Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SCA 5.00 A1 63671 User Manual And Service Information

Silvercrest SCA 5.00 A1 63671 User Manual And Service Information

Table of Contents

Advertisement

Quick Links

Digital HD Pocket Camcorder
Цифров джобен камкордер
с висока резолюция
Ръководство за потребителя
и информация за сервиза
Digital HD Pocket Camcorder
GB
User manual and service
CY
information
*
Digitaler HD-Pocket-Camcorder
Bedienungsanleitung &
Serviceinformationen
CH
*
Ψηφιακή HD βιντεοκά ερα τσέπη
GR
Εγχειρίδιο χρήση και πληροφορίε
CY
για την τεχνική εξυπηρέτηση
*
Camcorder digital HD de buzunar
Instrucţiuni de deservire şi
informaţii cu privire la service-are
SCA 5.00 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SCA 5.00 A1 63671

 • Page 1 Digital HD Pocket Camcorder Цифров джобен камкордер Ψηφιακή HD βιντεοκά ερα τσέπη с висока резолюция Εγχειρίδιο χρήση και πληροφορίε Ръководство за потребителя για την τεχνική εξυπηρέτηση и информация за сервиза Digital HD Pocket Camcorder Camcorder digital HD de buzunar User manual and service Instrucţiuni de deservire şi information informaţii cu privire la service-are...
 • Page 3: Table Of Contents

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Съдържание Съдържание Важно съобщение ............... 5 Инструкции за безопасност............5 Деца....................7 Зарядно устройство и акумулаторна батерия......8 Кабели.....................8 Ремонт и поддръжка..............9 Употреба по предназначение............9 Съответствие................10 Изхвърляне на стари устройства..........10 Въведение ................. 11 Съдържание на пакета..............11 Контроли и бутони................12 Преден...
 • Page 4 Съдържание SilverCrest SCA 5.00 A1 Поставяне на батерията.............18 Вкарване на SD карта..............19 Защита на картата с памет от запис.........21 Включване и изключване на камкордера........21 Превключване на работния режим..........22 Настройка на езика на менюто..........22 Настройка на дата и час.............23 Запис .................. 25 Запис...
 • Page 5 SilverCrest SCA 5.00 A1 Съдържание Менюта ................37 Менюта за запис................37 Меню за видеозапис..............37 Меню за правене на снимки............41 Менюта за възпроизвеждане............43 Меню за възпроизвеждане на видео.........44 Меню за възпроизвеждане на снимки........47 Меню настройки................50 Дата/ Час..................51 Звуков сигнал................51 Автоматично изключване............51 TV стандарт.................51...
 • Page 6 Съдържание SilverCrest SCA 5.00 A1 Приложение ............... 59 Инсталиране на софтуера............59 Системни изисквания..............59 Софтуер..................59 Технически спецификации............61 Информация за гаранцията............63 EC Declaration of Conformity – ЕС Декларация за съответствие ..........192 4 - Български...
 • Page 7: Важно Съобщение

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Инструкции за безопасност Важно съобщение Инструкции за безопасност • Преди да ползвате това устройство за пръв път, моля прочетете бележките в това ръководство и вземете предвид всички предупреждения, дори ако имате опит в работа с електронни устройства. Винаги проверявайте дали...
 • Page 8 Инструкции за безопасност SilverCrest SCA 5.00 A1 деформация на капака, пожар, електрически удар, експлозия и други опасности. • Извадете захранващия кабел от контакта, преди да извадите акумулаторната батерия от зарядното устройство, или отделете зарядното устройство от захранващия кабел. • В случай на дефект в зарядното устройство или неговите...
 • Page 9: Деца

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Инструкции за безопасност Устройството не трябва да се ползва в помещения с висока температура или влажност и трябва да не е напрашено. Поставете устройството на стабилна, равна повърхност и не поставяйте върху него никакви предмети. Винаги осигурявайте следното: •...
 • Page 10: Зарядно Устройство И Акумулаторна Батерия

  Инструкции за безопасност SilverCrest SCA 5.00 A1 Зарядно устройство и акумулаторна батерия Поставете акумулаторната батерия с правилна полярност. Никога не хвърляйте акумулаторната батерия в огън. Извадете батерията когато уредът няма да се използва дълго време. Опасност от експлозия! Употреба не по предназначение може да причини експлозия и...
 • Page 11: Ремонт И Поддръжка

  Ремонт е необходим, ако устройството се повреди по какъвто и да е начин: например, когато зарядното устройство или корпуса на SilverCrest SCA 5.00 A1 е повреден, когато течност или външни тела са влезли в устройството, когато продуктът е бил изложен на дъжд или влага, когато продуктът не работи...
 • Page 12: Съответствие

  Инструкции за безопасност SilverCrest SCA 5.00 A1 Съответствие Това устройство и неговите доставени аксесоари са тествани и одобрени за съответствие с основните и други съответни изисквания на директивата за ЕМС 2004/108/EC, както и директивата за уреди с ниско напрежение 2006/95/EC. Декларацията за съответствие се...
 • Page 13: Въведение

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Увод Въведение Съдържание на пакета Извадете всички доставени уреди и аксесоари от опаковката и ги проверете за повреди или липси. Акумулаторна литиево-йонна Камкордер батерия, FUJI ELECTRONICS SilverCrest SCA 5.00 A1 (SHENZHEN) CO., LTD. NP40 (2 броя) Зарядно...
 • Page 14: Контроли И Бутони

  Увод SilverCrest SCA 5.00 A1 Калъф CD със софтуер Ръководство за потребителя SD карта с памет (2 GB) (не е показано) Запазете опаковъчния материал, в случай че ви се наложи да изпращате или транспортирате продукта в бъдеще. Контроли и бутони...
 • Page 15: Преден Панел

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Увод Преден панел 1 Обектив 2 Видео лампа 3 Отвор за каишката за носене Заден панел 4 Индикатор за захранване 5 Бутон RECORD 6 Ключ за избор на режим 7 Бутон потвърждение / вкл./изкл. светодиодна лампа...
 • Page 16: Ляв Панел (Затворен Дисплей)

  Увод SilverCrest SCA 5.00 A1 Ляв панел (затворен дисплей) 11 Микрофон 12 Разгъващ се сензорен екран Ляв панел (отворен дисплей) 13 Бутон за меню 14 Бутон PLAY 15 Капак на отделението за батерии 16 Високоговорител 17 Ключ на отделението за...
 • Page 17: Изглед Отгоре

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Увод Изглед отгоре 19 Макро превключвател 20 Отделение за карта с памет Дъно 21 Гнездо за статив Български - 15...
 • Page 18: Отваряне На Дисплея

  Увод SilverCrest SCA 5.00 A1 Отваряне на дисплея Отворете дисплея и го завъртете според необходимостта. Може да завъртите дисплея и така, че да гледа напред. В този случай ориентацията на образа ще се настрои автоматично. Това се отнася обаче само за записи в пейзажен формат.
 • Page 19: Зареждане На Батериите

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Увод Зареждане на батериите Камкордерът се захранва от акумулаторните литиево-йонни (FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40) батерии. При доставката батериите не са заредени. Моля заредете батериите преди първото използване на устройството. Вкарайте акумулаторната батерия в зарядната поставка...
 • Page 20: Поставяне На Батерията

  Увод SilverCrest SCA 5.00 A1 Индикаторът за статус на зарядната поставка светва оранжево, докато се зарежда батерия. Когато процесът на зареждане е завършен, индикаторът за статус ще светне в зелено. Тогава може да поставите акумулаторната батерия в камкордера. В зависимост от степента на зареждане цикълът...
 • Page 21: Вкарване На Sd Карта

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Увод 3. След това вкарайте батерията в камкордера както е показано на фигура 2. За целта вкарайте първо металните й контакти в отделението за батерии и след това я натиснете надолу, за да щракне на мястото си. При...
 • Page 22 Увод SilverCrest SCA 5.00 A1 1. Отворете отделението за карта с памет (20), като вкарате нокътя си под капачката на прореза и внимателно я издърпате нагоре и напред. 2. След това вкарайте картата с памет с металните контакти напред в прореза за карта. Етикетът трябва да гледа към...
 • Page 23: Защита На Картата С Памет От Запис

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Увод Защита на картата с памет от запис Картата с памет има плъзгач за защита от запис. Когато защитата е активирана (виж дясната фигура), можете само да гледате съществуващи видеоклипове и снимки, но не и да ги...
 • Page 24: Превключване На Работния Режим

  Увод SilverCrest SCA 5.00 A1 Следната таблица показва обзор на различните състояния на индикатора за захранване (4): Цвят Описание Зелен Включен Мига алтернативно Извършва се запис червено/зелено Червено Извършва се обработка на данни Мигащо зелено Активиран самоснимач за снимки Бързо мигащо зелено...
 • Page 25: Настройка На Дата И Час

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Увод 4. Използвайте бутона за навигация, за да изберете желания език на менюто или чукнете желания език. 5. Натиснете бутона за потвърждение (7) или чукнете бутона “OK”. 6. Натиснете бутона за избор на режим (6), за да излезете от...
 • Page 26 Увод SilverCrest SCA 5.00 A1 6. Натиснете бутоните за навигация (10), за да настроите избраната (с червен фон) опция. 7. Повторете стъпки 5 и 6, докато завършите настройката на дата и час. Моля отбележете, че времето трябва да бъде в...
 • Page 27: Запис

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Запис Запис Запис на видеоклипове 1. Отворете дисплея и го завъртете според необходимостта. Устройството ще се включи автоматично. 2. Ако текущият режим не е запис на видео, изберете го, като използвате селектора за режим (6). 3. Насочете...
 • Page 28 Запис SilverCrest SCA 5.00 A1 По време на запис върху дисплея могат да се появят различни икони, които ви информират за текущите настройки. Индикатор за режим на запис на видео Индикатор за мащабиране Запис на макро Бял баланс Нощен режим...
 • Page 29: Видео Осветление

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Запис : няма SD карта с памет и всички записи се запазват във вътрешната памет на камкордера. Оставащ капацитет на паметта Разделителна способност Ниво на батерията Компенсация на експозицията Видео осветление На тъмно може да активирате вградената светодиодна лампа...
 • Page 30: Компенсация На Експозицията

  Запис SilverCrest SCA 5.00 A1 Компенсация на експозицията По време на запис на видео и снимка може да настроите стойност за компенсация на експозицията. 1. В режим на видеозапис или режим на снимане (икони и ), чукнете върху иконите  или , за да настроите...
 • Page 31: Правене На Снимки

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Запис Правене на снимки 1. Отворете дисплея и го завъртете според необходимостта. Устройството ще се включи автоматично. 2. Ако текущият режим не е правене на снимки, изберете го, като използвате селектора за режим (6). 3. Насочете...
 • Page 32 Запис SilverCrest SCA 5.00 A1 Индикатор за режим на снимане Индикатор за мащабиране Оставащ брой снимки Запис на макро Бял баланс Нощен режим Ефект Тип памет: : вкарана е SD карта с памет и всички снимки се запазват в нея.
 • Page 33: Видео Осветление

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Запис Ниво на батерията Индикатор на самоснимача Компенсация на експозицията Видео осветление Може да използвате видео лампата, за да правите снимки при лошо осветление. Тя работи точно по същия начин, като при видеозаписите. Виж страница 27 - Видео осветление.
 • Page 34: Възпроизвеждане

  Възпроизвеждане SilverCrest SCA 5.00 A1 Възпроизвеждане Може да възпроизведете записаните видеоклипове и снимки върху екрана на камкордера, за да проверите дали резултатите са задоволителни. В зависимост от избрания режим може да използвате бутона Play (14), за да превключите на съответния режим на възпроизвеждане.
 • Page 35 SilverCrest SCA 5.00 A1 Възпроизвеждане В режим възпроизвеждане ще видите още информация върху дисплея: Индикатор за режим на възпроизвеждане на видеоклипове Обща продължителност на текущия видеоклип Номер на текущото видео / общ брой на записаните видеоклипове Икона възпроизвеждане. Чукнете тази...
 • Page 36 Възпроизвеждане SilverCrest SCA 5.00 A1 следващата или предишната страница с миниатюри. Ако е избран желания видеоклип, чукнете бутона ОК, за да го видите на цял екран и да го възпроизведете, ако е нужно. Чукнете иконата, за да отворите меню възпроизвеждане.
 • Page 37: Възпроизвеждане На Снимки

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Възпроизвеждане Възпроизвеждане на снимки В режим снимка може да използвате бутона Play (14), за да превключите в режим възпроизвеждане на снимки. Ще се покаже последната записана снимка. Натиснете този бутон още веднъж, за да се върнете към режим на снимане. Иконата...
 • Page 38 Възпроизвеждане SilverCrest SCA 5.00 A1 Индикатор за режим на възпроизвеждане на снимки Номер на текущата снимка / общ брой на записаните снимки Чукнете тези икони, за да преминете към предишната снимка. Изглед с миниатюри. Чукнете тази икона, за да се покаже изглед с...
 • Page 39: Менюта За Запис

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Менюта Менюта Камкордерът използва различни менюта, които предлагат различни настройки при всеки работен режим. Освен това има меню за настройка, позволяващо да изберете предпочитанията са за вашия камкордер. Менюта за запис Меню за видеозапис Менюто за видеозапис ви позволява да настроите различните...
 • Page 40 Менюта SilverCrest SCA 5.00 A1 Иконите имат следните значения: Автоматично Дневна светлина Облачно Флуоресцентно Изкуствено Разделителна способност Разделителната способност определя размера на записа в пиксели. Като общо правило: Колкото по-голяма е разделителната способност, толкова повече място за съхранение е необходимо. На разположение са следните...
 • Page 41 SilverCrest SCA 5.00 A1 Менюта устройството към сцена, прегледът на екрана вече съдържа черни ивици отляво и отдясно. Видео разделителна Преглед/възпроизвеждане способност 16:9 отношение 1080P 720P WVGA 4:3 отношение QVGA Видео разделителната способност QVGA записва с много голяма честота на кадрите...
 • Page 42 Менюта SilverCrest SCA 5.00 A1 Видеоклиповете с QVGA разделителна способност се записват без звук. Причината е, че този режим на запис е предназначен за забавено възпроизвеждане и звукът при забавяне няма смисъл. Функцията за мащабиране е дезактивирана при записване на видеоклипове с разделителна...
 • Page 43: Меню За Правене На Снимки

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Менюта Меню за правене на снимки Менюто за правене на снимки ви позволява да настроите различните параметри на записа на снимката. Как да отворим менюто за запис на снимка: 1. Отворете дисплея и го завъртете според необходимостта.
 • Page 44 Менюта SilverCrest SCA 5.00 A1 Разделителна способност Разделителната способност определя размера на записа в пиксели. Като общо правило: Колкото по-голяма е разделителната способност, толкова повече място за съхранение е необходимо. На разположение са следните настройки: Обозначение Разделителна Описание способност в...
 • Page 45: Менюта За Възпроизвеждане

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Менюта Самоснимач Самоснимачът забавя снимката за предварително настроено време след натискане на бутона за запис (5). Това ви позволява да участвате в сцената (напр. за групова снимка). Действайте както следва: 1. Изберете самоснимача със забавяне 5 или 10 секунди. На...
 • Page 46: Меню За Възпроизвеждане На Видео

  Менюта SilverCrest SCA 5.00 A1 Меню за възпроизвеждане на видео 1. Отворете дисплея и го завъртете според необходимостта. Устройството ще се включи автоматично. 2. Ако текущият режим не е запис на видео, изберете го, като използвате селектора за режим (6).
 • Page 47 SilverCrest SCA 5.00 A1 Менюта Предупреждение! След като даден запис е изтрит, той не може да бъде възстановен. След извършване на стъпка 4 повече няма да се появи въпрос: избраното видео ще бъде изтрито веднага и ще се покаже следващото...
 • Page 48 Менюта SilverCrest SCA 5.00 A1 Защита Тук може да защитите един или повече записи от случайно изтриване. Действайте както следва: 1. Извършете стъпки 1 до 4 от “Меню за възпроизвеждане на видео” (виж страница 44). 2. Изберете “Защита” и натиснете бутона за потвърждение...
 • Page 49: Меню За Възпроизвеждане На Снимки

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Менюта Сила на звука Тази функция ви позволява да настроите силата на звука при възпроизвеждане на видео. 1. Извършете стъпки 1 до 4 от “Меню за възпроизвеждане на видео” (виж страница 44). 2. Изберете “Volume” (сила на звука) и натиснете бутона за...
 • Page 50 Менюта SilverCrest SCA 5.00 A1 7. Натиснете бутона на менюто (13) отново или чукнете иконата , за да скриете менюто. Следната секция съдържа описание на различните параметри, достъпни от менюто за възпроизвеждане на снимки. Изтриване на едно Използвайте тази опция, за да изтриете една снимка.
 • Page 51 SilverCrest SCA 5.00 A1 Менюта Изтрий всички Използвайте тази опция, за да изтриете наведнъж всички запазени снимки. Защитените снимки не могат да се изтрият. Виж също страница 49 – Защита. 1. Извършете стъпки 1 до 4 от “Меню за възпроизвеждане на...
 • Page 52: Меню Настройки

  Менюта SilverCrest SCA 5.00 A1 Натиснете бутона за потвърждение още веднъж, за да отмените защитата. 5. Ако е необходимо, използвайте бутоните за навигация, за да изберете друга снимка и повторете тези стъпки. 6. Натиснете бутона Меню (13), за да се върнете към...
 • Page 53: Дата/ Час

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Менюта 3. Изберете някоя настройка с навигационните бутони (10) и натиснете бутона за потвърждение (7). 4. Използвайте навигационните бутони (10) за да промените някоя от стойностите и натиснете бутона за потвърждение (7). По-долу описваме наличните опции: Дата/ Час...
 • Page 54: Форматиране

  Менюта SilverCrest SCA 5.00 A1 използва само при възпроизвеждане директно върху телевизор с помощта на USB/AV кабел. Форматиране Тази функция ви дава възможност да изтриете цялото съдържание на вашата карта с памет и да обновите файловата структура на вашата карта (форматиране). Ако...
 • Page 55: Съединители И Портове

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Съединители и портове Съединители и портове Преглеждане на записите върху телевизионен екран Всички записи, които може да видите на дисплея на камкордера, могат да се възпроизведат и на обикновен телевизор. За целта вашият телевизор трябва да има...
 • Page 56: Свързване Чрез Usb/Av Кабел

  Съединители и портове SilverCrest SCA 5.00 A1 4. Изберете HDMI източник на сигнал съгласно горните входни съединители на вашия телевизор. Ако е необходимо, прочетете Ръководството за потребителя на телевизора за повече информация как да направите това. 5. Натиснете бутона вкл./изкл.
 • Page 57 SilverCrest SCA 5.00 A1 Съединители и портове Моля, консултирайте се също с Ръководството за потребителя на телевизора за повече информация. 4. Изберете канал, съответен на горните входни съединители на вашия телевизор. Ако е необходимо, прочетете Ръководството за потребителя на телевизора за...
 • Page 58: Прехвърляне На Записи Към Компютъра

  Съединители и портове SilverCrest SCA 5.00 A1 Прехвърляне на записи към компютъра Има два възможни начина за копиране на записи от камкордера към компютъра: • чрез свързване на устройството към компютър с USB/AV кабел • чрез пъхане на SD картата с памет в четец на карти...
 • Page 59: Използване На Usb Порта

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Съединители и портове Използване на USB порта ® ® ® Windows 7, Windows Vista и Windows XP операционни системи ще открият автоматично камкордера като устройство за съхранение на данни. 1. Моля убедете се, че камкордерът е изключен.
 • Page 60: Използване На Четец На Карти

  Съединители и портове SilverCrest SCA 5.00 A1 6. Сега може да копирате записаните файлове от камкордера в избрана от вас папка на твърдия диск на компютъра. Използване на четец на карти Ако вашият компютър има четец на карти, поддържащ SD карти...
 • Page 61: Приложение

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Приложение Приложение Инсталиране на софтуера Системни изисквания • ® ® ® Windows 7, Windows Vista или Windows ® ® • Intel или AMD двуядрен процесор или по-добър • Минимум 1 GB RAM • Графичен адаптер, поддържащ DirectX 9 (препоръчва се...
 • Page 62 Приложение SilverCrest SCA 5.00 A1 файла “TotalMediaHDCam.exe”, съдържащ се в главната папка на CD-то. Файловете, запазени в камкордера, трябва да се импортират автоматично в TotalMediaHDCam. След това можете да ги редактирате. За повече информация вижте онлайн помощта на TotalMediaHDCam. 60 - Български...
 • Page 63: Технически Спецификации

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Приложение Технически спецификации Активен сензор 1/3.2-инчов CMOS сензор с 5.0 мегапиксела Обектив Фиксиран обектив F/3.2, f=5.1mm Обхват на Нормално: 1.5 m – до безкрайност фокуса Макро: 20 - 21cm TFT дисплей 3-инчов TFT LCD сензорен екран, 960 x 240 пиксела, 16:9...
 • Page 64 Приложение SilverCrest SCA 5.00 A1 Компенсация на -2.0 EV до +2.0 EV експозицията Самоснимач Изкл., 5, 10 секунди компютърен USB 2.0 интерфейс Сигнал за TV NTSC/PAL / HDMI изход Скорост на Снимки: 2 до 1/4000 сек затвора Видео: 1/15 до 1/2000 сек...
 • Page 65: Информация За Гаранцията

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Приложение Информация за гаранцията Български - 63...
 • Page 66 Приложение SilverCrest SCA 5.00 A1 64 - Български...
 • Page 67 SilverCrest SCA 5.00 A1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σημαντική σημείωση ............69 Οδηγίες ασφάλειας.................69 Παιδιά.....................71 Φορτιστής και επαναφορτιζόμενη μπαταρία........72 Καλώδια..................72 Επισκευή και συντήρηση..............73 Ενδεδειγμένη χρήση...............74 Συμμόρφωση.................74 Απόρριψη παλαιών συσκευών............75 Εισαγωγή ................76 Περιεχόμενα συσκευασίας.............76 Ενδείξεις, χειριστήρια και κουμπιά..........77 Μπροστινή πλευρά...............78 Πίσω πλευρά.................78 Αριστερή...
 • Page 68 Περιεχόμενα SilverCrest SCA 5.00 A1 Τοποθέτηση της μπαταρίας............83 Τοποθέτηση κάρτας SD..............84 Προστασία από εγγραφή της κάρτας μνήμης.......86 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της βιντεοκάμερας....86 Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας............87 Ρύθμιση της γλώσσας μενού............87 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας............88 Εγγραφή ................90 Βιντεοσκόπηση................90 Φως βίντεο..................92 Λειτουργία...
 • Page 69 SilverCrest SCA 5.00 A1 Περιεχόμενα Τα μενού ................101 Τα μενού εγγραφής..............101 Μενού βιντεοσκόπησης..............101 Μενού φωτογράφισης..............105 Τα μενού προβολής..............108 Μενού προβολής βίντεο..............108 Μενού προβολής φωτογραφιών..........112 Μενού ρυθμίσεων................115 Ημερομηνία/Ώρα.................116 Ήχος...................116 Αυτόματη απενεργοποίηση............116 Πρότυπο TV................117 Διαμόρφωση................117 Προεπιλογή.................118 Γλώσσα..................118 Συχνότητα...................118 Υποδοχές και θύρες σύνδεσης ......... 119 Προβολή...
 • Page 70 Περιεχόμενα SilverCrest SCA 5.00 A1 Παράρτημα ............... 125 Εγκατάσταση του λογισμικού............125 Απαιτήσεις συστήματος..............125 Λογισμικό..................125 Τεχνικές προδιαγραφές..............127 Πληροφορίες για την εγγύηση............129 EC Declaration of Conformity – Δήλωση Συμμόρφωσης ΕC ..192 68 - Ελληνικά...
 • Page 71: Σημαντική Σημείωση

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Οδηγίες ασφάλειας Σημαντική σημείωση Οδηγίες ασφάλειας • Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες αυτού του εγχειριδίου και λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις, ακόμη και αν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Ελέγχετε πάντα ότι η...
 • Page 72 Οδηγίες ασφάλειας SilverCrest SCA 5.00 A1 • Με τη συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο την επανα- φορτιζόμενη παρεχόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., Ltd. NP40) για να αποφύ- γετε τον κίνδυνο υπερθέρμανσης, παραμόρφωσης του καλύμ- ματος, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας,...
 • Page 73: Παιδιά

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Οδηγίες ασφάλειας Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία και πρέπει να προστατεύεται από τη σκόνη. Τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια και μην ακουμπάτε άλλα αντικείμενα επάνω σε αυτήν.
 • Page 74: Φορτιστής Και Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία

  Οδηγίες ασφάλειας SilverCrest SCA 5.00 A1 συσκευασίας σε σημεία με εύκολη πρόσβαση από παιδιά γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Φορτιστής και επαναφορτιζόμενη μπαταρία Τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στη συσκευή με τη σωστή πολικότητα. Μην πετάτε ποτέ την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στη φωτιά. Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία...
 • Page 75: Επισκευή Και Συντήρηση

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Οδηγίες ασφάλειας Προσέξτε να μην δημιουργούνται κόμποι στο καλώδιο και μην το δένετε μαζί με άλλα καλώδια. Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι τοποθετημένα σε σημείο ώστε να μην εμποδίζουν την ελεύθερη διέλευση και να μην υπάρχει κίνδυνος κάποιος να σκοντάψει σε...
 • Page 76: Ενδεδειγμένη Χρήση

  Οδηγίες ασφάλειας SilverCrest SCA 5.00 A1 Ενδεδειγμένη χρήση Η συσκευή αυτή είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν της τεχνολογίας της πληροφορικής. Έχει σχεδιαστεί για τη λήψη και την προβολή βίντεο και φωτογραφιών. Προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και όχι για βιομηχανικούς ή...
 • Page 77: Απόρριψη Παλαιών Συσκευών

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Οδηγίες ασφάλειας Απόρριψη παλαιών συσκευών Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο υπόκεινται στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/ΕC. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα σε ειδικούς χώρους και από πιστοποιημένους φορείς.
 • Page 78: Εισαγωγή

  Εισαγωγή SilverCrest SCA 5.00 A1 Εισαγωγή Περιεχόμενα συσκευασίας Βγάλτε όλες τις παρεχόμενες συσκευές και τα εξαρτήματα από τη συσκευασία και ελέγξτε τα για να διαπιστώσετε τυχόν βλάβες ή παραλείψεις. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Βιντεοκάμερα FUJI ELECTRONICS SilverCrest SCA 5.00 A1 (SHENZHEN) CO., LTD. NP40 (2 τεμάχια)
 • Page 79: Ενδείξεις, Χειριστήρια Και Κουμπιά

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Εισαγωγή Σάκος φύλαξης CD λογισμικού Εγχειρίδιο χρήσης (δεν Κάρτα μνήμης SD (2 GB) απεικονίζεται) Κρατήστε το υλικό συσκευασίας για την περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλετε ή να μεταφέρετε το προϊόν στο μέλλον. Ενδείξεις, χειριστήρια και κουμπιά...
 • Page 80: Μπροστινή Πλευρά

  Εισαγωγή SilverCrest SCA 5.00 A1 Μπροστινή πλευρά 1 Φακός 2 Λάμπα βίντεο 3 Υποδοχή για τον ιμάντα μεταφοράς Πίσω πλευρά 4 Ένδειξη λειτουργίας 5 Κουμπί εγγραφής (RECORD) 6 Κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας 7 Κουμπί επιβεβαίωσης/ Φως LED ανοιχτό/κλειστό 8 Υποδοχή καλωδίου...
 • Page 81: Αριστερή Πλευρά (Με Την Οθόνη Κλειστή)

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Εισαγωγή Αριστερή πλευρά (με την οθόνη κλειστή) 11 Μικρόφωνο 12 Πτυσσόμενη οθόνη αφής Αριστερή πλευρά (με την οθόνη ανοιχτή) 13 Κουμπί MENU (Μενού) 14 Κουμπί αναπαραγωγής (PLAY) 15 Κάλυμμα θήκης μπαταρίας 16 Ηχείο 17 Ασφάλεια καλύμματος...
 • Page 82: Επάνω Πλευρά

  Εισαγωγή SilverCrest SCA 5.00 A1 Επάνω πλευρά 19 Διακόπτης μακροφωτογράφισης 20 Θήκη κάρτας μνήμης Κάτω πλευρά 21 Υποδοχή τριπόδου 80 - Ελληνικά...
 • Page 83: Άνοιγμα Της Οθόνης

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Εισαγωγή Άνοιγμα της οθόνης Ανοίξτε την οθόνη και κατόπιν περιστρέψτε την σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε την οθόνη ώστε να κοιτάζει προς τα εμπρός. Σε αυτή την περίπτωση, ο προσανατολισμός της εικόνας θα προσαρμοστεί αυτόματα. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο για...
 • Page 84: Φόρτιση Των Μπαταριών

  Εισαγωγή SilverCrest SCA 5.00 A1 Φόρτιση των μπαταριών Η βιντεοκάμερα τροφοδοτείται με μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40). Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία της βιντεοκάμερας δεν είναι φορτισμένες. Φορτίστε τις μπαταρίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.
 • Page 85: Τοποθέτηση Της Μπαταρίας

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Εισαγωγή Η ένδειξη κατάστασης του φορτιστή ανάβει σε πορτοκαλί χρώμα όταν φορτίζεται η μπαταρία. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, η ένδειξη κατάστασης ανάβει σε πράσινο χρώμα. Τότε μπορείτε να τοποθετήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στη βιντεοκάμερα. Ανάλογα με το φορτίο της μπαταρίας, η φόρτιση...
 • Page 86: Τοποθέτηση Κάρτας Sd

  Εισαγωγή SilverCrest SCA 5.00 A1 2. Βάλτε την άκρη του δαχτύλου σας πίσω από το κάλυμμα και τραβήξτε το για να ανοίξει (βλ. Εικόνα 1 στη σελίδα 84). 3. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την μπαταρία στη συσκευή, όπως δείχνει η Εικόνα 2. Εισάγετε την μπαταρία στη θήκη με την...
 • Page 87 SilverCrest SCA 5.00 A1 Εισαγωγή φωτογραφίζετε. Εάν δεν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης, οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη της βιντεοκάμερας. 1. Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας μνήμης (20) βάζοντας την άκρη του δαχτύλου σας κάτω από την υποδοχή του καλύμματος και...
 • Page 88: Προστασία Από Εγγραφή Της Κάρτας Μνήμης

  Εισαγωγή SilverCrest SCA 5.00 A1 Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος στην κάρτα μνήμης ή στην εσωτερική μνήμη της συσκευής, το μήνυμα "Μνήμη γεμάτη" εμφανίζεται στην οθόνη. Αν υπάρχει εγγραφή βίντεο σε εξέλιξη, δεν θα αποθηκευτεί και η εγγραφή θα ακυρωθεί.
 • Page 89: Αλλαγή Του Τρόπου Λειτουργίας

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Εισαγωγή Όταν ανοίγετε την οθόνη, η βιντεοκάμερα ενεργοποιείται αυτόματα. Όταν την κλείνετε, η βιντεοκάμερα απενεργοποιείται. Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε συνοπτικά τις διαφορετικές καταστάσεις της φωτεινής ένδειξης λειτουργίας (4): Χρώμα Περιγραφή Πράσινο Βιντεοκάμερα ενεργοποιημένη Αναβοσβήνει διαδοχικά σε...
 • Page 90: Ρύθμιση Ημερομηνίας Και Ώρας

  Εισαγωγή SilverCrest SCA 5.00 A1 κίτρινο πλαίσιο) η πρώτη επιλογή “Date/Time” (Ημερομηνία/Ώρα). 3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά μετακίνησης (10) για να επισημάνετε την επιλογή “Language” (Γλώσσα) και πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης (7). Εναλλακτικά, μπορείτε να αγγίξετε με την άκρη του δαχτύλου σας το εικονίδιο...
 • Page 91 SilverCrest SCA 5.00 A1 Εισαγωγή 4. Πιέστε τα κουμπιά μετακίνησης (10) για να ρυθμίσετε το έτος. 5. Πιέστε το κουμπί εγγραφής (5) για εναλλαγή μεταξύ των πεδίων για το έτος, το μήνα, την ημέρα, τις ώρες και τα λεπτά. 6. Πιέστε τα κουμπιά μετακίνησης (10) για να ρυθμίσετε την...
 • Page 92: Εγγραφή

