Download  Print this page

Nederlands - Bosch PLR50 C Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2326-002.book Page 130 Friday, November 7, 2014 10:15 AM

130 | Nederlands

Per le batterie ricaricabili/le batterie non funzionanti rivolgersi al Consorzio:
Italia
Ecoelit
Viale Misurata 32
20146 Milano
Tel.: +39 02 / 4 23 68 63
Fax: +39 02 / 48 95 18 93
Svizzera
Batrec AG
3752 Wimmis BE
Con ogni riserva di modifiche tecniche.
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Alle instructies moeten gelezen en in acht genomen worden om
met het meetgereedschap zonder gevaar en veilig te werken. Als
het meetgereedschap niet volgens de voorhanden instructies ge-
bruikt wordt, kunnen de geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen
in het meetgereedschap gehinderd worden. Maak waarschu-
wingsstickers op het meetgereedschap nooit onleesbaar. BEWAAR DEZE IN-
STRUCTIES ZORGVULDIG EN GEEF ZE BIJ HET DOORGEVEN VAN HET MEETGE-
REEDSCHAP MEE.
 Voorzichtig – wanneer andere dan de hier vermelde bedienings- en instel-
voorzieningen worden gebruikt of andere procedures worden uitgevoerd,
kan dit tot gevaarlijke stralingsblootstelling leiden.
 Het meetgereedschap wordt geleverd met een waarschuwingsplaatje (in de
weergave van het meetgereedschap op de pagina met afbeeldingen aange-
duid met nummer 7).
2 609 141 217 | (7.11.14)
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Bosch PLR50 C