Download  Print this page

Sv AnvÄndningshandbok - Electrolux EFP60565OX User Manual

Hide thumbs

Advertisement

WE'RE THINKING OF YOU
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden
av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke.
Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska
resultat varje gång. Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen
hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
SV ANVÄNDNINGSHANDBOK
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
. Återvinn förpackningen genom att placera den i
SVENSKA
29
med

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: