Silvercrest SBTF 10 B2 Operating Instructions Manual

Silvercrest SBTF 10 B2 Operating Instructions Manual

Bluetooth hands-free kit
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

BLUETOOTH
BLUETOOTH
HANDS-FREE KIT
Operating instructions
BLUETOOTH
FREISPRECH-
EINRICHTUNG
Bedienungsanleitung
IAN 78534
®
HANDS-FREE KIT SBTF 10 B2
®
®
-
BLUETOOTH
HÅNDFRIT SÆT TIL
MOBILTELEFONEN
Betjeningsvejledning
®
-

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SBTF 10 B2

 • Page 1 ® BLUETOOTH HANDS-FREE KIT SBTF 10 B2 ® ® BLUETOOTH BLUETOOTH HANDS-FREE KIT HÅNDFRIT SÆT TIL Operating instructions MOBILTELEFONEN Betjeningsvejledning ® BLUETOOTH FREISPRECH- EINRICHTUNG Bedienungsanleitung IAN 78534...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ........13 Declaration of EU Conformity ....14 SBTF 10 B2...
 • Page 5: Safety Instructions

  Install the hands-free appliance in the vehicle such that your view is not obstructed and that the appliance is not located in an impact zone in the passenger com- partment or in the infl ation area of airbags. SBTF 10 B2...
 • Page 6: Correct Usage

  Correct Usage ® The Bluetooth Hands-Free Kit SBTF 10 B2 is designed for use in vehicles with a voltage of 12-24 V. The hands- ® free phone system uses both Bluetooth radio technology aswell as a digital signal processor (DSP) to carry out telephone functions.
 • Page 7: Introduction

  The HFP (Handsfree-Profi l) makes possible the hands-free call functions of a mobile telephone, for example with the help of voice commands. SBTF 10 B2...
 • Page 8: Items Supplied

  Weight: 67 g Operational temperature: +15° to +40°C Humidity: 5 to 75% (no condensation) Operating Elements 1 Vehicle connector plug 2 Microphone 3 +/- Buttons 4 USB port 5 Loudspeakers 6 LED status indicator 7 Multi-function button SBTF 10 B2...
 • Page 9: Installing The Hands-Free Appliance In A Vehicle

  6 blinks twice every 3 seconds. Switching off : The appliance is in standby mode. ● Press and hold the multi-function button 7 for 3 seconds, until a long and deep signal tone is heard. The LED status display 6 extinguishes. SBTF 10 B2...
 • Page 10: Coupling The Hands-Free Appliance With A Mobile Telephone

  You will hear a long high signal tone and the LED status indicator 6 blinks every 3 seconds. ● You can now use the hands-free appliance. SBTF 10 B2...
 • Page 11: Coupling The Hands-Free Appliance With Several Mobile Telephones

  To use the hands-free appliance with a linked mobile phone that is not the last used mobile phone, the connection must be made via the ® Bluetooth menu of the mobile phone. SBTF 10 B2...
 • Page 12: Separating The Connection

  Use your mobile telephone in the usual way to make a call. ● For redialing of the last number called, shortly press the multi-function button 7 twice. ● For activation of voice dialling, shortly press the multi- function button 7 once. SBTF 10 B2...
 • Page 13: Automatic Call Acceptance

  +/- buttons 3. ● During a call, repeatedly press the + resp. - buttons 3 until the desired sound volume level is obtained. The attainment of the maximum sound volume level is indi- cated by a short signal tone. SBTF 10 B2...
 • Page 14: Charging 5 V Devices

  ● NEVER submerse the appliance in water or other liquids! ● Do not permit liquids to permeate into the housing! ● Never open the housing of the appliance! There are no user-serviceable elements inside. SBTF 10 B2...
 • Page 15: Disposal

  The warranty is void in the case of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorized service branch. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty. SBTF 10 B2...
 • Page 16: Importer

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 78534 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 78534 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SBTF 10 B2...
 • Page 17: Declaration Of Eu Conformity

  Declaration of EU Conformity We, Kompernaß GmbH, Burgstraße 21, D-44867 Bochum, ® hereby declare that the product SBTF 10 B2 Bluetooth hands-free Kit complies with the essential requirements and other relevant provisions of the Motor Vehicle Directive 2004/104/EC, the R&TTE Directive 99/5/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the RoHS Directive 2011/65/EU.
 • Page 18 Importør ........27 EU-overensstemmelseserklæring ....28 SBTF 10 B2...
 • Page 19: Sikkerhedsanvisninger

  Lær betjeningen at kende, før du starter kørslen, og øv dig i sikker anvendelse af håndfri-sættet! ● Installér håndfri-sættet i bilen, så dit udsyn ikke generes, og så apparatet ikke er monteret et sted, hvor personer kan kollidere med kabinen i tilfælde af en ulykke. SBTF 10 B2...
 • Page 20: Bestemmelsesmæssig Anvendelse

  Bestemmelsesmæssig anvendelse ® Bluetooth -håndfrit sæt til mobiltelefonen SBTF 10 B2 er beregnet til brug i biler med elektrisk anlæg på 12-24 V. ® Håndfri-sættet anvender trådløs Bluetooth -teknik samt en digital signalprocessor (DSP) for at udføre opkaldsfunktio-...
 • Page 21: Introduktion

  Bluetooth® er et registreret varemærke for Bluetooth SIG, Inc. HSP (headset-profi l) giver mulighed for standardfunktioner som taleoverførsel samt modtagelse og afvisning af opkald. HFP (handsfree-profi l) giver mulighed for håndfri brug af mobiltelefonen, f.eks. ved hjælp af talekommandoer. SBTF 10 B2...
 • Page 22: Medfølger Ved Levering

  Mål (L x B x H): 15,7 x 5,3 x 2,3 cm Vægt: 67 g Driftstemperatur: +15° til +40°C Fugtighed: 5 til 75% (ingen kondensdannelse) Betjeningselementer 1 Biltilslutningsstik 2 Mikrofon 3 +/- knapper 4 USB-tilslutning 5 Højttalere 6 LED-indikator 7 Multifunktionsknap SBTF 10 B2...
 • Page 23: Montering Af Håndfri-Sættet I Bilen

  LED-indikatoren 6 blinker to gange hvert 3. sekund. Sådan slukker du: Nu er apparatet i standby-modus. ● Tryk på multifunktionsknappen 7, og hold den nede i 3 sekunder, indtil der høres en dyb signaltone. LED- tilstandsdisplay 6 slukkes.ht. SBTF 10 B2...
 • Page 24: Sammenkobling Af Håndfri-Sæt Med Mobiltelefon

  Vælg håndfri-sættet „Car Kit“ fra listen over apparater i mobiltelefonen. ● Indtast den forprogrammerede kode „9999“, og be- kræft den for at koble apparaterne sammen. Du hører en lang, høj signaltone, og LED-displayet 6 blinker hvert 3 sekund. ● Nu kan du anvende håndfri-sættet. SBTF 10 B2...
 • Page 25: Med Fl Ere Mobiltelefoner

  For at anvende det håndfri sæt sammen med en tilkoblet mobiltelefon, som ikke var den sidst anvendte mobiltelefon, skal forbindelsen ® etableres via mobiltelefonens Bluetooth -menu. SBTF 10 B2...
 • Page 26: Afbrydelse Af Forbindelsen

  Brug din mobiltelefon, som du plejer for at ringe op. ● For at gentage opkald af det sidst indtastede nummer, skal du trykke kort to gange på multifunktionsknappen 7. ● Tryk én gang på multifunktionsknappen 7 for at aktivere sprogvalget. SBTF 10 B2...
 • Page 27 Du kan indstille lydstyrken for headsettet ved hjælp af knapperne + og - 3. ● Tryk fl ere gange under opkaldet på knapperne + og - 3, indtil den ønskede lydstyrke er indstillet. Når den mak- simale lydstyrke er nået, lyder der en kort signaltone. SBTF 10 B2...
 • Page 28: Opladning Af 5 V-Apparater

  Åbn aldrig apparatets kabinet. Der er ikke betjenings- dele i kabinettet. ● Brug ikke kraftige kemikalier, rengøringsopløsninger eller kraftige rengøringsmidler for rengøring af appa- ratet. Det kan beskadige kabinettets overfl ade. ● Rengør kabinettets overfl ade med en let fugtet klud. SBTF 10 B2...
 • Page 29: Bortskaff Else

  Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Eventuelle skader og mangler, som allerede fi ndes ved køb, skal straks anmeldes efter udpakning og senest to dage efter købsdatoen. Når garantiperioden er udlø- bet, skal udgifterne til reparationer betales normalt. SBTF 10 B2...
 • Page 30: Importør

  Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 78534 Importør KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SBTF 10 B2...
 • Page 31: Eu-Overensstemmelseserklæring

  EU-overensstemmelseserklæring Vi, Kompernaß GmbH, Burgstraße 21, D-44867 Bochum, erklærer hermed, at produktet SBTF 10 B2 Bluetooth®- håndfrit sæt til mobiltelefonen opfylder de grundlæggende krav og øvrige relevante forskrifter i auto-direktivet 2004/104/EC, R&TTE-direktivet 99/5/EC, lavspændings- direktivet 2006/95/EC og RoHS-direktivet 2011/65/EU. Anvendte harmoniserede normer: EN 60950-1:2006 + A11:2009 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006...
 • Page 32 Importeur ........42 EU-Konformitätserklärung ..... . . 43 SBTF 10 B2...
 • Page 33: Sicherheitshinweise

  ● Lassen Sie sich durch die Bedienung und Anzeigen der Freisprecheinrichtung nicht in Ihrer Aufmerksamkeit für den Straßenverkehr ablenken! ● Machen Sie sich vor Fahrtantritt mit der Bedienung vertraut und üben Sie den sicheren Gebrauch der Freisprecheinrichtung! SBTF 10 B2...
 • Page 34 Systeme in Kraftfahrzeugen, z.B. elektronisches ABS, elektronischer Geschwindigkeitsregler und Airbagsysteme, beeinträchtigen. Für weitere Informa- tionen über Ihr Fahrzeug oder etwaiges Zubehör setzen Sie sich mit dem betreff enden Hersteller oder seiner Ver- tretung in Verbindung. SBTF 10 B2...
 • Page 35: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Bestimmungsgemäßer Gebrauch ® Die Bluetooth -Freisprecheinrichtung SBTF 10 B2 ist für die Verwendung in Fahrzeugen mit einer Bordspannung von 12-24 V vorgesehen. Die Freisprecheinrichtung verwendet ® Bluetooth Funktechnik sowie einen digitalen Signalpro- zessor (DSP), um Anruff unktionen auszuführen. Zusätzlich können über den USB-Anschluss mobile Geräte mit einer...
 • Page 36: Lieferumfang

  HSP und HFP Ausgangsspannung USB-Anschluss: / 1 A Sicherung: F2AL / 250 V Maße (L x B x H): 15,7 x 5,3 x 2,3 cm Gewicht: 67 g Betriebstemperatur: +15° bis +40°C Feuchtigkeit: 5 bis 75% (keine Kondensation) SBTF 10 B2...
 • Page 37: Bedienelemente

  Vorsicht! Bei Fahrzeugen, bei denen der Zigarettenanzünder bzw. die Bordnetz-Steckdosen auch bei ausgeschalteter Zün- dung funktionieren: ● Benutzen Sie die Freisprecheinrichtung nur bei einge- schaltetem Motor. Anderenfalls kann die Fahrzeugbat- terie über einen längeren Zeitraum entladen werden. SBTF 10 B2...
 • Page 38: Ein- Und Ausschalten Der Freisprecheinrichtung

  Stellen Sie das Mobiltelefon so ein, dass es nach ® Bluetooth -Geräten sucht. Eine detaillierte Beschrei- bung dazu fi nden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons. ● Stellen Sie sicher, dass die Freisprecheinrichtung korrekt angebracht und ausgeschaltet ist. SBTF 10 B2...
 • Page 39 In diesem Fall muss die Kopplung zusätzlich am Mobiltelefon durchgeführt werden. Solange dies nicht erfolgt ist, blinkt die LED-Zustands- anzeige 6 alle 3 Sekunden zweimal. Weitere Informationen fi nden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons. SBTF 10 B2...
 • Page 40: Freisprecheinrichtung Mit Mehreren Mobiltelefonen Koppeln

  -Menü löschen, um die Verbindung zu trennen. Wiederherstellen der Verbindung Wenn Sie die Freisprecheinrichtung erneut mit dem zuletzt verwendeten Mobiltelefon verbinden möchten: ● ® Stellen Sie sicher, dass Bluetooth im Mobiltelefon ak- tiviert ist und schalten Sie die Freisprecheinrichtung ein. SBTF 10 B2...
 • Page 41: Freisprecheinrichtung Verwenden

  Annehmen und Beenden eines Anrufs Wenn Sie einen Anruf erhalten, blinkt die LED-Zustands- anzeige 6 und Sie hören über die Freisprecheinrichtung einen Rufton. Wenn das Anrufsignal in Ihrem Mobiltele- fon ausgeschaltet ist, wird dennoch der Rufton über die Freisprecheinrichtung ausgegeben. SBTF 10 B2...
 • Page 42: Laden Von 5 V-Geräten

  Verbinden Sie das zu ladene Gerät mit dem USB-An- schluss 4 der Freisprecheinrichtung. Das Gerät erhält seine Stromversorgung nun von der Freisprecheinrich- tung. Wenn das Gerät über eine Ladekontrollanzeige verfügt, zeigt diese an, dass das Gerät geladen wird. SBTF 10 B2...
 • Page 43: Fehlerbehebung

  Bedienelemente darin. ● Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungs- lösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Gerätes. Dies könnte die Gehäuseoberfl äche beschä- digen. ● Reinigen Sie die Gehäuseoberfl äche mit einem leicht angefeuchteten Tuch. SBTF 10 B2...
 • Page 44: Entsorgen

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpfl ichtig. SBTF 10 B2...
 • Page 45: Importeur

  IAN 78534 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 78534 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 78534 Importeur KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com SBTF 10 B2...
 • Page 46: Eu-Konformitätserklärung

  EU-Konformitätserklärung Wir, Kompernaß GmbH, Burgstraße 21, D-44867 Bochum, ® erklären, dass das Produkt SBTF 10 B2 Bluetooth -Frei- sprecheinrichtung den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Kfz-Richt- linie 2004/104/EC, der R&TTE-Richtlinie 99/5/EC, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.
 • Page 47 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information Stand der Informationen: 08 / 2012 · Ident.-No.: SBTF10B2072012-3 IAN 78534...

Table of Contents