Download  Print this page

Dansk - Bosch PLR50 C Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2326-002.book Page 150 Friday, November 7, 2014 10:15 AM

150 | Dansk

Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Samtlige anvisninger skal læses og overholdes for at kunne arbej-
de risikofrit og sikkert med måleværktøjet. Hvis måleværktøjet
ikke anvendes i overensstemmelse med de foreliggende anvis-
ninger, kan funktionen af de integrerede beskyttelsesforanstalt-
ninger i måleværktøjet blive forringet. Sørg for, at advarselsskil-
te aldrig gøres ukendelige på måleværktøjet. OPBEVAR ANVISNINGERNE
SIKKERT, OG LAD DEM ALTID FØLGE MÅLEVÆRKTØJET.
 Forsigtig – hvis der bruges betjenings- eller justeringsudstyr eller hvis der
udføres processer, der afviger fra de her angivne, kan dette føre til alvorlig
strålingseksposition.
 Måleværktøjet leveres med et advarselsskilt (på den grafiske illustration
over måleværktøjet har det nummer 7).
 Er teksten på advarselsskiltet ikke på dit modersmål, klæbes den medlevere-
de etiket på dit sprog oven på den eksisterende tekst, før værktøjet tages i
brug første gang.
Ret ikke laserstrålen mod personer eller dyr, og kig aldrig ind i
den direkte eller reflekterede laserstråle. Det kan blænde perso-
ner, forårsage ulykker eller beskadige øjnene.
 Hvis du får laserstrålen i øjnene, skal du lukke dem med det samme og straks
bevæge hovedet ud af stråleområdet.
 Foretag aldrig ændringer af laseranordningen.
 Anvend ikke de specielle laserbriller som beskyttelsesbriller. Laserbrillerne
anvendes til bedre at kunne se laserstrålen, de beskytter dog ikke mod laserstrå-
ler.
2 609 141 217 | (7.11.14)
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Bosch PLR50 C