Download  Print this page

Advertisement

De minimum afstand tussen het kookvlak
van het fornuis en het laagste deel van de
afzuigkap mag niet onder de 50cm liggen,
in geval van een elektrisch fornuis en 50cm,
in geval van een gas- of gemengd fornuis.
Indien in de installatie-aanwijzing van
het gaskooktoestel een grotere afstand
wordt aangegeven moet hiermee rekening
worden gehouden.
4. ONDERHOUD
Attentie! Koppel, voor ieder onderhoud,
eerst de wasemkap van het elektriciteitsnet
af door de stekker weg te trekken of door
de hoofdschakelaar van de woning uit
te schakelen. De kap moet regelmatig
schoon gemaakt worden, zowel binnen als
buiten (tenminste met dezelfde regelmaat
waarmee de vetfilters gereinigd worden).
Gebruik voor het reinigen een doek die
u vochtig maakt met een beetje neutraal
vloeibaar reinigingsmiddel. Gebruik geen
producten die schuurmiddelen bevatten.
GEEN ALCOHOL GEBRUIKEN!
Attentie! Als u deze aanwijzingen m.b.t.
reiniging van het apparaat en vervanging
resp. reiniging van de filters niet opvolgt,
kan dat tot brand leiden. Deze aanwijzingen
beslist opvolgen! De fabrikant is niet
aansprakelijk voor schade aan de motor of
schade t.g.v. brand die het gevolg zijn van
ondeskundig onderhoud of niet opvolgen
van de bovengenoemde veiligheidsvoorsc
hriften.
4.1 Vetfilter - Het metalen vetfilter moet
eenmaal per maand worden gereinigd
met neutrale reinigingsmiddelen, met de
hand of in de vaatwasmachine op lage
temperaturen en met een kort programma.
Door hem in de vaatwasmachine te wassen
kan het metalen vetfilter ontkleuren, maar
dit is niet van invloed op de eigenschappen,
die beslist niet veranderen.
4.2 Wasbaar koolstoffilter
De verzadiging van de koolstoffilter vindt
plaats na een min of meer geprolongeerd
gebruik en hangt af van het soort koken en
de regelmaat waarmee de vetfilter wordt
gewassen. In ieder geval moet de filter min-
stens om de 4 maanden vervangen worden.
Het kan NIET gewassen of opnieuw ge-
bruikt worden
NEDERLANDS
17

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: