Download  Print this page

Siemens DE 18500 Operating Instructions Manual Page 18

Hide thumbs

Advertisement

Voorkeurtemperatuur programma 1 starten
Voorkeurtemperatuur programma 2 starten
Voorkeurtemperatuur programma 1 of 2 beëindigen
Voorkeurtemperatuur in programma 1 of 2 wijzigen
18
I
Druk op de knop 1. De in het geheugen opgeslagen douche-
temperatuur in °C en P1 worden getoond.
I
Druk op de knop 2. De in het geheugen opgeslagen douche-
temperatuur in °C en P2 worden getoond.
Beide programma's blijven actief, tot – al naar gelang het gekozen
programma – de knop 1 of 2 wordt ingedrukt of de temperatuur
met de draaiknop wordt veranderd.
De vooringestelde temperatuur voor programma 1 (= 40 °C) en voor
programma 2 (= 60 °C) kan gewijzigd worden.
I
Met de draaiknop de gewenste temperatuur tussen 30 °C en
60 °C instellen.
I
Om de temperatuur op te slaan, knop 1 drie seconden ingedrukt
houden. De gekozen temperatuur is nu in programma 1
geprogrammeerd.
Op dezelfde wijze kan ook de temperatuur in programma 2
gewijzigd worden. Om deze op te slaan, knop 2 drie seconden in-
gedrukt houden.

Advertisement

   Related Manuals for Siemens DE 18500

This manual also for:

De 21500De 24500

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: