Download Print this page

Advertisement

Gebruiksaanwijzing
NL
User manual
EN
Notice d'utilisation
FR
Benutzerinformation
DE
Inbouwoven
Built-in oven
Four encastrable
Elektro-Einbaubackofen
ZOB 482 XL
2
14
25
37

Advertisement

   Also See for Zanussi ZOB 482 XL

   Related Manuals for Zanussi ZOB 482 XL

   Summary of Contents for Zanussi ZOB 482 XL

 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing User manual Notice d'utilisation Benutzerinformation Inbouwoven Built-in oven Four encastrable Elektro-Einbaubackofen ZOB 482 XL...

 • Page 2

  Inhoud Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 Voor het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11 Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11...

 • Page 3: Voor Het Eerste Gebruik

  • Dit apparaat mag alleen gerepareerd worden door een • Verander de specificaties van dit product niet en wijzig erkende servicemonteur. Gebruik alleen originele re- het niet. Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat. serveonderdelen. Waarschuwing! Volg de instructies voor de •...

 • Page 4

  Beschrijving van het product Algemeen overzicht Bedieningspaneel Temperatuurlampje Temperatuurknop Display Functieknop van de oven Stroomindicatie Luchtopeningen voor koelventilator Grill Ovenlampje Ventilator Typeplaatje Ovenaccessoires Voor gebak en koekjes • Diepe braadslede • Ovenrek Om te bakken en te braden of om vet op te vangen. Voor servies, bak- en braadvormen.

 • Page 5

  Ovenfuncties Ovenfunctie Toepassing UIT-stand Het apparaat staat UIT. Ovenlampje Brandt ook als er geen functie is ingeschakeld. Verwarmt de oven met zowel het bovenste als het onderste verwarmingselement. Boven- en onderwarmte Voor bakken en braden op één ovenniveau. Hetelucht met meer ver- Om verschillende gerechten tegelijk te bereiden.

 • Page 6

  Display Functie-indicatielampjes Tijddisplay Functie-indicatielampjes "+" toets Keuzetoets "-" toets De klokfuncties instellen 2. Om de tijd in te stellen voor de kookwekker , be- reidingsduur of einde bereiding , gebruikt u de " + " of " - "-toets. Het controlelampje voor de betreffende functie gaat branden.

 • Page 7

  Na een paar seconden gaat de klokfunctie uit. Nuttige aanwijzingen en tips • Doe de ovendeur niet open voordat driekwart van de Waarschuwing! Sluit altijd de deur van de oven ingestelde baktijd is verstreken. tijdens de bereiding, ook bij grillen. •...

 • Page 8

  Oventempe- Bereidings- Gewicht (kg) Gerecht Ovenfunctie Niveau ratuur (°C) tijd (min.) Eend 120-150 Gans 150-200 Kalkoen 210-240 30-40 Gevulde paprika's en tomaten / Ge- 50-70 bakken aardappe- Kant-en-klare taar- 45-55 Hartige taarten 80-100 Koekjes 25-35 Lasagne 45-60 Wit brood 50-60 Pizza 25-35 Grillen...

 • Page 9: Onderhoud En Reiniging

  Pizzafunctie Waarschuwing! Gebruik deze functie met een maximale temperatuur van 200°C. Hoeveelheid Grillen Bereidingstijd (minuten) GERECHT Stuks Temp. (°C) 1e kant 2e kant niveau Rollade (kalkoen) 1000 30-40 20-30 Kip (in twee helften) 1000 25-30 20-30 Kip drumsticks 15-20 15-18 Kwartel 25-30 20-25...

 • Page 10

  • Maak alle oventoebehoren na elk gebruik schoon met een zachte doek en een warm sopje en een reinigings- middel en laat ze drogen. • Toebehoren met antiaanbaklaag mogen niet worden schoon gemaakt met een agressieve reinigingsmiddel, voorwerpen met scherpe randen of afwasautomaat. Hierdoor kan de antiaanbaklaag onherstelbaar worden beschadigd! Verwijder de strip van de...

 • Page 11

  Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De oven wordt niet warm De oven is niet ingeschakeld Schakel de oven in De oven wordt niet warm De tijd is niet ingesteld Klok instellen De oven wordt niet warm De benodigde kookstanden zijn niet Controleer de kookstand ingesteld De oven wordt niet warm...

