Download  Print this page

Makita BVF154 Instruction Manual Page 77

Cordless garden sprayer.
Hide thumbs

Advertisement

• Belirtilen titreşim emisyonu değeri, standart test
yöntemine göre ölçülmüştür ve makinenin diğer
makinelerle karşılaştırılması için kullanılabilir.
• Belirtilen titreşim emisyonu değeri ayrıca maruziyetin
ön değerlendirilmesinde de kullanılabilir.
UYARI:
• Elektrikli aletin gerçek kullanımı sırasında ortaya
çıkacak titreşim emisyonu, aletin kullanılma şekline
bağlı olarak belirtilen emisyon değerinden farklı olabilir.
• Gerçek kullanım koşullarındaki maruziyeti tahmin
ederek (örneğin, aletin açılma süresine ek olarak kapalı
konuma getirildiği ve rölantide çalıştığı süreler gibi
çalışma döngüsünün tüm bileşenlerini dikkate alın),
kullanıcıyı korumak için gerekli güvenlik önlemlerinin
alındığından emin olun.
Sadece Avrupa ülkeleri için
AT Uygunluk Beyanı
Makita Corporation, sorumlu üretici firma olarak
Makita aleti/aletleriyle ilgili aşağıdaki hususları beyan
eder:
Makinenin Adı:
Kablosuz bahçe püskürtücüsü
Model Numarası / Tipi: BVF104, BVF154
seri üretimdir ve
Şu Avrupa Yönergelerine uygundur:
2006/42/EC
Ve şu standartlara veya standartlaştırılmış belgelere
uygun olarak üretilmiştir:
EN809, EN60745
Bu teknik doküman aşağıda açık adresi bulunan
Avrupa'daki yetkili temsilcimiz tarafından kontrol
edilmektedir:
Makita International Europe Ltd,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, İngiltere
12. 2. 2009
Tomoyasu Kato
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
ENG901-1
ENH003-13
Müdür
77

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita BVF154

This manual is also suitable for:

Bvf104

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: