a Gőzpárolóval Történő Főzéshez
  • Párolási IDő
  • Receptek
  • Tisztítás És Tárolás
  • Jótállási
  • Ártalmatlanítás
 • Slovenščina

  • Opis Naprave
  • Poimenovanja Delov (Glejte Pregibno Stran)
  • Tehnični Podatki
  • Varnostna Navodila
  • Razpakiranje in Namestitev
  • Upravljanje Naprave
  • Nasveti Za Kuhanje S Parnim Kuhalnikom
  • Čas Kuhanja
  • Recepti
  • ČIščenje in Shranjevanje
  • Garancija
  • Odlaganje Odpadkov
 • Čeština

  • Popis Přístroje
  • Bezpečnostní Pokyny
  • Označení Dílů (Viz Rozkládací Strana)
  • Technické Údaje
  • Vybalení a Instalace
  • Obsluha Přístroje
  • Tipy Pro Vaření S ParníM Hrncem
  • Doba Tepelné Úpravy
  • Recepty
  • ČIštění a Uskladnění
  • Likvidace
  • Záruka Společnosti HOYER Handel Gmbh
 • Slovenčina

  • Popis Prístroja
  • Označenie Častí (Pozri Odklápaciu Stránku)
  • Technické Údaje
  • Bezpečnostné Pokyny
  • Vybalenie a Inštalácia
  • Obsluha Prístroja
  • Tipy Na Varenie S ParnýM Hrncom
  • Časy Tepelnej Úpravy
  • Recepty
  • Čistenie a Skladovanie
  • Likvidácia
  • Záruka Spoločnosti HOYER Handel Gmbh
 • Deutsch

  • Gerätebeschreibung
  • Benennung der Teile (Siehe Ausklappseite)
  • Sicherheitshinweise
  • Technische Daten
  • Auspacken und Aufstellen
  • Bedienen des Gerätes
  • Tipps zum Kochen mit dem Dampfgarer
  • Garzeiten
  • Rezepte
  • Reinigen und Lagern
  • Entsorgung
  • Garantie der HOYER Handel Gmbh
   • Deutsch

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 5
STEAMER SDG 800 B2
STEAMER
Operating instructions
PÁROLÓ
Kezelési útmutató
PARNÍ HRNEC
Návod k obsluze
DAMPFGARER
Bedienungsanleitung
IAN 102978
RP102978_Dampfgarer_Cover_LB4.indd 2
URZĄDZENIE DO GOTOWANIA
NA PARZE
Instrukcja obsługi
PARNI KUHALNIK
Navodilo za uporabo
PARNÝ HRNIEC
Návod na obsluhu
27.08.14 14:11

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Silvercrest SDG 800 B2

 • Page 1 STEAMER SDG 800 B2 STEAMER URZĄDZENIE DO GOTOWANIA Operating instructions NA PARZE Instrukcja obsługi PÁROLÓ Kezelési útmutató PARNI KUHALNIK Navodilo za uporabo PARNÍ HRNEC Návod k obsluze PARNÝ HRNIEC Návod na obsluhu DAMPFGARER Bedienungsanleitung IAN 102978 RP102978_Dampfgarer_Cover_LB4.indd 2 27.08.14 14:11...
 • Page 2 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 1 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 English ......... . 3 Be sure to note the fold-out page.
 • Page 3 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 1 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10...
 • Page 4 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 2 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10...
 • Page 5: Table Of Contents

  1.1 Intended purpose • customers in hotels, motels and other accommodation, • bed-and-breakfast establishments. This SilverCrest SDG 800 B2 steamer is used to cook food gently. 1.2 Scope of supply This appliance should only be used in dry rooms. It must not be used out in the open or •...
 • Page 6: Names Of Parts (See Fold-Out Page)

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 4 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 1.3 Markings on the appliance The adjacent symbol (2 and 10) warns against touching hot surfaces. 2. Names of parts (see fold-out page) 1 Steam vents 9 Handles with filling opening 2 Warning symbol "Warning, hot 10 Warning symbol "Warning, hot surfaces"...
 • Page 7: General Information

  3 –never place containers filled with liquid, such as if accessories are used that are not drinking glasses, vases etc. on the appliance recommended in these user instructions, or if original spare parts are not used for SDG 800 B2...
 • Page 8 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 6 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 repairs. This also applies to repairs • Avoid using extension cables. These undertaken by unqualified persons. You may only be used under very specific will find the service address in “Service conditions: Centre”...
 • Page 9: Unpacking And Setting Up

  11. Insert the power supply plug in a neither fall over nor slide off. suitable earthed power supply socket 5. Pour 0.25 l of clean drinking water into (see “3. Technical data” on page 4). bottom part 12. SDG 800 B2...
 • Page 10: Operating The Appliance

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 8 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 12. Select a cooking time of 5 - 10 min. on 13.Allow the appliance to cool down once time selector 14. the set time has elapsed and then clean it again (see “10.
 • Page 11: Hints On Cooking With The Steamer

  The relevant number is on sparingly. Steaming is thus especially the handle of the steamer basket. recommended for the preparation of baby For cooking, always put basket 1 on first, food. number 2 on top of it and finally number 3. SDG 800 B2...
 • Page 12 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 10 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 The sequence is precisely reversed for • the heaviest food for cooking should be storing, when the steamer baskets 5 fit inside cooked in the bottom basket if at all one another to save space.
 • Page 13: Cooking Times

  - Stir/rearrange half-way through cooking time Courgette 400 g 20 - 25 min - Freshly andcut into quarters - Stir/rearrange half-way through cooking time Spinach 400 g 15 - 20 min - Stir/rearrange half-way through cooking time SDG 800 B2...
 • Page 14 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 12 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 Vegetable Quantity Cooking Comments time Mushrooms 200 g 15 - 20 min - Freshly andcut into slices or very small whole ones - Stir/rearrange half-way through cooking time Potatoes 900 g 30 - 40 min - Freshly, peeled and cut into quarters...
 • Page 15 Other rice Instant rice 1 cup 12 - 15 min - Add 1.5 cups of water Pudding rice 100 g + 30 g 75 - 80 min - Appropriate quantity of hot milk instead of water sugar SDG 800 B2...
 • Page 16: Recipes

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 14 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 8.5 Cooking times - eggs Eggs Quantity Quantity of Cooking Comments water time Soft Max. 6 per stea- 400 ml 10 - 15 min - Place eggs in the depressions in the mer basket base of the steamer baskets.
 • Page 17 17. Put the fish in steamer basket 1. butter. 18.Put steamer basket 2 with the vegetables • Custard also tastes good with these. back in, followed by steamer basket 3 with the rice. 19. Continue cooking until the time expires. SDG 800 B2...
 • Page 18: Cleaning And Storing

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 16 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 10. Cleaning and storing Warning! To prevent the risk of an 10.4 Assembling the accessories electric shock, injury or damage: – disconnect the power supply 1. Put the bases back in steamer baskets 5: from the socket before any –...
 • Page 19: Disposal

  Please keep the original till receipt back to you. There is no new warranty period in a safe place. This is required as your following repair or replacement of the product. proof of purchase. SDG 800 B2...
 • Page 20 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 18 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 Warranty period and statutory claims Warranty process relating to defects Please follow the instructions below to The warranty period is not extended when a ensure that your claim is processed quickly. service is provided under warranty.
 • Page 21 HOYER Handel GmbH Service Ireland Kühnehöfe 5 Tel.: 1890 930 034 22761 Hamburg (0,08 EUR/Min., (peak)) Germany (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: hoyer@lidl.ie Service Cyprus Tel.: 8009 4409 E-Mail: hoyer@lidl.com.cy Service Malta Tel.: 80062230 E-Mail: hoyer@lidl.com.mt IAN: 102978 SDG 800 B2...
 • Page 22: Opis Urządzenia

  1. Opis urządzenia 1.1 Zastosowanie Urządzenie nadaje się również do: • używania w kuchniach pracowniczych sklepach, biurach innych Parowar SilverCrest SDG 800 B2 umożliwia pomieszczeniach pracowniczych, delikatne gotowanie artykułów • używania w gospodarstwach rolnych, spożywczych. • używania przez klientów w hotelach, Urządzenie to można użytkować...
 • Page 23: Nazwy Części (Patrz Strona Rozkładana)

  4 Pojemnik na ryż 12 Podstawa 5 Koszyki 13 Wskaźnik poziomu wody 6 Wylot pary 14 Czasomierz 7 Wanienka 15 Lampka kontrolna 8 Króciec prowadzący parę 3. Dane techniczne Zasilanie napięciowe: 230 V /50 Hz Moc: 800 Watt Klasa ochrony: SDG 800 B2...
 • Page 24: Wskazówki Bezpieczeństwa

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 22 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 4. Wskazówki bezpieczeństwa • Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia ani 4.1 Wyjaśnienie haseł wykonywać przewidzianych dla użytkownika czynności pielęgnacyjnych, chyba że są w wieku Instrukcja obsługi zawiera następujące hasła ostrzegawcze: powyżej 8 lat i znajdują...
 • Page 25 żadnym wypadku go używać. zawsze dostępna. Należy oddać urządzenie do naprawy • Stosować urządzenie tylko zgodnie z wykwalifikowanemu personelowi. Dane opisanym przeznaczeniem (patrz kontaktowe znajdziesz w "Centrum "1.1 Zastosowanie" na stronie 20). serwisowe" na stronie 38. SDG 800 B2...
 • Page 26 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 24 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 • W razie uszkodzenia przewodu 4.5 Ochrona przeciwpożarowa sieciowego urządzenia musi on zostać wymieniony przez producenta Ostrzeżenie! Ze względu na to, podobnie wykwalifikowaną osobę, aby że urządzenie wytwarza wysokie uniknąć...
 • Page 27: Rozpakowywanie I Ustawianie

  "3. Dane techniczne" przewrócić lub zsunąć. stronie 21). 5. Wlać 0,25 l czystej wody pitnej do 12. Wybrać przy użyciu czasomierza 14 podstawy 12. czas gotowania od 5 do 10 min. Urządzenie zaczyna grzać, świeci 15 lampka kontrolna. SDG 800 B2...
 • Page 28: Obsługa Urządzenia

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 26 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 13.Po upływie ustawionego czasu zaczekać, aż urządzenie wystygnie, a następnie powtórzyć proces czyszczenia (patrz "10. Czyszczenie i przechowywanie" na stronie 35). Teraz urządzenie jest gotowe do pracy. 6. Obsługa urządzenia 6.1 Przygotowywanie potraw dole znajduje...
 • Page 29: Wskazówki Dotyczące Gotowania Potraw W Parowarze

  Gotowanie na parze jest więc szczególnie artykułów spożywczych. tylko polecane przy przygotowywaniu zachowuje ono w znacznym stopniu pożywienia dla niemowląt. składniki odżywcze i kolory artykułów spożywczych, ale też ich naturalny smak oraz chrupkość. Pozwala to oszczędnie SDG 800 B2...
 • Page 30 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 28 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 7.1 Używanie koszyków Wskazówka: Jeżeli używany jest więcej niż jeden koszyk, pojemnik na ryż należy wstawić do najwyższego W razie potrzeby można używać 1, 2 albo koszyka, aby nic nie mogło skapywać wszystkich 3 koszyków 5.
 • Page 31: Czasy Gotowania

  Warzywo Ilość Czas Uwagi gotowania Brokuły 400 g 10 - 15 min - podzielić na pojedyncze różyczki - zamrożone gotują się o około 5 min dłużej - po upływie połowy czasu gotowania zamieszać/ przełożyć SDG 800 B2...
 • Page 32 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 30 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 Warzywo Ilość Czas Uwagi gotowania Kalafior 400 g 15 - 20 min - podzielić na pojedyncze różyczki - zamrożone gotują się o około 5 min dłużej - po upływie połowy czasu gotowania zamieszać/ przełożyć...
 • Page 33 22 - 24 min - z wołowiny lub mieszanego mięsa mielonego mięsa mielonego Wieprzowina 400 g albo 10-15 min - w plastrach, np. filet, polędwica 4 sztuki Jagnięcina 4 sztuki 15 - 20 min - plastry, np. kotlety, filet SDG 800 B2...
 • Page 34 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 32 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 Mięso Ilość Czas Uwagi gotowania Kiełbaski 400 g 10 - 15 min - tylko kiełbaski parzone, np. frankfurterki, twarde kiełbaski, serdelki, parówki do hot dogów itp. - przed gotowaniem nakłuć skórkę Pierś...
 • Page 35: Przepisy

  7. Lekko posolić ziemniaki. jednakową kostkę i włożyć do miski. 8. Przyprawić brukselkę solą, pieprzem i 6. Przyrządzić zalewę, używając po 1 gałką muszkatołową. stołowej sosu sojowego, octu i oleju. 9. Przygotować sos według uznania i podać do potrawy. SDG 800 B2...
 • Page 36 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 34 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 7. Przyprawić zalewę pieprzem cayenne, 9.3 Knedle nadziewane twarogiem niewielką ilością startego imbiru, szczyptą soli i curry. Składniki: 8. Drobno pokrojone warzywa skropić • 250 g chudego twarogu zalewą i pozwolić naciągać przez co •...
 • Page 37: Czyszczenie I Przechowywanie

  W zależności od stopnia twardości wody w urządzeniu mogą powstawać osady 10.3 Czyszczenie akcesoriów kamienia. Należy je regularnie usuwać, aby zapewnić oszczędność energii Plastikowe akcesoria myć ręcznie długotrwałą sprawność urządzenia, a także zlewozmywaku. ze względów higienicznych. SDG 800 B2...
 • Page 38: Utylizacja

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 36 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 1. Pokryte kamieniem miejsca wycierać Uwaga! Podczas usuwania kamienia ściereczką zwilżoną w niewielkiej ilości nie wolno włączyć urządzenia! Może to octu. spowodować uszkodzenie. 2. Jeżeli generator pary 11 jest pokryty 3.
 • Page 39 Należy wykluczyć takie sposoby używania produktu i czynności, których zakazuje lub przed którymi przestrzega instrukcja obsługi. Produkt jest przeznaczony tylko do użytku prywatnego, nie do użytku gospodarczego. Niezgodne przeznaczeniem nieprawidłowe obchodzenie się z produktem, używanie siły i ingerencje ze strony osób SDG 800 B2...
 • Page 40 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 38 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 Centrum serwisowe Dostawca Serwis Polska Proszę pamiętać, że podany niżej adres nie jest adresem serwisu. Należy się Tel.: 22 397 4996 wcześniej skontaktować z podanym wyżej E-Mail: hoyer@lidl.pl centrum serwisowym. IAN: 102978 HOYER Handel GmbH Kühnehöfe 5...
 • Page 41: A Készülék Leírása

  • mezőgazdasági gazdaságban történő készülék csak száraz helyiségben használat, használható. Alkalmazása szabadban vagy nedves helyiségekben nem megengedett. • szállodák, motelek és más szállások ügyfelei számára, A készülék háztartási használatra készül, üzleti felhasználásra nem alkalmas. • reggeliztető panziók. SDG 800 B2...
 • Page 42: Az Alkatrészek Megnevezése (Lásd A Kihajtható Oldalon)

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 40 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 1.2 Szállítási terjedelem 1.3 Jelölések a készüléken • 1 db gőzpároló, Az itt látható 2 és 10 szimbólum a amely a következő szerkezeti elemekből forró felületek megérintésének áll: elkerülésére figyelmeztet. –...
 • Page 43: Biztonsági Előírások

  • Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a –soha ne használja túl nedves környezetben készülékkel. –soha ne használja mosogató, fürdőkád, zuhany vagy úszómedence közvetlen közelében, mert a kifröccsenő víz a készülékbe kerülhet. SDG 800 B2...
 • Page 44 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 42 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 Ha mégis víz kerülne a készülékbe, azonnal Ez olyan javításokra is vonatkozik, amelyeket képzett szakember húzza ki a hálózati csatlakozó dugót, és a végez. A kapcsolatfelvételi adatok itt készüléket vigye el szakszervizbe javíttatni. A találhatók: 54.
 • Page 45 • Se a készüléket, se annak tartozékait ne tegye mikrohullámú sütőbe. • A gőz generálásához csak tiszta ivóvizet Figyelmeztetés! A sérülések használjon. megelőzése érdekében vegye figyelembe következő utasításokat. • Figyeljen arra, hogy a hálózati kábelbe ne lehessen belebotlani, beleakadni vagy arra rálépni. SDG 800 B2...
 • Page 46: Kicsomagolás És Felállítás

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 44 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 5. Kicsomagolás és felállítás Figyelem: Mivel a készüléket, illetve a 7. Helyezze be a felfogó tálat 7 az alsó részbe 12. gőzgerjesztőt enyhén kenőzsíros állapotban szállítják, első használatkor 8. Helyezze fel a gőzkosarakat 5 az alsó részre 12.
 • Page 47 2. Ha a készüléket a beállított párolási idő Ha meg akarja állapítani, elkészült-e a letelte előtt ki akarja kapcsolni, fordítsa párolásra szánt élelmiszer, a következő az időkapcsolót 14 „0” állásba. módon járjon el: 3. Várjon, amíg az edényben keletkezett gőz el nem párolog. SDG 800 B2...
 • Page 48: Ötletek A Gőzpárolóval Történő Főzéshez

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 46 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 4. Vegye ki a gőzkosarakat 5 a párolt 6.5 Túlmelegedés elleni védelem élelmiszerekkel. Figyelmeztetés! felfogó A készülék túlmelegedés elleni védelemmel tálban 7 lévő kondenzátum forró. rendelkezik. Ha az alsó részből 12 elfogy a Hagyja kihűlni, mielőtt kiveszi a víz, és ezáltal a hőmérséklet túlságosan felfogó...
 • Page 49: Párolási Idő

  • Ne töltse túl a gőzkosarakat, vagyis ne párolás ideje némileg csökken); rakja túl szorosan az élelmiszereket, és • személyes kívánalmaktól (puha vagy ne fedje le az összes lyukat. Biztosítsa a kemény, de harapható) gőz szabad áramlását a darabok között SDG 800 B2...
 • Page 50 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 48 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 réseken és a kosarak alján lévő lyukakon keresztül. 8.1 Zöldségek párolási ideje • Készítse elő a zöldségeket: vágja ki a • Csak akkor sózza és fűszerezze a torzsákat, vágja a nagyobb zöldségeket zöldségeket, ha már megpuhultak.
 • Page 51 - szeletelve, pl. filédarab, hátszín Darálthús- 500 g 22–24 perc - marhahúsból vagy vegyes darált húsból gombóc Sertéshús 40 dkg vagy 10–15 perc - szeletelve, pl. filé, dagadó 4 darab Bárányhús 4 db 15–20 perc - szeletelve, pl. karaj, filé SDG 800 B2...
 • Page 52 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 50 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 Hús Mennyi- Párolási Megjegyzések ség idő Virsli 40 dkg 10–15 perc - csak főzött kolbászáru, pl. frankfurti, debreceni, sza- faládé, hotdog-virsli stb. - szurkálja meg párolás előtt Csirkemell 40 dkg 15–20 perc - a bőrt párolás előtt távolítsa el - a húst teljesen párolja át...
 • Page 53: Receptek

  és tegye bele a 3-as és sóval. gőzkosarat . 4. A főzésig tegye félre, hogy átvegye a 6. Folytassa a főzést, amíg az idő le nem fűszerek ízét. telik. 7. Egy kissé sózza meg a burgonyát. SDG 800 B2...
 • Page 54 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 52 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 5. A zöldhagymát, a csiperkét, a zellert és 9.3 Töltött túrógombóc a sárgarépát tisztítsa meg, vágjak kb. egyforma kockákra és tegye egy tálba. Hozzávalók: 6. 1 evőkanál szójaszószból, ugyanennyi •...
 • Page 55: Tisztítás És Tárolás

  Ezeket az energiamegtakarítás, a készülék élettartamának meghosszabbítása valamint A műanyag tartozékokat kézzel mosogassa higiénia betartása érdekében rendszeresen távolítsa el. 10.4 A tartozékok összeszerelése 1. Törülje le a lerakódásokkal borított felületeket ecetes vízbe mártott ruhával. 1. Helyezze az aljakat a gőzkosarakba 5. SDG 800 B2...
 • Page 56: Ártalmatlanítás

  12. Jótállási JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ Gyártási szám: 102978 Gőzpároló A termék megnevezése: A termék típusa: SDG 800 B2 A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása: Alsó rész A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: HOYER Handel GmbH Szerviz Magyarosrzag Kühnehöfe 5...
 • Page 57 álláspontjáról behatásból fakad, vagy elemi kár legkésőbb három munkanapon belül okozta, és azt a forgalmazó, vagy a köteles értesíteni a fogyasztót. SDG 800 B2...
 • Page 58 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 56 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 szerviz bizonyítja. A jótállás nem A jótállás a fogyasztó törvényből eredő vonatkozik a mozgó kopó alkatrészek szavatossági jogait és azok (világítótestek, gumiabroncsok stb.) érvényesíthetőségét nem érinti. rendeltetésszerű elhasználódására. A Ezt a dokumentumot, egyéb szerviz és a forgalmazó...
 • Page 59: Opis Naprave

  1.1 Namen uporabe • stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih objektih, • prenočišča z zajtrkom. S tem parnim kuhalnikom SilverCrest SDG 800 B2 lahko živila kuhate pazljivo. 1.2 Obseg dobave Stroj lahko uporabljate samo v suhih prostorih. Uporaba stroja na prostem ali v •...
 • Page 60: Poimenovanja Delov (Glejte Pregibno Stran)

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 58 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 1.3 Oznake na napravi Sosednja simbola opozarjata na to, da se ne smete dotikati vročih površin. 2. Poimenovanja delov (glejte pregibno stran) 9 Ročaja z odprtino za dolivanje 1 Odprtine za paro 2 Opozorilni simbol „Pozor, vroče 10 Opozorilni simbol „Pozor, vroče površine“...
 • Page 61 MAX (1,2 l) in MIN • Stroj lahko uporabljate samo v namen, ki (0,2 l). je opisan v navodilih (glejte poglavje • Pred vsakim čiščenjem izvlecite omrežni vtič iz »1.1 Namen uporabe« na strani 57). omrežne vtičnice. SDG 800 B2...
 • Page 62 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 60 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 • Preverite, če se zahtevana omrežna • Pazite, da omrežni kabel ne bo napetost (glejte tipsko ploščico na stroju) prepognjen ali zmečkan. ujema z vašo omrežno napetostjo. • Zavarujte omrežni kabel pred vročimi •...
 • Page 63: Razpakiranje In Namestitev

  2 in čisto na vrhu parna očistite (glejte poglavje »10. Čiščenje in shranjevanje« na strani 70). košara 3. Številka parne košare je na ročajih. 4. Napravo postavite na ravno, suho in nedrsečo površino, da se ne more prevrniti in zdrsniti. SDG 800 B2...
 • Page 64: Upravljanje Naprave

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 62 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 9. Posodo za riž 4 postavite v najvišjo Naprava se začne segrevati in prikaz parno košaro. delovanja 15 sveti. 10.Pokrov 3 postavite na najvišjo parno 13.Ko nastavljeni čas poteče, pustite košaro.
 • Page 65: Nasveti Za Kuhanje S Parnim Kuhalnikom

  Zaradi tega Parne košare 5 so različnih velikosti in lahko uporabite manj soli, maščob in oštevilčene različnimi številkami. začimb. Kuhanje na pari je še posebej Posamezna številka je na ročaju parne priporočljivo za pripravo otroške hrane. košare. SDG 800 B2...
 • Page 66 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 64 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 Za kuhanje se vedno najprej namesti parna • hrana z največjo težo naj se po košara s številko 1, nato s številko 2 in na možnosti kuha v najnižji parni košari; koncu s številko 3.
 • Page 67: Čas Kuhanja

  400 g 15–20 min - po polovici časa kuhanja premešajte/prerazporedite Bučke 400 g 20–25 min - sveže in narezane na kolobarje - po polovici časa kuhanja premešajte/prerazporedite Špinača 400 g 15–20 min - po polovici časa kuhanja premešajte/prerazporedite SDG 800 B2...
 • Page 68 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 66 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 Zelenjava Količina Čas Opombe kuhanja Gobe 200 g 15–20 min - sveže, narezane na kolobarje ali čisto majhne cele klobuke - po polovici časa kuhanja premešajte/prerazporedite Krompir 900 g 30–40 min - sveže, olupljen in na četrtine - po polovici časa kuhanja premešajte/prerazporedite...
 • Page 69 1 skodelica 40–45 min - dodajte 2 skodelici vode Parboiled 1 skodelica 45–55 min - dodajte 1,5 skodelice vode Mešan riž iz dolgozrnatega riža in divjega riža Običajen 1 skodelica 55–60 min - dodajte 1,5 skodelice vode SDG 800 B2...
 • Page 70: Recepti

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 68 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 Riž Količina Čas Opombe kuhanja Riž, ki se hitro 1 skodelica 20–25 min - dodajte 1,75 skodelice vode skuha Ostali riž Instant riž 1 skodelica 12–15 min - dodajte 1,5 skodelice vode Mlečni riž...
 • Page 71 • Zelo okusno je, če k cmokom dodate 14.Posodo za riž 4 vstavite v parno tudi vanilijevo omako. košaro 3. 15.Parno košaro 3 s posodo za riž 4 postavite na parno košaro 2 in nadaljujte s kuhanjem. SDG 800 B2...
 • Page 72: Čiščenje In Shranjevanje

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 70 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 10. Čiščenje in shranjevanje Opozorilo! Da ne bo prišlo do – vstavite dna tako, da male vdolbine električnega udara, telesne za jajca kažejo navzdol; poškodbe ali poškodbe naprave: – jezički v parnih košarah se morajo –...
 • Page 73: Odlaganje Odpadkov

  1. S tem garancijskim listom jamčimo Hoyer Handel GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare SDG 800 B2...
 • Page 74 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 72 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 zaradi napak v materialu ali izdelavi oz. Prodajalec: po svoji presoji izdelek zamenjali ali Lidl d.o.o.k.d., vrnili kupnino. Pod lipami 1, SI-1218 Komenda 2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
 • Page 75: Popis Přístroje

  1.1 Účel použití • zákazníky v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, • penziony garni. Pomocí tohoto parního hrnce SilverCrest SDG 800 B2 můžete šetrně připravovat 1.2 Rozsah dodávky potraviny. Tento přístroj se smí používat pouze v • 1 parní hrnec, suchých prostorách.
 • Page 76: Označení Dílů (Viz Rozkládací Strana)

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 74 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 1.3 Označení na přístroji Uvedené symboly 2 a 10 varují před dotykem horkých ploch. 2. Označení dílů (viz rozkládací strana) 1 parní otvory 9 rukojeti s plnicím otvorem 2 varovný symbol „Pozor, horké povrchy“ 10 varovný...
 • Page 77 –nikdy na přístroj nestavte nádoby naplněné sþVaším síťovým napětím. tekutinou jako jsou sklenice s nápoji, vázy a • Dbejte toho, že jakýkoli nárok na plnění pod., ze záruky a odpovědnost zaniká, pokud se používají díly příslušenství, které SDG 800 B2...
 • Page 78 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 76 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 nejsou doporučeny v tomto návodu k • Dbejte na to, aby se přívodní kabel obsluze, nebo nebyly při opravách nedostal do blízkosti horkých ploch použity výhradně originální náhradní (např. plotýnky). díly.
 • Page 79: Vybalení A Instalace

  5. Do spodní části 12 naplňte 0,25 l čisté 10.Na poslední parní koš položte víko 3. pitné vody. 11. Zasuňte síťovou zástrčku do vhodné síťové zásuvky s ochranným kontaktem (viz »3. Technické údaje« na straně 74). SDG 800 B2...
 • Page 80: Obsluha Přístroje

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 78 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 12. Na časovači 14 zvolte dobu přípravy 13.Po uplynutí nastavené doby nechte 5 - 10 min. přístroj zchladit a poté proveďte opětovné čištění (viz »10. Čištění a Přístroj se začne zahřívat a kontrolka 15 uskladnění«...
 • Page 81: Tipy Pro Vaření S Parním Hrncem

  úsporné skladnění parních košů 5. 7.1 Použití parních košů 7.2 Vaření vajec Podle potřeby můžete používat 1, 2 nebo Parní hrnec můžete používat také k vaření všechny 3 parní koše 5. vajec. Za tímto účelem se na dnu každého SDG 800 B2...
 • Page 82: Doba Tepelné Úpravy

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 80 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 koše 5 nachází 6 prohlubní, do kterých • Působení páry nejsilnější můžete vložit vejce. nejspodnějším koši, a směrem nahoru se poněkud zeslabuje, proto je doba Pokud použijete všechny 3 koše 5, můžete přípravy v horních koších delší...
 • Page 83 400 g 20 - 25 min - po uplynutí poloviny doby úpravy promíchejte/ kapusta převrstvěte Zelí 400 g 35 - 40 min - čerstvé a nakrájené na malé kousky - po uplynutí poloviny doby úpravy promíchejte/ převrstvěte SDG 800 B2...
 • Page 84 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 82 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 Zelenina Množství Doba Poznámky tepelné úpravy Mrkev 400 g 20 - 25 min - čerstvá a nakrájená na kolečka - po uplynutí poloviny doby úpravy promíchejte/ převrstvěte Hrášek 400 g 15 - 20 min - po uplynutí...
 • Page 85 - maso musí být vždy zcela uvařené Kuřecí kýtky 2 kusy 20 - 30 min - maso musí být vždy zcela uvařené - po tepelné úpravě v páře nechte příp. zhnědnout pod grilem 8.4 Doby tepelné úpravy rýže SDG 800 B2...
 • Page 86 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 84 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 • Do misky na rýži vložte rýži, příslušné • Při otvírání víka dbejte na to, abyste množství vody a špetku soli 4. nebyli zasaženi přívalem páry a aby do rýže nekapala kondenzovaná...
 • Page 87: Recepty

  • 3 jarní cibulky koše č. 3. • 200 g žampionů 15.Umístěte parní koš č. 3 s miskou na • 3 řapíky celeru rýži 4 na parní koš č. 2 a pokračujte ve • 2 mrkve vaření. SDG 800 B2...
 • Page 88: Čištění A Uskladnění

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 86 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 16.8 minut před koncem doby tepelné Příprava: úpravy otevřete parní hrnec, vyjměte 1. Všechny přísady dejte do mísy a parní koš č. 3 s rýží a parní koš č. 2 se zpracujte na hladké...
 • Page 89: Likvidace

  Při likvidaci obalu respektujte příslušné pro všechny díly příslušenství označené tímto předpisy o ochraně životního prostředí své symbolem. Takto označené výrobky se země. nesmějí odhazovat do domovního odpadu, ale je třeba je odevzdat k recyklaci ve sběrně elektrických elektronických SDG 800 B2...
 • Page 90: Záruka Společnosti Hoyer Handel Gmbh

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 88 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 12. Záruka společnosti HOYER Handel GmbH Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Rozsah záruky na tento výrobek obdržíte záruku 3 roky od data nákupu. V případě závad na tomto Přístroj byl vyroben precizně za dodržení výrobku Vám při jednání...
 • Page 91 Vám byla sdělena. Na stránkách Níže uvedená adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve výše uvedené www.lidl-service.com servisní středisko. můžete stáhnout tuto a mnoho dalších příruček, videdokumentací o výrobcích a HOYER Handel GmbH software. Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Německo SDG 800 B2...
 • Page 92: Popis Prístroja

  Prístroj je vhodný taktiež na/pre: • použitie v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných Pomocou tohto parného hrnca SilverCrest komerčných oblastiach, SDG 800 B2 môžete potraviny šetrne • použitie poľnohospodárskych tepelne upraviť. usadlostiach, Prístroj používajte len v suchých priestoroch.
 • Page 93: Označenie Častí (Pozri Odklápaciu Stránku)

  5 naparovacie koše 13 indikátor výšky vodnej hladiny 6 výstup pary 14 časový spínač 7 zachytávacia miska 15 indikátor prevádzky 8 naparovacie puzdro 3. Technické údaje Napájanie prúdom: 230 V /50 Hz Výkon: 800 W Trieda ochrany: SDG 800 B2...
 • Page 94: Bezpečnostné Pokyny

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 92 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 4. Bezpečnostné pokyny • Zabezpečte, aby sa deti mladšie ako 8 rokov 4.1 Vysvetlenie pojmov zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od prístroja a sieťového prívodu. V návode na obsluhu nájdete tie signálne pojmy: •...
 • Page 95 • Zkontrolujte, zda potřebné síťové napětí rukami. (viz typový štítek na přístroji) souhlasí • Sieťový kábel vyťahujte vždy za sþVaším síťovým napětím. zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný • Uvedomte si, že akýkoľvek nárok na kábel. plnenie zo záruky a zodpovednosť SDG 800 B2...
 • Page 96 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 94 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 • Dbajte na to, aby nedošlo k zalomeniu 4.6 Ochrana pred poraneniami ani k pomliaždeniu prívodného kábla. • Dbajte na to, aby sa prívodný kábel Výstraha! Ak sa chcete vyhnúť nedostal do blízkosti horúcich plôch poraneniam,dodržiavajte (napr.
 • Page 97: Vybalenie A Inštalácia

  Dole sa vždy nachádza naparovací kôš 1, na tom naparovací kôš 2 a celkom navrchu naparovací kôš 3. Číslo naparovacieho koša je uvedené na rukovätiach. 9. Misku ryžu postavte najvrchnejšieho naparovacieho koša. SDG 800 B2...
 • Page 98: Obsluha Prístroja

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 96 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 6. Obsluha prístroja 7. Veko nasaďte najvrchnejší 6.1 Tepelná úprava potravín naparovací kôš. 8. Zasuňte sieťovú zástrčku do vhodnej Prístroj pripájajte Výstraha! sieťovej zásuvky s ochranným kontaktom výlučne do sieťovej zásuvky s (pozri tiež...
 • Page 99: Tipy Na Varenie S Parným Hrncom

  šetria miesto. 7.1 Používanie naparovacích košov 7.2 Varenie vajec Podľa potreby je možné použiť 1, 2 alebo Parný hrniec je vhodný aj na varenie vajec. všetky 3 naparovacie koše 5. K tomu sa na dne každého naparovacieho SDG 800 B2...
 • Page 100 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 98 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 koša 5 nachádza zakaždým po 6 priehlbín, predlžuje sa čas tepelnej úpravy v do ktorých môžu byť vajcia postavené. horných košoch o niekoľko minút. Preto dodržiavajte »6.2 Kontrola bodu Keď nasadíte všetky 3 naparovacie koše 5, tepelnej úpravy«...
 • Page 101: Časy Tepelnej Úpravy

  - po uplynutí polovice času tepelnej úpravy zamiešajte/prevrstvite Fazuľové 400 g 25 - 30 min. - ak sú zamrznuté, zvyšuje sa čas tepelnej úpravy o struky cca 5 min. - po uplynutí polovice času tepelnej úpravy zamiešajte/prevrstvite SDG 800 B2...
 • Page 102 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 100 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 Zelenina Množstvo Čas Poznámky tepelnej úpravy Ružičkový kel 400 g 20 - 25 min. - po uplynutí polovice času tepelnej úpravy zamiešajte/prevrstvite Kapusta 400 g 35 - 40 min. - čerstvá...
 • Page 103 4 kusy 15 - 20 min. - plátky, napr. kotlety, filet Párky 400 g 10 - 15 min. - len uvarené párky, napr. frankfurtské párky, safaládky, párky do hot dogu atď. - pred tepelnou úpravou treba prepichnúť kožu SDG 800 B2...
 • Page 104 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 102 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 Mäso Množstvo Čas Poznámky tepelnej úpravy Kuracie prsia 400 g 15 - 20 min. - pred tepelnou úpravou odstráňte kožu - mäso musí byť bezpodmienečne dobre tepelne upra- vené Kuracie nohy 2 kusy 20 - 30 min.
 • Page 105: Recepty

  3. 4. Až do doby varenia nechajte odstáť, 6. Pokračujte vo varení až do uplynutia aby korenie do mäsa dobre preniklo. doby varenia. 7. Zemiaky mierne posoľte. SDG 800 B2...
 • Page 106 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 104 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 5. Jarné cibuľky, šampiňóny, zeler a mrkvu 9.3 Plnené tvarohové knedličky očistite a pokrájajte na zhruba rovnako veľké kocky, ktoré následne vložte do Prísady: misy. • 250 g odtučneného tvarohu 6.
 • Page 107: Čistenie A Skladovanie

  V závislosti od tvrdosti vody sa v prístroji úplne suchý. môžu tvoriť vápenaté usadeniny. Tieto by sa mali pravidelne odstraňovať, aby sa ušetrila 10.3 Čistenie príslušenstva energia, zvýšila životnosť prístroja, ako aj z hygienických dôvodov. Príslušenstvo z umelej hmoty vyčistite rukou v dreze. SDG 800 B2...
 • Page 108: Likvidácia

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 106 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 1. Miesta s vápenatými usadeninami utrite Pozor! Počas odvápňovania sa prístroj handričkou, ktorú ste predtým namočili v v žiadnom prípade nesmie zapnúť. troche octu. Mohlo by to viesť k škodám. 2.
 • Page 109 HOYER Handel GmbH • Pri akejkoľvek požiadavke majte Kühnehöfe 5 pripravené číslo výrobku (pre tento 22761 Hamburg prístroj: IAN 102978) a pokladničný Nemecko blok ako doklad o kúpe. SDG 800 B2...
 • Page 110: Gerätebeschreibung

  1. Gerätebeschreibung 1.1 Verwendungszweck Das Gerät ist ebenfalls geeignet für: • den Einsatz in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Mit diesem Dampfgarer SilverCrest SDG Bereichen, 800 B2 können Sie Lebensmittel schonend • den Einsatz in landwirtschaftlichen garen.
 • Page 111: Benennung Der Teile (Siehe Ausklappseite)

  Sachschaden verursachen. Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Hinweis: Bedienungsanleitung: Geringes Risiko: Sachverhalte, die im Um- Warnung! gang mit dem Gerät beachtet werden sollten. Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen. SDG 800 B2...
 • Page 112 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 110 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 Dampfstau entstehen könnte, der beim Öffnen 4.2 Besondere Hinweise für dieses schlagartig entweicht. Gerät –Füllen Sie niemals zu viel Wasser ein, da sonst heißes Wasser herausspritzen könnte. Den Wasser- Warnung! Beachten Sie fol- gende Hinweise, um Verletzungen stand können Sie am Wasserstandsanzeiger 13...
 • Page 113 Kindern erreichbar sein. elektrischen Schlag schützen. – Das Verlängerungskabel darf keines- • Schließen Sie das Gerät ausschließlich falls beschädigt sein. an einer Netzsteckdose mit Schutz- – Es dürfen keine weiteren Geräte als dieses Gerät an der Netzsteckdose SDG 800 B2...
 • Page 114: Auspacken Und Aufstellen

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 112 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 angeschlossen werden, da es sonst zu • Achten Sie darauf, dass die Ver- einer Überlastung des Stromnetzes packungsfolie nicht zur tödlichen Falle kommen kann (Verbot von Mehr- für Kinder wird. Verpackungsfolien sind fachsteckdosen!).
 • Page 115: Bedienen Des Gerätes

  3. Setzen Sie die Dampfhülse 8 auf den 1. Nehmen Sie die Auffangschale 7 aus Dampferzeuger 11. Das schmale Ende dem Unterteil 12. der Dampfhülse 8 muss nach oben 2. Füllen Sie klares Trinkwasser in das zeigen. Unterteil 12: SDG 800 B2...
 • Page 116 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 114 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 4. Setzen Sie die Auffangschale 7 in das damit der Dampf von ihnen weg austre- Unterteil 12. ten kann. 5. Geben Sie das Gargut in die Dampf- 2. Nehmen Sie den Deckel 3 ganz ab. körbe 5.
 • Page 117: Tipps Zum Kochen Mit Dem Dampfgarer

  2. Stellen Sie die Reisschale in einen belie- Beim Verstauen ist die Reihenfolge genau bigen Dampfkorb 5. umgekehrt, dann passen die Dampfkörbe 5 Hinweis: Wenn mehrere platzsparend ineinander. Dampfkörbe benutzen, sollte Reisschale 4 in den obersten Dampfkorb SDG 800 B2...
 • Page 118: Garzeiten

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 116 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 gestellt werden, damit nichts in die Ausnahme: Fleisch und Fisch sollten Reisschale tropfen kann. immer im untersten Dampfkorb gegart werden, damit heruntertropfender Saft Warnung! Achten Sie beim nicht über die anderen Lebensmittel Abnehmen des Deckels 3 läuft.
 • Page 119 - nach der Hälfte der Garzeit umrühren/umschichten Kartoffeln 900 g 30 - 40 min - frisch, geschält und geviertelt - nach der Hälfte der Garzeit umrühren/umschichten Neue oder 500 g 35 - 40 min - frisch und geschält im Ganzen kleine Kartoffeln SDG 800 B2...
 • Page 120 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 118 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 Gemüse Menge Garzeit Bemerkungen Spargel 400 g 15 - 20 min - flach im Dampfkorb auslegen, 2. Schicht kreuzweise darüber Artischocken 2 - 3 mittel- 50 - 55 min - mit der Öffnung nach unten in den Dampfkorb legen, große damit Kondenswasser ablaufen kann...
 • Page 121 - 1,75 Tassen Wasser zugeben kochreis Sonstiger Reis Instantreis 1 Tasse 12 - 15 min - 1,5 Tassen Wasser zugeben Milchreis 100 g + 30 g 75 - 80 min - warme Milch in entsprechender Menge statt Wasser (Reispudding) Zucker SDG 800 B2...
 • Page 122: Rezepte

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 120 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 8.5 Garzeiten Eier Eier Menge Wasser- Garzeit Bemerkungen menge weich max. 6 pro 400 ml 10 - 15 min - Eier in die Vertiefungen im Boden Dampfkorb der Dampfkörbe stellen. hart 20 - 25 min - Die Eier in den unteren Dampfkör-...
 • Page 123 17. Geben Sie den Fisch in Dampfkorb 1. 18.Setzen Sie den Dampfkorb 2 mit dem Gemüse und danach den Dampfkorb 3 mit dem Reis wieder ein. 19. Fahren Sie mit dem Garen bis zum Ablauf der Zeit fort. SDG 800 B2...
 • Page 124: Reinigen Und Lagern

  RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 122 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 10. Reinigen und lagern Warnung! Um die Gefahr eines 10.4 Zubehör zusammenbauen elektrischen Schlages, einer Ver- letzung oder einer Beschädigung 1. Setzen Böden zu vermeiden: Dampfkörbe 5 ein: – Ziehen Sie vor jeder Reinigung –...
 • Page 125: Entsorgung

  Folgenden dargestellte Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kauf- Garantie nicht eingeschränkt. datum dieses Geräts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Gerät von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos SDG 800 B2...
 • Page 126 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 124 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10 repariert oder ersetzt. Diese Garantie- Verwendungszwecke und Handlungen, von leistung setzt voraus, dass innerhalb der denen in der Bedienungsanleitung abgera- Dreijahresfrist das defekte Gerät und der ten oder vor denen gewarnt wird, sind unbe- Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und dingt zu vermeiden.
 • Page 127: Deutsch

  Service-Center. E-Mail: hoyer@lidl.de HOYER Handel GmbH Service Österreich Kühnehöfe 5 Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) 22761 Hamburg E-Mail: hoyer@lidl.at Deutschland Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.ch IAN: 102978 SDG 800 B2...
 • Page 128 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 126 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10...
 • Page 129 RP102978 Dampfgarer LB4 Seite 127 Dienstag, 9. September 2014 10:36 10...
 • Page 130 Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Germany Status of information · Stan informacji · Az információ kelte · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 08/2014 · Ident.-Nr.: SDG 800 B2 IAN 102978 RP102978_Dampfgarer_Cover_LB4.indd 1 27.08.14 14:11...

Table of Contents