  Εγγραφή SilverCrest SCA 5.00 A1 Εγγραφή Βιντεοσκόπηση 1. Ανοίξτε την οθόνη και κατόπιν περιστρέψτε την σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η βιντεοκάμερα ενεργοποιείται αυτόματα. 2. Εάν ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας δεν είναι η βιντεοσκόπηση, επιλέξτε την με το κουμπί επιλογής τρόπου...
 • Page 93 SilverCrest SCA 5.00 A1 Εγγραφή Στη λειτουργία βιντεοσκόπησης, στην οθόνη μπορεί να εμφανιστούν διαφορετικά εικονίδια τα οποία σας ενημερώνουν για τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Ένδειξη λειτουργίας βιντεοσκόπησης Γραμμή αναλογίας ζουμ Μακροφωτογράφιση Ισορροπία λευκού Νυχτερινή λήψη Εφέ Μετρητής χρόνου εγγραφής Τύπος μνήμης: :στη...
 • Page 94: Φως Βίντεο

  Εγγραφή SilverCrest SCA 5.00 A1 :δεν υπάρχει κάρτα μνήμης SD τοποθετημένη στη συσκευή και όλες οι εγγραφές αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη της βιντεοκάμερας. Υπολειπόμενη χωρητικότητα μνήμης Ανάλυση Στάθμη μπαταρίας Αντιστάθμιση έκθεσης Φως βίντεο Σε σκοτεινά περιβάλλοντα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την...
 • Page 95: Αντιστάθμιση Έκθεσης

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Εγγραφή Αντιστάθμιση έκθεσης Κατά τη βιντεοσκόπηση και τη φωτογράφιση μπορείτε να ορίσετε μία τιμή για την αντιστάθμιση έκθεσης. 1. Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία βιντεοσκόπησης ή φωτογράφισης (εικονίδια και αντίστοιχα), αγγίξτε με το δάχτυλό σας τα εικονίδια  ή  στην οθόνη για να ορίσετε την τιμή...
 • Page 96 Εγγραφή SilverCrest SCA 5.00 A1 Στη λειτουργία φωτογράφισης, στην οθόνη μπορεί να εμφανιστούν διάφορα εικονίδια τα οποία σας ενημερώνουν για τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Ένδειξη λειτουργίας φωτογράφισης Γραμμή αναλογίας ζουμ Υπολειπόμενος αριθμός φωτογραφιών Μακροφωτογράφιση Ισορροπία λευκού Νυχτερινή λήψη Εφέ Τύπος μνήμης: :στη...
 • Page 97: Φως Βίντεο

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Εγγραφή Ανάλυση φωτογραφιών Στάθμη μπαταρίας Ένδειξη αυτόματου χρονοδιακόπτη Αντιστάθμιση έκθεσης Φως βίντεο Σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φως βίντεο για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα από τη φωτογράφιση. Λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και στη...
 • Page 98: Προβολή

  Προβολή SilverCrest SCA 5.00 A1 Προβολή Μπορείτε επίσης να προβάλετε τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει στην οθόνη της βιντεοκάμερας για να δείτε εάν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί...
 • Page 99 SilverCrest SCA 5.00 A1 Προβολή Κατά την προβολή βίντεο, στην οθόνη θα εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες: Ένδειξη λειτουργίας προβολής βίντεο Συνολική διάρκεια του τρέχοντος βίντεο Αριθμός τρέχοντος αρχείου βίντεο/Συνολικός αριθμός αρχείων βίντεο Εικονίδιο αναπαραγωγής. Αγγίξτε με το δάχτυλό σας αυτό το εικονίδιο στην...
 • Page 100 Προβολή SilverCrest SCA 5.00 A1 τα εικονίδια ή για μετάβαση στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα μικρογραφιών. Αφού επιλέξετε το βίντεο που θέλετε, αγγίξτε το κουμπί OK για να εμφανιστεί σε μέγεθος πλήρους οθόνης και να ξεκινήσει η προβολή του.
 • Page 101: Προβολή Φωτογραφιών

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Προβολή Προβολή φωτογραφιών Στη λειτουργία φωτογράφισης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί αναπαραγωγής (14) για μετάβαση στη λειτουργία προβολής φωτογραφιών. Θα προβληθεί στην οθόνη η πιο πρόσφατη φωτογραφία που τραβήξατε. Πιέστε μία φορά ξανά το κουμπί για να επιστρέψετε στη λειτουργία φωτογράφισης. Το...
 • Page 102 Προβολή SilverCrest SCA 5.00 A1 Ένδειξη λειτουργίας προβολής φωτογραφιών Αριθμός τρέχοντος αρχείου φωτογραφίας/Συνολικός αριθμός αρχείων φωτογραφίας Αγγίξτε αυτά τα εικονίδια για επιλογή της προηγούμενης φωτογραφίας. Προβολή μικρογραφιών. Αγγίξτε με το δάχτυλό σας αυτό το εικονίδιο στην οθόνη για να εμφανιστούν όλες οι φωτογραφίες...
 • Page 103: Τα Μενού

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Τα μενού Τα μενού Η βιντεοκάμερα χρησιμοποιεί διαφορετικά μενού που προσφέρουν πολλές ρυθμίσεις σε κάθε κατάσταση λειτουργίας. Επιπλέον, υπάρχει ένα μενού ρυθμίσεων που σας επιτρέπει να ορίζετε τις προτιμήσεις σας για τη βιντεοκάμερα. Τα μενού εγγραφής...
 • Page 104 Τα μενού SilverCrest SCA 5.00 A1 Ισορροπία λευκού Η ισορροπία λευκού χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η κατάλληλη θερμοκρασία χρώματος υπό τις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού. Επιλέξτε μία από τις προεπιλεγμένες τιμές ή χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Auto (Αυτόματη). Τα εικονίδια έχουν τις παρακάτω σημασίες: Αυτόματη...
 • Page 105 SilverCrest SCA 5.00 A1 Τα μενού διαστάσεων 16:9 δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις αναλύσεις. Για τη ρύθμιση QVGA, η αναλογία διαστάσεων προσαρμόζεται αυτόματα σε 4:3. Στην περίπτωση αυτή, όταν στρέφετε τη συσκευή στο θέμα σας, η προεπισκόπηση που βλέπετε στην οθόνη εμφανίζεται ήδη...
 • Page 106 Τα μενού SilverCrest SCA 5.00 A1 Η εγγραφή βίντεο με ανάλυση QVGA γίνεται χωρίς ήχο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη λειτουργία εγγραφής έχει σχεδιαστεί για προβολή με αργή κίνηση, επομένως δεν έχει νόημα η εγγραφή ήχου. Η λειτουργία ζουμ είναι απενεργοποιημένη κατά την...
 • Page 107: Μενού Φωτογράφισης

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Τα μενού Μενού φωτογράφισης Στο μενού φωτογράφισης μπορείτε να ρυθμίσετε τις διαφορετικές παραμέτρους για τη λήψη φωτογραφιών. Άνοιγμα του μενού φωτογράφισης: 1. Ανοίξτε την οθόνη και κατόπιν περιστρέψτε την σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η βιντεοκάμερα ενεργοποιείται αυτόματα.
 • Page 108 Τα μενού SilverCrest SCA 5.00 A1 Ισορροπία λευκού Η ισορροπία λευκού χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η κατάλληλη θερμοκρασία χρώματος υπό τις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού. Επιλέξτε μία από τις προεπιλεγμένες τιμές ή χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Auto (Αυτόματη). Τα εικονίδια έχουν τις παρακάτω σημασίες: Αυτόματη...
 • Page 109 SilverCrest SCA 5.00 A1 Τα μενού αναλογία 4:3. Στην περίπτωση αυτή, όταν στρέφετε τη συσκευή στο θέμα σας, η προεπισκόπηση που βλέπετε στην οθόνη εμφανίζεται ήδη με μαύρες λωρίδες αριστερά και δεξιά. Εφέ Μπορείτε να κάνετε λήψεις χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις...
 • Page 110: Τα Μενού Προβολής

  Τα μενού SilverCrest SCA 5.00 A1 5. Μετά τη λήψη της φωτογραφίας, ο αυτόματος χρονοδιακόπτης απενεργοποιείται. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε κανονικά τη βιντεοκάμερά σας. Ποιότητα Η ρύθμιση της ποιότητας καθορίζει το ποσοστό συμπίεσης της αποθηκευμένης φωτογραφίας στην κάρτα μνήμης...
 • Page 111 SilverCrest SCA 5.00 A1 Τα μενού 6. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις (διαβάστε παρακάτω) και αγγίξτε το κουμπί OK. 7. Πιέστε ξανά το κουμπί μενού (13) ή αγγίξτε με το δάχτυλό σας το εικονίδιο για απόκρυψη του μενού. Παρακάτω υπάρχουν περιγραφές για τις παραμέτρους που είναι...
 • Page 112 Τα μενού SilverCrest SCA 5.00 A1 Διαγραφή όλων Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να διαγράψετε ταυτόχρονα όλα τα αποθηκευμένα αρχεία βίντεο. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή προστατευμένων αρχείων. Βλ. επίσης σελ. 110 – Προστασία. 1. Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 4 της ενότητας “Μενού προβολής...
 • Page 113 SilverCrest SCA 5.00 A1 Τα μενού 4. Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης (7) για προστασία του βίντεο που προβάλλεται αυτή τη στιγμή. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης μία ακόμη φορά για να ακυρωθεί η προστασία.
 • Page 114: Μενού Προβολής Φωτογραφιών

  Τα μενού SilverCrest SCA 5.00 A1 Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των διαθέσιμων τιμών έντασης από 1 (χαμηλή) έως 10 (υψηλή). Αν συνεχίσετε να πιέζετε  ακόμη και αφού φθάσετε στην τιμή 1, στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο σίγασης και η αναπαραγωγή του ήχου...
 • Page 115 SilverCrest SCA 5.00 A1 Τα μενού Διαγραφή ενός Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για διαγραφή ενός μόνο αρχείου φωτογραφίας. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή προστατευμένων φωτογραφιών. Βλ. επίσης σελ. 114 – Προστασία. 1. Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 4 της ενότητας “Μενού προβολής...
 • Page 116 Τα μενού SilverCrest SCA 5.00 A1 Διαγραφή όλων Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να διαγράψετε ταυτόχρονα όλα τα αποθηκευμένα αρχεία φωτογραφιών. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή προστατευμένων φωτογραφιών. Βλ. επίσης σελ. 114 – Προστασία. 1. Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 4 της ενότητας “Μενού προβολής...
 • Page 117: Μενού Ρυθμίσεων

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Τα μενού 4. Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης (7) για προστασία της φωτογραφίας που προβάλλεται αυτή τη στιγμή. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης μία ακόμη φορά για να ακυρωθεί η προστασία.
 • Page 118: Ημερομηνία/Ώρα

  Τα μενού SilverCrest SCA 5.00 A1 2. Πιέστε το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας (6) δύο φορές για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων. Το μενού αυτό περιλαμβάνει 8 ρυθμίσεις τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά μετακίνησης (10). 3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά μετακίνησης (10) για να επιλέξετε...
 • Page 119: Πρότυπο Tv

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Τα μενού Μπορείτε να επιλέξετε χρόνο απενεργοποίησης 1 λεπτού ή 5 λεπτών ή να μην γίνεται αυτόματη απενεργοποίηση. Τα εικονίδια έχουν τις παρακάτω σημασίες: Ανενεργή η αυτόματη απενεργοποίηση Απενεργοποίηση μετά από 1 λεπτό Απενεργοποίηση μετά από 5 λεπτά...
 • Page 120: Προεπιλογή

  Τα μενού SilverCrest SCA 5.00 A1 Προεπιλογή Όλες οι παράμετροι της συσκευής επανέρχονται στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές τους. Η λειτουργία αυτή δεν διαγράφει τυχόν δεδομένα από την κάρτα μνήμης. Γλώσσα Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα εμφάνισης του μενού (βλ. επίσης σελίδα 87 – Ρύθμιση της γλώσσας μενού).
 • Page 121: Υποδοχές Και Θύρες Σύνδεσης

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Υποδοχές και θύρες σύνδεσης Υποδοχές και θύρες σύνδεσης Προβολή υλικού σε τηλεόραση Το υλικό που προβάλλετε στην οθόνη της βιντεοκάμερας μπορεί επίσης να προβληθεί και σε μια συνηθισμένη τηλεόραση. Για να είναι εφικτό αυτό, η τηλεόρασή σας πρέπει να έχει κατάλληλη...
 • Page 122: Σύνδεση Μέσω Του Καλωδίου Usb/Av

  Υποδοχές και θύρες σύνδεσης SilverCrest SCA 5.00 A1 4. Επιλέξτε το κανάλι HDMI που αντιστοιχεί στις παραπάνω υποδοχές εισόδου της τηλεόρασής σας. Αν χρειάζεται, διαβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες. 5. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (18) για να...
 • Page 123 SilverCrest SCA 5.00 A1 Υποδοχές και θύρες σύνδεσης άκρο του καλωδίου δεν χρειάζεται για αυτόν τον τύπο σύνδεσης. Συμβουλευτείτε επίσης το Εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για περισσότερες πληροφορίες. 4. Επιλέξτε το κανάλι AV που αντιστοιχεί στις παραπάνω υποδοχές εισόδου της τηλεόρασής σας. Αν χρειάζεται, διαβάστε...
 • Page 124: Μεταφορά Υλικού Στον Υπολογιστή

  Υποδοχές και θύρες σύνδεσης SilverCrest SCA 5.00 A1 Μεταφορά υλικού στον υπολογιστή Υπάρχουν δύο τρόποι για να αντιγράψετε το αποθηκευμένο υλικό σας από τη βιντεοκάμερα σε έναν υπολογιστή: • συνδέοντας τη συσκευή με τον υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB/AV •...
 • Page 125: Χρήση Της Θύρας Usb

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Υποδοχές και θύρες σύνδεσης Χρήση της θύρας USB Στα λειτουργικά συστήματα Windows ® 7, Windows Vista ® και Windows ® XP γίνεται αυτόματα εντοπισμός της βιντεοκάμερας ως μονάδα αποθήκευσης. 1. Βεβαιωθείτε ότι η βιντεοκάμερα είναι απενεργοποιημένη.
 • Page 126: Χρήση Μονάδας Ανάγνωσης Κάρτας Μνήμης

  Υποδοχές και θύρες σύνδεσης SilverCrest SCA 5.00 A1 6. Τώρα μπορείτε να αντιγράψετε τα αποθηκευμένα αρχεία της βιντεοκάμερας σε ένα φάκελο της επιλογής σας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Χρήση μονάδας ανάγνωσης κάρτας μνήμης Αν ο υπολογιστής σας διαθέτει μονάδα ανάγνωσης συμβατή με...
 • Page 127: Παράρτημα

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Παράρτημα Παράρτημα Εγκατάσταση του λογισμικού Απαιτήσεις συστήματος • Λειτουργικό σύστημα Windows 7, Windows Vista ή Windows ® ® ® • Επεξεργαστής Intel ® ή AMD ® Dual-Core ή μεγαλύτερος • 1 GB RAM τουλάχιστον • Κάρτα γραφικών συμβατή με DirectX 9 (συνιστάται DirectX 10) •...
 • Page 128 Παράρτημα SilverCrest SCA 5.00 A1 αρχείο “TotalMediaHDCam.exe” που περιλαμβάνεται στον κεντρικό φάκελο του CD. Τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη βιντεοκάμερα θα αντιγραφούν αυτόματα στο TotalMediaHDCam. Στη συνέχεια, μπορείτε να τα επεξεργαστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του TotalMediaHDCam.
 • Page 129: Τεχνικές Προδιαγραφές

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Παράρτημα Τεχνικές προδιαγραφές Αισθητήρας Αισθητήρας CMOS 1/3,2" 5.0 megapixel εικόνας Φακός Σταθερός φακός F/3.2, f=5,1mm Περιοχή εστίασης Κανονική: 1,5 m – άπειρο Μακροφωτογράφιση: 20 - 21 cm Οθόνη TFT Οθόνη αφής TFT LCD 3 ιντσών, 960 x 240 pixel, 16:9 Εμβέλεια...
 • Page 130 Παράρτημα SilverCrest SCA 5.00 A1 Αντιστάθμιση -2,0 EV έως +2,0 EV έκθεσης Αυτόματος Ανενεργός, καθυστέρηση 5, 10 δευτερολέπτων χρονοδιακόπτης Διασύνδεση PC USB 2.0 Σήμα για έξοδο NTSC/PAL / HDMI Ταχύτητα Φωτογράφιση: 2 δευτ. έως 1/4000 δευτ. κλείστρου Βιντεοσκόπηση: 1/15 δευτ. έως 1/2000 δευτ.
 • Page 131: Πληροφορίες Για Την Εγγύηση

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Παράρτημα Πληροφορίες για την εγγύηση Ελληνικά - 129...
 • Page 132 Παράρτημα SilverCrest SCA 5.00 A1 130 - Ελληνικά...
 • Page 133 SilverCrest SCA 5.00 A1 Table of Contents Table of Contents Important Notice ............... 135 Safety Instructions................135 Children..................137 Charger and Rechargeable Battery..........137 Cables..................138 Repair and Maintenance..............138 Intended Use................138 Conformity..................139 Disposal of Old Devices...............139 Introduction ............... 140 Package Contents................140 Controls and buttons..............141 Front Panel.................142...
 • Page 134 Table of Contents SilverCrest SCA 5.00 A1 Inserting the Battery..............147 Inserting an SD Card..............148 Write-Protecting the Memory Card..........149 Switching the Camcorder On and Off.........150 Switching the Operating Mode............151 Setting the Menu Language............151 Setting Date and Time..............151 Recording ................. 153 Recording Videos.................153 Video Light..................155...
 • Page 135 SilverCrest SCA 5.00 A1 Table of Contents The Menus ................ 165 The Recording Menus..............165 Video Recording Menu...............165 Photo Capture Menu..............168 The Playback Menus..............171 Video Playback Menu..............171 Photo Playback Menu..............174 Setup Menu..................177 Date / Time.................177 Beep....................178 Auto PowerOff................178 TV Standard................178 Format..................178 Default..................179...
 • Page 136 Table of Contents SilverCrest SCA 5.00 A1 Appendix ................186 Installing the Software..............186 System Requirements..............186 Software..................186 Technical Specifications...............188 Warranty Information..............190 EC Declaration of Conformity............192 134 - English...
 • Page 137: Important Notice

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Safety Instructions Important Notice Safety Instructions • Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Always check that the product works correctly.
 • Page 138 Safety Instructions SilverCrest SCA 5.00 A1 • Unplug the power cord from the mains outlet before you remove the rechargeable battery from the charger or separate the charger from the power cord. • In the event of a defect in the charger or its accessories, unplug the power cord from the mains immediately.
 • Page 139: Children

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Safety Instructions objects filled with liquids such as vases or drinks near the device); • no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device; • no foreign bodies are introduced into the device;...
 • Page 140: Cables

  Repairs are required when this device has been damaged in any way: for example, when the charger or the housing of the SilverCrest SCA 5.00 A1 is damaged, when liquid or objects have entered the device, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped.
 • Page 141: Conformity

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Safety Instructions with safety standards and the electromagnetic compatibility and shielding quality of this device. Do not modify the device or the supplied accessories yourself. The manufacturer will not be liable for any damages resulting from unauthorised modifications.
 • Page 142: Introduction

  Introduction SilverCrest SCA 5.00 A1 Introduction Package Contents Take all supplied devices and accessories out of the packaging and inspect them for any damaged or missing items. Rechargeable Li-Ion battery, Camcorder FUJI ELECTRONICS SilverCrest SCA 5.00 A1 (SHENZHEN) CO., LTD. NP40...
 • Page 143: Controls And Buttons

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Introduction Pouch CD with software User's manual (not shown) SD memory card (2 GB) Keep the packaging material in case you have to ship or transport the product in the future. Controls and buttons An additional illustration of the items and controls and their corresponding numbers can be found on the inner page of the fold- out cover of this User’s Manual.
 • Page 144: Front Panel

  Introduction SilverCrest SCA 5.00 A1 Front Panel 1 Lens 2 Video lamp 3 Eyelet for carrying strap Rear Panel 4 Power indicator 5 RECORD button 6 Mode selection switch 7 Confirmation button / LED lamp on/off 8 USB/AV cable receptacle...
 • Page 145: Left Panel (Display Closed)

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Introduction Left Panel (display closed) 11 Microphone 12 Fold-out touchscreen Left Panel (display open) 13 Menu button 14 PLAY button 15 Battery compartment cover 16 Speaker 17 Battery compartment lock 18 On/Off button English - 143...
 • Page 146: Top View

  Introduction SilverCrest SCA 5.00 A1 Top View 19 Macro switch 20 Memory card compartment Bottom 21 Tripod mount 144 - English...
 • Page 147: Opening The Display

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Introduction Opening the Display Open the display and then rotate it according to your needs. You can also rotate the display so it faces the front. In this case, the picture orientation will be adjusted automatically. However, this applies to recordings in landscape format only.
 • Page 148: Charging The Batteries

  Introduction SilverCrest SCA 5.00 A1 Charging the Batteries The camcorder is powered by a rechargeable Lithium-Ion (FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40) battery. On delivery, the batteries are not charged. Please charge the batteries before first use of the device.
 • Page 149: Inserting The Battery

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Introduction The status indicator of the charging cradle will light orange whilst the battery is charging. When the charging process is completed, the status indicator will light green. You can then insert the rechargeable battery into the camcorder. Depending on the charge level, the charging cycle can take up to 2 hours.
 • Page 150: Inserting An Sd Card

  Introduction SilverCrest SCA 5.00 A1 3. Next insert the battery into the camcorder, as shown in figure 2. To do this, insert its metal contacts first into the battery compartment and then push it downwards so that it clicks into place.
 • Page 151: Write-Protecting The Memory Card

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Introduction 2. Then insert the memory card with the metal contacts facing forwards into the card slot. The label must face towards the right panel of the camcorder housing. Slide the card fully into the slot opening until the card clicks into place.
 • Page 152: Switching The Camcorder On And Off

  Introduction SilverCrest SCA 5.00 A1 Write protection disabled Write protection enabled While the write protection is enabled the indication SD will appear in the lower-right corner of the display, and when you press the recording button a double beep will be heard.
 • Page 153: Switching The Operating Mode

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Introduction Switching the Operating Mode Press the mode selector button (6) multiple times to toggle between the modes Movie, Photo and Setup. An icon for the currently selected operating mode will appear in the upper-left corner of the display: Movie recording or Photo capture.
 • Page 154 Introduction SilverCrest SCA 5.00 A1 If the display was already open but the device was off, press the On/Off button (18). 2. Press the mode selector button (6) twice. The setup menu will appear and the first option “Date/Time” is highlighted (with a yellow frame).
 • Page 155: Recording

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Recording Recording Recording Videos 1. Open the display and then rotate it according to your needs. The device powers on automatically. 2. If the current mode is not set to video recording, select it by using the mode selector (6).
 • Page 156 Recording SilverCrest SCA 5.00 A1 During recording, different icons may appear on the display informing you about the current settings. Video recording mode indicator Zoom bar Macro recording White Balance Night mode Effect Recording time counter Memory type: : an SD memory card has been inserted and all recordings are being stored on it.
 • Page 157: Video Light

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Recording : there is no SD memory card inserted and all recordings are being stored internal camcorder memory. Remaining memory capacity Resolution Battery level Exposure Compensation Video Light In dark environments you can enable the built-in LED lamp (2) for video or photo recording.
 • Page 158: Exposure Compensation

  Recording SilverCrest SCA 5.00 A1 Exposure Compensation During video and photo recording you can set an exposure compensation value. 1. While in video recording or photo capture mode (icons ), tap on the  or  display icons to set an exposure compensation value.
 • Page 159: Capturing Pictures

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Recording Capturing Pictures 1. Open the display and then rotate it according to your needs. The device powers on automatically. 2. If the current mode is not set to photo capturing, select it by using the mode selector (6).
 • Page 160 Recording SilverCrest SCA 5.00 A1 Photo capture mode indicator Zoom bar Remaining number of pictures Macro recording White Balance Night mode Effect Memory type: : an SD memory card has been inserted and all pictures are being stored on it.
 • Page 161: Video Light

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Recording Video Light You can use the video lamp to take pictures under bad lighting conditions. It works in exactly the same way as for video recording. See page 155 - The Video Light. Macro Mode The macro function for photography works in exactly the same way as for video recording.
 • Page 162: Playback

  Playback SilverCrest SCA 5.00 A1 Playback You can play back your recorded videos and photos on the camcorder screen to check if the results are satisfactory. Depending on the selected mode you can use the Play button (14) to switch to the corresponding playback mode.
 • Page 163 SilverCrest SCA 5.00 A1 Playback In playback mode you will see further information on the display: Video playback mode indicator Total duration of the current video Number of current video / Total number of recorded videos Playback icon. Tap on this icon to start video playback.
 • Page 164 Playback SilverCrest SCA 5.00 A1 Tap on the icon to open the playback menu. Protected file indicator During video clip playback you can increase or decrease the playback speed or pause the video. To do this, use the following buttons.
 • Page 165: Playing Back Photos

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Playback Playing Back Photos In Photo mode you can use the Play button (14) to switch to picture playback mode. The last-captured picture will appear. Press this button once again to return to capture mode. The icon in the upper- left corner of the display shows the current mode.
 • Page 166 Playback SilverCrest SCA 5.00 A1 Picture playback mode indicator Number of current picture / Total number of captured pictures Tap these icons to skip to the previous picture. Thumbnail view. Tap on this icon to get a thumbnail view of all pictures. While in...
 • Page 167: The Menus

  SilverCrest SCA 5.00 A1 The Menus The Menus The camcorder uses different menus that offer multiple settings under each operating mode. Furthermore there is a setup menu allowing you to set the preferences for your camcorder. The Recording Menus Video Recording Menu The video recording menu allows you to set the different video recording parameters.
 • Page 168 The Menus SilverCrest SCA 5.00 A1 The icons have the following meanings: Automatic Daylight Cloudy Fluorescent Tungsten Resolution The resolution determines the size of the recording in pixels. As a general rule: The higher the resolution, the more storage space is required.
 • Page 169 SilverCrest SCA 5.00 A1 The Menus Video resolution Preview/Playback 16:9 aspect ratio 1080P 720P WVGA 4:3 aspect ratio QVGA The QVGA video resolution records at a very high frame rate (120 fps). This is four times the normal frame rate and therefore suitable for very fast-moving scenes (like car racing, sports events etc.).
 • Page 170: Photo Capture Menu

  The Menus SilverCrest SCA 5.00 A1 Effect You can record contents using the settings Default, Black and White, and Sepia. To do this, select the corresponding icon. Night Mode In order to obtain properly exposed recordings in dark environments, select Night mode. This will improve the quality of any night recordings.
 • Page 171 SilverCrest SCA 5.00 A1 The Menus 6. Press the menu button (13) again or tap on the icon to hide the menu. The following sections contain a description of the different parameters available in the photo capture menu. White Balance White balance is used to determine a colour temperature suitable for the current lighting conditions.
 • Page 172 The Menus SilverCrest SCA 5.00 A1 Your camcorder supports recording videos in modern wide-screen format. For pictures, however, the aspect ratio is downscaled to 4:3 automatically. This is due to the fact that printouts in the photo lab normally have a 4:3 aspect ratio. In this case, when pointing the device towards a scene, the screen preview contains black bars on the left and right.
 • Page 173: The Playback Menus

  SilverCrest SCA 5.00 A1 The Menus Quality The Quality setting determines the compression ratio of the captured picture when saved onto the memory card or internal memory. The higher the compression, the more pictures can be stored. You can take pictures using the quality presets Normal (green, and High (red, ).
 • Page 174 The Menus SilverCrest SCA 5.00 A1 Delete one Use this option to delete a single video recording. Protected recordings cannot be deleted. See also on page 173 – Protect. 1. Perform steps 1 to 4 from “Video Playback Menu” (see page 171).
 • Page 175 SilverCrest SCA 5.00 A1 The Menus 3. Select the trash bin icon and press the confirmation button (7) to confirm the deletion. Or tap on the trash bin icon on the display and then on the OK button. If you decide not to delete your videos, in step 3 select the “Cancel”...
 • Page 176: Photo Playback Menu

  The Menus SilverCrest SCA 5.00 A1 process, the playback control buttons will be shown. They allow fast forward or rewind of the video, as described on page 162. 3. To finish playback, press the confirmation button (7). Volume This function allows you to set the video playback volume.
 • Page 177 SilverCrest SCA 5.00 A1 The Menus 6. Make the desired adjustments (see below) and tap OK. 7. Press the menu button (13) again or tap on the icon to hide the menu. The following sections contain a description of the different parameters available in the photo playback menu.
 • Page 178 The Menus SilverCrest SCA 5.00 A1 Protected pictures cannot be deleted. See also on page 176 – Protect. 1. Perform steps 1 to 4 from “Photo Playback Menu” (see page 174). 2. Select “Delete All” and press the confirmation button (7) to confirm.
 • Page 179: Setup Menu

  SilverCrest SCA 5.00 A1 The Menus Autoplay This function allows you to play all captured photos in sequence like a slideshow. 1. Perform steps 1 to 4 from “Photo Playback Menu” (see page 174). 2. Select “Autoplay” and press the confirmation button (7) to confirm.
 • Page 180: Beep

  The Menus SilverCrest SCA 5.00 A1 Beep Here you can determine if a sound is output when pressing any button. This option enables or disables the power-on sound at the same time. Auto PowerOff You can have the device power off automatically after a certain time to save battery power.
 • Page 181: Default

  SilverCrest SCA 5.00 A1 The Menus Default All device parameters will be reset to their factory-default values. This will not erase any data from your memory card. Language Select the desired display menu language (see also page 151 – Setting the Menu Language).
 • Page 182: Connectors And Ports

  Connectors and Ports SilverCrest SCA 5.00 A1 Connectors and Ports Viewing Recordings on a Television Screen Any recordings that you can view on the camcorder display can also be played back on a regular TV set. For this, your television set must have an appropriate Video In connector.
 • Page 183: Connecting Via The Usb/Av Cable

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Connectors and Ports 4. Select the HDMI signal source corresponding to the above input connectors on your TV set. If necessary, read the User Manual of your TV set for more information on how to do this.
 • Page 184 Connectors and Ports SilverCrest SCA 5.00 A1 4. Select the AV channel corresponding to the above input connectors on your TV set. If necessary, read the User Manual of your TV set for more information on how to do this.
 • Page 185: Transferring Recordings To The Computer

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Connectors and Ports Transferring Recordings to the Computer There are two possible ways to copy recordings from the camcorder to a computer: • by connecting the device to a computer via the USB/AV cable • by inserting the SD memory card into a card reader Be careful when renaming any folders and files.
 • Page 186: Using The Usb Port

  Connectors and Ports SilverCrest SCA 5.00 A1 Using the USB port Windows ® 7, Windows Vista ® and Windows ® XP operating systems will detect the camcorder automatically as a mass storage device. 1. Please make sure that your camcorder is powered off.
 • Page 187: Using A Card Reader

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Connectors and Ports Using a Card Reader If your computer features a card reader supporting SD memory cards, you can read the memory card’s contents directly. To do this, power the camcorder off and remove the memory card (see page 148 - Inserting the SD Card).
 • Page 188: Appendix

  Appendix SilverCrest SCA 5.00 A1 Appendix Installing the Software System Requirements • Windows 7, Windows Vista or Windows ® ® ® • Intel or AMD Dual-Core processor or higher ® ® • Minimum 1 GB RAM • DirectX 9-compatible graphics...
 • Page 189 SilverCrest SCA 5.00 A1 Appendix The files stored on your camcorder should be imported automatically into TotalMediaHDCam. After this you can edit them. more information, the online help TotalMediaHDCam. English - 187...
 • Page 190: Technical Specifications

  Appendix SilverCrest SCA 5.00 A1 Technical Specifications Capture sensor 1/3.2-inch CMOS sensor with 5.0 megapixel Lens Fixed lens F/3.2, f=5.1mm Focus area Normal: 1.5 m – infinity Macro: 20 - 21cm TFT display 3-inch TFT LCD touchscreen, 960 x 240 pixel,...
 • Page 191 SilverCrest SCA 5.00 A1 Appendix Self-timer Off, 5, 10 seconds PC interface USB 2.0 Signal for TV NTSC/PAL / HDMI output Shutter speed Photo: 2 to 1/4000 sec Video: 1/15 to 1/2000 sec Auto power off Off, 1 min., 5 min.
 • Page 192: Warranty Information

  Appendix SilverCrest SCA 5.00 A1 Warranty Information 190 - English...
 • Page 193 SilverCrest SCA 5.00 A1 Appendix English - 191...
 • Page 194: Ec Declaration Of Conformity - Ес Декларация За Съответствие

  SilverCrest SCA 5.00 A1 EC Declaration of Conformity...
 • Page 195 TARGA GmbH Lange Wende 41 D-59494 Soest www.silvercrest.cc...

Table of Contents