Silvercrest SZW 1000 A2 Operating Instructions Manual
Silvercrest SZW 1000 A2 Operating Instructions Manual

Silvercrest SZW 1000 A2 Operating Instructions Manual

Cinnamon waffle maker
Table of Contents
 • Suomi

  • Käyttötarkoitus
  • Laitteen Kuvaus
  • Tekniset Tiedot
  • Toimitettavat Osat
  • Turvaohjeet
  • Ennen Ensimmäistä Käyttöönottoa
  • Vohveleiden Valmistaminen
  • Puhdistus Ja Hoito
  • Hävittäminen
  • Maahantuoja
  • Säilytys
  • Takuu Ja Huolto
  • Reseptejä
   • Kanelivohvelit
   • Kaneli-Marsipaanivohvelit
   • Juustoleipäset
  • Vinkkejä
 • Svenska

  • Beskrivning
  • Föreskriven Användning
  • Leveransens Innehåll
  • Säkerhetsanvisningar
  • Tekniska Data
  • Förberedelser
  • Grädda Våfflor
  • Rengöring Och Skötsel
  • Förvaring
  • Garanti Och Service
  • Importör
  • Kassering
  • Recept
   • Kanelvåfflor
   • Kanelvåfflor Med Marsipan
   • Ostvåfflor
  • Tips
 • Dansk

  • Anvendelsesformål
  • Beskrivelse Af Vaffeljernet
  • Medfølger Ved Køb
  • Sikkerhedsanvisninger
  • Tekniske Data
  • Bagning Af Vafler
  • Før Første Ibrugtagning
  • Rengøring Og Vedligeholdelse
  • Bortskaffelse
  • Garanti Og Service
  • Importør
  • Opbevaring
  • Opskrifter
   • Kanelvafler
   • Kanel-Marcipanvafler
   • Ostebagværk
  • Tips
 • Deutsch

  • Gerätebeschreibung
  • Lieferumfang
  • Sicherheitshinweise
  • Technische Daten
  • Verwendungszweck
  • Vor der Ersten Inbetriebnahme
  • Waffeln Backen
  • Reinigen und Pflegen
  • Aufbewahren
  • Entsorgen
  • Garantie und Service
  • Importeur
  • Rezepte
   • Zimtwaffeln
   • Zimt-Marzipanwaffeln
   • Käse-Gebäck
  • Tipps

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SZW 1000 A2-06/11-V1
IAN: 68613
KITCHEN TOOLS
Cinnamon Waffle Maker SZW 1000 A2
Cinnamon Waffle Maker
Vohvelirauta
Operating instructions
Käyttöohje
Kanelvåffeljärn
Kanelvaffeljern
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Zimtwaffeleisen
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SZW 1000 A2

 • Page 1 KITCHEN TOOLS Cinnamon Waffle Maker SZW 1000 A2 Cinnamon Waffle Maker Vohvelirauta Operating instructions Käyttöohje Kanelvåffeljärn Kanelvaffeljern Bruksanvisning Betjeningsvejledning Zimtwaffeleisen Bedienungsanleitung KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SZW 1000 A2-06/11-V1 IAN: 68613...
 • Page 2 SZW 1000 A2...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Intended Use Technical Data Items supplied Description of the appliance Safety instructions Before taking into use Baking waffles Cleaning and care Storage Disposal Importer Warranty and Service Tips Recipes Cinnamon Waffles ..........................6 Cinnamon-Marzipan Waffles ......................6 Cheese Biscuits............................6 Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference.
 • Page 4: Intended Use

  Cinnamon Waffle • Ensure that the power cable never becomes wet Maker or damp during operation. Lay the cable such that it does not get clamped or otherwise damaged. • Arrange for defective power plugs and/or cables Intended Use to be replaced at once by qualified technicians or our Customer Service Department.
 • Page 5: Before Taking Into Use

  Before taking into use Baking waffles Before taking the appliance into use check to ensure When you have prepared a pastry that is intended that the appliance, the plug and the power cable are for cooking in the Cinnamon Waffle Machine: in a serviceable condition and that all packaging materials have been removed.
 • Page 6: Cleaning And Care

  Note: 8. Divide the waffles immediately with a knife while If the lid cannot be closed, the consistency of the they are still hot. Once the waffles cool, they will pastry is too firm. In this case, wait for a short time. become hard and cannot be divided so easily.
 • Page 7: Storage

  Warranty and Service In the case of stubborn residues: Caution! Property damage! You receive a 3-year warranty for this device as of NEVER make use of hard objects. These could da- the purchase date. This appliance has been manu- mage the coatings of the baking surfaces. factured with care and meticulously examined be- fore delivery.
 • Page 8: Tips

  Tips Cinnamon-Marzipan Waffles 250 g Butter • Mix all ingredients together uniformly, this will 400 g Sugar ensure a constant level of browning. 400 g Flour • Never lay crispily baked waffles on top of each Eggs other. This causes them to become soft quickly. 80 g Cinnamon To keep them crispy, lay them next to each other...
 • Page 9 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Käyttötarkoitus Tekniset tiedot Toimitettavat osat Laitteen kuvaus Turvaohjeet Ennen ensimmäistä käyttöönottoa Vohveleiden valmistaminen Puhdistus ja hoito Säilytys Hävittäminen Maahantuoja Takuu ja huolto Vinkkejä Reseptejä Kanelivohvelit ............................12 Kaneli-marsipaanivohvelit ........................12 Juustoleipäset ............................12 Lue käyttöohje ennen ensimmäistä käyttökertaa huolellisesti läpi ja pidä sitä lähettyvillä myös myöhemmissä käytöissä.
 • Page 10: Käyttötarkoitus

  Vohvelirauta • Pidä huolta siitä, ettei virtajohto kastu konetta käytettäessä. Vedä virtajohto siten, ettei se tartu, puristu tai vaurioidu muulla tavalla. Käyttötarkoitus • Anna vaurioitunut verkkopistoke tai virtajohto heti valtuutetun ammattihenkilöstön tai huoltopalvelun Tämä laite on tarkoitettu vohvelien valmistamiseen vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi. kotitalouksissa.
 • Page 11: Ennen Ensimmäistä Käyttöönottoa

  Ennen ensimmäistä käyttöönottoa Vohveleiden valmistaminen Ennen kuin otat laitteen käyttöön, varmistu siitä, että Kun olet valmistanut kanelivohveliraudalle tarkoitetun laite, verkkopistoke ja virtajohto ovat moitteettomassa taikinan: kunnossa ja että kaikki pakkausmateriaalit on pois- tettu laitteesta. 1. Aseta laite tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alus- talle.
 • Page 12: Puhdistus Ja Hoito

  Ohje: 8. Leikkaa vohvelit veitsellä heti, niin kauan kun ne Jos kantta ei voida sulkea, taikinan koostumus on ovat vielä kuumia. Jäähtyneet vohvelit kovettuvat, liian kiinteä. Odota tällöin vähän aikaan. Heti kun eikä niiden leikkaaminen ole enää niin helppoa. taikina lämpenee, se myös pehmenee. 9.
 • Page 13: Säilytys

  Takuu ja huolto Jos laitteessa on kiinni palaneita jäämiä: Huomio! Aineelliset vahingot! Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on Älä missään tapauksessa käytä apuna kovia valmistettu huolellisesti ja tarkistettu tarkasti ennen esineitä. Ne voivat vahingoittaa paistopintojen pin- toimitusta. noitetta. Säilytä...
 • Page 14: Vinkkejä

  Vinkkejä Kaneli-marsipaanivohvelit 250 g voita • Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi, jotta vohvelit 400 g sokeria ruskistuisivat tasaisesti. 400 g jauhoja • Älä koskaan pinoa rapeaksi paistettuja vohveleita kananmunaa päällekkäin. Ne pehmenevät silloin nopeasti. 80 g kanelia Aseta ne vierekkäin uuniritilälle, niin ne pysyvät 200 g raakaa marsipaanimassaa rapeina.
 • Page 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN Föreskriven användning Tekniska data Leveransens innehåll Beskrivning Säkerhetsanvisningar Förberedelser Grädda våfflor Rengöring och skötsel Förvaring Kassering Importör Garanti och service Tips Recept Kanelvåfflor............................18 Kanelvåfflor med marsipan ......................18 Ostvåfflor............................18 Läs igenom bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten och spara den för senare bruk. Lämna över bruksanvisningen tillsammans med apparaten om du överlåter den till någon annan person.
 • Page 16: Föreskriven Användning

  Kanelvåffeljärn • Akta så att kabeln inte blir våt eller fuktig när apparaten används. Lägg den så att den inte kan klämmas eller skadas på annat sätt. Föreskriven användning • Låt omedelbart en auktoriserad yrkesman eller vår kundtjänst byta ut skadade kontakter och Den här apparaten är avsedd för att grädda våfflor strömkablar för att undvika risken för skador.
 • Page 17: Förberedelser

  Förberedelser Grädda våfflor Innan du börjar använda apparaten ska du försäkra När du gjort en kanelvåffeldeg: dig om att apparat, kontakt och kabel är i felfritt skick och att allt förpackningsmaterial tagits bort. 1. Ställ apparaten på en plan yta som tål värme. OBS: 1.
 • Page 18: Rengöring Och Skötsel

  Observera: 8. Dela våfflorna genast med en kniv, medan de Om det inte går att stänga locket är degen för hård. fortfarande är varma. Så snart våfflorna kallnat Vänta i så fall en stund. Så snart degen värmts upp blir de hårda och är svårare att dela. blir den mjukare.
 • Page 19: Förvaring

  Garanti och service Om rester bränts fast: Akta! Risk för materialskador! För den här apparaten lämnar vi tre års garanti från Använd absolut inte några hårda föremål för att ta och med inköpsdatum. Den här apparaten har till- bort fastbrända rester. Då kan laggarnas ytbeläg- verkats med omsorg och genomgått en noggrann gning skadas.
 • Page 20: Tips

  Tips Kanelvåfflor med marsipan 250 g smör • Blanda alla ingredienser till en slät smet så blir 400 g socker våfflan jämnt gräddad. 400 g mjöl • Lägg aldrig knapergräddade våfflor ovanpå ägg varandra. Då blir de snabbt mjuka. 80 g kanel Lägg dem bredvid varandra på...
 • Page 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Anvendelsesformål Tekniske data Medfølger ved køb Beskrivelse af vaffeljernet Sikkerhedsanvisninger Før første ibrugtagning Bagning af vafler Rengøring og vedligeholdelse Opbevaring Bortskaffelse Importør Garanti og service Tips Opskrifter Kanelvafler ............................24 Kanel-marcipanvafler ........................24 Ostebagværk ............................24 Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, før du bruger apparatet første gang, og gem den til senere brug.
 • Page 22: Anvendelsesformål

  Kanelvaffeljern • Sørg for, at ledningen aldrig bliver våd eller fugtig under brug. Læg ledningen, så den ikke kommer i klemme eller på anden måde beskadiges. Anvendelsesformål • Lad omgående defekte stik eller kabler udskifte af en autoriseret reparatør, så farlige situationer Dette vaffeljern er beregnet til bagning af vafler i undgås.
 • Page 23: Før Første Ibrugtagning

  Før første ibrugtagning Bagning af vafler Før vaffeljernet tages i brug, skal du kontrollere, at Når du har forberedt en dej til kanelvaffeljernet: vaffeljernet, stikket og ledningen er i perfekt stand, og at alle emballeringsmaterialer er fjernet. 1. Stil vaffeljernet på en tør, jævn og varmebestandig overflade.
 • Page 24: Rengøring Og Vedligeholdelse

  Bemærk: 8. Del vaflerne med en kniv med det samme, så Hvis låget ikke kan lukkes, er dejens konsistens for længe de stadig er varme. Når vaflerne køles fast. Vent et stykke tid. Så snart dejen bliver varmere, af, bliver de hårde og er ikke så nemme at dele bliver den også...
 • Page 25: Opbevaring

  Garanti og service Ved fastbrændte rester: Obs! Materielle skader! På dette apparat får du 3 års garanti fra købsdatoen. Brug aldrig hårde genstande som hjælpemidler. Be- Vaffeljernet er produceret omhyggeligt og inden lægningen på bagepladerne kan beskadiges. levering afprøvet samvittighedsfuldt. Opbevar kassebonen som bevis for købet.
 • Page 26: Tips

  Tips Kanel-marcipanvafler 250 g smør • Bland alle ingredienserne godt sammen, så 400 g sukker du får en ensartet bruning. 400 g • Læg aldrig de sprøde, nybagte vafler oven på æg hinanden. De bliver hurtigt bløde. 80 g kanel Læg dem ved siden af hinanden på...
 • Page 27 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Verwendungszweck Technische Daten Lieferumfang Gerätebeschreibung Sicherheitshinweise Vor der ersten Inbetriebnahme Waffeln backen Reinigen und Pflegen Aufbewahren Entsorgen Importeur Garantie und Service Tipps Rezepte Zimtwaffeln............................30 Zimt-Marzipanwaffeln ........................30 Käse-Gebäck.............................30 Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
 • Page 28: Verwendungszweck

  Zimtwaffeleisen • Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Verwendungszweck Gefährdungen zu vermeiden. • Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Stecker Dieses Gerät ist vorgesehen zum Backen von aus der Steckdose. Das Ausschalten alleine ge- Waffeln für den häuslichen Gebrauch.
 • Page 29: Vor Der Ersten Inbetriebnahme

  Vor der ersten Inbetriebnahme Waffeln backen Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überzeu- Wenn Sie einen für das Zimtwaffeleisen vorgesehe- gen Sie sich davon, dass das Gerät, Netzstecker nen Teig vorbereitet haben: und Netzkabel in einwandfreiem Zustand sind und alle Verpackungsmaterialien vom Gerät entfernt 1.
 • Page 30: Reinigen Und Pflegen

  Hinweis: 8. Teilen Sie die Waffeln sofort mit einem Messer, Wenn sich der Deckel nicht schließen lässt, ist die solange sie noch heiß sind. Sobald die Waffeln Konsistenz des Teiges zu fest. Warten Sie in diesem auskühlen, werden Sie hart und lassen sich nicht Falle einige Zeit ab.
 • Page 31: Aufbewahren

  Garantie und Service Bei festgebackenen Rückständen: Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Achtung! Sachschäden! Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert Nehmen Sie auf keinen Fall harte Gegenstände zu und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Hilfe. Hierdurch kann die Beschichtung der Backflä- Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis chen beschädigt werden.
 • Page 32: Tipps

  Tipps Zimt-Marzipanwaffeln 250 g Butter • Vermischen Sie alle Zutaten gleichmäßig, damit 400 g Zucker eine gleichmäßige Bräunung entsteht. 400 g Mehl • Legen Sie knusprig gebackene Waffeln nie über- Eier einander. Dadurch werden sie schnell weich. 80 g Zimt Legen Sie sie nebeneinander auf ein Küchenrost, 200 g Marzipan-Rohmasse...

Table of Contents