Download  Print this page

Türkçe - Bosch PLR50 C Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2326-002.book Page 243 Friday, November 7, 2014 10:15 AM
Türkçe
Güvenlik Talimatı
Ölçme cihazı ile tehlikesiz ve güvenli biçimde çalışabilmek için bü-
tün güvenlik talimatını ve uyarıları okuyun. Ölçme cihazı bu tali-
mata göre kullanılmadığı takdirde alete entegre koruma önlemle-
rinin işlevi kısıtlanabilir. Ölçme cihazı üzerindeki uyarı etiketleri-
ni hiçbir zaman görünmez duruma getirmeyin. BU TALİMATLARI
İYİ VE GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYIN VE ÖLÇME CİHAZINI BAŞKASINA VERDİ-
ĞİNİZDE BUNLARI DA BİRLİKTE VERİN.
 Dikkat – Burada belirtilen kullanım veya ayar hükümlerine uyulmadığı veya
başka yöntemler kullanıldığı takdirde cihazın çıkaracağı ışınlar kullanıcı için
tehlikeli olabilir.
 Bu elektrikli el aleti bir uyarı etiketi ile teslim edilir (grafik sayfasındaki ölçme
cihazının şekli üzerinde 7 numara ile gösterilmektedir).
 Uyarı etiketindeki metin kendi dilinizde değilse, ilk kullanımdan önce cihaz
ekinde teslim edilen kendi dilinizdeki uyarı etiketini mevcut uyarı etiketi üze-
rine yapıştırın.
Lazer ışınını başkalarına veya hayvanlara doğrultmayın ve ken-
diniz de doğrudan veya yansıyarak gelen lazer ışınına bakma-
yın. Aksi takdirde başkalarının gözünü kamaştırabilir, kazalara ne-
den olabilir veya gözlerde hasara neden olabilirsiniz.
 Lazer ışını gözünüze gelecek olursa gözlerinizi bilinçli olarak kapatın ve he-
men başınızı başka tarafa çevirin.
 Lazer donanımında hiçbir değişiklik yapmayın.
 Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak kullanmayın. Lazer gözlüğü insan gözünü
lazer ışınından korumaz, ancak lazer ışınının daha iyi görülmesini sağlar.
Bosch Power Tools
Türkçe | 243
2 609 141 217 | (7.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Bosch PLR50 C