Silvercrest SHBS 1000 A1 Operating Instructions Manual

Hair & beard clippers
Table of Contents
 • Suomi

  • Johdanto

   • Tietoja Tästä Käyttöohjeesta
   • Tekijänoikeus
   • Vastuunrajoitus
   • Määräystenmukainen Käyttö
   • Käytetyt Varoitusohjeet
  • Turvallisuus

   • Tärkeitä Turvallisuusohjeita
  • Toimituslaajuus

   • Pakkauksen Hävittäminen
  • Laitteen Kuvaus

  • Ennen Käyttöönottoa

   • Akkujen Lataaminen
   • Laitteen Käyttäminen Verkkolaitteella
  • Käyttö

   • Akkujen KäyttöIän Pidentäminen
   • Hiusten Leikkaaminen
   • Leikkaaminen Ilman Lisäterää
   • Hiusten Ohentaminen
   • Hiusrajojen, Niskan Ja Pulisonkien Leikkaaminen
   • Parran Siistiminen Ja Leikkaaminen
  • Puhdistus Ja Hoito

  • Hävittäminen

   • Laitteen Hävittäminen
   • Paristojen / Akkujen Hävittäminen
  • Liite

   • Tekniset Tiedot
   • Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta
   • Takuu
   • Huolto
   • Maahantuoja
 • Svenska

  • Inledning

   • Information Om den Här Bruksanvisningen
   • Upphovsrätt
   • Ansvarsbegränsning
   • Föreskriven Användning
   • Varningar Som Används
  • Säkerhet

   • Grundläggande Säkerhetsanvisningar
  • Leveransens Innehåll

   • Kassera Förpackningen
  • Beskrivning

  • Före Första Användningen

   • Ladda Batterierna
   • Drift Med Kontaktnätdel
  • Användning Och Drift

   • Öka Batteriernas Livslängd
   • Klippa Hår
   • Klippa Utan Tillbehör
   • Tunna Ur Håret
   • Klippa Konturer VID Hårfästet, Nacken Och Polisongerna
   • Trimma Och Klippa Skägg
  • Rengöring Och Skötsel

  • Kassering

   • Kassera Produkten
   • Kassera Batterier
  • Bilaga

   • Tekniska Data
   • Försäkran Om Överensstämmelse
   • Garanti
   • Service
   • Importör
 • Dansk

  • Introduktion

   • Om Denne Betjeningsvejledning
   • Ophavsret
   • Ansvarsbegrænsning
   • Anvendelsesområde
   • Anvendte Advarsler
  • Sikkerhed

   • Grundlæggende Sikkerhedsanvisninger
  • Leverede Dele

   • Bortskaff else Af Emballagen
  • Beskrivelse Af Produktet

  • Før Første Brug

   • Opladning Af Batterierne
   • Funktion Med Stiknetdelen
  • Betjening Og Funktion

   • Forlængelse Af de Genopladelige Batteriers Levetid
   • Klipning Af Hår
   • Klipning Uden Kam
   • Udtynding Af Hår
   • Klipning Af Konturer Ved Hårkant, Nakke Og Bakkenbarter
   • Trimning Og Klipning Af Skæg
  • Rengøring Og Vedligeholdelse

  • Bortskaff else

   • Bortskaff else Af Maskinen
   • Bortskaff else Af Batterier/Genopladelige Batterier
  • Tillæg

   • Tekniske Data
   • Oplysninger Om Overensstemmelseserklæringen
   • Garanti
   • Service
   • Importør
 • Deutsch

  • Einführung

   • Informationen zu dieser Bedienungsanleitung
   • Urheberrecht
   • Haftungsbeschränkung
   • Bestimmungsgemäße Verwendung
   • Verwendete Warnhinweise
  • Sicherheit

   • Grundlegende Sicherheitshinweise
  • Lieferumfang

   • De at Ch
   • Entsorgung der Verpackung
  • Gerätebeschreibung

  • Vor der Inbetriebnahme

   • Aufl Aden der Akkus
   • Betrieb mit dem Steckernetzteil
  • Bedienung und Betrieb

   • Akku-Lebensdauer Verlängern
   • Haare Schneiden
   • Schneiden ohne Aufsatz
   • Haare Ausdünnen
   • Schneiden von Konturen an Haaransatz, Nacken und Koteletten
   • Bart Trimmen und Schneiden
  • Reinigung und Pfl Ege

  • Entsorgung

   • Gerät Entsorgen
   • Batterien / Akkus Entsorgen
  • Anhang

   • Technische Daten
   • Hinweise zur Konformitätserklärung
   • Garantie
   • Service
   • Importeur

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1
HAIR & BEARD CLIPPERS
Operating instructions
HÅR- OCH SKÄGGTRIMMER
Bruksanvisning
HAAR- UND BARTSCHNEIDER
Bedienungsanleitung
IAN 86722
KOTIPARTURI
Käyttöohje
HÅR- OG SKÆGTRIMMER
Betjeningsvejledning

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHBS 1000 A1

 • Page 1 HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1 HAIR & BEARD CLIPPERS KOTIPARTURI Operating instructions Käyttöohje HÅR- OCH SKÄGGTRIMMER HÅR- OG SKÆGTRIMMER Bruksanvisning Betjeningsvejledning HAAR- UND BARTSCHNEIDER Bedienungsanleitung IAN 86722...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ............. . . 13 SHBS 1000 A1...
 • Page 5: Introduction

  The appliance is not intended for any other use or for uses extending beyond those stated. Claims of any kind for damage arising as a result of non-intended use will not be accepted. The user is the sole bearer of the risk. SHBS 1000 A1...
 • Page 6: Warnings Used

  If the hazardous situation is not avoided, it could lead to damage to property. ► Follow the instructions in this warning to prevent damage to property. NOTE ► A note indicates additional information that will assist you in handling the appliance. SHBS 1000 A1...
 • Page 7: Safety

  - if a defect occurs, - before cleaning the appliance, - if you do not intend using the appliance for longer periods, - after every use. When removing, pull the power unit itself and not the cable. SHBS 1000 A1...
 • Page 8 Only plug the power supply unit into an easily reachable power socket so that you can pull the power supply unit out of the power socket quickly in an emergency. ■ Do not cover the power supply unit to avoid inadmissible warming. SHBS 1000 A1...
 • Page 9: Scope Of Delivery

  The packaging protects the appliance from transport damage. Returning the packaging to the material cycle conserves raw materials and reduces the amount of waste that is generated. Dispose of packaging material that is no longer needed in accordance with applicable local regulations. SHBS 1000 A1...
 • Page 10: Appliance Description

  fl ashes and 60 minutes is displayed. ♦ Once the batteries are completely recharged, you can use the appliance for around 60 minutes without connecting it to the power supply. SHBS 1000 A1...
 • Page 11: Operation With The Power Supply Unit

  / 7 - 9 mm / 10 - 12 mm / 16 - 18 mm / 22 - 24 mm / 28 - 30 mm). ♦ Click the selected cut length add-on onto the trimmer block from behind. Ensure that both pins in the cut length add-on correctly locate into the side cutouts in the trimmer head holder. SHBS 1000 A1...
 • Page 12: Trimming Without Add-Ons

  NOTE ► Depending on how you hold your hair and beard trimmer and the resulting angle, the cut length can vary from the lengths stated in this operating manual and marked on the add-on/appliance. SHBS 1000 A1...
 • Page 13: Thinning Your Hair

  Clean the housing exclusively with a soft damp cloth and a mild dishwashing liquid. ♦ Switch the hair and beard trimmer off by pressing the ON - OFF switch ♦ Disconnect the cable from the appliance and pull the power supply unit of the power socket. SHBS 1000 A1...
 • Page 14: Disposal

  / city district or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that bat- teries are disposed of in a non-polluting manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged. SHBS 1000 A1...
 • Page 15: Appendix

  With regard to conformity with essential requirements and other relevant provisions, this appliance complies with the guidelines of the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC and the Low Voltage Directive 2006/95/EC. The full original Declaration of Conformity is available from the importer. SHBS 1000 A1...
 • Page 16: Warranty

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 86722 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 86722 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 1000 A1...
 • Page 17 SHBS 1000 A1...
 • Page 18 Maahantuoja ............27 SHBS 1000 A1...
 • Page 19: Johdanto

  Laitetta saa käyttää vain ihmisten hiusten leikkaamiseen. Se ei sovellu keinotekoisten hiusten tai eläinten karvojen leikkaamiseen. Muu tai tämän ylittävä käyttö katsotaan määräystenvastaiseksi. Emme vastaa min- käänlaisista määräystenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista. Yksinomainen vastuu mahdollisista laitteen käyttöön liittyvistä riskeistä on käyttäjällä. SHBS 1000 A1...
 • Page 20: Käytetyt Varoitusohjeet

  Noudata tämän varoituksen ohjeita välttääksesi henkilövauriot. HUOMIO Tämän vaara-asteen varoitus on merkkinä mahdollisista aineellisista vahingoista. Jos tilannetta ei vältetä, se voi johtaa aineellisiin vahinkoihin. ► Noudata tämän varoituksen ohjeita aineellisten vahinkojen välttämiseksi. OHJE ► Ilmoitus sisältää lisätietoja, jotka helpottavat laitteen käsittelyä. SHBS 1000 A1...
 • Page 21: Turvallisuus

  Käytä verkkovirtakäytössä vain toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta. ■ Irrota verkkolaite pistorasiasta - mikäli laitteen toiminnassa ilmenee häiriöitä, - ennen kuin puhdistat laitetta, - mikäli laite on pidemmän aikaa käyttämättä, - jokaisen käyttökerran jälkeen. Irrota verkkolaite vetämällä suoraan verkkopistokkeesta, älä virtajohdosta. SHBS 1000 A1...
 • Page 22 Varmista käytön aikana, ettei virtajohto jää kaapinovien väliin tai koske kuumiin pintoihin. Tämä voi vaurioittaa virtajohdon eristystä. ■ Liitä verkkolaite vain sopivalla etäisyydellä oleviin pistorasioihin, jotta voit vikatapauksessa nopeasti irrottaa verkkolaitteen pistorasiasta. ■ Älä peitä verkkolaitetta, jottei se kuumene liikaa. SHBS 1000 A1...
 • Page 23: Toimituslaajuus

  Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteesta. VAARA ► Pakkausmateriaaleilla ei saa leikkiä. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pakkauksen hävittäminen Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta. Pakkauksen palauttaminen materiaalikiertoon säästää raaka-aineita ja vähentää syntyvän jätteen määrää. Hävitä tarpeettomat pakkausmateriaalit voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti. SHBS 1000 A1...
 • Page 24: Laitteen Kuvaus

  Täyttyvä latauspalkki ja nouseva minuuttinäyttö latausnäytössä kertovat käyttäjälle latauksen tilan. Akut ovat täysin latautuneita, kun latausnäytön latauspalkki ei enää vilku, ja aikanäyttö näyttää 60 minuuttia. ♦ Täysin latautuneilla akuilla voit käyttää laitetta jopa 60 minuuttia liittämättä sitä sähköverkkoon. SHBS 1000 A1...
 • Page 25: Laitteen Käyttäminen Verkkolaitteella

  Valitse halutulle hiusten pituudelle soveltuva leikkuuterä (4–6 mm / 7–9 mm / 10–12 mm / 16–18 mm / 22–24 mm / 28–30 mm). ♦ Kiinnitä haluttu leikkuuterä takakautta teräpäähän . Varmista, että leik- kuuterän molemmat tapit lukittuvat leikkuupään pidikkeen sivuissa oleviin syvennyksiin. SHBS 1000 A1...
 • Page 26: Leikkaaminen Ilman Lisäterää

  Ilman leikkuuterää hiukset voidaan leikata 0,5-2,5 mm:n pituisiksi. Voit hienosäätää leikkuupituutta liikuttamalla työntökytkintä halutulle pituudelle. OHJE ► Sen mukaan miten ja missä kulmassa hiusten- ja parranleikkuukonetta pidetään kädessä, leikkuupituus saattaa poiketa tässä käyttöohjeessa annetuista tai lisäteriin/laitteeseen merkityistä pituuksista. SHBS 1000 A1...
 • Page 27: Hiusten Ohentaminen

  ► Älä käytä aggressiivisia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa kotelon pintaa. ► Puhdista kotelo ainoastaan kevyesti kostutetulla liinalla ja miedolla astian- pesuaineella. ♦ Sammuta hiusten- ja parranleikkuukone virtakytkimestä ♦ Irrota virtajohto laitteesta ja verkkolaite pistorasiasta. SHBS 1000 A1...
 • Page 28: Hävittäminen

  Ruuvaa sitä varten laite täysin auki ja poista akut piirilevyltä. Paristojen / akkujen hävittäminen Paristoja/akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Laki velvoittaa jokaista kuluttajaa toimittamaan paristot ja akut asianmukaisiin keräyspisteisiin tai kauppaan. Näin varmistetaan, että paristot/akut hävitetään ympäristöystä- vällisellä tavalla. Palauta akut/paristot ainoastaan tyhjentyneinä. SHBS 1000 A1...
 • Page 29: Liite

  Akut 2 x NiMH (AAA) 1000 mAh Ympäristön lämpötila 10°C ... 40°C Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta Tämä laite vastaa eurooppalaisen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2004/108/EC sekä pienjännitedirektiivin 2006/95/EC perustavia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Täydellinen alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana maahantuojalta. SHBS 1000 A1...
 • Page 30: Takuu

  Takuuajan päättymisen jälkeen suoritetut korjaukset ovat maksullisia. Huolto Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 86722 Maahantuoja KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 1000 A1...
 • Page 31 SHBS 1000 A1...
 • Page 32 Importör ............. . . 41 SHBS 1000 A1...
 • Page 33: Inledning

  All annan eller utökad form av användning strider mot föreskrifterna. Det fi nns inga möjligheter att ställa krav på ersättning för skador som beror på att produkten använts på ett sätt som strider mot föreskrifterna. Allt ansvar vilar på användaren. SHBS 1000 A1...
 • Page 34: Varningar Som Används

  En varning på den här nivån innebär risk för materialskador. Om ingenting görs för att undvika situationen kan resultatet bli materialskador. ► Följ anvisningarna i varningstexten för att undvika materialskador. OBSERVERA ► Under Observera fi nns extra information som ska hjälpa dig att handskas med produkten. SHBS 1000 A1...
 • Page 35: Säkerhet

  - vid störningar, - innan du rengör produkten, - när du inte ska använda produkten på länge, - efter varje användningstillfälle. Fatta alltid tag om kontaktnätdelen när du drar ut den ur uttaget, dra inte i kabeln. SHBS 1000 A1...
 • Page 36 Akta så att kabeln inte kläms fast i skåpdörrar eller ligger över heta ytor. Annars kan kabelns isolering skadas. ■ Anslut bara kontaktnätdelen till ett lättåtkomligt eluttag så att det går snabbt att dra ut den vid störningar. ■ Täck inte över kontaktnätdelen, då kan den bli för varm. SHBS 1000 A1...
 • Page 37: Leveransens Innehåll

  Förpackningsmaterial är inga leksaker. Det fi nns risk för kvävningsolyckor. Kassera förpackningen Förpackningen ska skydda produkten från transportskador. Genom att återföra förpackningen till kretsloppet kan vi spara på råvaror och minska sopberget. Kassera förpackningar som inte behövs längre enligt gällande lokala bestämmelser. SHBS 1000 A1...
 • Page 38: Beskrivning

  . Batterierna är fullt uppladdade slutar blinka och 60 minuter visas. när rutorna i laddningskontrollen ♦ Med fulladdade batterier kan produkten användas ända upp till 60 minuter utan att kopplas till ett eluttag. SHBS 1000 A1...
 • Page 39: Drift Med Kontaktnätdel

  16 - 18 mm / 22 - 24 mm / 28 - 30 mm) du vill ha. ♦ Sätt det valda tillbehöret för klipplängd bakifrån på skäret . Kontrollera att båda stiften på tillbehöret för klipplängd hamnar rätt i fördjupningarna på sidan av skärhuvudets hållare. SHBS 1000 A1...
 • Page 40: Klippa Utan Tillbehör

  2,5 mm. För att fi njustera klipplängden för du skjutknappen till önskad längd. OBSERVERA ► Beroende på i vilken vinkel man håller hår- och skäggtrimmern kan klipp- längden variera från angivelserna i det här dokumentet eller de längder som anges på tillbehöret/produkten. SHBS 1000 A1...
 • Page 41: Tunna Ur Håret

  Använd inte aggressiva eller slipande rengöringsmedel som kan förstöra produktens yta. ► Rengör endast höljet med en något fuktig trasa och milt diskmedel. ♦ Stäng av hår- och skäggtrimmern med På/Av-knappen ♦ Ta bort kabeln från produkten och dra ut kontaktnätdelen ur uttaget. SHBS 1000 A1...
 • Page 42: Kassering

  Den som använder någon typ av batterier är skyldig att lämna in dem till ett godkänt insamlingsställe. Den här bestämmelsen är till för att batterier ska kunna kasseras utan att skada miljön. Lämna bara in urladdade batterier för återvinning/destruktion. SHBS 1000 A1...
 • Page 43: Bilaga

  10°C till 40°C Försäkran om överensstämmelse Den här produkten uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i det europeiska direktivet förr elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC samt lågspänningsdirektivet 2006/95/EC. En fullständig försäkran om överensstämmelse i original kan beställas av importören. SHBS 1000 A1...
 • Page 44: Garanti

  När garantitiden är slut kostar det pengar att reparera apparaten. Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 86722 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 86722 Importör KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 1000 A1...
 • Page 45 SHBS 1000 A1...
 • Page 46 Importør ............. . . 55 SHBS 1000 A1...
 • Page 47: Introduktion

  – ikke til kunstigt hår eller dyrepels. Al anden anvendelse betragtes som værende uden for anvendelsesområdet. Der kan ikke stilles nogen form for krav i forbindelse med skader forårsaget af anvendelse til formål uden for anvendelsesområdet. Brugeren bærer alene risikoen. SHBS 1000 A1...
 • Page 48: Anvendte Advarsler

  En advarsel på dette faretrin angiver en mulig materiel skade. Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det føre til materielle skader. ► Følg anvisningerne i denne advarsel for at undgå materielle skader. BEMÆRK ► Bemærk angiver yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge maskinen. SHBS 1000 A1...
 • Page 49: Sikkerhed

  Træk stiknetdelen ud af stikkontakten - hvis der opstår en fejl, - hvis du vil rengøre maskinen, - hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, - efter hver brug. Træk i stiknetdelen og ikke i kablet. SHBS 1000 A1...
 • Page 50 Ellers kan kablets isolering beskadiges. ■ Slut kun stiknetdelen til en stikkontakt med nem adgang, så stiknetdelen hurtigt kan trækkes ud i tilfælde af en fejl. ■ Dæk ikke stiknetdelen til, da den ellers opvarmes for meget. SHBS 1000 A1...
 • Page 51: Leverede Dele

  Emballeringsmaterialer må ikke bruges til leg. Der er fare for kvælning. Bortskaff else af emballagen Emballagen beskytter maskinen mod transportskader. Afl evering af emballagen til genbrug sparer råstoff er og reducerer aff aldsmængden. Bortskaf emballeringsmaterialer, du ikke skal bruge mere, efter de lokalt gældende forskrifter. SHBS 1000 A1...
 • Page 52: Beskrivelse Af Produktet

  . De genopladelige batterier er ladet helt op, når ikke blinker mere, og der vises 60 minutter. bjælkerne i kontroldisplayet ♦ Med fuldt opladede batterier kan maskinen anvendes maks. 60 minutter uden tilslutning til strømnettet. SHBS 1000 A1...
 • Page 53: Funktion Med Stiknetdelen

  10 - 12 mm / 16 - 18 mm / 22 - 24 mm / 28 - 30 mm). ♦ Sæt den valgte længdekam bagfra på klippesættet . Sørg for, at de to stifter på længdekammen sidder rigtigt fast i holderens fordybninger på siden. SHBS 1000 A1...
 • Page 54: Klipning Uden Kam

  ønskede længde for at fi njustere klippelængden. BEMÆRK ► Afhængigt af, hvordan hår- og skægklipperen holdes og den deraf følgende vinkel kan klippelængderne afvige fra længderne, som er angivet i denne betjeningsvejledning eller på kammen/maskinen. SHBS 1000 A1...
 • Page 55: Udtynding Af Hår

  ► Rengør udelukkende kabinettet med en let fugtet klud og et mildt opvaske- middel. ♦ Sluk for hår- og skægklipperen ved at trykke på TÆND-/SLUK-kontakten ♦ Tag ledningen ud af maskinen, og tag stiknetdelen ud af stikkontakten. SHBS 1000 A1...
 • Page 56: Bortskaff Else

  I henhold til loven er alle forbrugere forpligtede til at afl evere almindelige batterier/ genopladelige batterier på et indsamlingssted i kommunen eller hos en forhandler. Denne forpligtelse hjælper med til, at batterier / genopladelige batterier kan afl everes til miljøskånsom destruktion. Levér kun batterier/genopladelige batterier tilbage i afl adet tilstand. SHBS 1000 A1...
 • Page 57: Tillæg

  Oplysninger om overensstemmelseserklæringen Denne hår- og skægklipper er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante forskrifter i det europæiske direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC samt lavspændingsdirektivet 2006/95/EC. Den komplette, originale overensstemmelseserklæring kan rekvireres hos importøren. SHBS 1000 A1...
 • Page 58: Garanti

  Skader og mangler, der evt. allerede fandtes ved køb, skal anmeldes lige efter udpakning og senest to dage efter købsdatoen. Når garantiperioden er udløbet, skal evt. reparationer betales. Service Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 86722 Importør KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 1000 A1...
 • Page 59 SHBS 1000 A1...
 • Page 60 Importeur ............. . 69 SHBS 1000 A1...
 • Page 61: Einführung

  Haar – nicht bei Kunst- oder Tierhaar – angewendet werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs- gemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SHBS 1000 A1...
 • Page 62: Verwendete Warnhinweise

  Sachschaden. Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden. HINWEIS ► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern. SHBS 1000 A1...
 • Page 63: Sicherheit

  Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose - wenn eine Störung auftritt, - bevor Sie das Gerät reinigen, - wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, - nach jedem Gebrauch. Ziehen Sie dabei am Steckernetzteil direkt und nicht am Kabel. SHBS 1000 A1...
 • Page 64 ■ Schließen Sie das Steckernetzteil nur an eine gut erreichbare Steckdose an, damit im Störungsfall das Steckernetzteil schnell aus der Steckdose gezogen werden kann. ■ Decken Sie das Steckernetzteil nicht ab, um eine unzulässige Erwärmung zu vermeiden. SHBS 1000 A1...
 • Page 65: Lieferumfang

  Es besteht Erstickungsgefahr. Entsorgung der Verpackung Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoff e und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. SHBS 1000 A1...
 • Page 66: Gerätebeschreibung

  Die Akkus sind voll geladen, wenn die Balken in der Ladekontrollanzeige nicht mehr blinken und 60 Minuten angezeigt werden. ♦ Mit voll geladenen Akkus können Sie das Gerät bis zu ca. 60 Minuten ohne Anschluss an das Stromnetz betreiben. SHBS 1000 A1...
 • Page 67: Betrieb Mit Dem Steckernetzteil

  (4 - 6 mm / 7 - 9 mm / 10 - 12 mm / 16 - 18 mm / 22 - 24 mm / 28 - 30 mm). ♦ Stecken Sie den gewählten Schnittlängen-Aufsatz von hinten auf den Schneid- satz . Achten Sie darauf, dass die beiden Stifte des Schnittlängen-Aufsatzes richtig in den seitlichen Vertiefungen der Scherkopfhalterung einrasten. SHBS 1000 A1...
 • Page 68: Schneiden Ohne Aufsatz

  Länge. HINWEIS ► Je nach Haltung des Haar- und Bartschneiders und dem daraus resultierenden Winkel können die Schnittlängen zu den in dieser Bedienungsanleitung ge- nannten bzw. zu den auf dem Aufsatz/Gerät markierten Längen abweichen. SHBS 1000 A1...
 • Page 69: Haare Ausdünnen

  Reinigen Sie das Gehäuse ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Spülmittel. ♦ Schalten Sie den Haar- und Bartschneider durch Drücken des EIN- / AUS- Schalters aus. ♦ Trennen Sie das Kabel vom Gerät und ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose. SHBS 1000 A1...
 • Page 70: Entsorgung

  Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpfl ichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpfl ichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück. SHBS 1000 A1...
 • Page 71: Anhang

  10°C bis 40°C Hinweise zur Konformitätserklärung Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EC sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich. SHBS 1000 A1...
 • Page 72: Garantie

  IAN 86722 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 86722 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 86722 Importeur KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com SHBS 1000 A1...
 • Page 73 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 03 / 2013 Ident.-No.: SHBS1000A1122012-3 IAN 86722...

Table of Contents