 • Page 12

  • Het apparaat kan met de achterkant en één zijde tegen hogere apparaten of wanden aan worden geplaatst. De andere zijde moet tegen meubels met dezelfde hoogte worden geplaatst. • Inbouwovens en inbouwfornuizen zijn uitgerust met speciale aansluitsystemen. Om veiligheidsredenen mag u alleen apparaten van dezelfde fabrikant combi- neren.

 • Page 13

  Afdanken van het apparaat apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit 1. Trek de stekker uit het stopcontact. product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt 2. Snijd het netsnoer door en gooi het weg. u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde 3.

 • Page 14: Table Of Contents

  Contents Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14 Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21 Before first use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 What to do if…...

 • Page 15: Before First Use

  Warning! Carefully obey the instructions for electrical connections. Before first use To set the current time use " + " or " - " button. Remove all packaging, both inside and outside the After approximately 5 seconds, the flashing stops and the oven, before using the appliance.

 • Page 16: Product Description

  Product description General overview Control panel Temperature indicator Temperature control knob Display Oven function control knob Power indicator Air vents for the cooling fan Grill Oven lamp Rating plate Oven accessories For cakes and biscuits. • Deep roasting pan • Oven shelf To bake and roast or as pan to collect fat.

 • Page 17

  Oven functions Oven function Application OFF position The appliance is OFF. Oven lamp Lights up without any cooking function. Conventional cooking Heats both from the top and bottom element. To bake and roast on one oven level. To cook several different dishes at the same time. To cook home-made fruit in Fan forced cooking syrup, and to dry mushrooms or fruit.

 • Page 18: Helpful Hints And Tips

  Setting the clock functions Push the Selection button again and again until nec- essary function indicator flashes. 2. To set the time for Minute minder , Duration or End , use " + " or " - " button. The related function indicator comes on. When the time period is completed, the function in- dicator flashes and an acoustic signal sounds for 2 minutes.

 • Page 19: Cooking Tables

  • If you use two baking trays at the same time, keep one • To prevent too much smoke in the oven during roast- level empty between them. ing, add some water into the dripping pan. To prevent the smoke condensation, add water each time after it Cooking meat and fish dries up.

 • Page 20

  Quantity Grilling Cooking time in minutes TYPE OF DISH Pieces Temp. (°C) 1st side 2nd side level Fillet steaks 12-15 12-14 Beef steaks 10-12 Sausages 12-15 10-12 Pork chops 12-16 12-14 Chicken (cut in 2) 1000 30-35 25-30 Kebabs 10-15 10-12 Breast of chicken 12-15...

 • Page 21: Care And Cleaning

  Pizza Function TYPE OF DISH Cooking time in minutes NOTES Level temp.°C on flat baking tray or on Pizza , small 10~20 oven shelf Bread rolls 15~25 on flat baking tray Care and cleaning Shelf Support Rails Warning! Before you clean the appliance, switch it off.

 • Page 22: What To Do If

  Oven lamp Warning! There is a danger of electrical shock! Before you change the oven lamp: • Switch off the oven. • Remove the fuses in the fuse box or switch off the cir- cuit breaker. Put a cloth on the bottom of the oven for protection Pull the trim away from the Hold the door glass with of the oven light and glass cover.

 • Page 23: Installation

  These data are necessary to help you quickly and Important! If you do not operate the appliance correctly, correctly. These data are available on the rating plate (refer the visit from the Service Force Centre or dealer will not to "Product description") be free of charge, even during the warranty period.

 • Page 24: Environment Concerns

  • This appliance has no mains plug and no mains cable. • Do not pull the mains cable to disconnect the appli- ance. Always pull the mains plug. • Any electrical component must be installed or replaced by the Service Centre technician or qualified expert. •...

 • Page 25

  Sommaire Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32 Avant la première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26 En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ 34 Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27 Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34...

 • Page 26

  • Au moment de l'ouverture de la porte du four, durant • Les appareils encastrables ne peuvent être mis en la phase de cuisson ou à la fin de cette dernière, faites fonctionnement qu'après avoir été installés dans des attention à la bouffée d'air chaud qui sort du four. meubles et des plans de travail homologués et adaptés.

 • Page 27

  Description de l'appareil Description de l'appareil Bandeau de commandes Voyant du thermostat Thermostat Affichage Sélecteur de fonctions du four Voyant Marche Orifices d'aération du ventilateur de refroidissement Gril Éclairage du four Ventilateur Plaque signalétique Accessoires du four • Lèchefrite Elle est utilisée pour recueillir le jus des grillades. Elle •...

 • Page 28

  Fonctions du four Fonction du four Application Position Arrêt L'appareil est à l'arrêt. Éclairage du four S'allume même si aucune fonction de cuisson n'est sélectionnée. La chaleur provient des éléments chauffants supérieur et inférieur. Pour cuire et Cuisson traditionnelle rôtir sur un seul niveau. Pour cuire plusieurs préparations simultanément.

 • Page 29: Conseils Utiles

  Réglage des fonctions de l'horloge Appuyez plusieurs fois sur la touche de sélection jusqu'à ce que le symbole de la fonction souhaitée clignote. 2. Pour régler la fonction Minuteur , Durée , appuyez sur la touche " + " ou " - ". Le voyant de la fonction correspondante s'allume.

 • Page 30: Tableaux De Cuisson

  • De la vapeur peut être produite en cours de cuisson et • Pour préparer des rôtis tendres et moelleux, réglez la se déposer sur les parois du four ou sur les vitres de température entre 200 et 250 °C. la porte.

 • Page 31

  Temps de Température Poids (kg) Mets Fonction du four Gradin cuisson du four (°C) (min) Petits biscuits 25-35 Lasagnes 45-60 Pain blanc 50-60 Pizza 25-35 Cuisson au gril Préchauffez le four à vide pendant environ 10 mi- nutes, avant la cuisson. Quantité...

 • Page 32: Entretien Et Nettoyage

  Quantité Cuisson au gril Temps de cuisson en minutes Type de plat Pièces Temp. (°C) 1er côté 2e côté Gradin Caille 25-30 20-25 Gratin de légumes 20-25 pièces. Coquilles Saint- 15-20 Jacques Maquereau 15-20 10-15 Filets de poisson 12-15 8-10 Pizza Préchauffez le four à...

 • Page 33

  Glissières Retrait des glissières Éloignez le cache de la Maintenez la vitre du four porte et retirez-le en le d'une main et retirez la vi- soulevant. tre de l'autre main, en la faisant glisser. Écartez l'avant de la Écartez l'arrière de la glissière de la paroi laté- glissière de la paroi laté- rale.

 • Page 34

  En cas d'anomalie de fonctionnement Anomalie Cause possible Solution Le four ne chauffe pas Le four n'est pas en fonctionnement Mettez le four en fonctionnement Le four ne chauffe pas L'heure n'est pas réglée Réglez l'horloge Le four ne chauffe pas Les réglages souhaités n'ont pas été...

 • Page 35

  • L'appareil peut être placé avec sa paroi arrière et laté- rale posées contre des appareils ou des parois d'une hauteur supérieure. L'autre paroi latérale doit être pla- cée contre des meubles ayant une hauteur identique à celle du four. •...

 • Page 36

  En matière de protection de l'environnement Matériaux d'emballage Le symbole sur le produit ou son emballage indique Tous les matériaux marqués par le symbole sont re- que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. cyclables. Déposez-les dans une déchetterie prévue à cet Il doit être remis au point de collecte dédié...

 • Page 37

  Inhalt Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37 Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44 Vor der ersten Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38 Was tun, wenn …...

 • Page 38

  Installation • Einbaugeräte dürfen nur betrieben werden, wenn sie in normgerechte, passende Einbauschränke und Arbeits- • Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim Transport platten eingebaut wurden. nicht beschädigt wurde. Schließen Sie ein beschädig- • Nehmen Sie weder technische noch anderweitige Än- tes Gerät nicht an.

 • Page 39

  Gerätebeschreibung Gesamtansicht Bedienfeld Temperaturkontrolllampe Schalter für die Temperaturwahl Anzeige Schalter Backofen-Funktionen Betriebs-Kontrolllampe Lüftungsöffnungen für das Kühlgebläse Grill Backofenlampe Ventilator Typenschild Backofenzubehör Für Kuchen und Plätzchen • Fettpfanne • Rost Zum Backen und Braten oder zum Auffangen von aus- Für Geschirr, Kuchenformen, Braten tretendem Fett.

 • Page 40

  Backofenfunktionen Backofenfunktion Anwendung Position AUS Das Gerät ist AUSGESCHALTET. Backofenlampe Leuchtet, auch wenn keine Gar-Funktion eingestellt ist. Die Hitze kommt von den Heizelementen oben und unten im Backofen. Zum Ba- Ober- und Unterhitze cken und Braten auf einer Ebene. Zum gleichzeitigen Garen und Backen verschiedener Gerichte zur selben Zeit. Zum Umluft mit Ringheizkör- Sterilisieren von Eingemachtem, zum Kochen selbstgemachter Konfitüre und zum Trocknen von Pilzen und Obst.

 • Page 41

  Anzeige Funktionsleuchten Zeitanzeige Funktionsleuchten Taste "+" Auswahltaste Taste "-" Einstellen der Uhrfunktionen Drücken Sie die Auswahltaste so oft, bis die ge- wünschte Funktionsleuchte blinkt. 2. Zum Einstellen der Zeit für Kurzzeit , Dauer oder Ende verwenden Sie die Taste " + " oder " - ".

 • Page 42

  Die Uhrfunktions-Leuchte erlischt nach einigen Se- kunden. Praktische Tipps und Hinweise • Öffnen Sie die Backofen-Tür nicht, bevor 3/4 der Back- Warnung! Schließen Sie beim Braten oder Backen zeit abgelaufen ist. immer die Backofen-Tür, ebenso beim Grillen. • Werden zwei Backbleche gleichzeitig in den Backofen Stellen Sie keine Backbleche, Töpfe usw.

 • Page 43

  Backofen- Garzeit Gewicht (kg) Speise Backofenfunktion Ebene temperatur (Min.) (°C) Hähnchen/Kanin- 70-80 chen Ente 120-150 Gans 150-200 Truthahn/Pute 210-240 Fisch 30-40 Gefüllte Paprika oder Tomaten/ 50-70 Ofenkartoffeln Kuchen 45-55 Pasteten, Gedeckte 80-100 Kuchen usw. Kleingebäck 25-35 Lasagne 45-60 Weißbrot 50-60 Pizza 25-35 Grillen...

 • Page 44

  Heißluftgrillen Warnung! Wählen Sie bei Verwendung dieser Funktion eine Höchsttemperatur von 200 °C. Menge Grillen Garzeit in Minuten GERICHT Stück Temp. (°C) 1. Seite 2. Seite Ebene Rollbraten (Puter) 1000 30-40 20-30 Hähnchen (in 2 Hälften) 1000 25-30 20-30 Hähnchenschlegel 15-20 15-18 Wachtel...

 • Page 45

  • Reinigen Sie nach jedem Gebrauch alle Zubehörteile mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und Reinigungsmittel angefeuchtet wurde, und lassen Sie sie trocknen. • Reinigen Sie Zubehörteile mit Antihaftbeschichtung nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln, scharfkanti- gen Gegenständen oder im Geschirrspüler. Die Anti- haftbeschichtung kann zerstört werden! Ziehen Sie die Türabde- Halten Sie die Glasschei-...

 • Page 46

  3. Ersetzen Sie die Backofenlampe durch eine geeignete 4. Bringen Sie die Glasabdeckung wieder an. 300 °C hitzbeständige Backofenlampe. Was tun, wenn … Störung Mögliche Ursache Abhilfe Der Backofen heizt nicht auf Der Backofen ist nicht eingeschaltet Schalten Sie den Backofen ein Der Backofen heizt nicht auf Die Tageszeit ist nicht eingestellt Stellen Sie die Uhr ein...

 • Page 47: Elektrischer Anschluss

  • Einige Teile des Ofens sind spannungsführend. Das Gerät sollte mit dem Küchenmöbel bündig abschlie- ßen, stellen Sie sicher, dass keine Zwischenräume vorhanden sind. Dies verhindert das Risiko von Strom- schlägen, denn so können Sie nicht versehentlich ge- fährliche Teile berühren. •...

 • Page 48

  • In der elektrischen Installation ist eine Einrichtung • Angaben zur Spannung finden Sie auf dem Typen- vorzusehen, die es ermöglicht, das Gerät mit einer schild (siehe "Gesamtansicht"). Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm allpolig vom Netz zu trennen (z.B. Sicherheitsschalter, Siche- rungen).

 • Page 52

  U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op: www.zanussi.be Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin online sur: www.zanussi.be Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte unseren Onlineshop unter: www.zanussi.de Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: