Download  Print this page

Samsung UE40JU7005 User Manual Page 53

Uhd 7 series.
Hide thumbs

Advertisement

Ikke monter veggfestesettet mens TV-en er slått på. Dette kan føre til personskade på grunn av elektrisk
støt.
Du må ikke bruke skruer som er lengre enn standardlengden, eller som ikke er i samsvar med VESA-
spesifikasjonen for standardskruer. Skruer som er for lange, kan skade TV-en innvendig.
For veggfester som ikke samsvarer med VESA-standarden for skruespesifikasjoner, kan lengden på skruene
variere avhengig av spesifikasjonene for veggfestet.
Ikke fest skruene for stramt. Dette kan skade produktet eller føre til at produktet faller, og føre til personskade.
Samsung er ikke ansvarlig for denne typen ulykker.
Samsung er ikke ansvarlig for produktskader eller personskader som oppstår som en følge av bruk av et ikke-
VESA- eller ikkespesifisert-veggfeste eller at forbrukeren ikke følger instruksjonene for produktinstallasjon.
Ikke monter TV-en i mer enn 15 graders helling.
Vær alltid to personer når TV-en skal monteres på en vegg.
Organisere kablene med kabelføreren
Sikre egnet ventilasjon rundt TV-en
Når du installerer TV-en, må du opprettholde en avstand på minst 10 cm mellom TV-en og andre gjenstander (vegger, skap
osv.) for å sikre skikkelig ventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon kan det oppstå brann eller problemer med produktet som
følge av en økning i den interne temperaturen.
Når du installerer TV-en med et stativ eller et veggfeste, anbefaler vi på det sterkeste at du bare bruker deler som leveres av
Samsung Electronics. Å bruke deler fra andre produsenter, kan føre til problemer med produktet eller personskader på grunn
av at produktet faller.
Installasjon med et stativ
10 cm
Feste TV-en til foten
Kontroller at du har alle delene som vises, og at du monterer foten i henhold til monteringsinstruksjonene.
10 cm
10 cm
Norsk - 11
Installasjon med et veggfeste
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

Advertisement

   Related Manuals for Samsung UE40JU7005

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: