Silvercrest SZW 1000 A2 Operating Instructions Manual
Silvercrest SZW 1000 A2 Operating Instructions Manual

Silvercrest SZW 1000 A2 Operating Instructions Manual

Cinnamon waffle maker
Table of Contents
 • Hrvatski

  • Namjena
  • Obim Isporuke
  • Opis Uređaja
  • Sigurnosne Upute
  • Tehnički Podaci
  • Pečenje Vafli
  • Prije Prve Upotrebe
  • ČIšćenje I Održavanje
  • Jamstvo I Servis
  • Uvoznik
  • Zbrinjavanje
  • Čuvanje Uređaja
  • Recepti
   • Vafle Sa Cimetom
   • Vafle Sa Cimetom I Marcipanom
   • Pecivo Sa Sirom
  • Savjeti
 • Română

  • Date Tehnice
  • Descrierea Aparatului
  • Furnitura
  • IndicaţII de Siguranţă
  • Scopul Utilizării
  • Coacerea Vafelor
  • Înainte de Prima Utilizare
  • Curăţarea ŞI Îngrijirea
  • Eliminarea Aparatelor Uzate
  • Garanţia ŞI Service-Ul
  • Importator
  • Păstrarea
  • Reţete
   • Vafe Cu ScorţIşoară
   • Vafe Cu ScorţIşoară ŞI Marţipan
   • Prăjitură Cu Brânză
  • Sfaturi
 • Български

  • Обем На Доставката
  • Описание На Уреда
  • Сфера На Приложение
  • Технически Данни
  • Указания За Безопасност
  • Преди Първото Пускане
  • Приготвяне На Вафли
  • Почистване И Поддържане
  • Вносител
  • Гаранция И Сервиз
  • Изхвърляне
  • Съхранение
  • Рецепти
   • Вафли С Канела
   • Марципанови Вафли С Канела
   • Снакс С Кашкавал
  • Съвети
 • Ελληνικά

  • Περιγραφή Συσκευής
  • Σύνολο Αποστολής
  • Σκοπός Χρήσης
  • Τεχνικές Πληροφορίες
  • Υποδείξεις Ασφαλείας
  • Πριν Από Την Πρώτη Θέση Σε Λειτουργία
  • Ψήσιμο Βαφλών
  • Καθαρισμός Και Φροντίδα
  • Απομάκρυνση
  • Εγγύηση Και Σέρβις
  • Εισαγωγέας
  • Φύλαξη
  • Συνταγές
   • Βάφλες Με Κανέλα
   • Βάφλες Με Κανέλα Και Μάρτσιπαν
   • Αρτοσκευάσματα Με Τυρί
  • Υποδείξεις
 • Deutsch

  • Gerätebeschreibung
  • Lieferumfang
  • Sicherheitshinweise
  • Technische Daten
  • Verwendungszweck
  • Vor der Ersten Inbetriebnahme
  • Waffeln Backen
  • Reinigen und Pflegen
  • Aufbewahren
  • Entsorgen
  • Garantie und Service
  • Importeur
  • Rezepte
   • Zimtwaffeln
   • Zimt-Marzipanwaffeln
   • Käse-Gebäck
  • Tipps

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
7
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SZW 1000 A2-06/11-V1
IAN: 68613
KITCHEN TOOLS
Cinnamon Waffle Maker SZW 1000 A2
Cinnamon Waffle Maker
Pekač vafli s cimetom
Operating instructions
Upute za upotrebu
Aparat pentru prepara-
Гофретник
R
rea vafelor cu scorţişoară
Ръководство за експлоатация
Instrucţiunile
Σ Σ υ υ σ σ κ κ ε ε υ υ ή ή γ γ ι ι α α β β ά ά φ φ λ λ ε ε ς ς κ κ α α ν ν έ έ λ λ α α ς ς
Zimtwaffeleisen
Οδηγίες χρήσης
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Silvercrest SZW 1000 A2

 • Page 1 KITCHEN TOOLS Cinnamon Waffle Maker SZW 1000 A2 Cinnamon Waffle Maker Pekač vafli s cimetom Operating instructions Upute za upotrebu Aparat pentru prepara- Гофретник rea vafelor cu scorţişoară Ръководство за експлоатация Instrucţiunile Σ Σ υ υ σ σ κ κ ε ε υ υ ή ή γ γ ι ι α α β β ά ά φ φ λ λ ε ε ς ς κ κ α α ν ν έ έ λ λ α α ς ς...
 • Page 2 SZW 1000 A2...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Intended Use Technical Data Items supplied Description of the appliance Safety instructions Before taking into use Baking waffles Cleaning and care Storage Disposal Importer Warranty and Service Tips Recipes Cinnamon Waffles ..........................6 Cinnamon-Marzipan Waffles ......................6 Cheese Biscuits............................6 Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference.
 • Page 4: Intended Use

  Cinnamon Waffle • Ensure that the power cable never becomes wet Maker or damp during operation. Lay the cable such that it does not get clamped or otherwise damaged. • Arrange for defective power plugs and/or cables Intended Use to be replaced at once by qualified technicians or our Customer Service Department.
 • Page 5: Before Taking Into Use

  Before taking into use Baking waffles Before taking the appliance into use check to ensure When you have prepared a pastry that is intended that the appliance, the plug and the power cable are for cooking in the Cinnamon Waffle Machine: in a serviceable condition and that all packaging materials have been removed.
 • Page 6: Cleaning And Care

  Note: 8. Divide the waffles immediately with a knife while If the lid cannot be closed, the consistency of the they are still hot. Once the waffles cool, they will pastry is too firm. In this case, wait for a short time. become hard and cannot be divided so easily.
 • Page 7: Storage

  Warranty and Service In the case of stubborn residues: Caution! Property damage! You receive a 3-year warranty for this device as of NEVER make use of hard objects. These could da- the purchase date. This appliance has been manu- mage the coatings of the baking surfaces. factured with care and meticulously examined be- fore delivery.
 • Page 8: Tips

  Cinnamon-Marzipan Waffles Service Cyprus Tel.: 8009 4409 250 g Butter E-Mail: kompernass@lidl.com.cy 400 g Sugar 400 g Flour IAN 68613 Eggs 80 g Cinnamon Tips 200 g Marzipan paste • Mix all ingredients together uniformly, this will 1. Stir the soft butter, the eggs and the sugar until it ensure a constant level of browning.
 • Page 9 Sadrˇ z aj Strana Namjena Tehnički podaci Obim isporuke Opis uređaja Sigurnosne upute Prije prve upotrebe Pečenje vafli Čišćenje i održavanje Čuvanje uređaja Zbrinjavanje Uvoznik Jamstvo i servis Savjeti Recepti Vafle sa cimetom ............12 Vafle sa cimetom i marcipanom .
 • Page 10: Namjena

  Pekač vafli s cimetom • Dajte oštećene mrežne utikače ili mrežni kabel odmah zamijeniti od strane autoriziranog stručnog osoblja, kako biste izbjegli opasnosti. Namjena • Nakon upotrebe uvijek izvucite utikač iz utičnice. Samo isključivanje nije dovoljno, jer još uvijek Ovaj uređaj je predviđen za pečenje vafli u kućnoj postoji mrežni napon u uređaju, dok je utikač...
 • Page 11: Prije Prve Upotrebe

  Prije prve upotrebe Pečenje vafli Prije nego što uređaj pustite u pogon, uvjerite se Ako ste pripremili tijesto predviđeno za uređaj za da su uređaj, utikač i kabel za napajanje u besprije- pečenje vafli sa cimetom: kornom stanju, te da je sav materijal za pakiranje udaljen od uređaja.
 • Page 12: Čišćenje I Održavanje

  Napomena: 8. Vafle odmah razdijelite pomoću noža, dok su Može se dogoditi, da se za vrijeme pečenja zelena još vruće. Čim se vafle ohlade, one će očvrsnuti kontrolna lampica nakratko zagasi i zatim ponovo i ne daju se više tako dobro razdijeliti. zasvijetli.
 • Page 13: Čuvanje Uređaja

  Jamstvo i servis Kod zapečenih ostataka: Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godine Pažnja predmetna šteta! od datuma kupovine. Uređaj je pažljivo proizveden Niukom slučaju ne koristite tvrde predmete. Njihovom i prije isporuke brižljivo kontroliran. uporabom može doći do oštećenja gornjeg sloja Molimo sačuvajte blagajnički račun kao dokaz o površina za pečenje.
 • Page 14: Savjeti

  Savjeti Vafle sa cimetom i marcipanom 250 g maslaca • Sve sastojke ravnomjerno pomiješajte, tako da 400 g šećera nastane ravnomjerno rumenilo. 400 g brašna • Krckavo pečene vafle nikada ne polegnite jednu jaja preko druge. Na taj način će one brzo omekšati. 80 g cimeta Polegnite ih jednu pokraj druge na kuhinjsku re-...
 • Page 15 Cuprins Pagina Scopul utilizării Date tehnice Furnitura Descrierea aparatului Indicaţii de siguranţă Înainte de prima utilizare Coacerea vafelor Curăţarea şi îngrijirea Păstrarea Eliminarea aparatelor uzate Importator Garanţia şi service-ul Sfaturi Reţete Vafe cu scorţişoară ............18 Vafe cu scorţişoară...
 • Page 16: Scopul Utilizării

  Aparat pentru • Dacă ştecărul sau cablul de alimentare se defec- prepararea vafelor tează, solicitaţi imediat repararea de către personal cu scorţişoară specializat sau de către serviciul clienţi, pentru a evita periclitările. • După utilizare, scoateţi totdeauna ştecărul din Scopul utilizării priză.
 • Page 17: Înainte De Prima Utilizare

  Înainte de prima utilizare Coacerea vafelor Înainte de a pune aparatul în funcţiune, asiguraţi-vă Dacă aveţi pregătit aluat pentru gaufrieră: că acesta, ştecărul şi cablul de alimentare se află în stare ireproşabilă de funcţionare şi că au fost înde- 1. Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi rezistentă părtate toate ambalajele aparatului.
 • Page 18: Curăţarea Şi Îngrijirea

  Curăţarea şi îngrijirea Indicaţie Dacă nu puteţi închide capacul, aceasta înseamnă că aluatul are o consistenţă prea rigidă. În aceste Pentru evitarea pericolului de cazuri, aşteptaţi puţin timp. Dacă aluatul se încălze- moarte prin electrocutare: şte, va deveni mai moale. Nu deschideţi niciodată...
 • Page 19: Păstrarea

  Păstrarea Garanţia şi service-ul Pentru acest aparat se acordă o garanţie de 3 ani Înainte de a-l pune la păstrare aparatul trebuie să se începând cu data cumpărării. Aparatul a fost produs răcească complet. cu foarte mate atenţie şi verificat conştiincios înainte Înfăşuraţi cablul pe suportul de sub aparat.
 • Page 20: Sfaturi

  Sfaturi Vafe cu scorţişoară şi marţipan 250 g de unt • Amestecaţi deodată toate ingredientele pentru a 400 g de zahăr obţine o rumenire uniformă. 400 g de făină • Nu aşezaţi vafele crocante unele peste altele. ouă Altfel, acestea se vor înmuia mai repede. 80 g de scorţişoară...
 • Page 21 Съдържание Страница Сфера на приложение Технически данни Обем на доставката Описание на уреда Указания за безопасност Преди първото пускане Приготвяне на вафли Почистване и поддържане Съхранение Изхвърляне Вносител Гаранция и сервиз Съвети Рецепти Вафли с канела ............24 Марципанови...
 • Page 22: Сфера На Приложение

  Гофретник • Внимавайте захранващият кабел никога да не се мокри или навлажнява по време на работа. Включете го така, че той да не се притиска или Сфера на приложение да се поврежда по някакъв друг начин. • Дайте веднага повредения щепсел или кабел Този...
 • Page 23: Преди Първото Пускане

  Преди първото пускане Приготвяне на вафли Преди да включите уреда, се уверете че той, Когато подготвите специално тесто, предназна- щепселът и кабелът са в изправно състояние и чено за гофретника за вафли с канела: че всички опаковъчни материали са отстранени от...
 • Page 24: Почистване И Поддържане

  Указание: 8. Разрежете веднага вафлите с нож, докато са Ако капакът не може да се затвори, консистенцията все още топли. След като изстинат, те стават на тестото е твърде плътна. В такъв случай изча- твърди и не могат да се разрязват толкова кайте...
 • Page 25: Съхранение

  Вносител При загорели остатъци от пърженето: Внимание! Материални щети! KOMPERNASS GMBH Hе използвайте в никакъв случай твърди предмети. BURGSTRASSE 21 С тях може да се повреди покритието на повърх- 44867 BOCHUM, GERMANY ностите за пържене. www.kompernass.com • По-добре поставете мокра кърпа върху твърдо залепналите...
 • Page 26: Съвети

  Съвети Марципанови вафли с канела 250 гр чисто масло • Разбъркайте равномерно всички продукти, за 400 гр. захар да се получи равномерна степен на изпичане. 400 гр. брашно • Не поставяйте никога изпечените вафли една яйца върху друга. Така те ще омекнат бързо. 80 гр...
 • Page 27 Περιεχόμενα Σελίδα Σκοπός χρήσης Τεχνικές πληροφορίες Σύνολο αποστολής Περιγραφή συσκευής Υποδείξεις ασφαλείας Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία Ψήσιμο βαφλών Καθαρισμός και φροντίδα Φύλαξη Απομάκρυνση Εισαγωγέας Εγγύηση και σέρβις Υποδείξεις Συνταγές Βάφλες με κανέλα ...........................30 Βάφλες με κανέλα και μάρτσιπαν....................30 Αρτοσκευάσματα...
 • Page 28: Σκοπός Χρήσης

  Συσκευή για βάφλες • Τα βύσματα ή καλώδια δικτύου με βλάβη πρέπει κανέλας να αντικαθίστανται αμέσως από εξουσιοδοτημένο ειδικό προσωπικό ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι. Σκοπός χρήσης • Τραβάτε πάντα μετά τη χρήση το βύσμα από την...
 • Page 29: Πριν Από Την Πρώτη Θέση Σε Λειτουργία

  Πριν από την πρώτη θέση σε Ψήσιμο βαφλών λειτουργία Εάν έχετε προετοιμάσει μια προβλεπόμενη ζύμη για Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε τη συσκευή βάφλας: ότι η συσκευή, το βύσμα και το καλώδιο δικτύου είναι σε άψογη κατάσταση και ότι όλα τα υλικά 1.
 • Page 30: Καθαρισμός Και Φροντίδα

  Υπόδειξη: 8. Χωρίστε τις βάφλες αμέσως με ένα μαχαίρι, όσο Εάν το καπάκι δεν μπορεί να κλείσει, η πυκνότητα είναι ακόμα καυτές. Μόλις κρυώσουν οι βάφλες, της ζύμης είναι πολύ σφιχτή. Περιμένετε σε αυτή την γίνονται σκληρές και δεν μπορούν να χωριστούν περίπτωση...
 • Page 31: Φύλαξη

  Εγγύηση και σέρβις Σε υπολείμματα που έχουν ψηθεί πολύ: Προσοχή! Εμπράγματες ζημιές! Έχετε για αυτή τη συσκευή 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Η συσκευή κατασκευάστηκε Μη χρησιμοποιήσετε σε καμιά περίπτωση σκληρά και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή. υλικά...
 • Page 32: Υποδείξεις

  Υποδείξεις Βάφλες με κανέλα και μάρτσιπαν 250 γρ. βούτυρο • Αναμειγνύετε όλα τα συστατικά εξίσου έτσι ώστε 400 γρ. ζάχαρη να προκύπτει ένα ομοιόμορφο ρόδισμα. 400 γρ. αλεύρι • Ποτέ μην τοποθετείτε τραγανές ψημένες βάφλες αυγά τη μία πάνω από την άλλη. Με αυτό τον τρόπο 80 γρ.
 • Page 33 Inhaltsverzeichnis Seite Verwendungszweck Technische Daten Lieferumfang Gerätebeschreibung Sicherheitshinweise Vor der ersten Inbetriebnahme Waffeln backen Reinigen und Pflegen Aufbewahren Entsorgen Importeur Garantie und Service Tipps Rezepte Zimtwaffeln............................36 Zimt-Marzipanwaffeln ........................36 Käse-Gebäck.............................36 Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
 • Page 34: Verwendungszweck

  Zimtwaffeleisen • Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Verwendungszweck Gefährdungen zu vermeiden. • Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Stecker Dieses Gerät ist vorgesehen zum Backen von aus der Steckdose. Das Ausschalten alleine ge- Waffeln für den häuslichen Gebrauch.
 • Page 35: Vor Der Ersten Inbetriebnahme

  Vor der ersten Inbetriebnahme Waffeln backen Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überzeu- Wenn Sie einen für das Zimtwaffeleisen vorgesehe- gen Sie sich davon, dass das Gerät, Netzstecker nen Teig vorbereitet haben: und Netzkabel in einwandfreiem Zustand sind und alle Verpackungsmaterialien vom Gerät entfernt 1.
 • Page 36: Reinigen Und Pflegen

  Hinweis: 8. Teilen Sie die Waffeln sofort mit einem Messer, Wenn sich der Deckel nicht schließen lässt, ist die solange sie noch heiß sind. Sobald die Waffeln Konsistenz des Teiges zu fest. Warten Sie in diesem auskühlen, werden Sie hart und lassen sich nicht Falle einige Zeit ab.
 • Page 37: Aufbewahren

  Garantie und Service Bei festgebackenen Rückständen: Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Achtung! Sachschäden! Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert Nehmen Sie auf keinen Fall harte Gegenstände zu und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Hilfe. Hierdurch kann die Beschichtung der Backflä- Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis chen beschädigt werden.
 • Page 38: Tipps

  Tipps Zimt-Marzipanwaffeln 250 g Butter • Vermischen Sie alle Zutaten gleichmäßig, damit 400 g Zucker eine gleichmäßige Bräunung entsteht. 400 g Mehl • Legen Sie knusprig gebackene Waffeln nie über- 80 g Zimt einander. Dadurch werden sie schnell weich. 200 g Marzipan Rohmasse Legen Sie sie nebeneinander auf ein Küchenrost, so bleiben sie knusprig.

Table of Contents