Download  Print this page

Suomi - Bosch PLR50 C Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2326-002.book Page 204 Friday, November 7, 2014 10:15 AM

204 | Suomi

Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om ubrukelige måleap-
parater og iht. det europeiske direktivet 2006/66/EC må defekte
eller oppbrukte batterier/oppladbare batterier samles inn adskilt
og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Kaikki ohjeet on luettava ja niitä on noudatettava, jotta mittaus-
työkalua voitaisiin käyttää turvallisesti. Jos mittaustyökalua ei
käytetä oheisia ohjeita noudattaen, tämä voi aiheuttaa haittaa
mittaustyökaluun kuuluville suojaustoimenpiteille. Älä koskaan
peitä tai poista mittaustyökalussa olevia varoituskilpiä. SÄILYTÄ
NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI JA LUOVUTA NE MITTAUSTYÖKALUN MUKANA,
JOS LUOVUTAT LAITTEEN EDELLEEN.
 Varoitus – jos käytetään muita, kuin tässä mainittuja käyttö- tai säätölaitteita
tahi menetellään eri tavalla, saattaa tämä johtaa vaarallisen säteilyn altistuk-
seen.
 Mittaustyökalu toimitetaan varustettuna varoituskilvellä (mittaustyökalun
grafiikkasivulla olevassa kuvassa merkitty numerolla 7).
 Jos varoituskilven teksti ei ole sinun kielelläsi, liimaa ennen ensimmäistä
käyttöä toimitukseen kuuluva, oman kielesi tarra alkuperäisen kilven päälle.
2 609 141 217 | (7.11.14)
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Bosch PLR50 C